Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Kaartavonden SV Delden
“Het kan allemaal nog makkelijk”
In gesprek met “Jan Brinkcate en Ben ter Morsche”
Nieuwe rubriek (aanbiedingen)
Goud van Oud
Teambelang
( Voetbal in W.O. II in Delden )
Nacht van Delden
( Topscores 2001/2002 )
Jeugd heeft de toekomst
Jeugd SV Delden geniet van film
Nieuw elan in onze club
Prima start welpenvoetbal
( Welpenvoetbal “Nieuwe Stijl” )
Zaterdagmorgen
Enkelspel (Gilian Kollen)


Van de redactie

Op het moment dat jullie dit clubblad onder ogen krijgen, is de competitie 2001/2002 al weer verleden tijd.
De programmamakers van de KNVB hadden weinig problemen gezien de gunstige voetbalweersomstandigheden.
Dit seizoen zal later in de S.V.Delden-historie niet bepaald als schokkend gekenmerkt worden. Ons eerste elftal eindigde als goede middenmoter. We hebben toch best wel enkele leuke wedstrijden gezien, maar wat wisselvallig. En met een beetje meer geluk had er meer ingezeten.
Ons jeugdbestuur zet zich volledig in voor een snelle “comeback”. En ... er wordt enthousiast gewerkt met een steeds groter wordende groep welpen. In deze uitgave lezen jullie hier meer over.
Succes!!
Belangrijk voor een vereniging is een goed financieel fundament. En dat zit bij de S.V.Delden wel snor. Een goed sponsorbeleid is daarvan een essentieel onderdeel. In dit clubblad vinden jullie een interview met Jan Brinkcate en Ben ter Morsche.
Onze redactie is uitgebreid met Henk ter Hofsté. Voor velen is Henk in onze club geen onbekende. In de jaren zeventig heeft hij zich samen met Bert Goselink(voorzitter) en Sietse Dousma(trainer) als jeugdsecretaris vele jaren ingezet voor onze jeugdafdeling. Henk welkom !

In deze uitgave treffen jullie verder de volgende artikelen :
- Mededelingen van de voorzitter
- Mededelingen over de jeugd
- Voetbalprogramma’s
- Topscorers
- Uitslag kaartavonden S.V.Delden
- Voetbal in de Tweede Wereldoorlog in Delden
- Gerrit Marsman

Lees ze!!
De redactie


Van de voorzitter

Seizoen 2001/2002 zit er op. Sportieve hoogtepunten zijn in de slotfase van de competitie te melden. We kunnen wel terug kijken op een seizoen waarin veel werk is verzet. De jeugdcommissie nieuwe stijl draait op volle toeren. Hemelvaartsdag heeft dit team zich duidelijk aan de buitenwacht gepresenteerd op de Deldense braderie. Ook met de aanwas van de pupillen gaat het cresendo. Al met al volop leven in de jeugdbrouwerij.

Helaas moeten we van enkele jongens met toekomst voorlopig afscheid nemen. Mark Grootte Bromhaar en Jan Willem Klumpers gaan naar Rood-Zwart, terwijl Martijn Vriezekolk in zijn nieuwe woonplaats, De Lutte, het gaat proberen. Alle drie de knapen hebben een blauw-geel hart, want zij blijven lid van de SV Delden.

Overschrijvingen waren er ook bij de senioren. Bert Otten zag zich uit hoofde van zijn politieke loopbaan verplicht in Hengelo een balletje te trappen. Tubantia is zijn nieuwe club. Erwin Riesthuis gaat in zijn woonplaats Zwolle voetballen. Wij wensen allen natuurlijk heel veel succes bij hun nieuwe vereniging. Nieuw bij de SV Delden zijn Jaap Smit en Dirk Jan Vrielink. Beiden kwamen over van Rood-Zwart. Jongens van harte welkom bij SV Delden en we wensen jullie veel speelplezier.

Onze bouwcommissie heeft de stille periode aangegrepen om de keuken eens flink onder handen te nemen. Het was met de laatste toernooien wel eventjes behelpen, maar het is met de start van de nieuwe competitie een genot kantinediensten te draaien. Wel zal de gewoonte het clubhuis te betreden via de keuken dan niet meer mogelijk zijn.

Via de media kon u vernemen dat de gemeente meende dat er flink kan worden bezuinigd op speelvelden. Ook SV Delden zou in de toekomst een speelveld in kunnen leveren. Dat wij daar geheel anders over denken moge duidelijk zijn. Wij hopen de gemeente van onze standpunten te overtuigen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u inderdaad op de hoogte.

Rest mij tot slot mede namens het bestuur iedereen een fijne vakantie te wensen om het komende seizoen er weer fris tegenaan te gaan.

Jan Vriezekolk


Kaartavonden S.V. Delden

Het afgelopen winterseizoen heeft de activiteitencommissie een viertal kaartavonden georganiseerd in de spelsoorten; hartenjagen en kruisjassen. Het inleggeld was eerst een knaak, later een Euro, en er waren per avond drie prijzen voor beide onderdelen. De hapjes en de koffie waren gratis, en tevens zou er een wisselbeker worden uitgereikt aan diegene die aan het eind van die avonden de meeste punten (bij kruisjassen) en minste (bij hartenjagen) zou scoren.

