Klik op de foto voor meer foto's.

De 89e Algemene Ledenvergadering van SV Delden op 15 november werd geopend met het uitdelen van een flesje ‘Happy Fris’ water. Natuurlijk te danken aan de eerste plek die SV Delden heeft behaald met de Teenage Party in ‘het beste idee’ van de Rabobank Centraal Twente. Voorzitter Hans van Laarhoven bedankte de vrijwilligers die dit succes hebben mogelijk gemaakt en ook alle andere vrijwilligers binnen de vereniging die allemaal hun steentje bijdragen aan het welzijn van de club.

Er werd vast stil gestaan bij het 90 jarig jubileum, dat volgend jaar plaats vind. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari zal het jubileum programma worden onthuld.

De nieuwe statuten die vorig jaar reeds goedgekeurd zijn, stonden opnieuw op de agenda omdat dit vorig jaar niet volgens de letter der wet is verlopen. Aangezien tijdens de vergadering geen twee derde van de leden aanwezig was, zal er 22 november om 21:00 uur een nieuwe vergadering worden gehouden waarin de statuten alsnog goedgekeurd kunnen worden.

Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, maar vanwege een aantal opzeggingen - van vooral niet spelende leden - bleef het totaal aantal leden nagenoeg stabiel.

De website commissie heeft in de zomer een nieuwe website gelanceerd. Deze is gemaakt met moderne technieken, zodat er hopelijk net zo lang van genoten kan worden als de vorige website, die toch zo’n 12 jaar trouw dienst heeft gedaan. Onderhoud aan de website is nu makkelijker en er is plaats voor hoge kwaliteit foto’s.

De entree en het pupillenveld zijn af en tijdens de open dag geopend. Mede door de grote inzet van de vrijwilligers zijn de kosten ervan onder de begroting gebleven.

Het verdere financiële overzicht liet geen verrassingen zien. Penningmeester Leo Rouhof heeft de cijfers goed voor elkaar en SV Delden is, ondanks de moeilijke tijden, een gezonde vereniging.

Het Hart van Delden heeft afgelopen jaar vooral in de jeugd geïnvesteerd (o.a. trainers en het pupillenveld) en zal dat ook komend jaar weer gaan doen. Daarnaast zal er ook iets gedaan worden in het kader van het jubileum.

De bouwcommissie zal ook dit jaar weer het een en ander aanpakken. Op de agenda staat onder andere een nieuw terras, al is dat nog afhankelijk van wat externe factoren. Ook zal de CV installatie na vele jaren worden vervangen.

Ook dit jaar konden weer een aantal jubilarissen worden gehuldigd. Peter Holtkamp en Martin Wardenburg zijn 25 jaar lid en Ronnie Hendrikse, Peter Vreeke en Jan Blekkenhorst (helaas niet aanwezig) zijn zelfs al 40 jaar lid van SV Delden. Zij namen een jubileum geschenk en bos bloemen in ontvangst.

Na deze heugelijke gebeurtenis werd er afscheid genomen van secretaris Marco Ezendam. Na bijna 8 jaar bestuurslid te zijn geweest vond Marco het tijd voor wat anders. Marco werd bedankt voor zijn inzet middels een mooi boeket bloemen en een presentje. Annemieke Visser werd door de vergadering verkozen tot nieuwe secretaris. Hiermee heeft het bestuur van SV Delden sinds lange tijd weer een vrouwelijke inbreng.