Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Structuurvisie versus S.V. Delden
In gesprek met... Bennie Oude Nijhuis
Higginbotham says... over C1
Bijtanken in Limburg
( Cijferpaspuzzel )
Trainingskamp Delden 4
Mösbokaal senioren
Mösbokaal jeugd
( Kaartavonden )
S.V. Delden ouderavond succes!!
( Doolhof )
( Jarige jeugdspelers )
( Bordsponsors )


Van de redactie

Ondanks de winterstop zijn er bij onze vereniging veel activiteiten geweest. We denken aan de geslaagde kerstmarkt van de jeugd, de strijd om de Mösbokaal in sporthal De Reiger met daaraan voorafgaand het zaalvoetbaltoernooi van de jeugd. We denken ook aan de nieuwjaarsreceptie. De selectie hield in veler opzichten volgens insiders een heel geslaagd trainingskamp. De ouderavond (van ouders van jeugdspelers) met oud Hollandse spelen was erg gezellig.
Ook de maandelijkse kaartavonden met kruisjassen en hartenjagen verliepen in een prima geel/blauwe sfeer. De inzet was groot om de “vette prijzen” van wijn, bier en carbonades in de wacht te slepen.
In deze uitgave van ’n Möspraot kunnen jullie verslagen van diverse activiteiten lezen.
Henk ter Hofsté houdt een gesprek met de onlangs 65 jaar geworden Bennie Oude Nijhuis. Onze verzorger Hans van Laarhoven geeft enkele tips over blessures en voorkoming van blessures.
De voorzitter doet verschillende mededelingen over bestuurlijke aangelegenheden en verder zijn er onderwerpen die tot onze vaste rubrieken behoren.

Lees ze.
De redactie. 

Verhuisd ?? 
Blijkbaar is het soms ook bij onze vereniging erg moeilijk om berichten (mutaties) door te geven b.v. als je verhuist of van plan bent te verhuizen. Dat is erg lastig o.a. bij het verzenden van berichten en clubbladen. ndanks het feit dat het aantal communicatiemiddelen is toegenomen, hanteren enkelen nog steeds de “tam-tam”. “Ik hadde dag dat ie dat wal heurd hadd’n !”
Er is o.a. één persoon in onze vereniging die dit graag wil “heuren” en dat is onze secretaresse!
Haar nieuwe adres is : Dini Oplaat Secr.Engelbertinkstraat 7 7495 TW Ambt Delden Telefoon : 06-48401608


Van de voorzitter

Het is kwakkelen met het voetbalweer, de velden zijn hard en ongelijk. Zo nu en dan gaat er een wedstrijd door. Het is momenteel ook kwakkelen met ons eerste team. De vele blessures maken de selectie wel wat smal. De resultaten zijn tot op dit moment niet bijster. Gaandeweg zijn wij in de onderste regionen beland. Gelukkig was het in de wedstrijd tegen Hector al een stuk beter. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de stijgende lijn weer gevonden kan worden. Aan de trainingsarbeid kan het niet liggen, want het team is volgens Gerrit Marsman gretig en scherp.

Medio april zal de gemeete Hof van Twente het trainingsveld renoveren. Het kleine trainingsveld voor de kleedkamers kan dan gelijk aangepakt worden. Dit verzoek loopt al een aantal jaren. Van medio april tot oktober kunnen deze velden nit gebruikt worden.

Deze zomer viert onze club haar 80-jarig bestaan. Officieel is dit geen jubileum, maar het behalen van deze prachtige leeftijd mogen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Onze activiteitencommissie heeft al een feestelijke agenda samengesteld. Als jij hierop nog een suggestie hebt die de feestvreugde kan verhogen, maak hiervan dan melding bij bovengenoemde commissie. Wij hopen dat iedereen volop mee doet met de geplande activiteiten.

Namens het bestuur,

Jan Vriezekolk


Structuurvisie versus S.V. Delden

Ongeveer 10 jaar geleden kwam de toenmalige gemeente 'Stad Delden' met de structuurvisie 2010. Een adviesbureau en vele commissies brachten een duidelijk plan op tafel. Uieindelijk bleef dit ambitieuze plan in de lade en ondertussen is het met het verdwijnen van de gemeente de prullenbak in gegaan.

Op 19 februari 2003 was in het Aparthotel een inspraakbijeenkomst waar een nieuwe visie werd gepresenteerd. Vele Deldenaren maakten van de gelegenheid gebruik hun mening te uiten. Meer betaalbare woningen voor jong en oud was het devies. De lokaties hiervoor zijn binnen onze stadsgrenzen beperkt. De Braak-West (bij Pasman/Goosselink), Delden-Zuid (aan de overzijde van het kanaal), 't Raesfelt (bij de rotonde), de lokatie ten oosten van Delden (rioolwaterzuivering) en als belangrijkste optie de sportvelden van Rood Zwart of S.V. Delden.