Na de nodige mondelinge en schriftelijke reclame kon de eerste avond van start gaan. Om 20.00 uur waren er al drie personen nl. de organisatoren en een oud bestuurslid. Na het Twents kwartiertje, Deldens halfuurtje en de nodige telefoontjes kon er om 21.00 uur eindelijk begonnen worden met acht kruisjassers en zes hartenjagers.
Ondanks het aarzelende begin is het toch nog een geslaagde avond geworden, alleen heeft een van de organisatoren er wel enkele grijze haren bij gekregen (de andere had ze al.)

De andere avonden verliepen iets gesmeerder al moest er nog volop geimproviseerd worden met aanvangstijd en aantal deelnemers.
Na afloop van de laatste kaartavond werden de wisselbekers uitgereikt door de organisatoren Henk van Geenen aan de winnaar van het hartenjagen en door Gerrit Paskamp aan de winnaar van de kruisjassers.
Om hiervoor in aanmerking te komen moest men minimaal drie van de vier avonden meegespeeld hebben. Bij vier maal meespelen mocht het slechtste resultaat worden geschrapt. Bij de kruisjassers is het bijzonder spannend geweest. De beker ging naar iemand die eerst wilde hartenjagen nl. naar “Marmer stein und Eisenbricht” Wardenburg met een gemiddelde van 3908 punten.

Tweede eindigde J. Blekkenhorst met 3907 punten (had slag met tien moeten pakken i.p.v. vrouw.)
Derde werd W. Pasman 3817 punten (vocaal nadrukkelijk aanwezig.)
Vierde werd G. Pasman met 3758 punten (valt hem zelf tegen.)
Vijfde werd H. de Jong met 3723 punten (kaarten hebben geen drie banden!!)
Zesde werd G. Holterman met 3677 punten (kreeg Vos-complex.)
Zevende werd G. Seppenwoolde met 3672 punten (niet slecht gedaan.)
Achtste werd W. Wold met 3644 punten (scoort beter bij voetballen.)
Negende werd T. Breukers met 3551 punten (’s zondags meer succes.)
En tenslotte tiende werd R. Vos (heeft hopelijk meer verstand van schilderen.)

Bij het hartenjagen werd er nogal met wisselende samenstellingen gekaart, uiteindelijk kwamen er maar 4 personen voor de beker in aanmerking. Bij deze vier zaten er maar liefs drie van de familie Holterman, zodat het niemand zal verbazen dat “Jopie”, Johan Holterman met de beker naar huis kon.
Tweede werd “Hietje” Edwin Hietbrink.
Derde en exequo Wim en Jan Holterman. 
Het komende winterseizoen is het de bedoeling dat we weer kaartavonden organiseren (zelfs enkele meer.) Misschien moeten we nog wat sleutelen aan aanvangstijden of eventueel een andere dag. Suggesties zijn altijd welkom.

We hopen dan op iets meer deelnemers en dat zal denken we wel lukken gezien de positieve reacties van afgelopen seizoen. Ook mede dankzij de charmante bediening, waren het gezellige avonden.

Prettige vakantie!
De Aktiviteitencommissie


“Het kan allemaal nog makkelijk!!”

selectie S.V. Delden in Apeldoorn - trainingskamp 2002


Tegenwoordig gaan we op vrijdag al vrij vroeg weg n.m. al om 16.45 uur! Dit kan dus makkelijk! Dit in tegenstelling tot de zondagmorgen of middag, wat voor menigeen een stuk moeilijker is. Na een snelle tocht daar naar toe (het leek wel formule 1 rijden) kwamen we allen ongedeerd bij de “GROTE BEER” aan.

Chef de equipe, B.M., verdeelde de kamers op een vlotte wijze. Dhr. G.Marsman gaf een duidelijke uitleg omtrent de drankregels waaraan een ieder (ook de geblesseerden en leiders)zich moest houden. Na snel onze bedjes opgemaakt te hebben, diende de eerste en tevens laatste zware avondtraining zich aan. We wijken hier verder niet over uit. (Maar toch jammer dat er jongens zijn die al zo snel afhaakten.) Na een lekkere douche en de nodige biertjes kwam men al snel weer op het oude niveau (zeer laag dus). Omdat er de volgende dag zowel een training als een wedstrijd op het programma stonden, sloot de bar in de GROTE BEER om 12.00uur. Heel verstandig!! Want het kan allemaal nog makkelijk!

Om 12.30 uur kwamen de eerste taxi’s voorrijden. In het stamcafé “DE TAPPERIJ” kwam de hele groep weer bij elkaar! Voor de begeleiding bleek deze avond al bijna te veel van het goede (2 thuisblijvers en rest zeer moe en matig te pas, maar wel aanwezig.) In een trancezaaltje werd tot in de late uurtjes nog flink doorgestamt! Bij thuiskomst bleken een aantal mensen te diep in het bekende glaasje gekeken te hebben. Er is zelfs iemand na een vage actie in het verkeerde bed beland. Ook dit kon nog makkelijk!

