Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Toelichting prijsverhoging kantine
“Het Hart van S.V. Delden”
Uit de oude doos (De Zwaan)
Doorzettingsvermogen
Uit de oude doos (uitstapje)
( Topscores )
( Programma senioren )
Jeugdhoek
Adviezen/Plannen jeugd S.V. Delden
( S.V. Delden start welpenvoetbal ! ! ! )
“Wolfram Arnthof” trainer van het B en C team
Zaterdagochtend


Van de redactie

De winterstop is niet het meest boeiende deel van het jaar in het bestaan van de voetballer of voetballiefhebber. Ook de redactie had onvoldoende stof om een clubblad te vullen.
Maar zo langzamerhand zien we op de Morsvelden weer enig teken van leven.(vooral onze eerste elftalspelers en …………ons vijfde!)
Dat wil niet zeggen dat in deze periode gans het raderwerk stilligt. De selectie was onder leiding van trainer Gerrit Marsman druk in de weer om de conditie nog te verbeteren en oefenwedstrijden te spelen, zodat we vol goede moed aan de tweede helft van de competitie kunnen beginnen.
Het trainingskamp in Apeldoorn was een gezellig sociaal gebeuren. Onze aanvoerder Gerrit Naafs en trainer Gerrit Marsman vertellen over de activiteiten in de “stille” periode.
Ook besturen en commissies hielden niet bepaald een winterslaap. Voorzitter Jan Vriezekolk vertelt over belangrijke zaken die in de naaste toekomst verwezenlijkt gaan worden. 
In deze “Möspraot” vinden jullie een interview met onze jeugdtrainer Wolfgang Arnthof. De wat rijpere lezers onder ons, zullen de oud Heracles-prof uit de zestiger jaren nog herinneren. Toen sprak Heracles landelijk nog een woordje mee! Enkele maanden geleden besteedde het bekende blad Voetbal International hieraan nog een mooi artikel.

In deze uitgave treffen jullie o.a. nog de volgende artikelen :

- Verslag van de Raad van Advies over “Herstructurering Jeugdorganisatie S.V.Delden”
- Artikel penningmeester over barprijzen.
- Jeugdhoek
- Iets uit de oude doos.
- Mededelingen

Lees ze !!
De redactie


Van de voorzitter

Op het moment dat ik dit stukje schrijf heeft ons eerste elftal bijzonder goede zaken gedaan. Met een dik verdiende 0-2 werd Bornerbroek verslagen. De laatste uitwinst bij Bornerbroek is al zo’n 9 seizoenen geleden. Met dit resultaat is definitief afscheid genomen van de onderste regionen en kan het team van Gerrit Marsman zich op gaan maken voor meer. Als deze Mőspraot bij u op de mat ligt zal er al veel duidelijk zijn.

Tijdens de winterstop is er in de club veel werk verzet. De Raad van Advies heeft hun eerste taak af kunnen ronden. De structuur van ons jeugdbestuur heeft een ware metamorfose ondergaan. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit René Vos, voorzitter, Richard Brunnekreef, activiteiten, Marion Langenberg, secretaresse, Marc Brinkcate, technische zaken en Hans Klumpers, PR–zaken.
Gea Visschedijk en Carl Hemersma zullen dit nieuwe jeugdbestuur dit seizoen blijven ondersteunen. Door deze nieuwe samenstelling is René Vos als jeugdvertegenwoordiger toegetreden tot het bestuur. Wij wensen dit enthousiaste team heel veel succes en danken het afgetreden bestuur voor hun jarenlange inzet voor de SV Deldenjeugd.

Veel activiteiten staan op stapel. De nieuwe PR-man zal daar ongetwijfeld middels clubblad en Deldens Weekblad melding van maken. Elders in dit clubblad zal de Raad van Advies nadere uitleg geven over dit onderwerp. Wij danken de Raad van Advies voor hun snelle, accurate en doortastende werkwijze. Maar er moesten ook minder leuke maatregelen worden getroffen. Het B-elftal moest uit de competitie worden genomen i.v.m. de motivatie van enkele spelers en de daarmee gepaard gaande druk op het C-elftal. Helaas, maar er was geen alternatief. Op korte termijn zal voor een goede oplossing worden gezorgd voor de resterende spelers.