Bij deze laatste optie snijdt het mes aan twee kanten, namelijk bezuiniging op sportaccommodaties en het bouwen van huizen. Er wordt dan ook serieus overwogen de sportvelden te concentreren. Voor deze concentratie zijn er twee opties:
1. Verplaatsing van Rood Zwart naar S.V. Delden. Voordeel uitbreiding woningbouw op Rupertserf. Nadeel: verkeersaspect.
2. Verplaatsing van S.V. Delden naar Rood Zwart. Dit betekent een uitbreiding van het bestaande oppervlak en bouwmogelijkheden op onze velden.
Voor onze vereniging hebben bovenstaande plannen verregaande gevolgen. Over een fusie van beide verenigingen wordt dan ook gelijk gesproken.

Het bestuur staat voor een eigen identiteit van onze vereniging. Wij mogen dan wel klein zijn, maar zijn gelukkig een hechte en gezonde club. Opgaan in een grote vereniging zou hieraan sterk afbreuk doen. Voorlopig blijven wij ervoor pleiten zelfstandig door te gaan. Wij denken hiermee de mening van het leeuwendeel van onze leden te vertolken. Van verdere ontwikkelingen houden wij jullie uiteraard op de hoogte.

Namens het bestuur,

Jan Vriezekolk


In gesprek met... Bennie Oude Nijhuis

Eerst even dit, Bennie is bijna 38 jaar getrouwd met Ine Averdijk, heeft een zoon, Bas, en geniet sinds 30 december 2002 van zijn A.O.W.: met andere woorden, Ben werd die dag 65 jaar Hij was ook zeer blij met de erkentelijkheid van de vereniging, die hij ontving bij zijn verjaardag. Hij was eerst werkzaam in de vleesindustrie en later bij een tegelfabriek. 

Bennie is sinds 1972 werkzaam als vrijwilliger bij onze vereniging, toen zijn zoon Bas besloot te gaan voetballen. Via de E-tjes en de D-tjes werd Bennie jeugdleider van een C-elftal, samen met Jan Heuvelman. Dit heeft Ben een tiental jaren gedaan. Hij hield ermee op toen zoon Bas geen zin meer had in het voetballen.

Omdat onze club in 1974 op de huidige plek neerstreek, waar ze nu is, besloot Bennie onze welbekende Appie Pelle te gaan helpen in het clubhuis. Deze hulp bestond onder meer uit het doen van boodschappen, zoals koffie en thee, suiker, kortom de normale dagelijkse boodschappen. De rest kwam via de drankenhandelaar. Toen Appie 65 jaar oud werd, gaf hij te kennen met het beheer van het clubhuis te stoppen en zodoende werd Bennie automatisch onze nieuwe clubhuisbeheerder.

Bennie zijn werkzaamheden bestaan o.a. uit: drank, etenswaren zoals kroketten en frikadellen bestellen, het schoonhouden van het clubhuis en de keuken, het vernieuwen van het frituurvet, de kas bijhouden en verder alles, wat met het beheren van het clubhuis te maken heeft.

Bennie wordt nu in het schoonhouden van het clubhuis geassisteerd door de zogeheten schoonmaakploeg, die hem elke maandagmorgen bijstaat. (Zie in gesprek met…… Henk Mensink in een vorig clubblad), maar moest het vroeger vaak zelf doen.

Het werk, wat Bennie voor onze vereniging doet, neemt ongeveer een 15 uur per week in beslag. Vroeger was dat meer maar omdat nu vele ouders van onze junioren zaterdags het werk van hem in het clubhuis hebben overgenomen, is Bennie nu de zaterdag vrij, waarvoor hij zeer dankbaar is. Hij denkt er wel eens over om het kalmer aan te gaan doen, maar aan de andere kant vindt hij het ook het heel fijn om onder jongeren te zijn. Hij is zeer tevreden over de nieuwe keuken, omdat nu alles onder handbereik is en hij niet, zoals vroeger, overal moest zoeken waar wat nu ook weer was.

Bennie is niet alleen actief als vrijwilliger bij onze vereniging, maar ook brengt hij eens per maand warme maaltijden rond voor Tafeltje Dek Je. Ook bemant hij de receptie van de Jan Lucaskamp gedurende 6 uren per maand.

Onze leden weten onderhand wel, dat Bennie maar een grote passie heeft: KAARTEN
Daarvoor kun je hem midden in de nacht wakker maken. Niet alleen kaart hij bij ons in het clubhuis, nee, Bennie stroopt praktisch alle kaartavonden in de buurt af en is dan ook vaak elke avond op pad om ergens te gaan kaarten, dit soms tot groot verdriet van Ine, zijn vrouw.
Ook tuinieren wordt door hem als hobby beschouwd.

