Tijdens de ALV van 2018 heeft de huidige secretaris Annemieke Visser aangegeven dat zij niet herkiesbaar is. Ter ondersteuning van het bestuur, zal zij tot uiterlijk 1 april 2019 haar taken blijven vervullen.

Graag komt zij op korte termijn in contact met leden die interesse hebben om deze functie binnen de vereniging te gaan vervullen. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen - klik hier.

 

Taakomschrijving secretaris SV Delden

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en de maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws in samenwerking met de PR & Communicatie binnen de verenging.
 • Verantwoordelijk voor het aanvragen van de VOG’s voor het jeugdkader.
 • Het volgen van wet- en regelgeving en dit inregelen voor de vereniging (zoals de AVG).