De verbouwing van de keuken heeft nog eventjes op zich laten wachten. Familiaire omstandigheden en levertijden zijn hiervan de oorzaak. Binnenkort denkt de bouwcommissie daadwerkelijk van start te gaan. Alle voorbereidende maatregelen zijn nu getroffen. Wij rekenen ook op uw hulp als deze wordt gevraagd bij de diverse werkzaamheden. Want vele handen maken het werk lichter en kan aan het eind van het seizoen gebruik worden gemaakt van de nieuwe keuken. 

Verheugd zijn wij over de bijzonder goede trainingsopkomst bij de senioren. Het bevestigt de goede sfeer die er tussen de teams leeft. Trainen is gaaf en zal in de toekomst leiden tot betere resultaten.

De sponsorcommissie zit ook bepaald niet stil. Zo langzamerhand is er langs het hoofdveld geen plekje meer vrij. Uit deze gestage uitbreiding blijkt dat steeds meer bedrijven onze SV Delden willen steunen. Voor de juiste wisselwerking verzoeken wij jullie ook hun te steunen door met uw aankopen rekening te houden.

Op maandag 13 en dinsdag 14 mei a.s. zullen er op sportpark de Mors selectiewedstrijden plaatsvinden voor meisjes onder de 16 jaar. Uit deze selecties zal dan het Nederlands elftal meisjes onder 16 jaar worden gevormd.

Tot slot wensen wij allen een goed competitieslot. Voor een kampioensfeestje staat het oudste en jongste team het hoogst genoteerd, maar wie weet………….

namens het bestuur
Jan Vriezekolk


Toelichting prijsverhoging kantine

Per 1 januari 2002 zijn de prijzen in de kantine van de drank en de snack gewijzigd. Twee wijzigingen zijn doorgevoerd, namelijk de omzetting van gulden naar euro en een prijsverhoging. De afgelopen weken heeft met name de per 1 januari doorgevoerde prijsverhoging tot enige onduidelijkheid geleid.

Tijdens de jaarvergadering van 4 oktober j.l. heb ik in de toelichting op de financiële resultaten van het boekjaar 2000/2001 uitgebreid stilgestaan bij de analyse van dit resultaat. De belangrijkste conclusie was dat SV Delden weliswaar financieel een gezonde vereniging is, maar dat de resultaten de komende jaren onder druk komen te staan. Om dit te voorkomen zijn in de jaarvergadering twee beslissingen genomen. De contributie wordt verhoogd per 1 oktober 2001 en de prijzen in de kantine worden verhoogd. Beide besluiten zijn inmiddels door het bestuur uitgevoerd.

Hoe worden de prijzen in de kantine berekend?
Eigenlijk heel simpel. Al jaren hanteert het bestuur bij de berekening van de verkoopprijzen een gemiddelde bruto-marge, dit is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Met name het afgelopen boekjaar zijn de inkoopprijzen sterk gestegen terwijl de verkoopprijzen de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn aangepast. Met als gevolg dat de bruto-marge lager was dan afgesproken. Om dit in de toekomst te voorkomen zullen prijswijzigingen sneller worden verrekend in de verkoopprijzen.

Ik vertrouw erop dat ik jullie bij deze voldoende heb geïnformeerd.

Arjan Seppenwoolde,
penningmeester


“Het Hart van S.V. Delden”

Beste sportvrienden, 

De actie “Het hart van S.V.Delden” is een succes geworden! Meer dan 60 deelnemers nemen op dit moment deel.
Deze financiële bijdragen waren dit jaar een leuke ondersteuning voor de verbetering van onze accommodatie, zoals de aanschaf van nieuw meubilair in ons clubgebouw, de bouw van een massageruimte en een opbergruimte voor sportkleding.
Fijn dat de club “Het hart van S.V.Delden daaraan een groot financieel steentje kon bijdragen. 
Deze extra stimulans heeft onze club ook voor de komende jaren meer dan nodig !

Waaraan denken we ?
· Herinrichting van de jeugdhoek en speeltoestellen
· Renovatie van de keuken

U ziet .............. wensen genoeg !!
Jaarlijks worden de prioriteiten vastgesteld.

