Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Impressie 78e jaarvergadering S.V. Delden
Oproep "Kop Spijkers"
Geef de pen door... (Tom Sueters)
Ken je klassiekers
Delden 3-spits 'scoort' in Oldenzaal
Delden 4, het 2e seizoen
Topscorers S.V. Delden de laatste 20 jaar
Dini Oplaat nieuwe Secretaris
Oplossing Ken je Klassiekers
Jeugdhoek
Het sterrenteam C1
Enkelspel (Hans Leunk)
Enkelspel (Geert Leunk)
Ongekend talent
De Zaterdagochtend
Het Zwaluwentoernooi
De laatste wedstrijd van het seizoen voor F1


Van de redactie

Het laatste nummer van 2001 ziet u al weer voor u.
Voor de meeste ploegen zit de helft van het voetbalseizoen er al weer op en kan voor de winterstop een voorlopige balans worden op gemaakt.

In deze uitgave maakt u nader kennis met onze nieuwe secretaresse Dini Oplaat.
We geven u een impressie van de zeer goed bezochte 78e jaarvergadering.
Sponsornieuws van een behoorlijk aantal teams : C-elftal, D-elftal en ons 5e elftal van de senioren.
Verder ontvingen de eerste-elftal-spelers nieuwe sporttassen. 
U ziet dat er veel gebeurt op sponsorgebied.

In deze uitgave vindt u verder een bijdrage van onze nieuwe voorzitter Jan Vriezekolk.
De actieve Tom Sueters geeft dit keer de pen door aan..............?
Voorts ziet u artikelen over :
- Diverse jeugd- en seniorenelftallen
- De jeugdhoek
- Topscorers S.V. Delden van de laatste 20 jaar
- Enkelspel
- Topscorers en standen
- Ken je klassiekers

Tenslotte wensen we iedereen prettige feestdagen en een gezond en sportief 2002 !
De redactie.


Van de voorzitter

Het nieuwe samengestelde bestuur is nu al een paar maandjes onderweg en begint zo langzamerhand warm te draaien. Er staat veel op het programma. Als het even mee zit dan zal in de winterstop de keuken worden gerenoveerd. Met het ingaan van de Euro zullen ook de aangekondigde prijsaanpassingen volgen.
Wij zijn verheugd dat zowel Gerrit Marsman als Hans van Laarhoven nog zeker een jaar aan onze vereniging verbonden zullen blijven. Wij zijn zeer content over de werkwijze van beide heren.
Grote tegenvaller is de trainingsopkomst bij het B-Elftal. Vorig jaar draaide dit team, toen nog C, heel goed. Wij zoeken hier voor op korte termijn een oplossing.
Wat ook nog niet erg soepel loopt zijn de kantinediensten. Na de winterstop hopen wij met een beter schema te komen, zodat een ieder zijn verplichting makkelijker kan nakomen.
Binnenkort zullen alle kantinemedewerkers een uitnodiging ontvangen met betrekking tot 'Het beleidsplan verantwoord alcoholgebruik' zoals dit door het bestuur is opgesteld. Dit is geen bedenkseltje van het bestuur, maar een verplichting waaraan wij moeten voldoen.
Onlangs is een accountmanager van de KNVB bij ons op bezoek geweest. Veel zaken welke voor ons van belang waren zijn toen besproken.
Ook dit jaar vindt er weer een Mösbokaal plaats. Aanvankelijk leek 5 Januari de sporthal vrij, maar helaas bezet de handbalbond de sporthal na 19.30 uur. Voor de jeugd zal het evenement dan wel plaatsvinden, maar deze wordt dan wel smiddags gehouden. Het alternatief voor de senioren (minus de selectie) is Zaterdag 19 Januari.
Tot slot wenst het bestuur allen een heel gezond en sportief 2002 toe en we zien elkaar ongetwijfeld weer op onze nieuwjaarsbijeenkomst op Donderdag 3 Januari 2002. Deze begint om 20.30 uur in ons clubhuis.

Jan Vriezekolk


Impressie 78e Jaarvergadering S.V. Delden

Voorzitter Wim Westerhof kon een volle zaal met belangstellende leden welkom heten.

Financiën
Penningmeester Arjan Seppenwoolde liet zien dat onze vereniging een gezonde financiële basis heeft. Om dit in de toekomst te continueren is bij een te verwachten stijging van lasten een aanpassing van contributies nodig. Er werd gesteld dat de hoogte van contributies in verhouding met andere verenigingen laag is. Besloten werd dat de contributies per 1 oktober 2001 aangepast worden.

Kascommissie
Voor het jaar 2002 werden  de volgende leden in de kascommissie benoemd:
Wim Mensink, Paul Wennink en als reservelid Bert Morsink.

