Inhoudsopgave

Van de redactie
Verslag van de 79e jaarvergadering
Promotie Jan Holterman
In gesprek met Henk Mensink
( Kaartavonden seizoen 2002-2003 )
Geef de pen door... (Richard de Vetter)
De promovering van Delden 3 ?
( Overzicht competitiewedstrijden tot de winterstop )
( Topscorers 2002/2003 )
Jeugdhoek
S.V. Delden jeugd kent goede seizoensstart
( Jarige jeugdspelers )
( Bordsponsors )
( Kleurplaat Sinterklaas )


Van de redactie

De redactie slaagt er elke keer toch weer vrij gemakkelijk in een clubblad samen te stellen. Dit komt vooral omdat we een aantal vaste schrijvers hebben, maar dit zijn wel vaak redactieleden.
Graag zien wij dat trainers en leiders spelers stimuleren en enthousiastmaken om hun voetbalbelevenissen op te schrijven. En … als dat spontaan gebeurt, zou dat helemaal prachtig zijn!

Dat we een prettig leesbaar blaadje hebben is mede te danken aan de inbreng van onze secretaresse Marianne Wold. Ze zorgt elke keer voor een goede indeling en een mooie lay out.
Bedankt Marianne, een clubblad op een leuke manier samenstellen is een hele klus !

In deze uitgave lezen jullie in vogelvlucht wat er besproken werd op onze jaarlijkse ledenvergadering.
Over tempo gesproken!
En bijzondere gebeurtenis was de verdediging van het proefschrift (en promotie) van Jan Holterman. Er was veel geel en blauw om hem morele ondersteuning te geven. Toen we Jan vroegen of we inhoudelijk ook iets zouden begrijpen van het “schouwspel”, was zijn antwoord kenmerkend : “Als ik het goed doe, dan niet!” Die voorspelling kwam uit, dus hij slaagde met glans. (Dr.Ir.) Jan proficiat! Jullie lezen een verslag in dit blad.
Henk ter Hofsté heeft een gesprek met de maandagochtendploeg.

Andere onderwerpen in deze uitgave :
- De voorzitter geeft bestuursmededelingen
- Geef de pen door.
- Bijdragen van seniorenelftallen
- Jeugdbijdragen
- Topscorers
Veel leesplezier.

De redactie


Verslag van de 79e jaarvergadering

(3 oktober 2002)

Na het gebruikelijke stief Twents kwartiertje, kon de voorzitter Jan Vriezekolk eindelijk een begin maken met de vergadering. In zijn openingswoord sprak hij kritische woorden uit aan het adres van het gemeentebestuur van de gemeente ‘Hof van Twente’ met betrekking tot het onderhoud van de velden. Ook memoreerde hij nog aan de gemeentelijke plannen met betrekking tot de aantallen sportvelden in de gemeente.

Met betrekking tot de financiën kon de vertrekkende penningmeester Arjan Seppenwoolde meedelen, dat de financiën van de vereniging degelijk zijn. 
Het voorstel om de contributie met één euro per maand te verhogen, oftewel één pilsje per maand minder nuttigen, werd met algemene stemmen aangenomen. De meeropbrengst zal worden gebruikt om de kleedkamers te renoveren.

De Raad van Advies heeft goed werk geleverd door de jeugdafdeling geheel door te lichten en deze opnieuw te structureren. Dit heeft een geheel nieuw jeugdbestuur opgeleverd, die met grote daadkracht aan het werk is geslagen. De eerste en bemoedigde resultaten zijn al duidelijk zichtbaar.

Zoals al is gememoreerd, moest penningmeester Arjan Seppenwoolde wegens zijn drukke baan zijn bestuurszetel ter beschikking stellen. Onder luid applaus van de vele aanwezigen werd hij in de bloemetjes gezet en kreeg hij een cadeau overhandigd. Aansluitend werd Remco Bakhuis met algemene stemmen tot zijn opvolger benoemd. Veel succes, Remco. 

Ook de vertegenwoordiger van de jeugd, Richard Brunnekreef, moest tot zijn spijt zijn zetel ter beschikking stellen. Ook hij werd verrast met een bloemetje en een cadeau. Voor hem werd door de vergadering René Vos benoemd.De twee aftredende maar herkiesbare bestuursleden, Hans Pots en Peter Vreeke, werden herkozen.

