S.V. Delden - opgericht 18 juli 1923

 "SV Delden - opgericht 18 juli 1923", zo luidt het officieel. En niet geheel onterecht, want woensdag 18 juli 1923 is inderdaad een belangrijke datum in de geschiedenis van SV Delden. Van een officiële oprichting op deze datum kan echter geen sprake zijn. Men zou beter kunnen spreken van een 'doorstart' van de V.V. Delden, die zich al in 1920 bij officieel bij de TVB aan heeft gesloten, maar in 1922 door diezelfde TVB vanwege wanbetaling geroyeerd wordt.

Na het royement van de V.V. Delden gaat een deel van de spelers echter verder als niet-officiële vereniging. Met succes nemen zij deel aan wedstrijden en toernooien van andere niet-officiële voetbalverenigingen. Juist door dat succes voldoet het zogenaamde 'grijze voetbalcircuit' op den duur toch niet meer bij de spelersgroep, die inmiddels weer is uitgebreid. De roep om weer een officiële neutrale voetbalvereniging in Stad Delden wordt dan ook allengs groter binnen de spelersgroep.

Daarbij komt ook nog eens dat begin 1923 de niet-officiële rooms-katholieke voetbalvereniging Effecto (de opvolger van Sparta -- zie wat vooraf ging) op haar beurt is opgevolgd door Rood Zwart, dat zich op 6 januari 1923 officieel aansluit bij de Rooms-katholieke Voetbal Federatie. De onderlinge rivaliteit tussen rooms-katholieken en neutralen is een extra stimulans voor de neutralen om het voorbeeld van de rooms-katholieken te volgen.

Op woensdagavond 18 juli 1923 hebben de neutrale spelers hun wekelijkse training. Een training die niet meer is dan wat voorzetten geven, corners nemen, doelschieten en een onderling partijtje. Na afloop maken de leiders Jan ter Horst en Hendrik Vriezekolk de overigen duidelijk dat, wil men weer van de TVB deel uit kunnen maken en in de officiële competitie uitkomen, de vereniging strakker moet worden georganiseerd. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: de contributie van vijf cent per week trouw betalen, zich als speler tijdig op de hoogte stellen van komende wedstrijden, alleen afzeggen als men echt niet kan en dat dan ook tijdig doen. De aanwezige spelers volgen hun leiders en stemmen in. Voorwaar een gedenkwaardige gebeurtenis, want 18 juli 1923 wordt sindsdien beschouwd als de officiële oprichtingsdatum van de nieuwe vereniging.


 

Het oprichtings-elftal van SV Delden, zomer 1923
Achterste rij v.l.n.r.: Jan ter Horst (Hoogspel) voorzitter, Hedrik de Heer, Herman Twilhaar,

Bets Vriezekolk, Gerrit Rottink, Frits Twilhaar, Willem Levers
Middelste rij v.l.n.r.: Leo Nijhuis, Dirk Wes, Willem ter Horst
Voorste rij v.l.n.r.: Dick ter Horst, Hans Wijvecate, Albert Hazekamp


Maar nieuw is de vereniging dus allerminst. Het gaat feitelijk om een beleidswijziging. Een oprichtingsvergadering is er niet geweest; het bestuur is niet veranderd. Ook de spelers zijn, op een uitzondering na, dezelfde als voorheen. Zelfs de naam blijft hetzelfde: V.V. Delden. En de clubkleuren blijven vooralsnog, naar D.V.C., geel-rood (zie wat vooraf ging).

De volgende 17 spelers en leiders stemmen in met de 'vereniging nieuwe stijl' en kunnen als (her-)oprichters worden beschouwd: Jan Assink, Hendrik Bussink, Albert en Gerrit Hazenkamp, Hendrik de Heer, Jan ter Horst (het Hoogspel, voorzitter), Leo Nijhuis, Piet Ooms, Jacob Schipper, Frits en Herman Twilhaar, Albert, Hendrik en (Derk-)Jan Vriezekolk, Dirk Wes, Willem Westerink en Hans Wijvekate. Een week later krijgen zij al gezelschap van Gerrit Rottink, Bets Vriezekolk en Johan Westerink. Niet veel later besluiten ook Albert Hilbrink, Dirk en Willem ter Horst, Albert Kooistra en Appie van Veelen de gelederen te versterken.

De eerste vergadering van de V.V. Delden vindt plaats op vrijdag 3 augustus 1923 in het Hoogspel. Gerrit Rottink stelt dan voor de clubkleuren te wijzigen, immers: "wanneer we de naam Delden willen voeren, moeten we ook de Delden-kleuren nemen." De vergadering gaat akkoord: vanaf die tijd worden de kleuren blauw-geel gevoerd. Er wordt nog overwogen het boompje uit het gemeentewapen op de shirts aan te brengen, maar dat wordt voor de meeste arbeiders-spelers te duur. Aan de competitie in 1924-1925 wordt zo voor het eerst deelgenomen in blauw-geel, de kleuren die SV Delden tot op de dag van vandaag heeft aangehouden.

bron: Johan Bos (1994), "Wij worden hier nog helden op voetbalgebied; de vroege voetbalhistorie van Stad Delden 1885-1929", Enschede/Delden