Klik op de foto voor meer foto's

Na twee coronajaren waarin de algemene ledenvergaderingen beperkt werden door maatregelen kon afgelopen donderdag de 99e de Algemene Ledenvergadering gelukkig weer zonder beperkingen plaats vinden. Dat vele leden zich betrokken voelen bij onze vereniging bleek wel toen de bovenzaal van Sportkantine De Finish zich vulde zich met vele belangstellenden, waarbij ook de jeugd goed vertegenwoordigd was.


Voorzitter Hans van Laarhoven begon zijn openingswoord dan ook met de vele aanwezigen welkom te heten op de 99e Algemene Ledenvergadering, waarna een minuut stilte volgde voor de leden, oud-leden en familie die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.
Vervolgens blikte Hans kort terug op het succesvolle afgelopen seizoen waarin in de apotheose tegen Fleringen promotie nipt werd misgelopen, om daarna direct de huidige goede prestaties nog eens te benadrukken. Niet alleen de prestaties van het eerste maar ook van andere seniorenteams en verschillende jeugdelftallen. Waar de bezetting van de seniorenteams op zondag een uitdaging blijft, is de bezetting op de vrijdagavonden met de 35+ en 45+ teams geweldig te noemen, ook in de kantine.
Aandacht was er ook voor de verlenging met drie jaar van de samenwerking t.b.v. meisjes en vrouwenvoetbal middels SVO Twickel en voor de geplande vervanging van de toplaag van het hoofdveld volgend seizoen.
Tot slot benoemde de voorzitter dat de huidige energiecrisis maar weer eens het nut bewijst om van 4 schuurtjes naar 1 schuur te gaan, waardoor we ons met ons multifunctionele sportpark geen zorgen over stijgende energieprijzen hoeven te maken.
Hans eindigde met het benadrukken dat SV Delden een florerende vereniging is waarbij komend seizoen in ons jubileumjaar een nieuwe mijlpaal van 500 leden kan worden behaald en heel stiekem gehoopt mag worden op promotie naar de 3e klasse van ons 1e elftal.

 

Daarna was het aan Carmen om de vergadering door de voorgestelde wijzigingen in de statuten te loodsen. De statuten zijn door de aanwezige leden tijdens de ALV unaniem aangenomen, wel dient er nog een nieuwe ALV te worden uitgeschreven (conform de huidige statuten) om de vernieuwde statuten definitief te kunnen publiceren en notarieel vast te leggen.


Vervolgens nam Annemieke Visser het woord namens de afwezige Gerrit Seppenwoolde om een update te geven over het Hart van Delden. Er wordt nieuw leven geblazen in het Hart van Delden en In het jubileumjaar zal ‘het Hart’ zichtbaarder worden op het sportpark. De kern van het Hart blijft het financieel ondersteunen van de jeugdafdeling t.b.v. materialen, opleidingen en activiteiten. De bedoeling is ook om meer te gaan organiseren voor de leden van hart van Delden. De daarop volgende oproep om lid te worden van het Hart werd beantwoord met applaus, mede voor Gerrit Seppenwoolde als grondlegger van Hart van Delden.


Net als vorig jaar was er tijdens de ALV een presentatie over en door Stichting Sportief de Mors, die verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van sportkantine De Finish. Marc Brinkcate, die namens SV Delden zitting heeft in het bestuur van Stichting Sportief de Mors, gaf een update over de stichting en het reilen en zeilen in sportkantine De Finish en de plannen voor 2023. Er wordt de komende tijd door een werkgroep, waarin elke vereniging vertegenwoordigd is, gewerkt aan verdere verfraaiing van de sportkantine. Daarbij wees Marc op de ideeënbus waarmee iedereen in de gelegenheid wordt gesteld ideeën aan te reiken voor de Finish.


Namens de jubileumcommissie presenteerde Maartje Fisscher daarna het jaarprogramma voor het 100-jarig jubileum. Een heel jaar feest met een mooi afwisselend programma voor jong en oud. Het jaarprogramma wordt via de bekende kanalen ook gedeeld en op de website is een apart gedeelte ingericht speciaal voor het jubileum. Maartje gaf aan dat oude foto’s, filmpjes en ander materiaal nog steeds kunnen worden doorgegeven aan de jubileumcommissie via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Vervolgens was het woord aan Leo Rouhof voor de presentatie van financiële resultaten en de begroting. SV Delden is al jaren een financieel gezonde vereniging en ook over het afgelopen seizoen is wederom een keurig resultaat behaald. Complimenten waren er van Dick ter Kulve namens de kascommissie en onder applaus verleende de vergadering de penningmeester en het bestuur van SV Delden dan ook de formele decharge. Ook voor volgend seizoen ligt er een goed onderbouwde en sluitende begroting. Daarin zijn investeringen opgenomen die horen bij een groeiende vereniging zoals nieuwe doeltjes en de realisatie van het tweede welpenveldje bij veld 3. Onze vereniging staat er financieel goed voor en we hebben een flinke appel voor de dorst. De contributie zal dus ook komend jaar niet worden verhoogd.


Bij de verkiezing van de kascommissie bood Marco Ezendam zich aan om aftredend lid Wim Westerhof te vervangen, wat met applaus werd beantwoord door de vergadering.

 

Het nieuwtje van de avond kwam van Bert Morsink namens de technische commissie, die zijn update over het technisch beleid besloot met ‘vers van de pers’ nieuws dat het contract met Rob Bakker opnieuw verlengd wordt. Applaus en felicitaties waren er vervolgens voor Rob, die samen met de selectie aanwezig was.


De bestuursverkiezing was kort maar krachtig: de drie aftredende en herkiesbare bestuursleden Carmen Brinkcate, Maartje Fisscher en Peter Brusse werden onder applaus herkozen. Daarmee blijft het bestuur ongewijzigd.


Tijdens de rondvraag vroeg Arjan Laarhuis namens de scheidsrechterscommissie aandacht voor het feit dat de bezetting van de scheidsrechters op de zondagen een structurele uitdaging is en riep daarbij iedereen op om in de eigen omgeving na te gaan wie er geschikt zou kunnen zijn om toe te treden tot het scheidrechtersgilde. Aanmelden kan via de scheidsrechterscommissie.


Een laatste applaus volgde bij de sluiting van de vergadering toen alle aanwezigen en overige leden ter afsluiting werden bedankt voor hun aanwezigheid, inzet en bijdrage het afgelopen seizoen. Daarna werd iedereen van harte uitgenodigd voor een drankje beneden in de kantine, waar het nog lang gezellig bleef.