In de vergadering van 6 juni jl. van Stichting Sportief de Mors en de Raad van Toezicht is het volgende afgesproken:

 

Door de planning van de vrijwilligersuren per vereniging te baseren op het ledenaantal (spelende leden) zullen de werkelijk gemaakte uren ook in lijn liggen met het ledenaantal. Het uitkeren van de kantine opbrengsten (winst) gebeurt op basis van de werkelijk gemaakte uren. Het eerste meetmoment van werkelijk gemaakte uren is 31-12-2023. Bedragen worden uitgekeerd op basis van de gemiddelde ledenaantallen in de 3 voorgaande jaren

 

Nog een laatste opmerking voor de vakantieperiode: We hebben klachten van buurtbewoners ontvangen over geluidsoverlast vanuit de kantine. En dan met name op avonden wanneer verenigingen zelf afsluiten. Daarom willen we nogmaals benadrukken dat de luidsprekers buiten uiterlijk om 23.00 uur uit moeten zijn en de speakers binnen om sluitingstijd. Om ook geluidsoverlast in het algemeen te voorkomen graag binnen de vereniging delen dat ’s avonds geen eigen speakers hard worden aangezet op het terras en rond de velden.

 

Tot slot wensen we jullie allen een fijne en sportieve vakantie toe. Bedankt voor jullie inzet en we zien jullie graag weer in De Finish het nieuwe seizoen. Tot dan!