Tijdens de 90e Algemene Ledenvergadering van SV Delden was het meest positieve nieuws wel de enorme aanwas van jeugdleden. Nooit eerder waren er zoveel aanmeldingen bij de jeugd en ook het totale ledenaantal is met 370 nog nooit zo hoog geweest. Ook bij de jeugd staat de teller op recordhoogte. De jeugd groeide met 26 naar 146 leden. Dat is een groei van ruime 20 procent!
Bij de opening van de vergadering werd een minuut stilte in acht genomen voor de (oud) leden die de vereniging dit jaar zijn ontvallen. Vervolgens was de aanleiding tot het eerste onderwerp ook niet zo positief. Sportiviteit en respect is een onderwerp dat dit jaar volop in de aandacht staat vanwege de gewelddadige dood van een grensrechter. Ook SV Delden heeft hier veel aandacht aan gegeven. Een werkgroep heeft dit onderwerp onder de loep genomen en hier is het een en ander uit voortgevloeid, onder andere door een informatie map uit te reiken aan alle leiders. Ook is er een speciaal bord met de pijlers voor sportief gedrag - volgens SV Delden  - opgehangen buiten het clubgebouw.
SV Delden heeft dit jaar twee vertrouwenspersonen ingesteld, Jos Eijsink en Annemarie Oonk. Wij hopen dat ze weinig te doen krijgen, maar als er wat is kunnen deze mensen geraadpleegd worden.
Een ander punt dat zeer actueel is is de accommodatievisie 2014-2033 van de gemeente Hof van Twente. Hier is veel over gezegd, maar het belangrijkst is wel dat de gezamenlijke sportverenigingen in Delden zich hebben uitgesproken voor niet één maar twee buitensportaccommodaties in Delden.
De ontwikkeling van het ledenbestand was het volgende agendapunt. Zoals gezegd een zeer positief bericht. Voorzitter Hans van Laarhoven bedankte dan ook de vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Want mond op mond reclame is natuurlijk de beste methode om het aantal jeugdleden te laten stijgen.
Vervolgens was het tijd voor penningmeester Leo Rouhof om het financiële plaatje toe te lichten. Dit zag er allemaal redelijk volgens verwachting uit en waar nodig werd het een en ander toegelicht. Ook de begroting voor het lopende seizoen is rond, met een beoogd positief resultaat. Ter afsluiting keek Leo nog even vooruit. Vooral op de - alternatieve - mogelijkheden voor SV Delden om meer financiën te genereren en in te springen op de veranderingen in de maatschappij.
Na de pauze werden Janny Lutke Willink en André Otten bedankt voor het prachtige jubileumboek dat zij aan SV Delden hebben geschonken. De prachtige foto’s zijn geschoten door André Otten en Marjorie Steentjes.
Het Hart van Delden heeft dit jaar haar geld besteed aan de jeugdtrainers en -materiaal. Daarnaast hebben alle leden en sponsoren een prachtige badhanddoek ontvangen ter ere van het 90 jarig jubileum.
De kascommissie wordt aangevuld met Ed Stokkentreeff als reservelid, na het aftreden van Niels Westerhof. Bij de Raad van Advies is ook een wijziging doorgevoerd. Daar is Paul Wennink vervangen door Jan Vriezekolk.
De bouwcommissie heeft dit jaar weer de nodige verbeteringen en aanpassingen gedaan aan de accommodatie. Ook voor komend jaar zal er hard doorgewerkt worden. Waaraan precies is mede afhankelijk van de toekenning aangevraagde subsidies voor de nieuwe CV ketel en twee nieuwe - en broodnodige - kleedkamers.
Gerrit Pelle heeft dit jaar afscheid genomen als  ‘sleutelfiguur’ en beheerder van de ballen. Meer dan 30 jaar heeft hij deze taak met verve uitgevoerd! Hij werd bedankt met applaus, een diner bon en mooie bos bloemen.
Bloemen waren er natuurlijk ook voor de jubilarissen van dit jaar: Alex Donker en Dick ter Kulve (beide 40 jaar) en Jarno Wesselink en Mark Tuitert (25 jaar).
Tot slot was het tijd voor de bestuursverkiezing. Geen wijzigingen in het bestuur dit jaar, zowel Hajo Brandt als Edwin Hietbrink werden herkozen.