Hij is overigens van mening, dat het vroeger in het clubhuis gezelliger was dan tegenwoordig. Ze hebben nu meer haast en zijn ongeduldiger dan vroeger, is zijn mening. Ook vindt hij, dat er minder begrip en saamhorigheid is onder elkaar. Over vroeger kan hij sappige verhalen vertellen

Bennie wil nog wel graag kwijt, dat degenen, die bardienst hebben verricht de boel netjes en schoon achterlaten. “Soms is het een rotzooitje, als ik de andere dag binnenkomt”.,zegt hij.Daarom doet hij hiermee een oproep aan allen om de boel netjes achter te laten.

terug naar inhoud clubblad


Higginbotham says... over C1

Om te beginnen wil ik even zeggen, dat ik blij ben dat er nu een start is gemaakt met een nieuw jeugdbestuur! Ik heb het idee dat we absoluut weer op de goede weg zijn met de jeugd! Vooral de erg jonge aanwas van de puppillen is voor onze begrippen immens! Dit is een erg goed teken! Dit is ook iets dat we moeten vast houden en daar heb ik persoonlijk het volste vertrouwen in! Voor nu en in de toekomst zullen we met z’n allen er alert op moeten blijven en dan komt alles goed! We kunnen allemaal daarin bijdragen door vooral positief kritisch te zijn en met elkaar te blijven brainstormen over mogelijkheden binnen onze club in welke sector dan ook! We moeten altijd juist opbouwende kritiek blijven geven!

Nu over de C1 even kort over het begin van het seizoen. We begonnen in de competitie met 6 wedstrijden 18 punten 57 doelpunten voor en slechts 1 tegen. Dat is fenomenaal! En het waren niet elke keer slechte tegenstanders! Toen zijn we van de 4e naar de 3e klasse gegaan. Dit was mooi en in mijn visie ook goed voor de ontwikkeling van de spelers en dat vind ik nog steeds ondanks wat er allemaal is voorgevallen.
Want langzamerhand toen de competitie vorderde sloop er iets in het elftal wat elke trainer zijn ¨nachtmerrie¨ is, dit gebeurt gewoon en kun je mijns inziens ook niet controleren. Er zat iets principieel/disciplinair fout! Je kan het als trainer alleen constateren/concluderen en er wat van zeggen en er op hameren, maar het team zelf moet het oplossen!

Mijn voetbalvisie is (zoals ik ook al aangaf in de rubriek "in gesprek met" in vorig clubblad) een erg aanvallende! 4:3:3 is dan ook het systeem dat ik (mits het spelersmateriaal het toelaat) graag wil spelen. Niet alleen als trainer trouwens! Als het in wedstrijden goed wordt uitgevoerd is mijn ideaal zelfs om te kiezen voor een 3:4:3 opstelling! Aanval is immers de beste verdediging en de visie die het beste bij onze club past! Ik vind dat het onze S.V.Delden cultuur eigen is om zo te spelen! 
Veel trainers vergeten dat ze passanten zijn en maken meer kapot dan dat ze smeden en het erge is ze hebben het niet in de gaten, terwijl het zo simpel is het te voorkomen door erover te praten met elk lid van het team! Discipline en Fair Play zijn daarbij belangrijk. Vooral die discipline is na die 6 wedstrijden hard achteruit gegaan en daar schort het bij de jongens aan! Kijk ik heb er niet zoveel problemen mee als ik wist dat ze niet normaal kunnen doen! Maar ik weet uit ervaring dat ze dit wel kunnen!

Het is een elftal dat in basis al erg lang samen speelt en het goed met elkaar kan vinden. Over het algemeen een goede balans heeft qua techniek en tactiek. Maar door verschillende factoren o.a. het winnen van die 1e 6 wedstrijden, de overgang naar een hogere klasse, het naast de schoenen gaan lopen van een aantal spelers en wat andere zaken; ging die overgang allerminst soepel! We verloren wedstrijden die we niet hoefden te verliezen en speelden geen goed voetbal meer, zoals we daar eerst wel toe in staat waren! Een aantal jongens werden baldadig tijdens trainingen en realiseerden zich niet, dat ze daarmee de complete balans in het elftal weg namen, waar we op dat moment bezig waren om een erg goed team te worden. Kijk wat dat betreft kan 1 enkel individu (ik zeg daarmee niet dat het er maar 1 was!) van grote negatieve invloed zijn op het elftal! Nu moeten wij mijns inziens weer min of meer aan het begin beginnen en dat is zonde. 

De basis van het voetbal ligt in de TEAM prestatie, wat voor elkaar over hebben en fouten van elkaar willen herstellen. Voor elkaar willen werken is de basis voor een goede prestatie. Niet alleen in wedstrijden maar ook tijdens de trainingen! 
Rinus Michels had het in zijn boek dat ¨Teambuilding¨ heet over team tactische teambuilding en dat is eigenlijk wat ik hierboven in het kort heb beschreven in combinatie met de positiebezetting natuurlijk.

Sommige mensen zullen denken waar is die vent mee bezig! Dit gaat toch te ver voor een C1 elftal, maar dat is niet zo. Je moet het ze alleen anders uitleggen en daar zit het hem in! Het is bovendien niet altijd maar strak trainen, er zitten ook trainingen bij dat ik bewust de touwtjes wat laat ¨vieren¨, omdat je als trainer aanvoelt wanneer dat nodig is. Dan ga je de volgende training weer verder met het boeken van progressie!