Bestuursverkiezing
Arjan Seppenwoolde werd als penningmeester herkozen. 
Voorzitter Wim Westerhof had het vorig jaar al te kennen gegeven dat hij als voorzitter wilde aftreden. Arjan Seppenwoolde was de tolk van de vergadering toen hij Wim roemde om zijn grote verdienste voor de vereniging.  Gedurende 9 jaar hanteerde hij de voorzittershamer. Arjan bedankte hem voor de samenwerking en overhandigde hem tuinverlichting, een dinerbon en bloemen.

Nieuwe voorzitter
De opvolger van Wim werd de huidige secretaris Jan Vriezekolk.
Jan heeft geen inwerktijd nodig, want hij kent de hele vereniging van haver tot gort!

Nieuwe secretaris
Als nieuwe secretaris werd Dini Oplaat benoemd. Dini is de eerste bestuursvrouw in de geschiedenis van onze S.V. Delden.

Optimaliseren kader
De S.V. Delden heeft zijn zaakjes aardig voor elkaar, zei de nieuwe voorzitter. Maar er zijn dingen die beter kunnen. Het aantal jeugdleden bijvoorbeeld is onvoldoende om in de toekomst voor continuiteit te zorgen. Het aantal jeugdleden zal hiervoor vergroot dienen te worden.
De vergadering benoemde een Raad van Advies om het bestuur van advies te dienen in deze  en ook in andere zaken.
De commissie bestaat uit: Gerrit Seppenwoolde, Wim Westerhof en Paul Wennink.

Sponsorcommissie
Jan Brinkcate kreeg veel lof voor zijn grote sponsor activiteiten.
Ere-voorzitter Ben ter Morsche bood zich spontaan aan om Jan behulpzaam te zijn.
Voorwaar, een mooi tandem !

Jubilea

Wim Blekkenhorst 40 jaar lid S.V.Delden en Wim Westerhof 25 jaar lid S.V.Delden   Proficiat allebei!!

Topscorer

Wim Wold topscorer seizoen 2000/2001 met 47 doelpunten.

Verbeteringen accommodaties
De laatste jaren werd heel veel aandacht besteed aan de verbeteringen van veel accommodaties bv. verlichting kleine trainingsveld, vernieuwing bar, nieuwe bestuurskamer en toiletten, massageruimte en ruimte voor sportkleding en verder nieuw meubilair in het clubhuis. Dit alles kon gerealiseerd worden met steun van gemeentelijke subsidies, bijdragen van Het Hart van Delden en ……de grote inzet van veel vrijwilligers. Ook het bestuur komt een hele grote pluim toe!!

In de komende tijd zijn er nog meer zaken die renovatie behoeven, zoals: aanpassing keuken en vernieuwingen van de oude bestuurskamer en enkele kleedkamers.

De nieuwe voorzitter Jan Vriezekolk riep iedereen op zijn steentje hieraan bij te dragen. Hierna sloot hij deze geanimeerde vergadering.

Gerrit Seppenwoolde


Dit kwam ter sprake in het programma Kopspijkers van 10 november jongstleden:

OPROEP OPROEP OPROEP

Vroeger vervulde Jack al wensen op de Vara-radio. Op oudejaarsavond doet hij het nog een keer op televisie. Alle bekende gasten spelen ook om leuke wensen te vervullen. Dus heb je een buurman die hard een nieuwe tweedehands fiets nodig heeft, omdat al zijn fietsen dit jaar gestolen zijn: geef hem op. Wil je een privé healing bij Jomanda omdat het afgelopen jaar wel erg zwaar was: kom op met die wens. Kortom, heb je een leuke, aardige, bijzondere of alternatieve wens, schrijf dan onmiddellijk naar Jacks Gulden Jaaroverzicht, postbus 175, 1200 AD Hilversum, of e-mail naar Evelien Peelen.

Naar aanleiding hiervan heeft het 3e een wens gedaan:

Delden, 12 november 2001 

Geachte heer Spijkerman,

Naar aanleiding van uw programma van zaterdag 10 november jongstleden sturen wij u deze brief. In het programma kwam het ter sprake dat er een simpele wens gedaan mocht worden. Hier zouden wij graag een beroep op willen doen.

Laten we bij het begin beginnen. Daarmee bedoelen wij eind augustus 2000. Toen begon de competitiecrisis van S.V. Delden 3. Onze betrouwbare keeper vertrok naar de plaatselijke concurrent. Alle ambities (kampioen worden natuurlijk) vielen in het water. Aan het einde van de competitie hadden we 4 punten. 1 gewonnen, 1 gelijk en 15 op rij verloren!! Resultaat, DEGRADATIE.

Ook dit jaar begonnen we weer hoopvol aan de competitie in de 7e reserve klasse. Nu pakten we in de eerste 7 wedstrijden maar liefst 10 punten. Het ontbreken van een keeper begint ons dit jaar toch weer op te breken. De laatste 3 wedstrijden werden op rij verloren, de 15 doemt al weer op achter de horizon van sportpark de Mors. O.K. we geven toe dat de prestaties van de zondagmorgen ook afhankelijk zijn van de zaterdagnacht, maar toch blijft het frustrerend.