Uiteraard zijn nieuwe begunstigers hartelijk welkom !!
Voor slechts Euro 50,- bent u lid van de club! U zou ons veel kosten en moeite besparen als u via een machtiging automatisch betaalt . Onderstaande bestuursleden kunnen u een machtiging verschaffen. Afschrijving vindt aan het einde van de maand mei plaats.
Sluit u aan bij het “Hart van S.V. Delden” !

De namen van de begunstigers van “Het hart van S.V. Delden” worden , als men daar prijs op stelt, geplaatst op een bord in ons clublokaal en ontvangen gratis een entreepasje voor de competitie wedstrijden die thuis gespeeld worden.
Voor inlichtingen en suggesties kunt u terecht bij onderstaande commissieleden:
de bestuursleden Jan Brinkcate (tel. 3761900) en Peter Vreeke (tel.3762740).


Uit de oude doos...

"De Zwaan", oktober 1993

In de krant van maandag 20 september vertelde columnist Peter de Zwaan een verhaaltje over een man van 3 meter 12, in wie menig voetballiefhebber zich zal herkennen. Het droeg de titel “Eindstand” en het gaat over..... Ach lees zelf maar.

Het was zondagavond zeven uur. Ik was op bezoek bij een voetballiefhebber en ik had in de gaten hoe dom dat was.
Ga nooit op zondag, tegen zeven uur naar het huis van een voetbalfanaat, tenzij je zelf wilt meekijken.
Hij ging breeduit zitten en zette via de afstandbediening het geluid harder om concurrerende lawaaimakers te ontmoedigen.
Smeets kondigde een wedstrijd aan. Het was een belangrijke, dat kon ik horen aan zijn stem.
Het ging spannend worden ook, zei hij, en dat kon kloppen, want ik had in de auto op de radio op de verkeerde zender staan en wist dat het 3 – 1 was geworden. “Leuke wedstrijd,” zeg ik. “3 – 1”.
Op dat ogenblik gebeurden er vesrchillende dingen tegelijk.
Zijn kinderen verlieten zacht mompelend het vertrek.
De hond dook diep in zijn mand en zocht iets op de bodem.
Zijn vrouw keek me zacht verwijtend aan en schudde haar hoofd.
Zelf kwam hij in volle lengte (normaal 1.86 meter, nu ongeveer 3. 12) van de bank en ging vlak voor me staan.
“Je hebt het verpest,” zei hij en zette de tv uit.
Eerlijk waar, ik wou hem alleen een plezier doen. Zelf weet ik graag wat de eindstand wordt, dat kijkt wat rustiger.
We hebben elkaar al drie weken niet gesproken......


Doorzettingsvermogen

Vaak is het zo als je begint te voetballen bij een club, dan hoop je ooit prof te worden.
Hoe je dat moet worden, hoop je te vinden bij die club. De club zal er waarschijnlijk alles aan doen om jou op te leiden tot een goede voetballer. Maar wat is eigenlijk een goede voetballer. 

Moet je dan veel goals maken, moet je goed kunnen pingelen, is een goede techniek belangrijk, kun je goed verdedigen enz. Natuurlijk is het bovenstaande belangrijk. Bovendien is het natuurlijk erg belangrijk dat je een stukje aangeboren talent hebt. En geloof mij iedereen heeft een aangeboren talent, al zal het niet allemaal hetzelfde talent zijn. De een kan beter tennissen, voetballen, volleyballen, basketballen, handballen of wat natuurlijk ook kan bijvoorbeeld, meer talent hebben in wiskunde, taal enzovoort. Iedereen heeft wel een talent.

Maar talent moet je ontwikkelen, en dat doe je door veel te oefenen, heel veel te oefenen. Met het oefenen ontwikkel je het talent. Als iedereen even veel oefent voor een bepaald iets bv. het voetballen, dan zal degene die het meest aangeboren talent heeft waarschijnlijk de beste zijn. Toch is dat in de praktijk niet zo. Vaak is het zo, dat degene die het meeste talent heeft er het minst mee doet, hij is te gauw tevreden, want hij is nu toch al het beste van iedereen. Neen, de allerbeste voetballer is degene die het grootste doorzettingsvermogen heeft om zijn talent te ontwikkelen, dus elke keer maar weer beter wil worden dan de vorige dag. Op een dag zal hij de beste zijn van iedereen. En geloof mij dan maakt het niets uit waar je speelt, op een dag word je dan opgemerkt, en maak je de stap naar een grootse carrière.

