klik op de foto voor meer foto's

 

Voor het eerst in de geschiedenis van de club was er dit jaar een 60 jarig jubileum te vieren. Gerrit Pelle is al 60 jaar lid en werd daarom door voorzitter Hans van Laarhoven in het zonnetje gezet. Gerrit van harte gefeliciteerd!

Ook verder waren de geluiden tijdens deze 91e Algemene Ledenvergadering veelal positief.

Zo werd er teruggeblikt op de 2e helft van 2013, waarin nog de nodige jubileumactiviteiten hebben plaatsgevonden en natuurlijk de grote feestavond ter afsluiting van het 90 jarig jubileum van SV Delden.

De ontwikkelingen binnen de club zijn ook positief. Zo was er afgelopen seizoen wederom een stijging van het aantal leden te zien, dit met name vanwege de aanwas bij de jeugd. SV Delden telt momenteel ruim 380 leden. Opnieuw een record voor de club!

De sponsorcommissie heeft dit jaar - na lange voorbereidingen - eindelijk de nieuwe sponsorpakketten kunnen aanbieden. Ook is de Business Club begin 2014 van start gegaan. Mede vanwege deze intiatieven zit de sponsoring - ondanks de crisis - bij SV Delden duidelijk in de lift. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage aan het financiƫle welzijn van de club geleverd.

Dat het financieel best goed gaat bleek ook uit de presentatie van de cijfers door Leo Rouhof. Door kritisch te kijken naar de kosten en creatief bezig te zijn aan de inkomsten kant staat SV Delden er prima voor. Zo is eind vorig seizoen is een nieuwe CV ketel aangeschaft en geplaatst. Deze is - mede door zelfwerkzaamheid en een subsidie van de gemeente Hof van Twente - betaalt uit eigen middelen. Ook de begroting voor komend jaar laat weer positieve cijfers zien.

Naast Gerrit Pelle was er dit jaar nog een tweetal jubilarissen dat gehuldigd kon worden. Paul Holtkamp (deze avond helaas niet aanwezig) en Toon Breukers zijn beiden al 40 jaar lid van SV Delden. Heren, ook jullie van harte proficiat!

Een ander jaarlijks terugkerend agendapunt is de bestuursverkiezing. Dit jaar herkozen zijn Hans van Laarhoven, Jan Holterman en Erwin Zwijnenberg. Er werd afscheid genomen van de aftredende Edwin Hietbrink. Hij werd bedankt en mocht een bos bloemen en presentje in ontvangst nemen. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor hem, met in het takenpakket de PR & Communicatie.