Waar het dus om gaat is dat de jongens leren om zich goed te gedragen. Niet alleen tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook voor en na in kleedkamers en kantines! Want ook dit heeft wel eens voor commotie gezorgd! Maar hier ga ik niet teveel over uitweiden. De jongens weten heel goed waar ik het over heb. Daar is veel over gesproken. Ik weet ook dat de jongens zich wel kunnen gedragen! Ik ga er dan ook blindelings vanuit dat, dat na de winterstop goed gaat. De jongens zijn wijs genoeg!

Tijdens de winterstop hebben we een aantal dingen gedaan. We zijn 2x in combinatie met de D de zaal in geweest en hebben daar toernooien gespeeld bij Raesfelt! Daarna volgde de kerstmarkt! Het was erg gezellig maar wel erg bibber de bibber, maar goed voor de club hè! Ed even by the way schoot de bal maarliefst 5x door de 50 op het schietbord met de gaten(je weet wel) Ed Stokkentreef ik vergeet het nooit weer. Ed je bent mijn idool geworden! IMMER DREI!!! 

1x hebben we een toernooi gespeeld op het handbalveldje in combinatie met de D en de E dat was gaaf. Naar afloop daarvan hebben we een film gekeken in de kantine met het nodige fris en patat en nog meer vette pruttel. Ja ik ben er niet vies van! Mijn collega Mark ook niet trouwens! Het was dan ook erg gezellig! Op 4 januari kwam de Mössbokaal en mijn team, vanzelfsprekend Manchester United kwam onder leiding van Sir Alex Furgie tot de 2e plek, dit klopt in overeenstemming met de premier league. Waar ik overigens nog steeds van baal, want Man.Utd. hoort op 1! Maar goed.

Bovendien kan ik kijken naar een leuke staat van dienst! Ik geef al vanaf mijn 15e levensjaar training en het is begonnen bij de F jeugd. Vanaf dat jaar geef ik onafgebroken training aan jeugd, 1 seizoen slechts ben ik bij Delden weggeweest, omdat ik geen stage mocht lopen bij mijn eigen vereniging. Dit heb ik gedaan bij A.V.W. ´66 in Westervoort en heb met vlag en wimpel mijn oefenmeester 3 of ook wel Trainer Coach 3 genoemd gehaald. Nu geef ik weer training aan Delden C1. Maar ook nu blijf ik een open visie houden! Ik leer ook op dit moment nog veel bij. Jongens mogen altijd aangeven (maar alleen vlak voor of na de training om discussies tijdens te voorkomen) dat ze het ergens niet mee eens zijn of als ze leuke spelletjes weten of wat ook, ze kunnen het altijd kwijt! Vooral als ze iets niet begrijpen moeten ze het zeggen. Veel voetballers denken dat ze zichzelf belachelijk maken als ze iets niet weten! Maar ik controleer veelvuldig met het vraag antwoord systeem om te kijken of ze daadwerkelijk hebben opgelet! 

Het is namelijk tendens binnen voetballerij dat alles wordt voorgekauwd! Let maar eens op binnen kleedkamers, het enige dat de speler hoeft te zeggen is ja of klopt ja en dan houdt het op! We zijn verwent en eigenwijs! We zeuren over pezen waar we zelf de naam niet van kennen (heb ik ook hele tijd aan meegedaan hoor en af en toe nog steeds!). En als we verliezen zijn er weinigen die hand in eigen boezem steken! Nee, het is altijd die kut scheids of dat kloten veld of die schoenen zitten kloten man, ik koop nieuwe! Ik weet zeker dat als iedereen erop gaat letten dat 90% van ons zichzelf erop betrapt! 
Wat wij moeten doen is aan het clubbelang denken en niet alleen bij de jeugd maar ook bij de senioren! We moeten met een Engelse instelling dat veld op en gaan!!! (sorry dat ik weer die britten naar voren schuif!)

Trouwens niet alleen binnen het veld, we moeten met zijn allen weer de juiste mensen op de juiste plek zien te krijgen en wij moeten ons hart in de club steken en er met z´n allen zoveel mogelijk aan doen! Iedereen die een gaatje vrij heeft zou een taak moeten en kunnen vervullen om onze club weer op de rit te krijgen!!

Neem nou alleen al de kantine er is op het moment niks voor de jongens om zich mee bezig te houden! Ik weet ook dat ze er binnenskamers wel mee bezig zijn, maar het moet sneller en er moet meer gebeuren! Toen we de tafeltennistafel nog hadden waren de jongens tenminste nog bezig! Darts, Pool en tafeltennis zijn dingen die altijd aanslaan en ook mijns inziens absoluut te realiseren zijn!! Kijk, nu is het zo ze spelen de wedstrijd en komen soms niet eens de kantine meer in! Schandalig gewoon dat, dat kan! Maar om bepaalde zaken te realiseren hebben we meer mensen nodig! Ik heb respect voor de mensen die zich er nu al intensief mee bezig houden en zich er in het verleden er mee bezig hebben gehouden! Maar het valt op dat het altijd dezelfde mensen zijn die het harde werk verrichten! Kijk vele handen maken licht werk en brengen meer variatie!! Het komt er nu op neer dat we mensen tekort komen om veel te organiseren! Begrijp me nu niet verkeerd, want ik denk dat we nu momenteel absoluut de goeie weg zijn ingeslagen maar om straks een doorstart te kunnen maken hebben we iedereen nodig die wat tijd over heeft! We moeten er wat aan doen, want in mijn gedachte heeft het 1e elftal de afgelopen jaren ten opzichte van de jeugd te veel prioriteit gekregen! Natuurlijk is het 1e ook belangrijk.