Met andere woorden heb het dus in je om elke dag de beste te zijn in datgene wat je doet, dat kan bij een grote of kleine vereniging of op school. Accepteer je talent, maar nooit je doorzettingsvermogen.

Gerrit Marsman, trainer


Uit de oude doos...

Uitstapje 1e elftal, 14 maart 1995

Dinsdagavond waren we door Hennie Aellerinck uitgenodigd om een bijeenkomst van de business-club (waar hij lid van is) bij te wonen. Het thema van die avond:”Een kijkje in de keuken van de voetbalclub F.C. Twente ‘65”. De sprekers van die avond waren de heren Dekker (penningmeester) en Ten Donkelaar (technische manger). Een goede reden om er naar toe te gaan.
Met zeven spelers en twee leiders zijn we per taxi naar Markelo vertrokken. Daar aangekomen werden we voor de deur afgezet, maar we voelden ons niet zo erg op ons gemak. Het was een zeer sjieke bedoening en daar hadden we dus niet op gerekend. Toen we onze jassen aan de kapstok hadden gehangen, had Henk Pots nog een mooie opmerking:”Ik heb vanavond maar een oude jas aangetrokken, je weet immers nooit welk volk je treft....!”.
Na de koffie konden we kijken naar prachtig opgestelde “Oldtimers”, waaronder het parade-paardje de “Rolls-Royce” en de uit 1929 “Cord-Del-29”; de mooiste wagen ter wereld (tevens te bewonderen aan het Beaufortplein in Markelo).
De oortjes werden gespitst toen de twee genoemde sprekers hun uitgebreide, twee uur durende verhaal afstaken.
Nadat we op de hoogte waren van het F.C. Twente gebeuren bij het financiële gedeelte mocht er geen pers bij zijn) zochten we de bar op. Toen de mannen in spijkerbroeken en de nette pakken door elkaar stonden, viel één persoon in het bijzonder op. Hij kreeg ook de opmerking:”Moest je deze bar vanavond nog sauzen?”. Uiteraard was dit.......
Toen ook de innerlijke mens op zijn wensen was bediend keerden we huiswaarts en was aan deze mooie avond een eind gekomen.

Remco Bakhuis en Wim Wold


Jeugdhoek: Wie de jeugd heeft, heeft de......!!!

Het is al dikwijls opgemerkt dat onze jeugdafdeling een nieuwe impuls nodig heeft. Het aantal junioren dat lid is van SV Delden baart menig lid ernstige zorgen. Het bestuur heeft dan ook gemeend actie te moeten gaan ondernemen en wel op korte termijn. De tijdens de laatste jaarvergadering benoemde Raad van Advies kreeg dan ook de opdracht om “de boel weer op de rails te zetten”.

Deze raad, bestaande uit de heren G. Seppenwoolde, W. Westerhof en P. Wennink ging voortvarend te werk. Alle commissies, geledingen, en individuen die iets met onze jeugd te maken hebben werden geraadpleegd. Dit hele proces heeft ongeveer drie maand in beslag genomen maar leidde tot een aanvulling, c.q. vernieuwing van onze jeugdcommissie. Natuurlijk heeft deze snelle manier van werken bij een enkeling vraagtekens opgeroepen, maar dat neemt niet weg dat het resultaat er wezen mag.

De oude jeugdcommissie aangevuld met nieuwelingen zullen tot de zomervakantie de kar trekken. In september zal de nieuwe commissie de taken t.a.v. de jeugd voor haar rekening nemen.

Inmiddels is er door de jeugdcommissie een actie programma opgesteld om zo snel mogelijk met aantrekkelijke activiteiten te starten en ook naar buiten te treden.

