klik op de foto voor meer foto's

 

Donderdag 22 november vond de 95e Algemene Ledenvergadering van SV Delden plaats. De agenda was deze keer zo kort mogelijk gehouden, omdat aansluitend de informatieavond over Sportpark De Mors was gepland. Na het welkomstwoord van voorzitter Hans van Laarhoven, waarin hij kort terugblikte op het voor het eerste elftal zo succesvol verlopen voorbije seizoen, was het woord aan penningmeester Leo Rouhof. Net als alle voorgaande jaren onder zijn bewind kon Leo uitstekende financiële resultaten presenteren: ook het afgelopen seizoen heeft SV Delden weer 'meer spek op de botten' gekregen. Gerrit Paskamp was namens de kascommissie vol lof en terecht verleende de vergadering de penningmeester en het bestuur van SV Delden dan ook de formele decharge. De financiële situatie bij SV Delden is gezond en stabiel: ook voor volgend seizoen ligt er een ruim sluitende begroting.

 

Tijdens de vergadering kon het bestuur verschillende jubilerende leden in de bloemetjes zetten. Niels Westerhof is 25 jaar geleden begonnen met voetballen en hij ontving hiervoor van Hans van Laarhoven een geavanceerde SV Delden USB-stick. Paul ter Stege en Arjan Seppenwoolde, beiden 40 jaar lid, waren helaas niet aanwezig, maar Arjan Laarhuis, eveneens 40 jaar lid, was er wel. Hij kreeg een prachtige pen met inscriptie en daarnaast kreeg hij, na een persoonlijk woord aan de verzamelde 'SV Delden-familie', een warm applaus van alle leden. Hans Klumpers en Carla Tuitert kregen de handen op elkaar vanwege hun 50-jarig jubileum. Hans kreeg van de voorzitter lovende woorden voor zijn nimmer aflatende vrijwillige inzet voor de vereniging, van de bezorging van de clubbladen tot de informatievoorziening rondom de wedstrijden van het eerste elftal. Net als Carla, die het lidmaatschap van haar man Derk Jan heeft voortgezet, kreeg 'razende reporter' Hans als attentie een dinerbon. Onder het motto 'baas boven baas' waren er ook nog twee 60-jarige jubilea te vieren: Dick Menger en Henk ter Hofsté zijn al sinds jaar en dag vertrouwde gezichten op en om het veld, als stuurman van de kalkwagen en als enthousiast fan van vooral de jeugdspelers, en ook zijn zij bekende vaste krachten in de kantinedienst. Naast de lovende woorden, de bloemen en een hartelijk applaus viel beide jubilarissen een prachtig horloge met inscriptie ten deel.

 

Tot besluit van de vergadering werd afscheid genomen van Annemieke Visser-Roskam als secretaris, een rol die zij de afgelopen zes jaar bevlogen en nauwgezet heeft vervuld. Voorzitter Hans van Laarhoven bedankte Annemieke voor haar inzet en voor de prettige samenwerking in de voorbije periode. Omdat het bestuur er nog niet in geslaagd is een nieuwe secretaris te vinden zal Annemieke de komende tijd het bestuur nog wel blijven helpen bij de verschillende administratieve taken. Terecht dan ook dat, behalve de bloemen en een dinerbon vanuit het bestuur, Annemieke vanuit de vergadering een groot applaus ten deel viel.

 

Na een korte rondvraag kon Hans van Laarhoven, precies een uur na aanvang, de 95e Algemene Ledenvergadering sluiten. Dit gaf de aanwezige leden, ruim zestig in getal, de gelegenheid even te pauzeren, de kelen te smeren en zich op te maken voor de aansluitende informatieavond over Sportpark De Mors, waarin door het bestuur namens de verschillende werkgroepen de stand van zaken werd toegelicht, op weg naar de beoogde multifunctionele sportaccommodatie op De Mors.