Het parkeerterrein van sportpark de Mors is aan groot onderhoud toe en wordt heringericht. Dit geldt zowel voor de bovengrond (bestrating en groen) als de ondergrond (riolering). Bij de herinrichting van het parkeerterrein wordt de aanleg van het voetpad langs de Sportlaan naar het Aparthotel Delden meegenomen. Op donderdag 21 november a.s, van 19.30 tot 20.30 uur, is een inloopavond gepland waarop de plannen kunnen worden ingezien. De inloopavond vindt plaats in het Parochiehuis, Langestraat 79 in Delden. Aanwonenden en overige belanghebben zijn van harte welkom.

 

Meer informatie over de inloopavond staat hier op de website van de gemeente Hof van Twente.