Twee programma onderdelen springen er uit:
· Het herstarten van de welpen-competitie voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. (alle ouders die hun zoon of dochter hiervoor hebben opgegeven krijgen hierover bericht).
· Het organiseren van een open dag op 17 augustus. Tijdens deze dag zullen we ons als vereniging moeten presenteren met een aantrekkelijk programma waarbij ook de senioren betrokken worden.
Andere punten zijn onder meer de samenstelling van de teams met daarbij begeleiders/trainers, het aanleggen van een veldje voor het spelen van vier tegen vier en het maken van een gezellige kinderhoek in het clubhuis.
Om onze jeugdteams op een hoger niveau te houden/krijgen zal de nieuwe functie van technische zaken een erg wezenlijke zijn.
Veel van de hierboven genoemde punten kunnen alleen slagen als er voldoende draagkracht binnen onze vereniging is. Dat betekent dat er wel eens beroep zal worden gedaan op leden die de handen uit de mouwen willen steken.

De jeugdcommissie bestaat uit:

Voorzitter: R. Vos
Secretaresse: M. Langenberg
Technische zaken: M. Brinkcate
Activiteiten: R. Brunnekreef
Public Relations: H. Klumpers
Materialen/acties: G. Pelle
Algemeen: A. Laarhuis jr.
Algemeen: C. Hemersma
Penningmeester: G. Visschedijk

De leden Laarhuis, Hemersma en Visschedijk stoppen na dit seizoen maar zijn wel bereid om met ingang van het nieuwe seizoen te helpen met het opzetten/uitvoeren van activiteiten.

De nieuwe jeugdcommissie staat open voor nieuwe suggesties/plannen.

Hans Klumpers


Adviezen / plannen jeugd S.V. Delden

Tijdens de jaarvergadering werd de Raad van Advies (R.v.A.) ingesteld die het bestuur (HB) in allerlei zaken van advies zou kunnen dienen.
De eerste opdracht was : Geef ons adviezen over de jeugdafdeling, over de structuur , over de samenstelling van het jeugdbestuur , over jeugdtrainers/jeugdleiders enz.
Het doel daarvan moet uiteindelijk zijn dat het aantrekkelijker zal worden om lid van onze club te worden en het aantal jeugdleden toeneemt.

Wat betreft deze eerste vraagstelling heeft de R.v.A. het volgende gedaan :
1. oriënterende gesprekken gevoerd met het jeugdbestuur en daarna met de jeugdleiders/jeugdtrainers;
2. het opstellen van een tussenrapportage, waarin we onze bevindingen en voorstellen doen;
3. de tussenrapportage besproken met het HB, het HB gaat volledig akkoord met de inhoud van het rapport;
4. de rapportage werd vervolgens besproken met het jeugdbestuur; ook zij konden zich vinden in de voorstellen en conclusies.
5. gesprekken gevoerd om een nieuw jeugdbestuur te formeren

Bevindingen/voorstellen

· Het HB zal in de toekomst grote aandacht moeten schenken aan de samenwerking en coördinatie met het nieuwe jeugdbestuur.
· We hebben een enthousiaste groep jeugdtrainer en leiders die goed met elkaar samenwerken. We vinden dat het aantal jeugdtrainers met een JVT-diploma te gering is. Er blijkt interesse te zijn voor meer informatie over cursussen. Het HB organiseert binnenkort een voorlichtingsavond.
De R.v.A. is van mening dat (ook) een jeugdbestuur dan alleen goed kan functioneren als er een duidelijke taakverdeling is en als er sprake is van een goede coördinatie met het HB en met jeugdtrainers/jeugdleiders alsmede met de ouders van jeugdspelers.
Een bestuur moet in de eerste plaats besturen, overleg plegen, mensen informeren en voorstellen doen. Het uitvoeren van allerlei activiteiten wordt gedaan door andere actieve leden.
We stellen de volgende functies in het jeugdbestuur voor :
a. Voorzitter
- leidt vergaderingen
- stelt vergaderschema op
- vertegenwoordiger in HB
b. Secretaris
- notuleert vergaderingen
- onderhoudt contacten secretaris HB
- verzorgt in/uitgaande post jeugd 
c. Bestuurslid technische zaken
- onderhoudt contacten met jeugdleiders/jeugdtrainers en scheidsrechters
- coördinatie met hoofdtrainer over opzetten technisch plan en het bewaken daarvan
- overleggen over het volgen van cursussen
- contacten met ouders
- terugkoppeling naar jeugdbestuur
d. Bestuurslid activiteiten 
- jaarlijks opstellen activiteitenplan + kostenraming + overleg penningmeester HB
- overleg met allerlei groepen die activiteiten uitvoeren
· Onderdelen van het activiteitenplan zouden b.v. kunnen zijn : Open jeugdvoetbaldag/vier tegen vier voetbal op woensdagmiddag/ toernooien /
opzetten recreatiehoek clubgebouw / speelhoek buiten
e. Bestuurslid public relations
- samenstellen van een aantrekkelijke wervingsfoldertje over onze jeugd gericht op vier-jarigen, open dagen, nieuw ingezetenen.
- actueel houden website jeugd.
- melding maken in bladen van belangrijke jeugdactiviteiten
- artikelen ook door jeugdleden in eigen cluborgaan/coördinator clubblad