Maar denk er altijd even aan, dat DE JEUGD DE TOEKOMST HEEFT, zo is het en niet anders! En de leden die je nu hebt moet je houden! 

Groeten Daniel Higginbotham


Bijtanken in Limburg

Delden 3 legt in trainingskamp in Gulpen
prima basis voor tweede seizoenshelft

Hoe kun je je het beste voorbereiden op de tweede seizoenshelft? Een vraag die iedere winterstop weer voor de nodige hoofdbrekens zorgt. Moet je na de jaarwisseling de training meteen weer hervatten, of moet je je medespelers juist zo veel mogelijk mijden? Moet je een druk oefenprogramma in elkaar draaien, of geef je de uitgebluste voetballers in de wintermaanden juist een beetje rust?
Of – en dan doe je natuurlijk pas echt mee – beleg je in het zonnige zuiden een heus trainingskamp? Om je als team een poosje volledig af te sluiten van de buitenwereld. Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Om de accu weer eens flink op te laden.
Het derde elftal van S.V. Delden koos dit jaar voor het laatste. De reserve zevende-klasser toog in het eerste weekend van februari naar Gulpen, onder het motto: ‘Bijtanken in Limburg’.

Vrijdagmiddag 31 januari, iets na drieën, zetten vier auto’s vanaf sportpark De Mors koers richting zuiden. Aan boord twaalf spelers met persoonlijke bagage, vier trainingsballen, zeven hesjes, twaalf pionnetjes, een radio met CD-speler, een paar CD’s, en acht flessen Apfelkorn. Slechts één van de auto’s herbergt een krat bier: de auto van de organisatoren. De andere kratten bier zullen drie uur later vertrekken vanuit Delden, samen met de drie spelers die die vrijdagmiddag geen vrijaf konden krijgen.

Enthousiast onthaal

De drie nakomelingen hebben geluk: behalve de files op de heenweg missen ze hoegenaamd niets van het trainingsweekend. Bovendien rijden, daar waar de chauffeurs uit de kopgroep op het parcours van de Amstel Gold Race enkele cruciale afslagen missen, de inzittenden van de volgauto in één streep naar de bestemming: een klein verbouwd boerderijtje nabij het centrum van Gulpen. Reeds rond negen uur wacht hen daar, samen met de kratjes, een vanzelfsprekend enthousiast onthaal. 

De vrijdagavond staat in het teken van de hernieuwde kennismaking. Hoewel sommige van de spelers elkaar de avond tevoren, op de reguliere wekelijkse training, nog troffen in de vers gevallen sneeuw, hebben sommige anderen elkaar al lange tijd niet meer gesproken. Populaire bijpraat-onderwerpen zijn de vrouw, de vriendin, het werk, of juist het gebrek hieraan.

Lichamelijk contact

De jongste der organisatoren blijkt voor de vrijdagavond het onvolprezen ‘bierspel’ te hebben meegenomen. Drie van de overige veertien aanwezigen laten zich moeiteloos overhalen hieraan deel te nemen. Het spel bestaat uit diverse moeilijke opdrachten. Conditie, coördinatie en een sterke maag zijn hierbij de sleutel-woorden. Lichamelijk contact – in bedenkelijk ruime zin van het woord – wordt bij het bierspel niet geschuwd. Desondanks gaat het er zeer sportief aan toe: al tíjdens de spannende strijd worden de shirtjes meer dan eens geruild.

Terwijl het bierspel rustig voortkabbelt besluit het elftal toeschouwers de aandacht te verleggen naar de meegenomen pakjes speelkaarten. Er wordt geëzeld en op harten gejaagd, maar het eenendertigen en het eenenvijftigen zijn toch wel veruit favoriet. Deze laatste twee kaartspelletjes worden namelijk gekenmerkt door mooie korte potjes, zodat er om de haverklap een nieuwe verliezer is. En het volgende potje kan pas beginnen nadat die verliezer zich tegoed heeft gedaan aan een flinke teug Apfelkorn.

Leermoment

Of dit alles met sport te maken heeft, vraagt men zich wellicht af. Jazeker: in directe combinatie met de training die gepland staat voor de vroege zaterdagmiddag, vormt de invulling van de vrijdagavond een heel belangrijk ‘leermoment’. Of dit leermoment ook werkelijk effect sorteert, moet overigens ten zeerste worden betwijfeld. De doorsnee reserve zevende-klasse speler in dit opzicht namelijk nogal hardleers.

