Al enige tijd is SV Delden, partner in de stuurgroep “De Mors” bezig met het ontwikkelen van plannen voor een nieuw sportcomplex op” de Mors”.

SV Delden is financieel een gezonde voetbalvereniging en onze velden liggen er prima bij. We kennen echter al een langere periode van gebrek aan kleedkamercapaciteit. Jeugdteams moeten op wedstrijddagen noodgedwongen omkleden en douchen bij buurman DHV. Verder is onze accommodatie, ondanks recent de grondige renovatie van de binnenkant van onze kantine op korte termijn aan groot (en dus ook duur) onderhoud toe.

Omdat SV Delden een vereniging wil zijn die ook in de toekomst haar leden kan laten voetballen, is het onvermijdelijk na te denken over de toekomst. We weten allemaal dat de bevolkingsgroei stagneert en onze bevolking vergrijst.
Omdat SV Delden samenwerking hoog in het vaandel heeft en een bindende factor wil zijn in de Deldense gemeenschap waren we blij met de eerste initiatieven van de stuurgroep.

Bij SV Delden hebben we enige tijd geleden de voorlopige plannen voor een nieuw sportpark “de Mors” gepresenteerd. De leden van SV Delden hebben in zeer groten getale voor de plannen van een nieuwe sportaccommodatie en daarmee voor samenwerking met DHV, Devoc en DKV Zwart Wit gestemd. Ook bij de andere betrokken verenigingen is de bereidheid om tot een nieuwe, multifunctionele accommodatie te komen en vergaand te gaan samenwerken groot. Met het oog op de toekomst is samenwerking niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.

Als sportverenigingen in de toekomst gebruik kunnen maken van een nieuw multifunctioneel sportcomplex, waar alle sporten in de breedste zin van het woord worden uitgeoefend, geeft dat de Deldense gemeenschap de mogelijkheid dicht bij huis goed te kunnen sporten.
Voldoende ruimte en juiste afmetingen van de wedstrijdvelden, zowel binnen als buiten, is een noodzaak om in de toekomst aan de gestelde eisen te kunnen blijven voldoen.
Nieuw aan te leggen kunstgrasvelden en een beachveld zouden in de toekomst dan ook door meerdere verenigingen kunnen worden gebruikt, zodat de mogelijkheden niet alleen voor de voetbal maar ook voor de andere sporten mogelijk en beter gefaciliteerd zijn.
Zo kunnen de verenigingen het hele jaar sporten op een en dezelfde locatie. Dat zorgt voor meer binding en mogelijkheden tot samenwerking tussen de verenigingen op velerlei vlak.

In het kader van de veiligheid is het goed als je kinderen samen op hetzelfde complex kunnen sporten. De een naar de volleybal, de ander naar de korfbal en de derde naar voetbal of handbal? En ook als je kind geen van deze sporten beoefent, maar zwemt of tennist… het zit allemaal bij elkaar op “de Mors”.

Voor de binding tussen de jeugd en senioren, tussen mannen en vrouwen, tussen voetballers en korfballers, tussen handballers en volleyballers, is het goed om na de trainingen en wedstrijden van de verschillende sporten samen in de kantine een drankje te kunnen drinken.
Het versterkt de band tussen de verschillende sporten en sporters en zorgt voor een stevige basis van sportend Delden met het oog op de toekomst.

Bij het nieuwe Sportpark kunnen we toekomstgericht en rekening houdend met het klimaat een zo duurzaam en energiezuinig mogelijk complex neerzetten.

Om al deze redenen is SV Delden ervan overtuigd dat samenwerking een noodzaak is om sportend Delden in stand te houden. Het is daarom nu tijd voor Sportpark “de Mors”. Waar de verenigingen met behoud van hun eigen identiteit en eigen activiteiten samen de schouders eronder zetten. Samenwerking als basis voor een sterke sportieve toekomst in Delden.