Wij hebben nu een vrijwilliger uit het eigen elftal bereid gevonden te blijven keepen tot dat we onze eerste wedstrijd hebben gewonnen. Verwaarlozing van zijn kind willen we echter niet op ons geweten hebben.

En omdat we dit jaar niet weer laatste willen worden en we toch niet meer kunnen degraderen (en dus ook geen degradatiefeest kunnen houden) willen we uw hulp inroepen. We verwachten echt geen Hans van Breukelen, maar gewoon iemand die het vak keepen goed verstaat (Sander Westerveld heeft nog steeds geen club). Ook al is het maar voor een wedstrijd.

Met vriendelijke groet,

Bjorn Semmekrot (20) en Sander Prinsen (20), namens S.V. Delden 3

P.S. voor meer gegevens van onze club en elftal kunt u altijd mailen of kijken op:

www.svdelden.nl


Geef de pen door... Tom Sueters

Beste Delden lui,

Edwin Hietbrink kon waarschijnlijk niet goed kiezen aan wie hij de pen door moest geven en zo werd ik (als ervaren doelman) de pispaal. Maar nu ik er eenmaal aan begonnen ben, vind ik het toch best leuk.

Zoals jullie allemaal wel weten, ben ik mijn glansrijke voetbalcarrière bij Rood Zwart begonnen, omdat mijn klasgenootjes daar ook speelden. De vraag is dan natuurlijk waarom ik de grote overstap naar S.V. Delden heb gemaakt. Nou, geloof het of niet: ik vond er niets meer aan bij Rood Zwart en wilde toch graag blijven voetballen, dus voor mij was de beslissing om over te stappen niet zo moeilijk. Dit is mijn vierde seizoen alweer bij S.V. Delden (geloof ik). Ik ben begonnen in de A-jeugd, waar ik ook nog een keer kampioen ben geworden.

Op dit moment ben ik keeper in het tweede (ja, wat zullen we daar van zeggen). Ik wil het eigenlijk niet over de resultaten hebben, want ik weet dat die te wensen over laten. Het is echter wel zo dat wij daar niet alleen schuld aan zijn, een scheidsrechter maakt ook wel eens een foutje. En natuurlijk niet alleen de scheidsrechter (hè, Marc B., sorry Brinky, ik kon het niet laten). Maar hoe dan ook, gezellig is het in ieder geval wel, en daar gaat het toch om.

Er gebeurt ook nog wel eens wat op de velden. Zo ook 17 november toen ik mee deed met de B-jeugd. Ik raakte slaags met een speler van NEO, die onbesuisd in kwam vliegen. Op 18 november kreeg Ron Hemersma een kopstoot van een speler van Victoria waarop ‘Buitenspelle’ (Sander Pelle) die vent een knal voor zijn kop gaf en er natuurlijk ook weer een terug kreeg. Ja ja, dat was wat je zegt een fijn weekend.
Laten we er voor zorgen dat het leuk blijft op de velden. Aan al dat geram op elkaar heb je helemaal niets.

Het spijt mij, mensen, en natuurlijk Hietje, maar ik ga ermee kappen. Ik zie jullie wel weer als……………ik jullie zie. En nu natuurlijk het leukste: ik geef de pen door aan een nieuwe speler in het tweede… Richard de Vetter!

Tom Sueters


Ken je klassiekers

1. Bij welke club is Hoogma momenteel actief?
2. Hoe heet “die andere club” uit Brugge?
3. Welk Duits trio werd met Inter in ’89 Italiaans kampioen?
4. Welke trainer werd ook wel de “Generaal” genoemd?
5. Ajax won begin ’70 driemaal op rij de EC 1. Wie waren de tegenstanders?
6. Waar voetbalt Martijn Reuser op dit moment?
7. Wat is de thuishaven van VfB Stuttgart?
8. Tegen welk land dwong Ierland alsnog kwalificatie voor het aankomende WK af?


Delden 3-spits 'scoort' in Oldenzaal

20 oktober 2001; ook dit weekend trek ik weer eens een paar uurtjes met de jongens van Delden 3 op. Zoals gewoonlijk haal ik Bjorn S en Jorret A op om vanuit daar naar de plaats van bestemming te gaan. Erwin E was ook al gearriveerd. Eenmaal aangekomen stond bijna de gehele selectie al klaar om te beginnen. Een paar gingen er rechtstreeks (dat was van tevoren afgesproken), maar alleen Urban P was ook deze keer wéér eens te laat. Aangezien wij toch genoeg man hadden zijn we maar zonder hem begonnen.

Nadat we allemaal onze posities hadden ingenomen kon het beginnen. De meesten hadden een entrecote besteld op advies van Ed S. (Grapje voor de insiders. Wil je hem ook snappen, we zoeken nog een keeper). U begrijpt het al, we waren met het team uit eten. Er was een inhaal weekend en we moesten nog steeds ons degradatiefeest houden. Op dat moment waren we bij de Harlekeijn (onze shirtsponsor) een vorkje aan het prikken.

