Woensdagavond 12 juli was een spannende avond voor Sportpark “de Mors”.

De plannen voor de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie waren in eerste instantie niet opgenomen in de kadernota 2018 van de gemeente Hof van Twente. Dit zou betekenen dat de plannen on hold zouden worden gezet en realisatie nog ver weg was. 
De Stadsraad Delden had een grote bus geregeld, beschikbaar gesteld door Ter Doest uit Hengevelde. De in groten getale meegereisde supporters van de verenigingen DHV, Devoc, DKV Zwart Wit en SV Delden zagen vanuit de zaal en vanaf de publieke tribune de raadsvergadering van start gaan. Al snel werd door de coalitiepartijen VVD en CDA een motie ingediend voor de plannen op de Mors, maar wel met het verzoek tot een nieuw locatie-onderzoek. De oppositiepartijen waren het hier echter niet mee eens en dienden een eigen motie in, waarbij de locatie van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie niet ter discussie stond. 
Na enig politiek overleg schaarden ook VVD en CDA zich achter de motie van de oppositie, waardoor nieuw locatie-onderzoek niet meer nodig is.  
Dit houdt in dat de voltallige gemeenteraad de plannen voor het realiseren van een multifunctioneel sportcomplex op de Mors steunt. Deze plannen zullen op de Kadernota 2018 staan en er zal ook geld voor worden vrijgemaakt. Nu kunnen we samen met de andere verenigingen, de stadsraad, de SBR en de gemeente de plannen verder uit gaan werken. 
Al met al een mooie avond (maar wel een lange zit…)