Uit de hand

Voor het groepsgevoel worden in dit trainingsweekend de avonden besloten met een spel dat is geïntroduceerd door de voetballer met de langste staat van actieve dienst in het elftal. De hele groep kan tegelijkertijd meedoen aan dit enerverende spel, dat zich het best laat omschrijven als sla-op-tijd – maar-niet-te-snel – met-je-hand-op-tafel, afhankelijk-van-wat-je-buurman-doet.

Het vermogen om te anticiperen, snel te reageren, maar zeker ook om te incasseren, wordt hierbij danig op de proef gesteld. Belangrijk leermoment: zonder duidelijke regels en zonder onafhankelijke scheidsrechter loopt zelfs een vriendschappelijke wedstrijd volledig uit de hand.

Dekselse nachtbrakers

Voor de vroege ochtend op zowel de zaterdag als de zondag geldt dat het pas rustig wordt in het boerderijtje wanneer het buiten langzaamaan weer licht begint te worden. Uiteraard hoort de jongste speler van het stel beide keren tot de laatsten die het bed opzoeken. Ondanks de enorme herrie van deze dekselse nachtbrakers, zit de volgende ochtend iedereen weer goed gehumeurd bij het gezamenlijk ontbijt.

Zware training

Voor het ontbijt op zaterdag zet uitgerekend de enige speler die altijd in een hoger elftal gespeeld heeft, zijn beste beentje voor: hij verschijnt in trainingspak. De rest van het team pikt dit prima initiatief direct op. Logisch ook, want op het programma staat de zaterdagmiddagtraining.

Na de warming-up – bij de heersende fikse kou zeker geen formaliteit – maant de trainer de groep tot een spelletje vijf-tegen-twee. Waar dit op thuisbasis De Mors in de regel gesneden koek is voor de jongens, wordt deze oefening na een vrijdagavond in Limburg door menigeen als pittig ervaren. Hierop besluit de trainer enkele andere, ingewikkelder oefeningen maar te schrappen. Bijgevolg is het al snel tijd voor het afsluitende partijtje.

En opnieuw: normaal gesproken vliegen bij zo’n onderlinge partij de vonken er van af, maar op het besneeuwde keiharde veld van de F.C. Gulpen ontbreekt het vuur in ieders sloffen. De meeste spelers lopen de kantjes eraf, en nog behoorlijk opzichtig ook. Bij een der oudere spelers blijkt de Apfelkorn wel heel erg slecht te zijn gevallen. Hij begint pas te bewegen na aankondiging van de ‘winnende goal’, een doelpunt waarbij de sluwe vos dan ook prompt betrokken is.

De zware training eist de rest van de dag zijn tol. De geradbraakte spelers proberen ’s middags het tekort aan slaap goed te maken, kiezen voor een korte wandeling, of leggen rond de overgebleven flessen Apfelkorn nog maar eens een kaartje.

Vooruit nou...

De zaterdagavond in Maastricht brengt niet helemaal wat er van verwacht werd. Debet hieraan zijn enerzijds de enorme drukte in de diverse kroegen, en anderzijds het feit dat de voetballers de voorgaande vierentwintig uur al erg veel energie verspeeld hebben. Tekenend is dat aan het eind van de avond het clublied slechts uit één schorre keel klinkt. Belangrijk leermoment derhalve wat mij betreft:

Vooruit nou die blauw-geeee-len
Jongens zet hem op
Dan klinkt het op de vèè-hel-den
De kampioen... wordt S.V. Delden
De kampioen... wordt S.V. Delden

Aftanken

De zondag staat in het teken van het begin van herstel. Iedereen neemt rustig de tijd om te ontbijten. Nadat de tassen zijn gepakt, wordt rond een uur of twee de terugreis aanvaard. Met een hapje eten bij de Mac in Holten zit wat de organisatie betreft het trainingsweekend erop.

De echte die-hards zullen elkaar die avond nog treffen in een café in Delden. Om ‘af te tanken’, en om samen tot de conclusie te komen dat het voorbije trainings-weekend een geslaagd experiment was. Delden 3 kan de tweede seizoenshelft met vertrouwen tegemoet zien.


Trainingskamp Delden 4

We vertrokken vrijdag 17 januari omstreeks twee uur richting Beerhem, op 12 km. van Brugge, naar ons kleine zeer luxe optrekje met zwembad, in de middle of nowhere. We arriveerden omstreeks zeven uur bij het station waar we de eigenaar op moesten bellen die ons er persoonlijk naar toe bracht. (Maar goed ook, want we hadden het nooit kunnen vinden.) Eindelijk op de juiste plek kregen we even een rondleiding door de villa en werden de huisregels even doorgenomen en ondertekend. Daarna kon het feest los barsten. Nadat iedereen zijn kamer had uitgezocht, werd de tap aangesloten, de eerste biertjes genuttigd, het zwembad ingewijd en kaartspelletjes gespeeld. We waren dus al helemaal georiënteerd.