Tijdens de vergadering werden er drie leden naar voren geroepen, te weten: Arnold Laarhuis, Henk van Geenen en Wim Pasman. Alle drie werden onderscheiden met de S.V. Delden – speld, omdat zij alledrie 40 jaar lid waren van onze vereniging. Arnold is de enige binnen de vereniging, die ook al die 40 jaar nog actief is als speler.

En natuurlijk was er dit jaar ook weer een topscorer van het afgelopen seizoen; Wim Wold mocht hiervoor de bloemen in ontvangst nemen, de beker had hij alvast thuis gelaten. 

Dat de leden van S.V. Delden tevreden zijn met het bestuur maar ook met de vereniging werd duidelijk tijdens de rondvraag: Slechts twee personen melden zich, waarvan één eigenlijk geen vraag had maar een opmerking maakte.

Na slechts vijf kwartier, de pauze niet meegerekend, was de vergadering ten einde en snelden de vele aanwezigen richting bar om hun dorstige kelen te smeren.

Al met al was een goede bijeenkomst.


Promotie Jan Holterman

Jan Holterman zat al een aantal jaar op de UT terwijl hij z’n papieren al lang te pakken had. Nadat hij z’n ir. al in de wacht had gesleept en dat al een aantal jaartjes voor zijn naam mocht plakken zou er dan nu nog een titel voor komen. De laatste vrijdag van september was het dan zover. Aangezien niet iedereen dr. ir. voor zijn naam heeft staan schrijf ik maar een stukje naar aanleiding van deze dag.

Voordat het feest kon beginnen moest hij eerst nog eventjes zijn proefschrift verdedigen tegenover een aantal professoren. Dat hij het wel zou halen stond al lang vast, maar dat nam de zenuwen niet weg bij Jan. Nadat iedereen had plaatsgenomen begon Jan met een introductie van zijn werk. Waar hij jaren over heeft gedaan om het te snappen probeerde hij in een kwartier uit te leggen aan de leek. Dat kwartier was nog simpel te volgen en met enige humor zorgde Jan ervoor dat iedereen er zin in kreeg.

Toen de professoren zeer officieel binnenkwamen en de eerste onbegrijpelijke vraag op Jan afvuurden, was het snel duidelijk dat het toch wel een serieuze zaak was. Hoe langer of het duurde hoe uitgezakter men in de banken zat. Toen de blikken echt te glazig werden kwam de pedel (man met een stok) naar binnen en het schouwspel was afgelopen. Jan was geslaagd. Hij kreeg vrijwel direct zijn diploma en een van die professoren toverde een verhaaltje over Jan uit zijn hoed wat herkenbaar was en waar om gelachen werd. We liepen na de ceremonie naar een zaal waar iedereen de geslaagde plus familie een hand kon geven. Er werd nog wat gedronken op Jan waarna iedereen naar huis ging om zich klaar te maken voor het feest later die avond. 

Om half negen werd het feest voortgezet in café De Boemel. Hier waren veel meer mensen op af gekomen dan die middag. Nu kon het feest echt beginnen. Natuurlijk konden de stukjes niet achterwege blijven. Als eerste boden zijn broers een aantal cadeaus aan, waaronder zijn eigen ‘huisvuil’ wat hij nog bij z’n ouders had laten liggen na zijn verhuizing naar de Langestraat. Als tweede kwamen de collega’s met een stukje. Zijn lust en z’n leven kwam duidelijk naar voren; S.V. Delden. Nadat zijn familie nog de hele zaal een liedje liet zingen en het derde elftal iets aanbood ter ere van zijn 10 jarige carrière bij Delden 3 ging het feest nog door totdat de tap dicht ging. Het was een “geslaagde” dag.


In gesprek met... Henk Mensink

De redactie heeft voor deze uitgave van het clubblad in het kader van de rubriek “In gesprek met” gesproken met Henk Mensink.

Even enkele personalia:

Henk Mensink (Vader van de bij de S.V. Delden bekende Wim Mensink) is thans 77 jaar en maar liefst 53 jaar getrouwd met A. Blekkenhorst. Het echtpaar Mensink heeft twee zonen, Hennie en Wim en vijf kleinkinderen, drie jongens en twee meisjes. Zoon Hennie heeft vroeger bij S.V. Delden gespeeld, terwijl zoon Wim nu fungeert als leider van het vijfde elftal.

Henk Mensink heeft maar liefst 40 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt en heeft door zijn baan maar liefst zes maal moeten verhuizen. Zo was hij o.a. gestationeerd in Maastricht en in Zwolle. Zijn laatste standplaats was Hengelo. In 1986 is hij met pensioen gegaan.

