Zoals in de 98e Algemene Ledenvergadering aangekondigd heeft het bestuur een nieuw protocol opgesteld voor het benoemen van een erevoorzitter, erelid of lid van verdienste.

  

De aanleiding voor het nieuwe protocol is dat we binnen SV Delden af en toe erevoorziiters en ereleden benoemen, maar dat hiervoor geen heldere criteria voorhanden waren. 

 

Ook is er een categorie leden die wel veel doen binnen de vereniging, maar die niet binnen de criteria voor het erelidmaatschap vallen. Om deze groep vrijwilligers op gepaste wijze te waarderen is besloten om een 'lid van verdienste' te kunnen benoenen.  

 

Voordracht voor een erevoorzitter, erelid of lid van verdienste kan worden gedaan door het bestuur of de leden. 

 

Het protocol is hier te lezen (of via clubinfo/documenten).