Zaterdagmorgen werden we om half negen van bed gelicht door een grote koeiebel, om vervolgens een duik in het zwembad te nemen en even op te frissen voor het ontbijt. Toen moesten de trainingspakken aangedaan worden voor de training op het strand waar overigens eerst naar toe moesten rijden (30 minuten). Eenmaal aangekomen in Oostende werden de ballen en de hesjes en de pionnen naar het strand gebracht. Op het strand werd eerst een warming up gezamenlijk afgewerkt, om vervolgens de partij te beginnen. Er werd een veldje vam 40 bij 30 meter uitgezet, zo dicht mogelijk bij het water om de harde ondergrond. Maar ja, toen moesten we na een kwartier het veld verplaatsen door de vloed. Daarna hebben we nog ongeveer een half uur doorgetraind, toen was iedereen total loss.

Daarna zijn we naar de plaatselijke supermarkt gegaan om onze lunch en wat fris bij mekaar te halen. Nadat iedereen het bij elkaar had, werd er terug naar de villa gereden, om vervolgens alles naar binnen te werken. Daarna werden de eerste biertjes weer genuttigd, de nodige kaartspelletjes weer gespeeld en het zwembad werd weer volop gebruikt.

Tegen zeven uur maakte iedereen zich klaar voor het diner in een restaurant in Brugge, om vervolgens meteen door te gaan stappen. In Brugge aangekomen zagen we een brasserie die moest er aan geloven. Met twaalf man sterk stapten we naar binnen. Na overheerlijk gegeten te hebben werd er gang gemaakt naar de kroeg. Eerst werd een grand café aangedaan, waar overigens ook een vrijgezellenavond was, waar onze vrijgezelle jongens mee aan de haal wilden (maar helaas). Daarna werd er maar een andere kroeg aangedaan: De Bras, een jongerencafé, daar voelden we ons iets meer op het gemak. En om half drie werd er weer teruggang gemaakt naar het huisje, mar er waren er een paar bij die nog niet genoeg bier hadden gehad (en aangezien het vat leeg was moest er dus bier gehaald worden), dus werd er bier langs de snelweg gehaald (in België kan alles). Zo ook de chauffeur die met ons het bier op ging halen (was overigens wel nuchter, de chauffeur) om tegen het verkeer in te gaan rijden en door rood kon rijden. Ik wil trouwens de drie chauffeurs die ons van en naar Brugge toe hebben gebracht nog wel even zo bedanken: FOXY, PEERJTE en DIAZ BEDANKT.

Er is er eentje niet zo blij dat hij iets te diep in het glaasje had gekeken, die jongen is nog steeds zijn zonden aan het overzien. Ik zal hem niet bij naam noemen want hij is al genoeg geschaad. Hij is overigens de enige die dronken was (zie trainingspakken).

Zondagmorgen was iedereen weer om elf uur wakker, en dus werd het zwembad even aangedaan om helemaal wakker te worden, om daarna even wat te ontbijten en de boel op te ruimen en de bagage in te pakken om de reis naar huis terug te maken, maar er moest nog gewacht worden op de eigenaar om alles af te handelen en onze borg terug te krijgen, en de energiekosten plus schoonmaakkosten te betalen. We hebben omns daar zeer goed gedragen (dus geen klachten vanuit Brugge, meneer Vriezekolk). Om drie uur werd de terugrit naar Nederland gemaakt. In Breda moesten we Peertje nog even droppen (onze student). En om zeven uur arriveerden we bij De Boemel. EEN ZEER GESLAAGD TRAININGSWEEKEND! Voor herhaling vatbaar.

Is getekend, the Godfather


Mösbokaal senioren

-verslag: Peter Vreeke-

Na inschrijvingen van 64 seniorenleden werd de teamindeling gemaakt.
Met twee poules van vier teams werd er om 19.00 uur gestart met wedstrijden van elk 15 minuten onder leiding van twee geroutineerde en niet te beïnvloeden scheidsrechters.

Elk team moest drie poulewedstrijden spelen, waarna de eindstand bekend zou worden.
In poule 1 was er vrij snel bekend, na twee wedstrijden, welk team de finale zou spelen.
Om de tweede plaats te behalen moest tot de laatste wedstrijd gewacht worden; team 1 en team 3 konden dit beiden nog bereiken, maar dan moest team 1 wel winnen. 
Team 3 was uitgespeeld (4 punten), waardoor zij afhankelijk waren van de prestaties van team 4, die op dat moment nog 0 punten had gehaald uit twee wedstrijden, maar onder aanmoediging van team 3 kwam dit team tot een goede prestatie en won de wedstrijd van team 1 met 3 – 2. 
De eindstand in poule 1:
1. team 2 met 7 punten.
2. team 3 met 4 punten.
3. team 1 met 3 punten.
4. team 4 met 3 punten.

In poule 2 was ook vrijsnel bekend dat team 7 (9 punten uit 3 wedstrijden) in de finale zou staan. De positie van de tweede plaats werd ook hier pas in de laatste poulewedstrijd bekend omdat de teams 5 en 8 deze beiden nog konden bezetten.
Team 8 won deze onderlinge strijd makkelijk met 3 – 0 waardoor team 8 de tweede plaats bezette en zo in de kleine finale aan moest treden.
De eindstand in poule 2:
1. team 7 met 9 punten.
2. team 8 met 4 punten.
3. team 5 met 3 punten.
4. team 6 met 1 punt.