Toen zijn zoon Wim zijn profcarrière bij P.E.C. Zwolle beëindigde meldde hij zich aan als lid van de S.V. Delden en nam in zijn kielzog zijn vader mee. Dat was in 1976. Want, zo vertelde Henk ons, toen hij nog woonde in Maastricht en zoon Wim 5 jaar was onderkende Henk de voetbaltalenten van Wim en volgde hij zoon zeer intensief. Wel haastte Henk te zeggen dat hij niet wist en nu nog niet weet, waarvan Wim het talent heeft geërfd. In ieder geval niet van hem of zijn vrouw. Ook Hennie heeft gevoetbald maar had niet de grote gave van Wim.

Zelf heeft Henk voor en in de Tweede Wereldoorlog zelf ook gevoetbald. Niet onder de vlag van de K.N.V.B., maar als lid van de buurtvereniging Elsenerbroek. Die ploeg voetbalde zuiver en alleen voor hun plezier en traden vaak in het strijdperk tegen andere buurtverenigingen. Gespeeld werd er op het oude Hector-terrein, dat was gelegen bij de huidige begraafplaats in Goor en later op een terrein bij café ‘De Poppe’ in Markelo.

Henk heeft twee functies bij S.V. Delden, namelijk supporter zijn en lid zijn van de maandagse schoonmaakploeg. Dit doet hij sinds zijn pensionering en met groot plezier, want, zegt hij, wij hebben een leuke ploeg van allemaal ouderen, die op de maandagmorgen veel schik met elkaar hebben.

Alles wordt door de heren schoongemaakt en gedweild, de nieuwe keuken, clubhuis, kleedkamers, massage ruimte, werkelijk alles en Henk maakt al vijftien jaar deel uit van deze groep.

Een leuk hoogtepunt uit zijn schoonmaakcarrière was de volgende geschiedenis, zo ongeveer vijf jaar geleden:

Toen Henk bij het Dassehaar hout aan het kloven was met een kloofmachine, werd hij daar bezocht door een journalist van het Dagblad Tubantia. Die hem over het kloven en over de machine verschillende vragen stelde. Ook maakte men een foto van de werkzaamheden, die hij op het Dassehaar verrichtte, die in het dagblad werd geplaatst.

Op zijn 72ste. verjaardag wordt er bij hem aan de deur gebeld, Henk doet open en ziet tot zijn grote verwondering Sinterklaas met enkele Zwarte Pieten voor zijn neus staan. Sinterklaas vraagt met strenge stem of er in het pand ook een zwartwerker aanwezig is. Toen Henk hierop bevestigend antwoordde moest hij mee in de zak van Zwarte Piet, maar omdat hij jarig was, werd hij al spoedig weer vrijgelaten. De S.V. Delden-Sinterklaas had een verjaarscadeautje meegebracht. Het was de uitvergrote foto, die in Tubantia had gestaan, die helemaal in plastic was gegoten. Henk vond dit geweldig en om nooit meer te vergeten. Hieruit blijkt wel, volgens Henk, dat de verstandhouding in de schoonmaakploeg prima is en dat het een leuk koppel is.

Omdat Henk bij het spoor heeft gewerkt heeft hij gratis reizen. Henk neemt elke maandagmorgen om negen uur de trein, spoort naar Delden, pakt zijn oude fiets in de rijwielstalling bij het station in Delden en kart dan naar het sportcomplex ‘De Mors’. Om twaalf uur moet hij terug zijn in Goor, omdat vrouw Annie dam het eten klaar heeft staan.

Henk heeft vroeger ook de donaties opgehaald. Hij vindt het jammer dat alles geautomatiseerd is. Omdat iedereen iedereen kende, was het ophalen elke keer weer een feest, want zoals dat bij onze vereniging het geval nog steeds is: Ons kent ons. Henk bedoelt daarmee te zeggen, dat iedereen elkaar kende en door het ophalen van de donaties de contacten weer werden aangehaald. Ook maakte Henk nog lange tijd deel uit van het bestuur van de ter ziele gegane supportersvereniging.

Op onze vraag hoe hij over de vereniging S.V. Delden denkt, antwoordde hij spontaan: fantastisch en hartstikke leuk. Wel vindt hij het jammer, dat de ouderen met de huidige generatie spelers weinig tot geen contact meer heeft. Henk zou het contact met de jongeren graag houden, te meer, omdat hij denkt, dat degenen, die nu de ouderen zijn, hebben meegeholpen om de vereniging te maken zoals die nu is en derhalve een beetje dankbaarheid geen kwaad kan.

