De jeugdafdeling van SV Delden groeit de laatste jaren enorm. Om goed met deze groei om te kunnen gaan heeft de jeugdcommissie in 2008 het jeugdvoetbal beleidsplan opgesteld. Nu, ruim zes jaar later, heeft de jeugdcommissie een tweede versie van dit beleidsplan gepresenteerd. Gezien het succes van de afgelopen jaren is besloten om vast te houden aan de ingeslagen koers en, in overleg met jeugdleiders en -trainers, het beleidsplan slechts op details aan te passen.

Net als in de eerste versie van het jeugdvoetbal beleidsplan wordt ook in de tweede versie nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij de algemene doelstellingen van SV Delden. Voor de jeugd betekent dit onder andere:
• Verbetering van de doorstroming naar de senioren (minder spelers die bij deze overstap afhaken en stoppen met voetballen).
• Groeien naar een club die structureel kan voetballen met een C1, B1 en A1.
• Structurele versterking van het eerste elftal onder het motto ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’

Terugkijkend op de afgelopen jaren kan SV Delden constateren dat de jeugdafdeling sterk gegroeid is. We hebben dit seizoen, voor het eerst sinds lange tijd, weer teams in alle leeftijdscategorieën en dat zal de komende jaren ook zo blijven. De aansluiting naar het eerste elftal is tot stand gebracht en in de toekomst zullen steeds meer jeugdspelers doorstromen naar de selectie. Kortom: aan alle doelstellingen is voldaan en er is geen reden voor radicale koerswijzigingen.

De nieuwe versie van het jeugdvoetbal beleidsplan, na een kritische evaluatie, aangevuld en op enkele details herzien, maar de ingeslagen koers blijft de komende jaren dezelfde. Er blijft structureel budget voor trainers en opleidingen én ruimte om leuke activiteiten te organiseren. Gelukkig hebben we nog steeds veel vrijwilligers die het mogelijk maken dat alle spelers het naar hun zin hebben: Zij houden het motto van onze vereniging hoog: ‘We moeten het mét elkaar doen!’

Begin maart hebben alle jeugdleiders en -trainers de nieuwe versie van het jeugdvoetbal beleidsplan 2015-2019 uitgereikt gekregen. Een samenvatting van het beleidsplan is te vinden op de website - zie club-info > documenten (klik hier). De volledige tekst van het jeugdvoetbal beleidsplan is verkrijgbaar via de jeugdcommissie (klik hier).