Klik op de foto voor meer foto's.

Donderdag 23 november vond in een volle kantine de 94e ALV van SV Delden plaats. 
Geopend werd met een minuut stilte voor degenen die ons ontvallen zijn afgelopen jaar.

Een belangrijk onderwerp tijdens de ALV zijn de plannen voor Sportpark de Mors. Nu de gemeente groen licht gegeven heeft voor de uitvoer van de plannen voor een multifunctionele accommodatie op de Mors, zijn nu de verenigingen aan zet. Er worden commissies gevormd om de diverse onderdelen en invalshoeken vanuit SV Delden helder te krijgen en te bespreken met de deelnemende verenigingen.

Jos Eijsinkheeft heeft een presentatie gegeven namens en over de SVO Twickel. Na een jaar van intensief vergaderen zijn de dames en meisjes ondergebracht in deze SVO, in samenwerking met Rood Zwart. Dit om de continuiteit van het meisjes en damesvoetbal in Delden ook voor de toekomst te waarborgen.

Afgelopen jaar zijn we binnen SV Delden bezig geweest met de herstructurering van de bestuurstafel. Een van de adviezen was de voorzitter van de Technische commissie aan te laten aansluiten binnen het bestuur. Dit idee werd met luid applaus ontvangen door de leden. Daarna is Bert Morsink, als voorzitter van de Technische commissie benoemd tot bestuurslid Technische zaken.

Natuurlijk werden ook dit jaar een aantal mensen in het zonnetje gezet. Silvia Schrijver werd bedankt voor 10 jaar ledenadministratie. Zij heeft het stokje doorgegeven aan Ilse Woolderink. Henk ter Hofste, overal inzetbaar, maar bovenal wedstrijdsecretaris jeugd, werd bedankt voor vele jaren trouwe dienst. Henk is al in 1965 als vrijwilliger begonnen binnen SV Delden en is nog steeds wekelijks te vinden op en rond de velden. We zullen natuurlijk ook Henks balletjes gehakt node gaan missen.
Verder waren en 3 jubilarissen. Marco Dijkman en Henk van Geenen zijn beide veertig jaar verbonden aan de club en Freek ter Weele zelfs al vijftig jaar. Heren, van harte gefeliciteerd en we hopen jullie nog lang als lid te mogen behouden.