Op naar de 50 jaar

In 1963 is de ontwikkeling van het uitbreidingsplan "vogelbuurt" in Stad Delden in volle gang. Ook de ontwikkelingen bij S.V. Delden staan bepaald niet stil. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan poseert het bestuur voor de fotograaf (de foto zal weldra aan de site worden toegevoegd): B, ter Morsche (voorz.), M. Kruidbosch (2e voorz.), H. Verdriet (secr.), J. ten Oever (2e secr.), H. Jansen (penningm.), G. Zendman (2e penningm.), G. Roelofsen (alg.adj.).

Het 40-jarig jubilleum wordt op grootse wijze gevierd. Gedurende drie dagen is er een lunapark en een kermis opgezet bij het Hoogspel. Receptie, voetbalwedstrijden, vuurwerk en feestavonden staan eveneens op het programma. Een nieuw element vormt de oriënteringsrit voor alles wat gemotoriseerd is. Dat wordt een dergelijk groot succes dat oriënteringsritten bijna twintig jaar lang een vast onderdeel zullen gaan vormen van elk S.V. Delden-evenement van enige betekenis.

In tien jaar tijd is de omvang van de vereniging verdubbeld; ze telt in 1963 ongeveer 120 leden. Er wordt met twee seniorenelftallen en twee juniorenelftallen deelgenomen aan de competitie van de TVB. In 1963 wordt bovendien voor de eerste keer een jeugdkamp gehouden. Men ging naar Rietmolen. Dat het een succes is geweest mag onder andere worden afgeleid uit het feit dat het jeugdkamp ook nu nog een jaarlijks terugkerende happening is.

 


eerste jeugdkamp te Rietmolen (1963)In het seizoen 1967-1968 wordt de supportersvereniging opgericht. Een aantal getrouwen (ex-voetballers, echtgenotes e.d.) organiseerden hun clubliefde, hetgeen indertijd voor een eerste klasser in een onderafdeling uniek was. Het toentertijd matig presterende eerste elftal kon een dergelijk ruggensteuntje goed gebruiken. De supportersvereniging zal in enkele jaren uitgroeien tot een actief onderdeel van de vereniging. Naast het supporteren "langs de lijn" mag zeker het organiseren van bingo-avonden, de schietweek, kaartavonden, sinterklaasmiddagen, oriënteringsritten en dergelijke worden genoemd.

In 1973 wordt op grootse wijze het 50-jarig bestaan van S.V. Delden gevierd. Het bestuur van de vereniging ziet er dan als volgt uit: B. ter Morsche (voorz.), J. Draafsel (2e voorz.), G. Pelle (secr.), H. Verdriet (2e secr.), G. Bloeming (penningm.), J. Brinkcate (2e penningm.), J. Berghuis (alg. adj.). Om gezondheidsredenen moet voorzitter Ben ter Morsche zich kort na jubileum uit het bestuur terugtrekken. Guus Boeming wordt zijn opvolger. In 1977 gaat de voorzittershamer over naar Gerrit Seppenwoolde, die hem niet minder dan 25 jaar zal hanteren.

De verening telt in het seizoen 1972-1973 ongeveer tweehonderd leden, waarvan tachtig junioren. Er nemen drie seniorenelftallen deel aan de competitie en vijf juniorenelftallen. Er wordt nog steeds gespeeld op de Oude Mors, maar het inmiddels reeds drie keer officieel door de KNVB afgekeurde complex is nu echt bezig zijn laatste diensten te bewijzen.

bron: jubileumclubblad "S.V. Delden 60 jaar"