Zaterdag 14 maart is in de TC Tubantia een artikel verschenen over de plannen van verschillende partijen om in de toekomst te gaan samenwerken op Sportpark De Mors. De aanleiding voor dit artikel was de intentieverklaring die de voorzitters van de vier betrokken verenigingen (voetbalvereniging SV Delden, handbalvereniging DHV, korfbalvereniging DKV Zwart Wit en volleybalvereniging DEVOC) en de SBR (Stichting Beheer Registergoederen, eigenaar van onder meer het zwembad en sporthal De Reiger) begin februari hebben ondertekend.

Het bestuur van SV Delden heeft in juni en in november van vorig jaar haar leden al geïnformeerd over de toenmalige verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking op Sportpark De Mors. Het bestuur is van plan om in het najaar van 2015 opnieuw een informatieavond voor haar leden te organiseren. In de tussentijd zullen de leden, behalve via de andere lokale media, ook via deze website op de hoogte worden gehouden.

Leden van SV Delden die naar aanleiding van het artikel in de TC Tubantia vragen hebben of mee willen denken over dit onderwerp, kunnen hiervoor terecht bij voorzitter Hans van Laarhoven.