De oorlogsjaren

In 1943 bestaat de V.V. Delden 20 jaar. De festiviteiten blijven, gezien de omstandigheden welhaast vanzelfsprekend, beperkt. Wel gaat het bestuur en het eerste elftal op de foto (weldra gaan we die ook hier op de site opnemen). Jan Siemerink heeft dan het voorzitterschap van de vereniging overgenomen van Cornelis Nijkamp.

Op de vergadering van 20 augustus 1944 te café Jeurlink zijn tien leden van de V.V. Delden aanwezig. Er vallen enkele belangrijke besluiten. De contributie voor senioren wordt verhoogd van tien cent per week naar Hfl. 2,– per kwartaal. Voor junioren wordt de contributie verhoogd van vijf cent per week naar Hfl. 1,– per kwartaal. Het ledenaantal bedroeg ongeveer veertig, maar ten gevolge van onderduiking en met het oog op mogelijke razzia's waren feitelijk niet meer dan ongeveer vijftien jongens inzetbaar.

In de eerste twee oorlogsjaren waren de competities nog volgens het normale patroon verlopen. Maar in 1942-1943 en 1943-1944 moest de TVB terugvallen op een noodcompetitie. Dit hield in dat de clubs niet naar sterkte werden ingedeeld, maar op grond van de afstanden. Clubs die bij elkaar in de buurt zaten werden in dezelfde groep ingedeeld. Dit kwam tegemoet aan de problemen die er waren om over grotere afstanden te reizen.

In 1944-1945 vond zelfs geen noodcompetitie plaats. Men achtte het risico voor razzia's te groot. Daarnaast waren nog weinig spelers in de vereniging beschikbaar (tewerkstelling, onderduikers e.d.). Om die reden had onze vereniging ook al besloten niet aan de (eventuele) competitie 1944-1945 deel te zullen nemen. Als antwoord op die beslissing verlaat een aantal spelers de vereniging – een vereniging trouwens die inmiddels besloten had haar naam te wijzigen in van V.V. (voetbalvereniging) Delden in S.V. (sportvereniging) Delden. Er blijven dan slechts enkele spelers met bestuursleden achter. Men kan zeggen dat de vereniging niet meer functioneert en een slapend bestaan leidt.

bron: jubileumclubblad "S.V. Delden 60 jaar"