Aanleg kunstgras
(7 juli - 11 augustus 2009)


In de maand juli leek er op het hoofdveld, bovengronds, niet veel veranderd te zijn. De meeste werkzaamheden vonden de afgelopen weken dan ook ondergronds plaats. Zo is het gehele veld voorzien van drainage en zijn er rondom het veld elektriciteitskabels aangelegd, voor de lichtmasten en voor het scorebord. Het gele zand, de funderingslaag, is perfect geëgaliseerd en ter afbakening van het kunstgras zijn eind juli rondom het veld trottoir-bandjes aangelegd.

Vervolgens is, begin augustus, het bovenste deel van de fundering gemengd met een laag lava. De mix van lava en geel zand, de zogeheten 'sporttechnische' laag, vervult een dubbele functie: enerzijds zorgt de laag voor een goede waterafvoer, anderzijds vormt de laag een stabiele basis voor de kunstgras-toplaag.

Dinsdag 11 augustus is een start gemaakt met de uitrol van het kunstgras op het hoofdveld. De uitrol is, ondanks een enkele felle regenbui, in één dag al ver gevorderd. 's Avonds kleurde al zo goed als het hele hoofdveld groen, met alvast een drietal witte lijnen over de volle breedte. Wordt vervolgd...