In het volgende clubblad komt er weer een andere welbekende persoon aan het woord.

Henk ter Hofsté


Geef de pen door... Richard de Vetter

Hè hè... na behoorlijk wat oponthoud nu toch eindelijk mijn langverwachte bijdrage aan “Geef de pen door”.
Ik ben Richard de Vetter en speel sinds vorig seizoen in het “beloften-elftal” (het tweeeeeeede) van S.V. Delden. Mijn roots liggen in Brabant, hup NAC, maar in 1999 ben ik verhuisd naar het altijd pittoreske Hengelo. Ik woon daar nu samen met Alexandra en heb sinds het begin van dit jaar een zoontje genaamd Sem.
Werken doe ik bij Servo in Delden en in mijn vrije tijd presenteer ik een muziekprogramma voor Radio Hengelo en verricht ik nog wat vrijwilligerswerk (het begeleiden van mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt).

Het afgelopen jaar is mijn leven behoorlijk door elkaar geschud. Mijn beide ouders zijn kort na elkaar onverwacht overleden en in de tussentijd ben ik dus vader geworden. Door deze gebeurtenissen heb ik een gedeelte van het vorige seizoen helaas moeten missen. Hopelijk verloopt dit seizoen wat beter!

Mijn positie in ’t veld is eigenlijk overal als het maar aan de linkerkant is. Van oorsprong ben ik een linksbuitenspeler, maar hier bij S.V. Delden speel ik linkshalf of linksback. Ik weet van mezelf dat ik de bewegingen van Dennis Bergkamp in huis heb, maar helaas komt dat er in de wedstrijd nooit uit. Sterker nog, meestal zijn het de bewegingen van Bergkramp (vooral in de tweede helft).
Maar goed, ik hoop dat we met het tweede dit seizoen laten zien dat we een echt “beloften-elftal” zijn. Als we compleet zijn, dan zijn we een geduchte tegenstander voor menig dames-team.
De start van het seizoen is redelijk te noemen met zes punten uit vier wedstrijden. Dat doet Twente ons in ieder geval niet na.

Op dit moment heb ik het prima naar m’n zin in het tweede. Belangrijk vind ik dat we serieus genomen worden als we zeggen dat we voor het kampioenschap gaan. Gelukkig heeft het bestuur deze hint begrepen, en kosten noch moeite gespaard om een Duitse toptrainer/coach aan te trekken. Samen met onze elftallijder-vlaggenist-reservedoelman-mentalcoach-boetegoeroe-piraatfreak-wasgeldinzamelaar Robert ter Doest is het zijn taak om onze droom in vervulling te laten gaan.

Zo, weer genoeg gezwetst, het wordt tijd om de pen door te geven. De gelukkige winnaar is: onze nieuwe centrale verdediger (regelneef) Remco Bakhuis.

Richard de Vetter


De promovering van Delden 3 ?

Het nieuwe voetbalseizoen is al weer enkele weken oud. Begin september speelde Delden 3 haar eerste wedstrijd. Daaraan vooraf gingen in augustus enkele zeer drukbezochte trainingen. Druk bezocht omdat de selectie van Delden 3 (op papier) maar liefst 22 spelers kent, waarvan er op dat moment een groot aantal in staat waren om te trainen. Natuurlijk trainen we nog altijd samen met Delden 4, waardoor het gezellig druk was op de training. 

Een ieder zat vol mooie verhalen na zijn vakantie. Naast de standaard opmerkingen over het mooie weer, de mooie locaties, (te)veel drank en (te) mooie vrouwen is het woord checken een vaak gehoorde term zo tijdens de eerste trainingen. Voor alle duidelijkheid: checken in deze context is een technische term waar ook vrouwen bij betrokken worden. Onze good old Jan heeft tijdens de derde helft van de wedstrijd van 22 september 2002 tegen Neede 7 laten weten zich in de toekomst hier ook wat meer mee bezig te willen houden, maar hierover later meer. Het mooiste vakantieverhaal gaat echter over een tandenborstel. Voor meer ins (met name) en outs kunt u allen bij Bjorn Semmekrot en Erwin Extercatte terecht.