Zaterdagmorgen verscheen niet iedereen op tijd voor het ontbijt. Na het ontbijt volgde de ochtendtraining. Het was niet helemaal duidelijk waar de pap in de benen tijdens de loopsessies vandaan kwam. (leiding heeft wel een vermoeden) 
Ondanks verwoede pogingen van dhr. G.Marsman om een wedstrijdje te voetballen tegen V.V.Hierden werd dit “helaas”afgelast, sommigen vonden dit zeer jammerlijk. Deze gasten lagen dan ook bijna de hele middag onder de wol. Om 17.00uur ging de bar eindelijk weer open en werd dan ook weer menig biertje geklonken! Bert L. Kwam na zijn schoonheidsslaapje dan ook zeer populair binnen met de woorden ”BIERTJEEE!!!!!!!!!!!!!! ” Iedereen zei volmondig ja, maar we hebben HEM nog steeds te goed!!!!! Maar Bert L. Dit kan nog makkelijk! 

Na een bordje met macaroni werd er al weer snel afgereisd richting Apeldoorn Centrum. Vanzelf sprekend gingen we weer naar ons stamcafé. Iedereen bleek goed in vorm te zijn maar de checkpot is niet geleegd, laat staan de zak. Maar checkjongens, ook dit kan nog makkelijk! 

Het ontbijt op de zondagmorgen was veel te vroeg, dit bleek uit de matige opkomst. In verband met de hevige regenval kon helaas de gezamenlijke boswandeling geen doorgang vinden(dit kwam niet door de bomen.) Gevolg : dezelfde formule 1 race ging weer van start, maar nu richting Delden. Om de maag te vullen werd er bij “DE HARLEKIJN” een voortreffelijk buffet geserveerd! Gerrit D. kon i.v.m. zijn gok- activiteiten helaas niet meedelen in dit maal. Na nog even uitgeklonken te hebben, werd dit gezellige weekend vaarwel gezegd. We zien al weer uit naar het volgende trainingsweekend.
Maar jongens: HET KAN ALLEMAAL NOG MAKKELIJK!!!!!


In gesprek met... Jan Brinkcate en Ben ter Morsche

Zoals vele leden van onze vereniging wel zullen weten vormen beide heren de sponsorcommissie; Jan Brinkcate al jaren, en Ben ter Morsche sinds oktober van het afgelopen jaar. Beide heren hebben bij onze vereniging een respectabele staat van dienst.

Jan Brinkcate: is meer dan 40 jaar lid, speelde jaren in het eerste elftal en is thans al tenminste 25 jaar bestuurslid.

Ben ter Morsche: Ben werd lid van onze vereniging in 1939. Van 1948 tot 1951 was hij secretaris en hij was vanaf 1951 tot 1974 voorzitter. Bij het 50-jarig bestaan van de club in 1983 werd hij benoemd tot ere-voorzitter.

Even vooraf: wist u dat de inkomsten uit sponsoring en advertenties bij onze vereniging een derde zijn van de totale begroting? Toen beide heren ons dit vertelden waren wij wel even verbaasd. Dat dit fenomeen zo een grote stempel drukt op ons verenigingshuishouden dat hadden we niet verwacht.

Jan Brinkcate is met zijn activiteiten al jaren geleden begonnen. Was het eerst om advertenties op te halen voor het clubblad, later kwamen ook de reclameborden in beeld. In het begin hing er slechts een tiental borden langs het veld. Door benadering van winkels, horecagelegenheden en andere ondernemingen hangen er op dit moment al 115 borden! Niet alleen zijn beide heren op pad voor borden langs het veld ook zijn zij bezig met de advertenties voor het clubblad, kledingsponsors, wedstrijdballensponsors, tassensponsors, Het Hart voor S.V. Delden, enz. Kortom alles wat met advertenties en sponsors te maken heeft.

Bordsponsoring:

Kandidaat bordsponsors kunnen kiezen uit twee afmetingen van de borden en ook kunnen de adverteerders zelf bepalen waar hun bord(en) komen te hangen zoals aan de ballenvangers, langs de lijn of zelfs wanneer ze twee borden willen. Dat hieraan een bepaald prijskaartje hangt zal voor iedereen wel duidelijk zijn.

De borden worden gemaakt van trespa (= kunststof). De tekst en het logo van het bedrijf worden digitaal aangeleverd. Dit gaat ook in overleg met diegenen die de borden vervaardigt. In het algemeen is het zo dat ze de kandidaten voor een bord afraden teveel tekst op de borden te plaatsen omdat dat de duidelijkheid van het bord niet ten goede komt. Bij het plaatsen van de borden wordt er ook rekening mee gehouden dat er geen borden van dezelfde sector (garages, horeca, enz.) naast elkaar geplaatst worden. Ook borden met een gelijke kleurenschakering komen nooit naast elkaar te hangen. Een goed bord is niet alleen een sieraad langs het veld, maar ook een uitstekend uithangbord voor de adverteerder.

