Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de 91e Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging ‘Delden’ op donderdag 13 november om 20:30 uur in het clubhuis Trefhook  ’n Mös.

 

Agenda

 

1.     Opening voorzitter

2.     Notulen van de 90e Algemene Ledenvergadering dd. 28 november 2013

3.     Algemeen jaarverslag van het seizoen 2013-2014

4.     Ontwikkelingen SV Delden

o   Ontwikkeling ledenbestand

o   Werkgroep de Mors

o   Sponsoring

o   Jeugdbeleidsplan

o   Stand van zaken accommodatie

5.     Financieel overzicht

o   Toelichting  jaarcijfers seizoen 2013-2014

o   Verslag Hart van Delden

o   Verslag van de kascommissie

o   Vaststellen jaarcijfers 2013-2014

o   Toelichting van de begroting seizoen 2014-2015

o   Vaststelling begroting 2014-2015

6.     Verkiezing kascommissie

o   Aftredend en niet herkiesbaar is Remco Bakhuis

o   Aftredend en herkiesbaar is Arnold Oolbrink

o   Benoeming van een nieuw kascommissielid, Ed Stokkentreef

o   Benoeming nieuw kascommissielid

7.     Verslag van de Raad van Advies

8.     Wedstrijdzaken, voorstellen en mededelingen

o   Opleiden scheidsrechters

o   Jubilarissen

9.     Bestuursverkiezing

o   Aftredend en herkiesbaar in 2014 zijn: Hans van Laarhoven, Erwin Zwijnenberg, Jan Holterman

o   Aftredend en niet herkiesbaar is: Edwin Hietbrink

o   We zijn actief op zoek naar een vervanger voor Edwin Hietbrink, taak binnen het bestuur: PR & Communicatie.  Voor aanvang van de vergadering is het mogelijk uw interesse bij de secretaris kenbaar te maken.

10.   Rondvraag

11.   Sluiting