De richtlijnen 'Sportiviteit bij SV Delden' zijn gebaseerd op vijf pijlers:

 1. sportief
 2. positief
 3. mét elkaar
 4. accepteren
 5. verantwoordelijkheid

De richtlijnen laten zich samenvatten in één woord: S A M E N.


versie 10 september 2013

1. sportief

 

Sportiviteit is de basis

Wees een sportieve winnaar. Wees een sportieve verliezer.

 1. Goed gedrag belonen (schouderklopje + waardering uitspreken in de kleedkamer).
 2. Bij verbaal wangedrag van een speler: 5 minuten eruit.
 3. Bij fysiek wangedrag van een speler: hele wedstrijd eruit.
 4. Elke speler evenveel laten voetballen.
 5. Regel: supporters achter de omheining.

 

2. positief

 

Aanmoedigen en positief coachen.

Als supporter, als ouder, als coach, als speler. Wees positief.

 1. Ouders en spelers die negatief aanwezig zijn
  - hierop aanspreken en
  - vragen om positief aan te moedigen.
 2. Om een speler te coachen wordt hij naar de kant gehaald i.p.v. schreeuwen over het veld.

 

3. mét elkaar

 

Mét elkaar maken we er iets moois van.

Medespelers, tegenstanders, toeschouwers. Iedereen, met elkaar.

 1. We spreken elkaar aan op (verbaal) wangedrag.
 2. Na afloop van de wedstrijd en training: Alle spullen en ook troep door spelers laten opruimen.

 

4. accepteren

 

Emotie mag. Accepteren moet!

De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Geen discussie.

 1. Van tevoren overleggen met de tegenstander: Alleen de aanvoerder (of één van de leiders) laten praten met de scheidsrechter.

 

5. verantwoordelijkheid

 

Neem je verantwoordelijkheid.

Wat jij doet, doet ertoe! Goed voorbeeld doet goed volgen.

 1. Wees zuinig op onze spullen.
 2. Voor aanvang en na afloop van de wedstrijd en de training: kleedkamer controle.
 3. Bij de jeugd: leider of ouder na de wedstrijd en na de training aanwezig in de kleedkamer.
   

Ac-cep-te-ren

eerder verschenen in Möspraot oktober 2011

De KNVB is aan het begin van het seizoen 2011-2012 een nieuwe weg ingeslagen. Zogenaamde 'excessen' in en om het veld worden keihard aangepakt. Vechtpartijen in het algemeen en misdragingen tegen de scheidsrechter in het bijzonder worden sneller en zwaarder bestraft. Alle voetbalverenigingen hebben ingestemd met deze nieuwe aanpak. Ook SV Delden. Vanzelfsprekend.

 

Vechtpartijen in en om het veld? Dat hoort niet, dat kan niet, dat mag niet. Daar is iedereen het wel over eens. Terecht dat zulke teams en verenigingen uit de competitie worden genomen.

 

Maar hoe zit het met wangedrag tegen de scheidsrechter? Wat mag nog wel en wat mag niet meer? Het lijkt vrij simpel. In het veld bepaalt de scheidsrechter waar de grenzen liggen. En naderhand, als iets niet door de beugel kon, legt de tuchtcommissie van de KNVB een straf op.

 

Maar zijn we dan niet al een brug te ver? Als we het voetbalspelletje leuk willen houden, moeten we dan niet een stap terug doen? Voor onszelf bepalen waar de grens zou moeten liggen? Zodat het voor onszelf een leuke hobby blijft, maar ook voor de scheidsrechter?

 

Natuurlijk: fysiek geweld kan écht niet. Maar hoe zit het met verbaal geweld? Schelden en schreeuwen tegen de scheidsrechter? Heeft met fatsoen niets te maken. Discussiëren met de scheidsrechter, of telkens klagen of commentaar leveren? Werkt altijd averechts. Moet je als vereniging niet willen, moet je als elftal niet willen, moet je als speler niet willen. En moet je ook als supporter niet willen.

 

Als we met elkaar een wedstrijd tot een goed einde willen brengen, dan moeten we om te beginnen de leiding van de scheidsrechter accepteren. En dus ook de beslissingen van de scheidsrechter accepteren. Ook als ze in ons nadeel zijn. En ook als-ie het – in ónze ogen – misschien niet goed gezien heeft. Ac-cep-te-ren!

 

Bestuursleden moeten het goede voorbeeld geven. Maar het bestuur kan het niet alleen. Bij de verschillende elftallen moeten de leiders en de trainers het goede voorbeeld geven. En de aanvoerders, die natuurlijk ook. En jij? Of u? Als speler, als toeschouwer, als ouder? Uiteindelijk moeten we allemaal, op onze eigen manier, hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Nadenken voordat we wat doen. Nadenken voordat we wat roepen.

 

Emotie mág! Hoort immers bij de sport.

 

Maar accepteren móét! Hoort óók bij de sport.

 

En als je dan toch denkt dat je het beter kunt dan de scheidsrechter...  Meteen aanmelden bij ondergetekende!

 

Alvast bedankt, namens het bestuur van SV Delden,

 

Jan Holterman,

wedstrijdsecretaris/scheidsrechterscoördinator