Beste leden,

 

Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de 99e Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging ‘Delden’ op donderdag 17 november 2022, aanvang 20.30 uur Locatie: Sportkantine De Finish (boven). Onderstaand treft u de agenda.

 

Er is gelegenheid tot inzage van de conceptnotulen van de 98e ALV, de concept statuten en het jaarverslag 2021-2022 op 7 en 8 november tussen 19:30 – 20:00 in de bestuurskamer van SV Delden.

 

Graag tot donderdag 17 november.

Met sportieve groet,
Bestuur Sportvereniging ‘Delden’

 

Agenda voor de 99e Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging ‘Delden’.
1. Opening voorzitter


2. Vaststellen notulen van de 98e Algemene Ledenvergadering


3. Vaststellen jaarverslag


4. Vaststellen en goedkeuring statuten


5. Hart van Delden


6. Sportkantine de Finish


7. 100-jarig jubileum SV Delden


8. Financieel overzicht
• Resultaten 2021-2022
• Begroting 2022-2023
• Verslag Kascommissie en decharge.

 

9. Verkiezing kascommissie

 

10. Beleidsplan

 

11. Bestuursverkiezing
• Aftredend en herkiesbaar: Carmen Brinkcate, Peter Brusse en Maartje Fisscher
• Aftreedschema;
o 2023; Hans van Laarhoven, Bert Morsink
o 2024: Leo Rouhof en Nicole Heuten

 

12. Rondvraag

 

13. Sluiting