Na de superlekkere stukjes vlees, de overheerlijke gebakken aardappeltjes, die vieze slappe patat en niet te vergeten het gratis rondje van de zaak, kwam Urban P binnen om zijn portie te nuttigen.

Om tien uur verzamelden wij met z’n allen bij het station waar we nog weer eens oude bekenden tegenkwamen uit een ver, grijs voetbalverleden. De selectie was zelden zo compleet. Met z’n allen vertrokken we nu richting Oldenzaal om daar het feest voort te zetten. (Het is niet de moeite waard om te vertellen dat we Nick C pas aantroffen in Oldenzaal, dus doe ik dat ook niet). Nu kon het feest pas echt beginnen. Als eerste stuitderden we bij een Ierse pub naar binnen. Iedereen zocht een plekje op, er werd bier besteld en we besloten meteen om verder te kijken. Er was erg weinig te beleven. Al snel vonden we een kroeg die wel voldeed aan de maatstaven van Delden 3; gezellige muziek, bier in overvloed en véél mooie vrouwen. In het begin keek de groep nog ietwat onwennig om zich heen, maar dat was er snel af! Wim t K liet zijn lenigheid na 35 jaar zien en Maurits K werd door de vrouwen toegeschreeuwd (wéér een grapje voor de insiders). Nick C kwam al strippend van de wc, wat de vrouwen in de plaatselijke kroeg wel konden waarderen. Ja ja het was weer als vanouds met S.V. Delden 3. 
Toen die tent onze gezelligheid niet meer nodig had, hebben we maar besloten om de laatste uurtjes bij een andere discotheek te gaan kijken. Deze plek voldeed ook weer aan de maatstaven van het 3e.

In principe zijn er altijd een paar mensen die in het veld willen scoren. Meestal is dat ook de spits Erwin E. Dat onze spits ook deze avond weer op scherp stond bleek wel weer; hij werd wakker in Overdinkel.

Zonder onze spits vertrokken we met de (veel te vroeg geregelde) taxi naar Delden. Sommigen gingen nog een biertje drinken bij Urban P of Jan H en anderen kropen onder de wol. Die volgende morgen (middag) was dan ook de grote vraag: wanneer hebben we weer een inhaalweekend?

Sander P


Delden 4, het tweede seizoen

Na een toch wel besproken overgang voetballen we inmiddels ons 2e seizoen voor SV Delden. We hebben het gevoel volledig bij deze club te horen. Twee van onze spelers zijn inmiddels leiders van de C1. We zijn al weer 10 wedstrijden bezig in het lopende seizoen en we doen het niet onaardig. We staan op dit moment op een verdienstelijke 4e plek. We doen leuk mee in de competitie en daar gaat het ons om.
Veel plezier in het voetbal en ook proberen om mee te doen voor een kampioenschap. Dat we onze kwaliteiten niet altijd volledig benutten maakt op zich niet zo veel uit. Daar zijn vele redenen voor te vinden. Van  wekkers die het niet doen (?) tot het alcoholpeil in het bloed. Plezier is toch het belangrijkst.

De resultaten zijn zeer wisselend, menig handbalploeg is jaloers op de uitslagen die wij behalen. Dit seizoen al twee keer met 7-5 gewonnen. Na 10 wedstrijden hebben we 16 punten en een doelsaldo van 29 voor en 28 tegen.
Wie er scoort is niet zo heel belangrijk, maar het valt wel op dat Cantonaafs (Peter Naafs) dit seizoen zijn “neusje voor de goal” vaak thuis laat. Daarentegen gaat Ronnie Vossebeld voor het topscorerschap van Delden 4. Concurrentie krijgt hij van Wouter Kamp die net als vorig jaar met grote regelmaat zijn doelpunten mee pakt. Vincent Loonen gaat op ook dezelfde voet verder. Dit is helaas niet zo positief, hij heeft namelijk erg veel kansen nodig om tot scoren te komen.

Bijna iedere speler gaat naar wedstrijden van FC Twente, wat dan ook vaak het gesprek van de zondagmorgen is. Daar het alcoholpercentage voor sommige spelers op een hoger niveau ligt dan wij voetballen zijn die spelers niet altijd even aanspreekbaar.

We zijn ook druk bezig verborgen talenten te scouten. We zijn al in onderhandeling met een groot talent. Het heeft nog tijd nodig, maar hij voelt het in ieder geval weer kriebelen. Zijn naam kunnen we nog niet prijs geven, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een andere club of team er met ons scoutingwerk van door gaat.

We hopen in ieder geval voor de rest van het seizoen goed mee te doen en het plezier in voetbal niet te verliezen.

