De jaren voor de oorlog

De eerste jaren van haar bestaan betekenden voor de V.V. Delden een periode van vallen en opstaan, zoals is beschreven in het verhaal rondom de oprichting. In 1928 was echter de organisatorische greep op de vereniging weer helemaal in orde: Jan ter Horst (van het Hoogspel) was de voorzitter en de broers Albert en Jan Vriezekolk waren respectievelijk secretaris en penningmeester. Jan ter Horst trouwens had er destijds als voorzitter een bijzondere taak bij. Hij moest vaak de spelers per fiets ophalen om er zeker van te zijn dat iedereen op tijd aanwezig was! Dat gebeurde vooral als er 's morgens gespeeld moest worden.

In 1933, wanneer de V.V. Delden tien jaar bestaat, wordt het bestuur wordt gevormd door Leo Nijhuis (voorzitter), Gerrit Hofhuis (secretaris) en Jan Siemerink (penningmeester). Het ledenaantal bedraagt twintig à vijfentwintig en men komt met één elftal in de competitie uit. De contributie bedraagt, net als tien jaar eerder, nog steeds vijf cent per week. Maar vooral in deze crisistijd is het voor contributie-ophaler Pardoen een hele toer om die stuiver te innen.

In 1938 bestaat de V.V. Delden 15 jaar. De contributie is in de tussentijd verhoogd van vijf naar tien cent per week en men komt inmiddels met twee seniorenelftallen in de competitie uit. Ook beschikt de V.V. Delden op dat moment al enige tijd over junioren. Het 15-jarig jubileum wordt op grootse wijze gevierd; er wordt maarliefst Hfl. 40,– uit de clubkas gereserveerd. In 1938 verschijnt bovendien gedurende enige tijd het clubblad "Delden-varia". Delden-varia werd gedrukt in een huisje dat in het bezit was van onderwijzeres Cato Ressing, waar nu de bushalte op het Ressingplein is.

 

 

het eerste elftal ten tijde van het vijftienjarig bestaan (1938)
staand v.l.n.r.: Jan ter Horst, J. Verwey, Joh. Nijhuis, Leo Nijhuis, T. Dijkman, T. Pardoen, D. Pardoen, W. Levers, Jan Siemerink
knielend v.l.n.r.: W. Rottink, H. Twilhaar, W. ter Hoonte
liggend v.l.n.r.: Joh. Hilbrink, A. Dijkman, H. Hilbrink

 

 

het jeugdelftal ten tijde van het vijftienjarig bestaan (1938)
staand v.l.n.r.: A. Schlösser, A. Baars, F. Schüphaus, J. ten Bloemendaal, B. Bloemena, G. Wemekamp, G. Nijhuis, J. Kempers, G. Wold
knielend v.l.n.r.: J. Levers, K. Kruizinga, J. Nijland

 

Een bijzonderheid in 1938 en 1939 vormen de seriewedstrijden op de Oude Mors. Met die wedstrijden slaagt V.V. Delden er in korte tijd in grote naam te maken. Zelfs derde en vierde klassers KNVB komen in Delden op bezoek en ondervinden geduchte tegenstand van de lokale voetbalvereniging, tweede klasser TVB in die tijd. De oorlog maakt echter dat al na twee jaar met dit evenement moet worden gestopt. De dreigende oorlogssituatie eind jaren dertig brengt bovendien mobilisatie met zich mee. Voorzitter Leo Nijhuis wordt opgeroepen en moet in december 1939 ten gevolge daarvan zijn functie overgeven aan Cornelis Nijkamp. Deze zou voorzitter blijven tot het seizoen 1942-1943.

 

...wordt vervolgd...

 

bron: jubileumclubblad "SV Delden 60 jaar"