Donderdag 9 maart vond er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats waarin de tijdens de 99e ALV voorgestelde statutenwijziging ter stemming werd gebracht.

 

Namens het bestuur belichte Carmen Brinkcate nog op hoofdlijnen op welke punten de statuten aan een herziening en met name modernisering toe zijn.

 

De bij de 99e Algemene Ledenvergadering aanwezige leden hadden eerder unaniem akkoord gegeven op de voorgestelde aanpassingen, echter, is het volgens de huidige statuten noodzakelijk nogmaals een ALV te beleggen alvorens de statuten definitiefaangepast kunnen worden. 


Voorzitter Hans van Laarhoven vroeg vervolgens of de aanwezige leden akkoord konden gaan met de voorgestelde wijziging, waarop unaniem werd ingestemd.

 

De statuten worden nu gedeponeerd bij de notaris, waarna ze tevens via de website zullen worden gepubliceerd.