Ramon


Topscorers  S.V. Delden in laatste 20 jaar

Wim Wold heeft in de loop der jaren allerlei dingen over de S.V.Delden verzameld. Zo bewaarde hij verschillende verslagen van wedstrijden en hield hij bij welke speler de doelpunten maakte.
Liefst 159 spelers staan sinds het seizoen 1983/1984 op de topscorerslijst. Er werd maar liefst 3197 keer gescoord in 18 seizoenen.
Opvallend is ook dat er sinds 1991/1992 aanmerkelijk meer gescoord werd ( 251 keer in dat seizoen terwijl daarvoor slechts 160 keer het net gevonden werd ).
Sommige spelers scoorden bijna elk seizoen bv. Arnold Laarhuis als achterhoedespeler maakte al in 1983 zijn goaltjes, maar ook nog in 2001!
Ook verdedigers en middenvelders als Hans Langenberg, André Pots, Richard Brunnekreef, Arnold Oolbrink en Wim Berends pikken elk jaar hun doelpuntjes mee.
Wim Wold is verreweg de beste schutter aller tijden met 277 doelpunten! Willie de Graaf is een goede tweede met 169 doelpunten.
Henk Pots begon pas te scoren toen hij de positie als spits in het vijfde elftal kreeg toebedeeld.
De vraag zou (achteraf) gesteld kunnen worden , waarom Henk daarvoor door verschillende trainers altijd als verdediger werd opgesteld …….
Veel jonge(re) spelers staan nog niet hoog op de lijst , omdat ze nog volop bezig zijn hun aantal doelpunten te vergroten.  Marc Brinkcate is hierop  een gunstige uitzondering!

1 W. Wold 277
2 W. de Graaf 169
3 M. Brinkcate 136
4 R. Temmink 126
5 H. Pots 104
6 B. Otten 102
7 R. Extercate 99
8 W. Mensink 99
9 A. Pots 94
10 H. Langenberg 88
11 G. Naafs 80
12 R. Brunnekreef 63
13 B. Morsink 63
14 E. Berghuis 62
15 J. Billijon 61
16 J. Krooshof 60
17 R. Streutker 60
18 M. Schutte 53
19 N. Streutker 52
20 R. Bakhuis 51
21 P. Vreeke 50
22 A. Laarhuis 48

Gerrit Seppenwoolde.


Dini Oplaat nieuwe secretaris

S.V. Delden heeft een nieuwe secretaris, Dini Oplaat is tijdens de laatste jaarvergadering gekozen als opvolger voor Jan Vriezekolk.
Dini Oplaat, 39 jaar, heeft er zin in. In haar gezellig ingerichte woning aan de Helle praat ze gedreven over alles wat met de club te maken heeft.

Ze vindt het leuk om in een  mannen wereld, die de voetbal nu eenmaal is, een rol te spelen. In het verleden bezocht ze gedurende 12 jaar alle uit en thuis wedstrijden van FC Twente omdat haar man zeer nauw bij FC Twente betrokken was. Met deze ervaring  is ze dan ook niet beducht om plaats in te nemen in het bestuur.

In het dagelijks leven is Dinie werkzaam als administratrice bij discotheek Lucky in Rijssen. Ook in het weekend werkt ze in de discotheek. Met haar ervaring moet het secretariaatschap bij SV Delden wel lukken.

Ze heeft al een gedeelte van de archiefkast thuis gereserveerd voor alle spulletjes. Zo zal Dini tijdens de bestuurvergadering de notulen maken en de agenda’s versturen. Tijdens de eerste vergadering had ze nog weining inbreng omdat het hier over zaken ging die al voor haar benoeming speelden. Gelet op haar enthousiasme zal dit snel veranderen. Ze heeft ook wel kritiek op onze club. Dini is namelijk van mening dat de communicatie wel wat beter mag worden verzorgd. Het hangt nu nog wel een van een toevalligheid af of je iets wel of niet weet. Dat moet veranderen.

Dinie is ook van plan om eens alle wedstrijden van alle teams te vekijken. Ze wil een brede kijk op hoe onze vereniging functioneert. Enkele jaren terug draaide ze kantinediensten op de zondagochtenden, zo heeft ze met veel senioren kennis gemaakt. Kantinediensten vindt ze echt erg leuk.

Op zaterdagmorgen is Dini vaak te vinden op de Mors om naar de twee zonen (Geert 10 jaar en Hans 12 jaar), te kijken die in het E-elftal voetballen. Aandacht voor de jeugd is erg belangrijk en helaas constateert ze dat de jeugdafdeling te klein is. Jammer!!

Dini is een sportief type die een beetje inspanning niet schuwt. Zo heeft ze na een paar uur slaap eens meer dan 20 km geschaatst. In de schaarse vrije tijd volleybalt ze, doet ze aan fitness en in de zomer is ze vaak in het zwembad te vinden.

Hoe is ze eigenlijk bij SV Delden terecht gekomen? Mijn vader, die inmiddels helaas overleden is, adviseerde ons om lid te worden omdat het een kleine gezellige vereniging is waar het goed toeven is. Zo is het gekomenen Dini heeft beslist geen spijt van haar keuze.