Indien een bord gereed is wordt deze zo spoedig mogelijk geplaatst op de afgesproken plek. Om het bord te plaatsen zijn er diverse materialen nodig zoals ophangsteunen, beugels en bevestigingsmateriaal. Als zo’n bord in de ballenvanger geplaatst wordt, moet er ook nog een steiger bij komen. Indien alles gereed is krijgt de adverteerder bericht dat het geplaatst is en vaak komt deze kijken of het naar zijn zin is.

Tijdens het seizoen vallen er helaas soms adverteerders weg en moeten er nieuwe kandidaten gezocht worden om de opengevallen plaatsen in te nemen. Het is soms moeilijk om kandidaat-adverteerders van buiten de vereniging te benaderen. Maar ze zijn niet voor ėėn gat te vangen. Met in de hand een map met diverse voorbeelden en foto’s hoe het kan gaan worden lukt het vaak om deze ondernemingen over de streep te trekken. 

De sponsor en onze club:

Op onze vraag of de sponsor en/of bordadverteerder ook iets terug krijgt voor het plaatsen van het bord, wordt door beide heren spontaan met ja beantwoord.
Zo houden beiden bijvoorbeeld via het Hofweekblad scherp in de gaten welke adverteerder een nieuwe zaak opent, een jubileum viert, enz. en sturen de betreffende zaak een attentie. Ook ontvangt elke sponsor een pasje waarmee hij op vertoon van dit pasje gratis toegang heeft tot de wedstrijden van ons eerste elftal en wordt hij vermeld in het clubblad dat hij ook gratis ontvangt. Ook wordt men vermeld op onze website: www.svdelden.nl.

Voor de adverteerder kan geregeld worden dat hij gratis extra reclame krijgt door bijvoorbeeld zijn waren bij het veld te promoten of door vermelding in het wedstrijdboekje bij de thuiswedstrijden.

Beide heren zijn ook actief om sponsors te vinden om onze elftallen in passende kledij te laten spelen. Indien men iemand gevonden heeft dan moet er de maat van iedere speler bekend zijn want niet iedereen is gelijk. Is alles geregeld en is de kleding er dan wordt er een foto van het betreffende elftal met de sponsor gemaakt en deze wordt dan gepubliceerd. Dit betekent dus ook weer veel werk.

Andere sponsormogelijkheden kunnen zijn: tassen, schoenen, trainingspakken, wedstrijdballen, enz. maar ook “Het Hart van S.V. Delden”.

Het Hart van S.V. Delden:

Hart van S.V. Delden (andere verenigingen noemen het ook wel “Club van Honderd”) is enkele jaren geleden uit de koker van enkele leden gekomen met het doel iets extra’s te kunnen gaan doen voor de club, b.v. de jeugdafdeling. Het is een aanvulling op sponsoring dus voor mensen die niet willen adverteren, maar toch de vereniging willen steunen. Het minimum bedrag per seizoen bedraagt € 50,00. Het mag natuurlijk ook meer zijn. Wie er prijs op stelt, wordt vermeld op een informatiebord in het clubhuis. De opbrengst wordt besteed aan een in elk seizoen te bepalen project. Tot op heden hebben zich al meer dan 70 deelnemers gemeld.

Tenslotte werd er aan Jan en Ben gevraagd hoeveel tijd zij dit in deze activiteiten stoppen. Het antwoord van Ben was: 10% doe ik en de overige 90 % worden door Jan ingevuld. Als u nu weet dat Jan er per week 20 uur (!) ermee bezig is oftewel een halve werkweek dan begrijpt iedere lezer dat wat zo vanzelfsprekend lijkt, dat lang niet altijd is en dat er achter de schermen wel degelijk hard gewerkt wordt door diverse vrijwilligers.

Tot slot verzochten beiden niet onvermeld te laten dat zij alles niet konden doen zonder hulp van vele vrijwilligers die na het ontvangen van een telefoontje zaterdagochtend present zijn en behulpzaam zijn met bevestigen van de borden. Wat wij bij deze graag doen.

In het volgende clubblad gaan we nader kennis maken met onze hoofdsponsor Beltman.

Henk ter Hofsté en Gerrit Seppenwoolde


Nieuwe rubriek: aanbiedingen

Vanaf het volgend seizoen kunnen leden en donateurs van onze vereniging overbodige spulletjes die zij over hebben te koop of te ruil aanbieden via ons clubblad.

Wij starten dan met een nieuwe rubriek: Aanbiedingen.

Eenieder die iets te koop heeft of wat wil ruilen kan dat aan onze clubbladredactie doorgegeven door een briefje te deponeren in onze melkbus of mailen.

Ook jeugdspelers van wie bijvoorbeeld de voetbalschoenen te klein zijn geworden maar die nog niet versleten zijn, kunnen vanzelfsprekend gebruik maken van deze service.

Wij hopen dat er veel respons op dit nieuwe initiatief zal komen.


Goud van Oud

Rust rondom het 5e, ook dit seizoen wat langzaam ten einde loopt. Met een ongewijzigde groep hebben we onze supporters ook nu weer getrakteerd op (leuk) voetbalvertier op de vroege zondagmorgen. Met nog meer ervaring in de toch al zo rijk gevulde voetbalbagage werden de tegenstanders tegemoet getreden en meestal ook al dan niet verpletterend verslagen.