Al genoemd is de brede selectie van Delden 3 aan het begin van het nieuwe seizoen. Deze is ontstaan dankzij een aantal nieuwe, enthousiaste voetballers. Voor alle Delden 3 veteranen (zijnde die voetballers die vorig jaar ook al in Delden 3 voetbalden) was er reden tot juichen aan het begin van het nieuwe seizoen: Delden 3 heeft na jaren van afwezigheid een keeper, Rik van Geenen. Diegenen die het verloop van het seizoen van Delden 3 vorig jaar en voorgaande jaren hebben gevolgd en wellicht zelfs ooit een wedstrijd van Delden 3 hebben gezien, begrijpen de feestvreugde. 
We zijn nu 5 wedstrijden verder. Onze keeper heeft al 1 wedstrijd in het doel gestaan. Voor alle overige wedstrijden was het oude systeem van toepassing: roulatie (ofwel als er erg veel discussie ontstaat wie er aan de beurt is, het simpel aanwijzen van diegene die als laatste is binnen gekomen).

De ruime selectie was voor Delden 3 reden om Remco Bakhuis te laten promoveren naar Delden 2. Achteraf blijkt dit een niet zo’n hele slimme zet te zijn geweest. Als gevolg van een groot aantal blessures is het namelijk helaas noodzakelijk geweest om Delden 4 (Vincent en Ramon) om hulp te vragen voor de wedstrijd op 6 oktober tegen TVO om de gevallen gaten te vullen, waarvoor dank heren. 
Oorzaak van een aantal van de blessures die ons hebben getroffen is de voorlaatste wedstrijd op 29 september tegen HSC. In het veld liepen een tweetal ‘voetballers’ rond die in plaats van spits houthakker speelden. Hout in dit verhaal zijn de benen van de onfortuinlijke Delden 3 voetballers. Helaas deed de scheidsrechter hier weinig mee. Logisch naar later bleek omdat de scheidsrechter ook de elftalleider was. Droevig resultaat was een 3-tal geblesseerden die toegevoegd moesten worden aan de toch al aanzienlijke blessurelijst. Een dure prijs voor de overwinning.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. Dankzij een stormachtige ontwikkeling van Ben Steentjes gedurende het afgelopen jaar heeft Delden 3 een ware balgoochelaar in de spits staan, die dankzij zijn onverwachte bewegingen, oneindig lange benen en veel inzet menig verdediger de stuipen op het lijf jaagt. Terecht voert hij op dit moment de topscorerlijst aan van Delden 3.

Het seizoen 2002 – 2003 is voor een aantal Delden 3 voetballers een lustrumjaar. Jan Holterman, Rian en Urban Pots voetballen al 10 jaar in Delden 3. Hieruit blijkt toch wel dat het goed toeven is in Delden 3, dat wordt gekenmerkt door gezelligheid (bier), hoogstaand, verzorgd en technisch voetbal, gezelligheid (bier), veel inzet, gezelligheid (bier), duidelijke patronen, gezelligheid (bier), prachtige passes, gezelligheid (bier).
De gezelligheid komt op 11 oktober ook weer aan bod als we bij Rian in de garage een vat bier mogen leegdrinken en op 19 oktober als we naar Oldenzaal gaan om te kijken of er nog gecheckt kan worden.

Om het dit seizoen allemaal nog beter te laten verlopen en om in noodgevallen adequaat te kunnen optreden heeft Jan voor doctor doorgestudeerd (met andere woorden: Jan is gepromoveerd). Op het moment dat er zich waar dan ook trillingen voordoen binnen de goed geoliede voetbalmachine Delden 3, hebben wij vanaf nu dr. ir. Jan binnen de lijnen om ons te adviseren, zodat wij de bestaande trillingen kunnen oplossen, dan wel met 80% (of minder) kunnen reduceren. 
Dankzij zijn promotie is het voor Jan niet meer nodig de aanvoerdersband te dragen. Immers, zoals Jan het zelf kernachtig aangaf tijdens de wedstrijd tegen HSC “ik ben dankzij mijn shirt al herkenbaar genoeg”. Voor de niet Delden 3 spelers is een verduidelijking wellicht op z’n plaats: Jan heeft van Delden 3 een shirt aangeboden gekregen tijdens het feest (gezelligheid) ter gelegenheid van zijn promoveren waarop vermeld staat dr. ir. Jan. Want wat ons betreft mag iedereen het weten dat wij een doctor in het team hebben.