Tot slot reacties op een paar begrippen

SV Delden.........................gezellige kleine club
De Jeugd............................te klein, meer leden gewenst
Bestuur..............................nog nieuw
Kantine..............................gezellig
Gezin.................................druk
Eerste elftal........................leuk om  naar te kijken
Zonen.................................leuke jongens, soms lastig

Hans Klumpers


Oplossing Ken je Klassiekers

1. HSV Hamburg
2. Cercle Brugge
3. Klinsmann, Brehme en Matthäus
4. Rinus Michels
5. Panathinaikos, inter en Juventus
6. Ipswich Town
7. Neckar-stadion
8. Iran 

terug naar inhoud clubblad


Jeugdhoek

De winterstop is in volle gang. Tijd om de eerste helft van de competitie door te nemen. 

Voor F1 is de competitie prima begonnen. De beginnende voetballertjes zijn tweede, een prima prestatie. Jongens klasse!! En veel succes het komende jaar.
E1 presteerde ook prima en eindigde als derde.
Voor D1, C1 en B1 waren het moeilijke tijden in het begin van de competitie, maar zie voor alle teams is er een duidelijke stijgende lijn in de prestaties.
Voor D1 en C1 zijn er nieuwe tenues geregeld. Taxi bedrijf Buursink en Schildersbedrijf Holterman zijn bereid gevonden onze jeugdige talenten geheel in nieuw geel/blauw te steken. Sponsors bedankt!!! Het ziet er geweldig uit. 

De jaarlijkse flessenaktieis op donderdag 27 december, we rekenen weer opieders medewerking. ’s Avonds is er een gezellige spelletjesavond in de kantine.
De Mösbokaal wordt gespeeld op 5 januari tussen 17.00 uur en 19.30 uur, nader bericht volgt.
Voor de F-jeugd zijn er zaaltrainingen, op dinsdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur in de Reiger.
Voor alle teams geldt dat jullie tijdens de winterstop meermalen de zaal ingaan om te voetballen.
De veldcompetitie gaat medio februari weer van start.

Rest mij iedereen een heel gelukkig en sportief 2002 toe te wensen.

Richard Brunnekreef


Het sterrenteam C1

C1, u leest het goed: het sterrenteam bij de junioren, onder toezicht van het geweldige en legendarische duo Marcel Vossebeld en Dennis de Vos. Maar genoeg over ons, want wij hebben toch niks te zeggen bij C1. De jongens kunnen het al, volgens eigen zeggen, dus nemen ze niks van ons aan. Behalve cola en patat dan, maar dat is soms ook wel goed. 

Het is een leuk team met een goede teamspirit en veel talent. Het zijn allemaal eerstejaars C-spelers en echte kampioenen. Helaas gaat het nog niet zo heel goed in de competitie. We staan onder aan de ranglijst.

Misschien dat daar nu iets aan veranderd is, nadat de jongens op 10 november hun eerste punten hebben gepakt. Er werd gewonnen van Haaksbergen, met een bijzondere tactiek. We lieten de tegenstanders eerst moe worden door ze lekker te laten voetballen en met 3-0 voor te laten komen. Na de rust, waarin een pittige peptalk werd gehouden en de nodige meningen werden uitgewisseld, gingen we weer vol aan de bak.

Met Dennis met de vlag in de hand en Marcel langs de kant als mental coach gingen de spelers aan de slag om de achterstand in te halen. De tegenstanders dachten dat ze al gewonnen hadden, maar toen was er Jelmer Beeks, onze spits die met vier geweldige doelpunten heel Haaksbergen in rouw bracht. Het werd dus 4-3 voor Delden en dus ging het feest voor Haaksbergen niet door.

Dit was de eerste overwinning voor de spelers, en verdiend, want ze streden er allemaal voor.  Misschien was het ook een beetje te danken aan onze nieuwe sponsor, Schildersbedrijf Ter Horst, die onze nieuwe kleding heeft gegeven. Dit is ongeveer als volgt gegaan. 

Aan de bar bij S.V. Delden zaten de leiders van C1. Er kwam een vent van zeker wel twee meter (Bart Otten, met vrijwel altijd fanatieke ouders langs de kant, altijd een van de grotere steunpilaren) naar hun toe lopen, die zei dat hij een sponsor had geregeld. Wij konden daar niet meer helemaal nuchter op reageren, na de nodige drankjes aan de bar, maar tot onze verbazing hebben Bart&co het kunnen regelen dat zijn team én de leiders nu in een mooie outfit rondlopen. Hiervoor onze dank aan de sponsor, en vooral aan Bart&co, want dan hoeven de leiders zich hierover in elk geval niet zo druk te maken.

Sommige spelers van C doen verder regelmatig mee met de B, door spelersgebrek. Niet dat het een groot gebrek is, maar ze hebben bij B gewoon het talent uit C nodig, dat is wel te merken de laatste drie weken bij B. Je ziet dat de C-spelers al goed op niveau zijn, alleen hebben sommige spelers hun lengte nog tegen zitten. 