Maar ook onze groep ontkomt niet aan het spookbeeld van elke sporter nl. blessures. Al dan niet veroorzaakt door het klimmen der jaren. Het komt steeds regelmatiger voor dat we met geblesseerde teamgenoten te maken krijgen. Zo waren op een gegeven moment Hans(je) en zelfs de jonkies Wim (W) en Henk (P) gelijktijdig geblesseerd, terwijl ook Paul steeds vaker zijn eigenlijk saboterende lichaam in de keepersplunje hees. Maar de kracht van onze club blijkt dan pas goed, als de nood het hoogst is…… 

En dus mochten we enkele keren de kwaliteiten van onze selectietrainer Gerrit Marsman van nabij binnen de lijnen aanschouwen.
Degelijk met inzicht en een verrassend verwoestend schot. Heel fijn Gerrit, om zo geholpen te worden.

Inmiddels was ook Bert (M) weer bezig, hij traint weer om wat ritme en conditie op te bouwen en zo nu en dan pikt hij alweer (halve) partijtjes mee. Paul heeft denk ik definitief gekapt als Heintje (D) want na afwisselend Andre en Dick hebben we inmiddels “Boerenzoon Henri” weer tussen het aluminium staan, en dat gaat hem net als vorig seizoen nog steeds alleraardigst af.

Omdat naast blessures, dan wel ander soortige afwezigheid, een soms wel zeer minimale selektie aan de (onveranderde) verwachtingen moest proberen te voldoen, is uitbreiding voor de komende tijd van het grootst belang. Tussentijds is na de winterstop al een “voorzichtig” begin gemaakt de uitbreiding in de persoon van Arno Langenberg, jawel; de broer van!!

Arno blaast al volop zijn partijtjes mee, lekker stevig in het duel, goeie kerel in de groep. Veel voetbalplezier en een fijne tijd bij onze S.V. Delden gewenst, Arno!! En niet te vergeten Ronnie Schutte en Willie de Graaf die dit seizoen voor het eerst ons gelederen komt versterken. Vanwege werkverplichtingen thuis was Ronnie meestal slechts de tweede en derde helft aanwezig. Ook Ronnie heeft zijn draai bij ons gevonden.

Willie hoeft eigenlijk geen verdere uitleg, vanwege prive omstandigheden speelt hij alleen thuiswedstrijden mee. Zijn kwaliteiten voor, tijdens en na de wedstrijd zijn bij de Delden-kenners genoeg –zaam bekend. Fijn dat je er weer bij bent Wil, en dat meen ik echt.

De anderen wil ik beslist niet op een grote hoop vegen, dus daar gaat we dan; 
Johan, nestor, wil nog zo graag maar het gaat steeds moeilijker.
Fluit als het moet zelfs in uitwedstrijden en onderhand ongeveer vaste “vlagger” als hij niet hoeft te fluiten.
Jan , rechtsback met drang naar voren, betrouwbaar. Ronnie (H), centraal achterin, organisator.
Wim (B), vleugelverdediger (meestal links) of middenvelder.
Dick, zoals gezegd reservekeeper of achterhoede.
Wim (P), na al zeer langdurig geblesseerd, anders voorstopper, reservevlagger.
Andre, vormgever, op techniek en overzicht, altijd aanspeelbaar.
Hajo, middenvelder links of rechts aan de buitenkant, verwoestende pegel.
Hans, Henk en Wim (W), weer helemaal terug.
Hans, sluwe vos, zeer balvast, kan wedstrijd lezen.
Henk, multifunctioneel, ijzeren conditie, alle plaatsen inzetbaar, behalve op 1.
Wim (W), absolute clubtopscorer, meestal goed voor 1 of meerdere goals.
Arnold O, centrumverdediger/middenvelder links op techniek, zeer blessuregevoelig.
Bert (O), typisch linkerspits, passeert gemakkelijk, ongrijpbaar mits in vorm.
Arnold (L), zie Henk. Minder “talent” jaren beginnen nu echt te tellen.

Deze groep vertoonde ook dit seizoen weer zijn kunsten onder leiding van het technische duo Paul en Wim Mensink, Paul zoals gezegd als speler/coach en Wim als duizendpoot voor al die dingen die rondom een wedstrijd en/of andere activiteiten moeten worden geregeld. Een taak die door velen (ook spelers) vaak erg onderschat wordt. Onmisbaar dus allebei.

Voetballen jullie ook nog, hoor ik de oplettende lezer denken, Ja, is het antwoord, en al klinkt het misschien een beetje verwaand, soms nog hartstikke goed ook. Over de gehele kompetitie genomen staan we straks denk ik op de plek waar we horen nl. 2e . Het elftal van Borne wat kampioen geworden is, was alleen in allersterkste bezetting te bestrijden. Dat was helaas niet mogelijk, want de doelstelling om nog eens kampioen te worden was er wel degelijk. Jammer, maar meer ook niet want de grootste voldoening geeft toch in de eerste plaats een lekkere pot voetbal, met aansluitend een gezellige nababbel.

