Woensdagavond 18 maart werd, in het bijzijn van voorzitter Hans van Laarhoven en jeugdvoorzitter Erwin Zwijnenberg, de vernieuwde technische commissie benoemd.

 

De afgelopen jaren is SV Delden snel gegroeid, de leden blijven toestromen. Om alles in goede banen te leiden, hebben we gekeken naar een iets andere opzet van de organisatie. Om het voetbaltechnische aspect nog beter vorm te geven heeft het bestuur besloten een vernieuwde technische commissie in het leven te roepen. Deze commissie gaat zowel voor de jeugd als de senioren een belangrijke rol spelen. De doelstellingen van de technische commissie (TC) zijn:

1. Het voetbaltechnische en tactische peil van de prestatie- en opleidingselftallen te verhogen.

2. De continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch vlak van de vereniging te handhaven, c.q. te verbeteren.

3. Een goede aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen.

4. Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren te bewerkstelligen.

5. Goede coördinatie en communicatie na te streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, bestuur en jeugdcommissie.

De TC is een adviescommissie. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op voetbaltechnisch gebied. De commissie moet zorg dragen voor een beter functioneren van het voetbaltechnisch gedeelte van de vereniging, zowel bij de senioren als bij de jeugd. In de commissie kunnen de volgende rollen worden onderscheiden:

1. Hoofd TC, tevens voorzitter

2. Hoofd opleidingen jeugd

3. Coördinator spelervolgsysteem

4. Coördinator jeugd

5. Coördinator senioren

6. Coördinator keepers

Woensdag 18 maart zijn de onderstaande personen door het bestuur benoemd in de TC: Jos Eijsink (voorzitter), de jeugdcoördinatoren Hajo Brandt, Richard Brunnekreef en Marc Brinkcate, Jan Holterman, Wim Mensink, Marco Dijkman, Bert Morsink en Mark Tuitert.