Esie


Jeugdhoek

Het jeugdbestuur is in de huidige samenstelling begonnen aan een nieuw seizoen. De teams zijn samengesteld en de begeleiding is in handen van enthousiaste leden. Natuurlijk hebben we weer een aantal vaste programma onderdelen zoals het Sinterklaasfeest, het C-toernooi en het voetbalkamp. Als aanloop naar de nieuwe competitie komt er ook weer een open dag in augustus 2003.

Als jeugdbestuur trachten we alles zo goed mogelijk te doen verlopen. Mocht u ondanks onze inspanningen, opmerkingen hebben over zaken die onze vereniging raken neem dan even contact op met het jeugdbestuur. Een van de leden is meestal zaterdagochtend aanwezig. 

Op 21 september is er weer gestreden om de hoogste eer in het kader van het Zwaluwen-toernooi. Een vijftal clubs waren op onze velden actief. De opbrengst van dit toernooi is voor de gehandicapten. Het was een zeer sportief toernooi dat goed is verlopen.

Het Sinterklaasfeest!!!!

Op zaterdag 30 november brengt Sinterklaas een bezoek aan ons clubhuis. Hij zal begeleid worden door een stel zwarte pieten. Hij brengt voor de echte gelovigen onder ons een presentje mee.
Het feest begint om 10.00 uur.
Met de ouders waarvan de kinderen worden verwacht wordt contact opgenomen


S.V. Delden jeugd kent goede seizoensstart

Een week voor de open dag startten de eerste trainingen van onze jeugdafdeling en was er tot aan de eerste officiële wedstrijd sprake van een goede trainingsopkomst. Ondanks weinig oefenwedstrijden trappen de jongste leden een aardig balletje mee in de competitie. Hierna een korte impressie van de seizoensstart van onze jeugd.

C-elftal
Het C-elftal is een leuke mix van 2e en 1e jaars C-spelers, vooral de laatstgenoemden zijn in overtal. Onder de bezielende leiding van Daniël Higginbotham en Maurits Koebrugge is er een prima elftal gesmeed. De eerste zes competitiewedstrijden werden allemaal in winst omgezet. Een feit is dat de verdediging staat en het middenveld en de aanval gemakkelijk scoren, maar het doelsaldo (57-1) verraadt al dat dit team té laag is ingedeeld. Ervan uitgaande dat de jongens (en leiding…) scherp blijven, kan dit team een leuke competitie tegemoet gaan.

D-elftal
S.V. Delden D1 is een elftal dat prima uit de verf komt met aan het roer een goede trainer, die reeds tot het inventaris van de jeugd behoort (Mark Tuitert). Ook het team van deze Mark Tuitert, Eric Olde Scholtenhuis en Jan Hondebrink zijn deze competitie nog ongeslagen. Met 15 uit 5 en een doelsaldo van 29-12 zal ook dit team meedoen om de bovenste plaatsen.

E-elftal
Ons jongste in competitieverband spelende jeugdteam heeft het dit jaar tot dusver erg moeilijk als gevolg van het grote leeftijdsverschil. Met een aantal F-spelers in de gelederen komt dit elftal over het algemeen fysiek wat tekort tegen de wat meer ervaren tegenstanders. Echter met het oog op het volgende halfjaar zal dit elftal daar veel van leren. Helaas gaven Marcel Vossenbelt en Tom Sueters reeds vroeg in het seizoen aan het seizoen niet meer als leider c.q. trainer af te kunnen maken. Tom Goosselink wordt nu bijgestaan door een aantal vaders.

Welpen
Sinds de start (April 2002) van het welpenvoetbal is het aantal 4-6 jarige leden alleen maar toegenomen. Ondertussen lopen er elke zaterdag zo´n 10-15 spelertjes achter een bal aan. Ronnie Hendrikse, Wim Wold, Ellen Jannink, Gea Otten en Mariska Westerhof zorgen elke week weer voor een gevarieerd programma. Volgend jaar zomer zullen een groot aantal reeds klaar zijn om de overgang naar de F te maken. Een prima resultaat!

Zoals dus afgelopen periode is gebleken kunnen we met goede vrijwilligers veel klaarspelen en hebben we, mits we scherp zijn én scherp blijven, over een aantal jaren vast en zeker weer de beschikking over een bredere jeugdafdeling. Mochten er personen zijn die goede ideeën hebben voor de jeugd of beter nog… een steentje bij willen dragen: neem s.v.p. contact op met één van de jeugdbestuursleden.

Marc Brinkcate