Ik ga ter afsluiting even terug naar het begin van dit stukje. Rust rondom het 5e, ook voor volgend seizoen, maar wel met de volgende voetnoot; Niet te veel van rust ROEST!!

Veel voetbalplezier allemaal.

Arnold Laarhuis


Teambelang

In de hedendaagse topsport, zie je heel erg vaak dat het individuele belang voor het team belang gaat. Heel veel mensen gaan zichzelf belangrijker maken dan het team.

Het besef dat men datgene wat men nu heeft bereikt niet alleen aan zichzelf heeft te danken, maar dat vooral het team daarvan de grondveste is wordt vaak vergeten. Ook op het voetbalveld zie je zoiets steeds vaker gebeuren. 

Bijvoorbeeld Real Madrid, veel internationale goede voetballers, waarvan je als trainer zegt: “geef mij die spelers en ik word kampioen”. Maar veel gelouterde trainers lukt het niet om dat elftal weer aan het voetballen krijgen. Ligt het aan de trainers? Ligt het aan de kwaliteit van de spelers? Ligt het aan de accommodatie waar die jongens moeten spelen en trainen? In mijn ogen geen van dit al. Het ligt veel meer aan het acceptatie vermogen van de spelers. Om te presteren zullen degenen die extra kwaliteit hebben moeten accepteren dat zei juist degenen met mindere kwaliteiten (in hun ogen), nodig hebben om maximaal te kunnen presteren. Niet iedereen heeft dezelfde kwaliteit. Niet iedereen kan op de positie spelen waarin hijzelf denkt dat hij op zijn best rendeert.

En spelers met extra kwaliteiten komen vanzelf bovendrijven wanneer het team weer als team rendeert. Dan kunnen zij de meerwaarde geven in wedstrijden waar het erom gaat. Dit zouden ze nooit kunnen als ze zouden spelen met 11 individuen. Als team moet je met zijn allen dezelfde gedachte hebben en donders goed beseffen dat je daar als individu nooit mag van afwijken, doe je dat wel dan, rendeert het team niet meer. En zul je veel wedstrijden daarom verliezen. Dat gebeurde vorig jaar in Madrid. 

Ook op het amateur niveau zie je dat, zelfs in de jeugd, terwijl het hier helemaal niet om de ping ping gaat. Maar iedereen en dan vooral de buitenstaanders beseffen nauwelijks dat elk individu pas rendeert als men het teambelang voorop laat gaan. Dus wanneer je vanaf de zijkant toeschouwt besef dan dat niet een individu beter kan, maar een team beter kan, want een goed team sleept een slechte prestatie van een individu ook over de streep. En een team bestaat uit alle mensen die daarmee bemoeienis hebben van speler tot reserve, van verzorger tot grensrechter en ga zo maar door. Een prestatie zet je neer met zijn allen en nooit alleen!!!!

Gerrit Marsman


27 juli 2002: Nacht van Delden

Harry Slinger, Dario en Franky Boy bij de ‘Nacht van Delden’

Wegens enorm succes afgelopen jaar, zal ook dit jaar de ‘Nacht van Delden’ worden gehouden op het Ressingplein in Delden. De voorbereidingen van dit jaar zijn intussen al weer in volle gang en in de zaterdagnacht aansluitend op de rolstoelvierdaagse –27 juli– zal dit plein weer helemmal op zijn kop worden gezet.

Jullie zullen muzikaal worden opgewarmd door Franky Boy, die afgelopen jaar de stemming er ook goed in wist te krijgen. Tegen middernacht zal Dario (o.a. bekend van de snelle versies van ‘De clown’ en ‘Een Vrijgezel Gaat Pas Slapen’) met zijn skihutachtige act het feest in een stroomversnelling brengen. Als klap op de vuurpijl brengt Harry Slinger (van Drukwerk en o.a. bekend van ‘Marianneke’ en ‘Je loog tegen mij’) de feeststemming tot een climax, Van de afgelopen ‘Nacht’ weten we inmiddels dat de Black Light drive-in show tussen de optredens door de stemming er goed in weet te houden. 

In de planning zit ook een mogelijkheid voor semi-professionele artiesten om hun kunnen te laten zien en horen.

Niet alleen muzikaal worden jullie verwend. Ook dit jaar zijn er weer de nodige activiteiten gepland met aantrekkelijke prijzen. Zo zal dit jaar de primeur zijn voor het SKI-SKIET’N om je behendigheid te testen, kunnen onderlinge krachten gemeten worden tijdens de BUNGEERUN en kan de agressie worden afgereageerd op de KOP VAN JUT. De creatievelingen moeten zeker meedoen aan de BIERBAK-COMPETITIE:diegene die op deze avond komt opdagen met de mooiste en origineelste bierbak ontvangt een stapel munten om zijn eigen bak (deels?) te vullen. Uiteraard staat de organisatie nog open voor nieuwe verfrissende ideeën. Voor iedereen is er dus voldoende te doen.

De opbrengst zal ook dit jaar weer worden benut om de kas van je eigen vereniging te spekken!!!!

