SV Delden is op zoek naar een nieuwe secretaris om het enthousiaste bestuur compleet te maken. Ben of ken jij iemand die past in onderstaande functieomschrijving? 

 

De secretaris is onderdeel van het dagelijks bestuur van de vereniging, samen met de voorzitter en penningmeester. Het bestuur wordt verder gecomplementeerd door de jeugdvoorzitter, voorzitter technische zaken, bestuurslid vrijwilligers en activiteiten en bestuurslid PR en communicatie.

Het notuleren tijdens vergaderingen is daarbij uitbesteed aan een externe notulist.

 

De secretaris draagt zorg voor essentiële correspondentie en dient als brug tussen bestuur, verenigingsleden en andere personen en organisaties. Hij/zij werkt consistent, nauwgezet, beschikt over sterke schriftelijke vaardigheden. Kennis van SV Delden en bijbehorende voetbalzaken is een pré.

 

Algemene bestuurstaken Tijdsindicatie: 5 uur per maand

· 1x per maand deelname aan de bestuursvergadering (incl. voorbereiding)

· 1x per jaar deelname aan de Algemene Ledenvergadering (incl. notuleren)

· Volgens onderlinge afstemming op zondag aanwezig zijn als gastheer/vrouw tijdens een thuiswedstrijd van het eerste elftal

 

Functie gerelateerde bestuurstaken Tijdsindicatie: 3 uur per week

In- en externe communicatie

· Communicatie met gemeente, KNVB en derden; de secretaris is het zakelijk gezicht van de vereniging, hij/zij verzorgt de communicatie tussen de vereniging en in- en externe partijen

· Ontvangst en distributie poststukken/mails; de secretaris is het postadres van de vereniging en verzorgt de interne distributie van toegezonden poststukken. Daarbij houdt hij/zij de urgentie van stukken in de gaten en handelt ernaar.

· Aanvragen VOG’s jeugdkader

· Zorgdragen voor naleving reglement statuten

 

Heb je interesse of wil je graag meer weten? We nodigen je van harte uit contact op te nemen met één van de bestuursleden: 

 

Hans van Laarhoven (voorzitter) 074-3766353
Leo Rouhof (penningmeester) 06-50201564
Carmen Brinkcate (vrijwilligers, activiteiten) 06-25024490
Bert Morsink (technische commissie) 074-376144, 06-27186192
Maartje Fisscher (jeugdvoorzitter) 06-41367440
Peter Brusse (pr & communicatie) 06-21567938

 

Liever mailen? Klik hier voor de e-mail adressen