Nieuw bestuur

Met veel plezier kunnen wij jullie melden dat we enkele enthousiaste mensen bereid hebben gevonden die in het jeugdbestuur deze functies willen vervullen. In dit bestuur zijn ook twee bestuursleden uit het “oude” jeugdbestuur . Dit is voor de continuiteit in het bestuur belangrijk.
Het HB heeft verklaard dat ze de voordracht van harte wil ondersteunen.
Het “oude” en “nieuwe” jeugdbestuur zullen met elkaar overleggen wie wat op korte termijn doet.

Bestuurssamenstelling 

1. voorzitter René Vos
2. secretaris Marjon Langenberg ( na ± 1 jaar Mariska Westerhof)
3. technische zaken Marc Brinkcate
4. activiteiten Richard Brunnekreef
5. public relations Hans Klumpers

We zijn van mening dat we als S.V.Delden leden onszelf mogen feliciteren met het feit dat deze groep de “jeugd-kar” wil trekken! 
We wensen hen alle succes !! 

Wie helpt ons jeugdbestuur ?

Bij de uitvoering van plannen en activiteiten, maar ook bij het aandragen van nieuwe zaken heeft dit kersverse bestuur ondersteuning nodig van allerlei mensen en groepen. We hopen dat jullie in grote getale positief zullen reageren als jullie hiertoe een oproep krijgen !
Succes !! 

Raad van Advies

Gerrit Seppenwoolde
Wim Westerhof
Paul Wennink


Wolfram Arnthof: trainer van het B- en C-team

“ Ik ben een familie man, het gezin is mij erg lief. “ Bij het maken van keuzes in z’n leven heeft dit vaak een belangrijke rol gespeeld. Wolfram Arnthof is 64 jaar, 41 jaar getrouwd en heeft twee dochters en een zoon. Niet zonder enige trots vermeldt hij ook twee kleinkinderen te hebben. Hij woont 21 jaar in Hengelo. In het verleden werkte hij bij RINCO als hoofdtechnische dienst. RINCO fabriceerde camping artikelen.

Zijn hele leven stond en staat in het teken van het voetbal. Op 17 jarige leeftijd debuteerde hij in het betaalde voetbal bij de SV Duisburg om vervolgens op 22- jarige leeftijd over te stappen naar Reutlingen. Hij was een degelijke en tegelijk talent volle voetballer. Dit leidde zelfs tot een testwedstrijd bij een Italiaanse club. De Italiaanse cultuur sprak de Duitser niet aan en belandde bij het Almelose Heracles.

Dit lag hem een stuk beter. Lekker dicht bij Die Heimat en geen eten door spekt met olie e.d. Hij speelde tien jaar in het eerste team van Heracles waarvan 6 jaar in de eredivisie en 4 jaar in de eerste divisie. Prachtig was de tijd dat Heracles 13 wedstrijden ongeslagen in de eredivisie op kop stond. Zelfs het Ajax met de grote namen werd verslagen. Het aller mooiste is de promotie van Heracles naar de eredivisie geweest.