Aan alle leden van de vereniging dus de volgend oproep:
· Zet vast in je agenda: 27 juli Nacht van Delden.
· Meld je aan bij het bestuur van je vereniging als vrijwilliger.
· Geef je op bij het bestuur van Stichting Meifeesten als je wilt optreden.
· Bouw een mooie en originele bierbak.
· Kom met originele ideeën voor activiteiten en
· Kijk zo nu en dan op www.nachtvandelden.myweb.nl, hier kun je ook je reacties en ideeën kwijt.

De toegang voor dit alles is natuurlijk weer gratis!


Jeugd heeft de toekomst...

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het nieuwe jeugdbestuur zo’n 3 maanden actief. Hieronder een korte impressie en een aantal plannen voor de toekomst.

Afgelopen januari kwam de Raad van Advies (RvA) met een voorstel om het gehele jeugdbestuur anders op te zetten dan deze voorheen was. Naast de reeds bestaande taken (voorzitter, secretaris en algemene zaken) werden er een drietal nieuwe taken in het leven geroepen, PR-zaken, activiteiten en technische zaken. Voor de laatste functie heeft men ondergetekende weten te strikken….

Op dit moment ben ik nog niet echt “technisch” bezig binnen het jeugdbestuur, we zijn met z´n allen met name druk om allerlei activiteiten op korte termijn te laten plaatsvinden (start welpenvoetbal, Hemelvaartsdag, C-toernooi, Open dag (17 augustus)). Vanaf het seizoen 2002-2003 zal ik proberen meer structuur aan te brengen binnen onze jeugd.

Een aantal nieuwe zaken waar reeds mee is gestart of waar plannen voor op papier staan:

Welpenvoetbal
Iedereen zal er vast wel iets over gehoord of gelezen hebben. Sinds 13 april jongstleden heeft S.V. Delden weer een welpenteam. Dankzij met name Ronnie Hendrikse en Wim Wold hebben we een lijst met namen weten samen te stellen. Dit resulteerde de eerste bijeenkomst in een opkomst van 11 jongens en meisjes tussen de 
4-6 jaar. De tweede training verwachten we opnieuw een aantal nieuwe welpen te mogen begroeten. Ellen Jannink en Gea Otten zijn elke zaterdagmorgen van 10:00 – 11:30 uur aanwezig om de jongste talenten spelenderwijs kennis te laten maken met voetbal. Ook Ronnie Hendriks en Wim Wold zullen hier hun steentje aan bijdragen.

Speler volgsysteem
In het nieuwe voetbalseizoen gaan we starten met het zogenaamde speler volgsysteem. Wat houdt dit in? Vanaf de F-jeugd wordt de jeugdafdeling opgedeeld in twee leeftijdsgroepen: (6-10 jaar en 11-18 jaar). Per leeftijdsgroep wordt iedere speler een aantal keren per seizoen ‘beoordeeld’ op een aantal punten:
· Traptechniek;
· Koppen;
· Dribbelen;
· Looptechniek;
· Spelinzicht;
· Spelvreugde;
· Etc.

De beoordeling zal worden besproken met de technisch coördinator, de trainers en spelers. Uiteraard wordt als doel gesteld dat iedere speler kan gaan werken aan zijn/haar minder sterke punten, maar dit systeem moet ook zorgen voor extra motivatie en spelvreugde. 

Cursussen
Wellicht zijn er binnen de vereniging genoeg mensen, die het leuk lijkt iets te doen voor de S.V. Delden jeugd. Voor de meeste cursussen geldt dat ze in september starten. Binnenkort komt er in de kantine een overzicht te hangen welke cursussen er allemaal gevolgd kunnen worden bij de KNVB. Dit varieert van jeugdvoetballeider tot juniorscheidsrechter. Mocht je geïnteresseerd zijn voor een cursus, neem dan contact op met ondergetekende.

Marc Brinkcate


Jeugd S.V. Delden geniet van film

Op een zaterdagavond in april hebben jongens van het C- en B-team van S.V. Delden genoten v van een spannende film met veel actie en goede de grappen. Het bestuur van S.V. Delden had voor deze avond een flink aantal plaatsen gereserveerd bij een bioscoop in Enschede. Gezeten in een super gemakkelijke stoel, met in één hand een glas cola en in de andere hand een zak popcorn, werd de film bekeken. Dat dit initiatief op prijs werd gesteld was wel duidelijk: alle jongens waren aanwezig. Het vervoer van de voetballers en leiders was in handen van een stel enthousiaste ouders. Het bezoeken van de film maakt onderdeel uit van een uitgebreid programma dat de jeugdcommissie van Delden dit seizoen organiseert.


Nieuw elan in onze club !

De jeugdcommissie is sinds haar aantreden al een aantal keren bij elkaar geweest om zowel zaken te behandelen die om een directe oplossing vragen als aangelegenheden die op langere termijn van belang zijn voor onze club. 

Op korte termijn:
- het aanstellen van trainers en begeleiders van de jeugdteams
- de gevolgen oplossen van het terugtrekken van het B-team.
- het opstarten van het welpenvoetbal, wat inmiddels is gerealiseerd
- activiteiten ontplooien op Hemelvaartsdag in centrum Delden
- kind vriendelijk maken van kantine, waar een goed begin mee is gemaakt.
Door sponsoring is er een videorecorder en een televisie geplaatst !!

