SV Delden heeft al geruime tijd een bijzonder fraai clubblad, "Möspraot" genaamd.

Historie van het clubblad

In 1938 verscheen gedurende enige tijd het clubblad "Delden-varia". Delden-varia werd gedrukt in een huisje dat in het bezit was van onderwijzeres Cato Ressing, waar ooit de bushalte op het Ressingplein was.
Pas in 1974 werd opnieuw gestart met een clubblad. Hoewel naar een periodiek verschijnend verenigingsblad wordt gestreefd, duurt het enige jaren voordat "Delden-contact" zover is.
Als in 1980 de uitbouw van de kantine in gebruik wordt genomen en het clubhuis de naam " 'n Mös " meekrijgt, verandert het clubblad haar naam in " 'n Möspraot " om de band met het verenigingsgebeuren duidelijker tot uitdrukking te laten komen. In 2008, na een herontwerp van de omslag van het clubblad, wordt de titel teruggebracht tot één woord: "Möspraot".

Praot of proat?

De stelling van maart 2008 (een vast onderdeel op de 'oude' website van SV Delden) had als onderwerp de naam van ons clubblad. Het voornemen was om de naam te veranderen van 'n Möspraot in Möspraot, dus zonder 'n ervoor. Deze stelling deed onbedoeld ook weer de discussie oplaaien over of de spelling eigenlijk wel juist is. Is het nu "proat" of "praot"?
Welnu, het Twents woordenboek laat er geen misverstand over bestaan: Het hoort met "ao" en niet met "oa".

(bron: Twents woordenboek)