De Nieuwe Mors (1973-heden)

In mei 1972 start een legertje vrijwilligers met de bouw van onze huidige kleedkamers, in samenwerking met de handbalvereniging DHV. Met man en macht wordt er gewerkt om met de opening van het terrein op De (Nieuwe) Mors ook de moderne accommodaties in gebruik te kunnen nemen. Zelfwerkzaamheid van de club was noodzakelijk om de financiële lasten draaglijk te houden. De opening van het nieuwe sportcomplex met de kleedaccommodatie vindt feestelijk plaats in juli 1973, wanneer S.V. Delden ook haar 50-jarige bestaan viert.

Maar bij zo'n mooi complex hoort een mooie kantine. Na reeds vele vrije uurtjes aan de bouw van de kleedkamers te hebben besteed, gaan de mannen onder leiding van "bouwpastoor" Jan Berghuis meteen door met de bouw van de kantine. Een jaar later staat ook die er. Op 5 juni 1974 wordt ze in gebruik genomen. Van dat moment af bezit de vereniging een passende totaal-accommodatie.

In 1979 wordt een begin gemaakt met de uitbouw van de kantine, vooral ten behoeve van de jeugd. De 132 vierkante meter kantine biedt te weing ruimte om de jeugd buiten de wedstrijden om zinvol bezig te laten zijn. Ondanks de Hfl. 29.000,– gemeentesubsidie moeten veel leden opnieuw vrijwillig de handen uit de mouwen steken. Ook nu weer roept het bestuur met succes zijn mensen op. Op 26 januari 1980 vindt de officiële opening plaats. Het clubgebouw heet voortaan " 'n Mös ". Er komen diverse speelmogelijkheden, waaronder een tafeltennistafel en een voetbalspel.

Een groeiende vereniging heeft natuurlijk niet alleen behoefte aan een grotere kantine; zij heeft ook dringend behoefte aan uitbreiding van het sportterrein zelf. Na jaren van letterlijk "gemodder" en druk uitoefenen op de plaatselijke politici neemt de gemeenteraad een voor S.V. Delden zeer belangrijk besluit: er komt een derde veld, dat vooral dienst zal doen als trainingsveld. Het geld, ruim twee ton, wordt op de gemeentebegroting gereserveerd. In 1982 wordt de eerste spade gestoken aan de overkant van de Sportlaan. De ingebruikneming van het derde veld – met een prachtige verlichting – vindt plaats in 1983, tegelijk met het 60-jarig jubileum van onze verenging.

De meest recente grote uitbreiding van de accomodatie op De Mors – we vergeten hier gemakshalve de renovaties die de voetbalvelden in de tussenliggende jaren hebben ondergaan – vond plaats in het begin van het seizoen 2000-2001. Het clubgebouw is toen aan de ingangszijde uitgebreid met een modern toilettenblok en een professionele bestuurskamer. Trefhook 'n Mös is daarmee klaar voor de 21e eeuw!

bron: jubileumclubblad "S.V. Delden 60 jaar"