In de kantine blijven de spelers altijd nog even nazitten, en drinken ze nog wat. Goed voor de teambuilding. Goed bezig jongens!!!!

Tot slot: Kom gerust een keer kijken en maak het mee.

(Geschreven door de linksback en rechtsvoor van Delden 4. Voetballen doe je bij S.V. Delden!!!)

terug naar inhoud clubblad


Enkelspel: Hans Leunk

Hoe oud ben je? 12
Welk team speel je? E1
Vind je dat een leuk elftal? Ja
Waarom vind je het leuk? Gewoon leuk
Wie is jullie leider? Tom en Marcel
Wie is jullie trainer? Eric
Op welke positie speel je? Links verdediger, Links midden
Vind je dat een fijne positie? Ja
Wat is het leukste wat je bij S.V. Delden hebt meegemaakt? Toen we met 13-0 wonnen van Hoeve Vooruit
Waar ben je goed in? Verdedigen
Waar ben je niet zo goed in? Aanvallen
Waar oefent de trainer met jullie het meeste op? Passen
Wie vind je de beste voetballer bij S.V. Delden? Daniel Higgenbottham
Wie is de beste voetballer van Nederland? Jack de Gier
Welke club is de beste? FC Twente
Wie zijn je vrienden? Reinier, Frank en de rest van de klas
Welk meisje vind je leuk? Zeg ik niet
Heb je nog meer hobby’s dan voetballen? Computeren.
Welk T.V.-programma vind je het leukst? Cartoon netwerk presended by Yorkido in Dragon Ball 2
Welke muziek vind je mooi? Rene Froger
Waar heb je een hekel aan? Regen kou, Chinees eten
Wat eet je het liefst? Pizza, kipzooi, doperwten-wortelen met kipfilet
Wat vind je van de club S.V. Delden? Het is een goede club
Wat zou bij S.V. Delden willen veranderen? Dat ze bovenaan staan


Enkelspel: Geert Leunk

Hoe oud ben je? 10
Welk team speel je? E1
Vind je dat een leuk elftal? Ja
Waarom vind je het leuk? Een goed team
Wie is jullie leider? Tom en Marcel
Wie is jullie trainer? Eric
Op welke positie speel je? Links voor
Vind je dat een fijne positie? Rechts leuker
Wat is het leukste wat je bij S.V. Delden? Kamp
Waar ben je goed in? Voetbal
Waar ben je niet zo goed in? Verdedigen
Waar oefent de trainer met jullie het meest op? Schijnbeweging
Wie vind je de beste voetballer bij Delden? Daniël Higgenbotham
Wie is de beste voetballer van Nederland? Jack de Gier
Welke club is de beste? FC Twente
Welk meisje vind je leuk? Niemand
Wie zijn je vrienden? Koen en Jur
Heb je nog meer hobbys? Skaten en vissen
Welk TV-programma vind je leuk? GTST, Baantjer en Studio Sport
Welke muziek vind je mooi? Hitsoons?
Waar heb je een hekel aan? Slecht weer
Wat eet je het liefst? Patat
Wat vind je van de club S.V. Delden? Leuk
Wat zou je bij S.V. Delden willen veranderen? Dat er meer leden komen


Ongekend talent

Er werd ons gevraagd om eens een verhaaltje te schrijven over het team dat wij training geven, en wordt geleid door Mariska Westerhof. Maar laat ik,voordat we beginnen ons even voorstellen, en zeggen wat wij bij SV Delden eigenlijk te zoeken hebben? Met ons bedoel ik dan Rob Zomerdijk en Tom Goosselink. Allebei voetballen wij in het tweede elftal van S.V. Delden en zijn nu al zo’n twee jaar bezig met het trainen van de jongere jeugd.

Begin vorig jaar zijn we begonnen met het geven van trainingen bij de E2 groep, dit vonden we best wel geinig om te doen. Het antwoord op de vraag of wij het seizoen daarop het F-team wilden trainen was dan ook “ja”. De F is ook een leuke groep die samen veel kunnen bereiken, als ze dat tenminste willen. Er wordt tot nu toe redelijk gevoetbald en als het aan de jongens zelf ligt voetballen ze uitstekend, want “We winnen toch!!”.
Maar gelukkig kan Mariska, die de jongens leidt, ze een beetje duidelijk maken dat je niet alle wedstrijden hoeft te winnen met 4 of 5 – 0 maar als het kan, mag je de uitslag ook uitbreiden naar 8 of 9 – 0 (in het voordeel van Delden natuurlijk!).

Maar er wordt dus tenminste gewonnen en tijdens de trainingen gelukkig fanatiek getraind. De opkomst is altijd goed, met een man of tien is het dan altijd gezellig trainen. Af en toe lijkt het tijdens de training dat we meer met rugby bezig zijn dan met voetbal. Maar na een minuut of tien lekker ouwehoeren wordt de training weer opgepakt en de nodige oefeningen afgewerkt.  

