Entree op de schop: de nieuwe arena
(16 juli - 1 november 2011)


Zaterdag 16 juli heeft een groepje vrijwilligers een voortvarende start gemaakt met de herinrichting van de entree. Onder aanvoering van Ronny Schutte, Niels Westerhof en Martin Schutte werden de tegels en de hekken bij de ingang naar het clubhuis verwijderd.

Een week later, zaterdag 23 juli, is er opnieuw veel werk verzet: een flink stuk zwarte grond is vervangen door vulzand.

In de laatste week van juli is het zand uitgevlakt zodat zaterdag 30 juli een begin kon worden gemaakt met de nieuwe bestrating. Met de fraaie donkerkleurige klinkers werden de contouren van de nieuwe entree langzaamaan goed zichtbaar.

In de eerste weken van augustus is de bestrating tussen de entree en het clubhuis verder afgerond. Vrijdag 12 augustus konden er weer 'meters' worden gemaakt: de tegels ter linker- en rechterzijde van de entree zijn in gezwinde spoed gelegd. Te zijner tijd zullen onze leden en bezoekers hier hun rijwielen kunnen plaatsen.

Zaterdag 27 augustus zijn opnieuw enkele heren druk in de weer geweest op ons sportpark. Een flink pak zand werd uitgestrooid over de nieuwe bestrating, de bezems werden ter hand genomen en -net voor de buien uit- werd het zand tussen de stenen geveegd.

In de tweede en derde week van september hebben diverse noeste werkers hun aandacht verlegd van de entree naar het nieuw te realiseren pupillen-veldje. Een strak afgemeten rechthoek zwarte grond werd vervangen door vulzand en er werd een begin gemaakt met het -met uiterste precisie- aanbrengen van de bandjes. Een flinke klus, maar ook dit wordt heel erg fraai.

Eind september lagen alle bandjes erin, de tegels zijn begin oktober -recht- gelegd, vervolgens is met grote nauwkeurigheid de belijning aangebracht, Delden F3 heeft zijn eerste wedstrijd al op het veldje gespeeld en in de tweede helft van oktober hebben diverse vrijwilligers de omheining geplaatst. Kortom: de werkzaamheden aan het nieuwe pupillenveldje lopen op het eind. De spreekwoordelijke puntjes moeten nog op de 'i' worden gezet, maar eind oktober is al duidelijk dat het resultaat gezien mag worden. SV Delden is een schitterende arena voor de jongste jeugd rijker! Chapeau voor alle vrijwilligers!


zaterdag 23 juli: zwarte grond vervangen door vulzand

zaterdag 30 juli: nieuwe bestrating

vrijdag 12 en zaterdag 13 augutsus: tegels leggen

zaterdag 27 augustus: zand invegen

donderdag 15 september: start aanleg pupillen-veld

zaterdag 17 september: vulzand en bandjes rondom het pupillenveld

zaterdag 8 oktober: bandjes en tegels liggen er in, de belijning is aangebracht en Delden F3 heeft onder grote publieke belangstelling de eerste wedstrijd al op het veldje gespeeld

zaterdag 29 oktober: het laatste deel van de omheining, het gaas in het hekwerk, wordt aangebracht

dinsdag 1 november: de omheining wordt -dit kan blijkbaar het daglicht niet verdragen- definitief rechtgezet