De komende tijd wordt u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van Sportpark De Mors. Vanuit SV Delden worden er twee bijeenkomsten gehouden, is er de mogelijkheid om de beslisdocumenten in te zien en hebben we uiteindelijk de stemming tijdens de buitengewone ALV.

Belangrijke data:

 


1e bijeenkomst is op 9 april voor de jeugdleden t/m 14 jaar en/of hun wettelijk vertegenwoordigers. De inloop is om 19.45 uur, we starten om 20.00 uur.
2e bijeenkomst is op 10 april voor de leden vanaf 15 jaar. Inloop is om 19.45 uur, we starten om 20.00 uur. Wij nodigen bij deze bijeenkomst ook de ouders uit van onze jongere leden van 15 t/m 19 jaar.

 


Mocht een van de avonden niet schikken, dan kunt u gerust op de andere avond aansluiten.

 


Inzien beslisdocument en samenwerkingsovereenkomst Sportpark de Mors;

Wij nodigen hierbij onze leden uit om het beslisdocument en de samenwerkingsovereenkomst Sportpark de Mors in te zien en te lezen op zaterdag 13 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

 


Buitengewone ALV;

Op 15 april is er een buitengewone ALV. Voor deze buitengewone ALV kunt u uw stem uitbrengen over de voortgang Sportpark de Mors.

Leden die stemgerechtigd zijn en ouders van jeugdleden tm 14 jaar ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.

Er kan gestemd worden tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Daarna zullen de stemmen geteld worden en zal de uitslag tijdens de buitengewone ALV bekend worden gemaakt.

 

Alle data staan ook in de agenda.

 

Annemieke Visser