Met de laatste vergadering is ons gezegd dat er geld ter beschikking is voor ons om een cursus jeugdvoetbaltrainer te volgen. Omdat we nog niet zoveel ervaring hebben met training geven, en we het wel leuk vinden om er mee bezig te zijn, hebben Tom en ik dan ook interesse getoond voor die cursus. Hopelijk krijgen we er binnenkort meer duidelijkheid over.

Op het moment dat we dit typen moeten we de zaal in. We hebben een uur in sporthal “De Reiger” tot ons gekregen, alleen is de tijd nog een beetje lastig voor sommigen want van 17.00 uur tot 18.00 uur is niet echt de mooiste tijd. Gelukkig is het maar tijdelijk en we hebben tenminste een plek in de zaal.
Maar laten we het erop houden dat we echte veldspelers zijn en ook gaan presteren op het veld. Het “uitje” in de zaal beschouen we dan als een gezellig tussendoortje. Maar natuurlijk hopen we er wel met een beetje ervaring en talent uit te komen.

Gelukkig wordt er ook lekker gepresteerd en hebben we nu rond de winterstop al een mooie derde plaats te pakken. De laatste wedstrijd die voor het typen van dit stukje werd gespeeld werd helaas met gelijkspel afgerond, maar laten we het erop houden dat het veld niet goed in orde was. Na de winterstop gaan we er nog even fanatiek tegenaan en kijken we als we misschien de eerste plaats kunnen bereiken, want mijn inziens lopen er in dit elftal een paar goede spelers rond.

Tom Goosselink & Rob Zomerdijk


De zaterdagochtend

Kinderfietsen staan schots en scheef bij de ingang van het S.V. Delden-veld. Aan een aantal kun je duidelijk zien dat ze vaker bij het voetbalveld/zwembad hebben gelegen en/of gestaan.

Vanuit de kleedkamer komen kreten die verraden dat zowel onze jongentjes als die van de tegenstanders aanwezig zijn. Ouders staan voor de kleedkamers met elkaar te praten. Een enkeling laat merken dat het tijdstip ook voor de ouders te vroeg is. De nachtfilm duurde te lang.

In de kantine wordt de koffie gekeurd. Deze smaakt zoals altijd prima. Aan de ronde tafel op de verhoging hebben zich jeugdleiders en ander belangstellenden genesteld. Zoals zo vaak hebben zich weer een aantal spelers afgemeld, dat betekent dat er weer de nodige aanpassingen in de opstelling worden verricht.

De spelers, waaronder een lang meisje, hebben het tenue aangetrokken en lopen richting het achterste veld. De scheidsrechter is ook gearriveerd en  moet constateren dat de doeltjes niet op de juiste plaats staan. Met behulp van een stel ouders wordt dit euvel snel verholpen.....

Nu nog de bal oppompen en de wedstrijd kan beginnen. Twee groepjes supporters volgen de strijd op de voet. Zo begint een voetbal-zaterdag oop de Mors bij S.V. Delden. 

Een vroege vogel


Het Zwaluwentoernooi

Zaterdag 15 september is het zwaluwentoernooi op het S.V. Delden gehouden. Een vijftal E-teams speelden wedstrijden van 15 minuten. De eerste wedstrijden begonnen om 10.00 uur, na eerst een minuut stilte te hebben gehouden voor de slachtoffers sie in Amerika op 11 sepember vielen.

Er werd hard gestreden. Voor de eerste plaats was er een beker beschikbaar gesteld door het bestuur van S.V. Delden. Ondanks het slechte weer, het regende erg veel en hard, stonden er nog wel een paar vaders en moeders langs de lijn.

Na de laatste wedstrijd was het wel duidelijk, Delden E was de beste en mocht de beker in ontvangst nemen. Voor alle deelnemers was er het traditionele vaantje.

We kunnen terug kijken op een geslaagde ochtend. Deelnemende verenigingen waren: BZSV, Bentelo, Borne, Rood Zwart en Delden.


De laatste wedstrijd van het seizoen

S.V. Delden F1 – Buurse F1

Buurse is vorige week kampioen geworden, dus wat is een mooiere afsluiting dan winnen van de kampioen.

De eerste helft leek dit niet te gaan lukken. Er werd niet geweldig gespeeld en in de rust stonden we dan ook met 2 – 0 achter.
Na een aantal tactische aanwijzingen en wijzigingen in de opstelling begonnen we aan een goede tweede helft.
Al gauw kwamen ook de doelpunten en stond het 2 – 2. Beide doelpunten werden gemaakt door Brian Otten.
Nog één doelpunt was er nodig. Zou een tractatie bij winst helpen???
En ja hoor, Brian maakte ook nog 3 –2 , Dat was zijn 25e doelpunt van het seizoen. Dat maakt hem vast topscorer van de vereniging.
Er werd gejuicht alsof ze kampioen waren geworden, maar dat mag dan ook natuurlijk.

Al met al een goede zaterdag, ook voor de coach natuurlijk!!

Een tevreden coach