In het incidentele geval van een calamiteit op het veld is het belangrijk een protocol te hebben waar trainers, leiders en omstanders op terug kunnen vallen. Dit voorkomt verwarring en zorgt voor een snellere respons.

 

Recent is dit protocol opgesteld en gedeeld met trainers / leiders. Het protocol is ook te vinden bij de documenten (onder clubinfo) of download deze hier