Op langere termijn:
- een strategie ontwikkelen om de jeugdafdeling weer op een hoger niveau te krijgen.
Om dit te bereiken heeft Marc Brinckate een speler volg systeem ontwikkeld. Een prima initiatief !
Ook is het noodzakelijk dat er leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden. Deze moeten ook een wervend karakter krijgen. Om dit laatste gestalte te geven zal er dan ook op 17 augustus een open dag gehouden worden. 
Inhoudelijk zullen onze jeugdleiders/trainers meer bagage krijgen door hun de mogelijkheid te geven een cursus te laten volgen, wat natuurlijk ten goede komt aan de kwaliteit van de junioren.

Als jeugdcommissie zijn we onder leiding van voorzitter R. Vos enthousiast aan het werk. Veel zaken dienen zich aan. Gelukkig hebben we als jeugdcommissie een nieuw soort elan binnen onze vereniging bespeurd. We staan er niet alleen voor. De meeste leden die we benaderd hebben om mee te werken reageerden enthousiast. Zelfs niet leden zijn bereid hun handen uit de mouwen te steken.
Het is de taak van de jeugdcommissie dit proces voort te zetten en waar nodig uit te bouwen. We mogen ook wel eens trots zijn op onze kleine maar gezellige club. Menig andere club kent niet de sfeer die je bij ons aantreft.

Hans Klumpers


Prima start welpenvoetbal bij S.V. Delden

Joost weet het zeker hij wordt keeper. Met een hoog rode kleur staat hij in de goal. De gevangen bal klemt hij tegen z’n borst en kijkt trots naar z’n vader ie aan de kant staat. Joost is één van de vijftien jongetjes die zaterdag 13 april bij S.V. Delden op bezoek waren om kennis te maken met voetbalvereniging SV Delden.
Na ontvangst in de kantine en een rondleiding over onze accommodatie, is het de hoogste tijd om met de bal aan het werk te gaan. In twee groepjes worden er allerlei spelletjes uitgevoerd die een voorbereiding zijn op het “eigenlijke” spel. 
Het is een schitterend gezicht om de welpjes in het, speciaal voor deze ochtend aangeschafte tenue, over het veld te zien dollen. De leiding is in handen van de dames Otten en Jannink.
Om 11.30 uur is er voor alle kinderen iets te drinken en voor de ouders een lekkere bak koffie. 

Welpenvoetbal iedere zaterdag van 10.00 tot 11.30 bij op Sportpark de Mors. Voor informatie en opgave kunt u bellen met 
Richard Brunnekreef, tel. 074-3761866
Marc Brinckate, tel. 074-3767073


Zaterdagmorgen

Reclameborden zijn van groot belang voor onze club. Het onderhoud en plaatsen van nieuwe borden neemt dan ook al wat tijd in beslag. Een niets vermoedende voorbijganger zou kunnen denken dat er op zaterdagochtend infebruari een nieuw gezelschapsspel gespeeld wordt.
Mannen lopen met borden over het hoofdveld om ze vervolgens naar een andere plek te brengen waar ze beter tot hun recht komen. Op lege plekken komen weer nieuwe borden te hangen. Het een en ander neemt nogal wat tijd in beslag. Een hele zaterdagochtend zijn er een vijftal vrijwilligers er druk mee. De coördinatie is in handen van Jan. Hij heeft de regie bij het verhangen en plaatsen van de borden. De jongetjes die op het tweede veld spelen realiseren nog niet dat mede door de inkomsten van deze reclameborden er b.v. nieuwe ballen aangeschaft worden.
Voor onze vereniging zijn inkomsten uit sponsor activiteiten van groot belang. Het ophangen en verhangen van reclameborden is dan ook een spel om de knikkers; om de bal te laten rollen.

Een vroege vogel


Enkelspel: Gilian Kollen

Hoe oud ben je? 7
Welk team speel je? F1 
Vind je dat een leuk elftal? Ja
Waarom vind je het leuk? Omdat ze goed zijn
Wie is jullie leider? Mariska
Wie is jullie trainer? Tom
Op welke positie speel je? Verdediger 
Vind je dat een fijne positie? Niet altijd
Wat is het leukste wat je bij S.V. Delden hebt meegemaakt? Pionnetjes voetbal
Waar ben je goed in? Verdedigen
Waar ben je niet zo goed in? Goals maken
Waar oefent de trainer met jullie het meest op? Looptraining
Wie vind je de beste voetballer bij Delden? Brian Otten
Wie is de beste voetballer van Nederland? Cruijff
Welke club is de beste? Ajax
Welk meisje vind je leuk? Roben
Wie zijn je vrienden? Jelle, Roland en Remco
Heb je nog meer hobby's? Computer, vissen, spelen en gym
Welk TV-programma vind je leuk? Pokémon
Welke muziek vind je mooi? K3
Waar heb je een hekel aan? Vechten en ruzie
Wat eet je het liefst? Patat
Wat vind je van de club S.V. Delden? Goed
Wat zou je bij S.V. Delden willen veranderen? Dat ik middenvelder word.