De eerste jaren na de oorlog

In 1946, als de oorlog goed en wel is afgelopen, nemen enkele oud-spelers en secretaris Gerrit Kamp het initiatief de club nieuw leven in te blazen. Dat lukt. De ledenwerfactie slaat aan en op de aangekondigde vergadering mogen veel oud-leden en nieuwe leden worden begroet. Het bestuur wordt op de eerste naoorlogse vergadering als volgt samengesteld: Jan Siemerink (voorzitter), G. Hofhuis (secretaris), A. v.d. Berg (penningmeester), A. Dijkman en H. Dijkman. Enthousiast wordt besloten met één senioren- en één juniorenelftal aan de competitie 1946-1947 deel te nemen. Het jaar daarop wordt zelfs een tweede seniorenelftal in de competitie ingeschreven.

In 1948 wordt dan het 25-jarig jubileum gevierd. De feestviering bestaat uit een receptie en een feestavond, terwijl, nog steeds op de Oude Mors, jubileumwedstrijden worden verspeeld. Na het 25-jarig jubileum wordt in 1949 de draad weer opgepakt met de organisatie van serie-wedstrijden. Wederom slaagt S.V. Delden er in derde en vierde KNVB-klassers naar de oude Mors te krijgen. In 1951 wordt voor de laatstse keer een dergelijk evenement georganiseerd.

 

 


ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum gaat het bestuur op de foto (1948)
staand v.l.n.r.: A. Dijkman (2e secr.), H. Dijkman (alg.adj.), J. Halenbeek (2e penningm.), H. Leerkotte (vice-voorzitter)
zittend v.l.n.r.: B. ter Morsche (secr.), H. van Alsté (voorzitter), F. Schüphaus (penningm.)

 

 


Delden 1 ten tijde van het 25-jarig jubileum (1948)
staand v.l.n.r.: L. van Til, G. ter Maat, J. ter Maat, J. ten Bloemendaal, D. Dijkman, A. Broeze,

H. ter Horst, C. Stotijn, J. Nijhuis, J. Halenbeek
knielend v.l.n.r.: W. Nekkers, H. Leerkotte, B. ter Morsche, H. Dijkman

 het A-elftal ten tijde van het 25-jarig jubileum (1948)
staand v.l.n.r.: B. ter Morsche (leider), J. Dekker, J. Klootwijk, J. Morsink, D. Polman, G. Top, G. Stokkenreef
knielend v.l.n.r.: G. Seppenwoolde, J. Berghuis, H. Kempers, G. Twilhaar, J. Twilhaar, H. Roesink,

G. Riethorst, G. SchutteGing het met de vereniging goed wat betreft ledental en evenementen, in het bestuur rommelde het regelmatig aan het eind van de jaren veertig. Dit is goed te zien aan de vele voorzitters die er aan te pas kwamen. In 1947 werd Piet van Alsté voorzitter, in 1948 Johan Nijhuis, in 1949 Herman Menger en in 1950 Hendrik Dijkman. In de tijd dat ook laatstgenoemde voorzitter al na één jaar bedankte, moest bij de opening van het Rood Zwart-veld aan de Goorsestraat namens de S.V. Delden een speech gehouden worden onder aanbieding van een wedstrijdbal. Ben ter Morsche, toen drie jaar secretaris, werd hiervoor aangewezen. Een en ander viel kennelijk zo in de smaak, dat op de eerstvolgende jaarvergadering benoeming tot voorzitter volgde. Hiermee kwam voor lange tijd een einde aan het steeds wisselende voorzitterschap; Ben ter Morsche zou maarliefst 22 jaar lang voorzitter van S.V. Delden blijven.

bron: jubileumclubblad "S.V. Delden 60 jaar"