Wolfram speelde laatste man of linksback. Door z’n inzicht had hij weinig overtredingen nodig. Anticiperen was z’n sterke kant. Door goed te lopen en juist te handelen won hij menig duel. Hij was een onwrikbare verdediger met een prima mentaliteit die leefde voor z’n sport. Je kunt niet en goed voetballen en tot diep in de nacht in de kroeg zitten. Dat laatste gaat altijd ten koste van het spel. 
Wolfram heeft geen goud verdiend in z’n carrière. Hij is te vroeg geboren. Van het eerst verdiende geld kocht hij voor z’n vader een grote bandrecorder en iets later een televisie. Begin zestiger jaren verdiende je als semi prof c.a. 500 gulden per maand. Dat was voor die tijd een groot bedrag. Wolfram liep een transfer naar Go Ahead mis door een hand blessure. Heracles vroeg een ton voor de verdediger.

Na z’n prof loopbaan heeft hij nog bij enkele amateurclubs gespeeld, waar onder Eilermark die toen op het hoogste amateur niveau speelde. Hij is gestopt met voetballen toen hij binnen een paar maand z’n neus brak en z’n knie en elleboog
uit de kom geraakten. 

Als trainer heeft hij nooit de ambitie gehad het hoogste te willen bereiken. Dat zou ten koste gegaan zijn van het gezin en dat is het laatste wat hij wil. Het trainen van jeugdteams bevalt hem prima. Hij vindt het leuk om spelers hun eigen mogelijkheden te leren ontdekken. Dat een aantal spelers van het huidige B team niet gemotiveerd is begrijpt hij niet. Ze willen wel voetballen op zaterdag maar niet trainen en dat kan eenvoudig niet, en als je ze reserve zet zijn ze boos. Wat willen ze eigenlijk ?
De techniek van veel spelers is matig dit is echter een kwestie van oefenen. Je kunt heel goed leren hoe je een bal moet stoppen of hoe je met links moet schieten. Als voetballer was hij twee benig en dat is een enorm voordeel. Voordat je met de tactiek begint moet de techniek goed zijn anders kun je bepaalde opdrachten niet uitvoeren. Waar hij als trainer veel op oefent is het spelen in de bekende drie hoekjes. Men moet zich aanbieden.
Als rapporteur voor de krant Tubantia beoordeelt hij spelers van de Twentse hoofdklassers. Kwalitatief is ook dit niveau minder geworden omdat de profclubs de echte talenten naar zich toe trekken. Als toeschouwer bezoekt hij de thuiswedstrijden van Heracles. Ook hier is het niveau helaas achteruitgegaan. Bij Heracles ontmoet hij in gezellige sfeer z’n oud collega voetballers. 
Wolfram geniet nog steeds van het trainen ook al staat hij tot z’n enkels in de modder en regent het pijpen stelen. Nadat hij op z’n vijftigste een hartinfarct heeft gehad houdt hij zich echter wel een beetje in maar door z’n inzicht is hij menig speler te slim af.

Hans Klumpers


Zaterdagmorgen

Een mooie zaterdagochtend. De herfst laat zich van z’n mooie kant zien. Op de Mors is het aangenaam. Een aantal enthousiaste vrijwilligers van onze club snoeien de bosjes langs onze velden. Dit was ook wel nodig. Met enkele dikke takken heet men moeite maar de electrische zaag kent geen pardon.......als boter.
Gevoetbald wordt er ook. De mannen die snoeien hebben hier geen oog voor, zij werken door. Pauzeren doen ze om de koffie te nuttigen. Dat gaat er wel in. Ons complex ligt er verzorgd bij. Hier kunnen we ieder weekend onze gasten met een gerust hart ontvangen.
Het werken met zaag en schaar is voor een aantal van de mannen geen alledaags werk, met bezweet voorhoofd worden de gekapte takken bij elkaar geharkt en op een hoop gelgd. Jammer dat het nog lang geen Pasen is.
Het snoeien is een geschikte activiteit voor een vrije zaterdagochtend. Voldaan kunnen ze terugkijken op een lange ochtend hard werken. Zonder deze inzet zou het er om de veldeen niet zo netjes uitzien. Een aantal spieren zijn vanochtend zeker overbelast, dat moet een aantal werkers op de zondag gevoeld hebben.

Een vroege vogel