Om de 3de en 4de plaats werd gestreden door team 8 en 3, doordat team 8 nog warm was van de laatste poule wedstrijd scoorden zij makkelijker dan team 3,dat even moest wachten met hun optreden voor de kleine finale. Helaas door goed keeperwerk van hun vaste laatste man 
(Dirk Vrielink) werd er toch van een goed spelend en scorend team 8 verloren met 3 – 0.

Om de Mosbokaal werd er gestreden in de finale door teams 2 en 7.
Deze wedstrijd bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, want door goed keeperswerk werd er uiteindelijk een eindstand bereikt van 1 – 1 zodat er strafschoppen genomen moesten worden. Team 2 moest beginnen en na vier strafschoppen was de stand gelijk, beide teams 3 treffers. Team 2 schoot de penalty raak, en het was nu aan de keeper (B. Morsink) van team 7 om te scoren. Maar helaas deze schoot hoooooog over.

Eindstand Mosbokaal 2003
1ste plaats: Marc Brinkcate, Marthijn Zweepe, Erik Prinsen, Ben Steentjes, Rene Geerdink, Tom Goosselink, Tom Sueters, Richard de Vetter
2de plaats: Gerrit Naafs, Marco Ezendam, Jan Holterman, Arnold Oolbrink, Patrick Penninkhof, Dennis de Vos, Jan-Willem Klumpers, Bert Morsink
3de plaats: Frank Tuitert, Wim ter Keurs, Wim Wold, Ronnie Schutte, Roy Semmekrot, Mark Grote Bromhaar

In sportcafe De Reiger werd de Mosbokaal uitgereikt door een zeer spraakzame voorzitter aan M. Brinkcate, nadat deze eerst de scheidsrechters Arjan Laarhuis en Dick ter Kulve bedankte voor hun degelijke prestaties, met een kleine attentie. 

Dus na een sportieve en gezellige avond, zonder ernstige blessures, werd er nagepraat aan de bar en hoopt de organisatie van de S.V. Delden dat er in de volgende jaren net zoveel belangstelling zal zijn, zodat de Mosbokaal jaarlijks weer in het eerste weekend van januari plaats kan vinden.


Mösbokaal jeugd

Bij het traditionele toernooi om de Mösbokaal was er zaterdagmiddag 4 januari een goede opkomst bij de jeugd. Inzet: eeuwige roem en een stuk Mars….

Welpen
Elke zaterdag geven Ronnie Hendriks, Mariska Westerhof, Wim Wold, Ellen Jannink en Gea Otten training aan de allerjongsten van onze vereniging. Normaal gesproken worden deze trainingen in het Raesfelt gegeven, maar voorafgaand aan het toernooi om de Mösbokaal werd uitgeweken naar sporthal de Reiger. In totaal waren er 12-15 kinderen die een uur lang achter de bal aan renden.

C, D en E-elftal
Zoals reeds genoemd was bij alle deelnemende elftallen aan de Mösbokaal de opkomst zeer goed: in totaal waren er 35 spelers en 2 scheidsrechters, die zich in het zweet werkten. Om een spannende onderlinge competitie te creëren werden alle mixteams ongeveer even sterk gemaakt. In totaal kwamen er 5 teams uit de hoge hoed gerold, die elk werden voorzien van een topcoach:
Herman Loohuis, Arsenal
Daniël Higginbotham, Manchester United 
Maurits Koebrugge, Liverpool 
Markt Tuitert, Chelsea 
Tom Goosselink, Newcastle United 

Omstreeks 16:00 uur werd er onder de bezielende leiding van de heren scheidsrechters Zweepe en Hietbrink afgetrapt voor 2,5 uur futsal, beter bekend als zaalvoetbal. Na twee uur strijd kon het team van coach Herman Loohuis zich de kampioen van 2003 noemen. Heren gefeliciteerd!

Als afsluiting op deze geslaagde middag speelden de leiders, trainers én scheidsrechters samen in één team (waar kan dat nog) tegen alle deelnemende jeugdspelers. De eindstand werd 1-1, waarna de jeugdspelers de strafschoppen beter wisten te nemen dan het gelegenheidsteam….

Marc Brinkcate


S.V. Delden ouderavond succes!!

Vrijdagavond 24 januari waren alle ouders van de jeugd van S.V. Delden te gast in het clubhuis. De ouders konden deelnemen aan spelletjes waarbij snelheid en behendigheid goed van pas kwamen. De medewerkers van de keuken zorgden voor heerlijke hapjes en onder het genot van een drankje was het een gezellige avond. De avond werd opgefleurd door een optreden van het nieuwe duo "Daniël en Gea".

Dat ook sponsors S.V. Delden een warm hart toedragen werd wel duidelijk toen een van hen een nieuwe tafeltennistafel t.b.v. de jeugd schonk. De tafel staat nu in de jeugdhoek.

Tijdens de winterperiode is er ook dit seizoen weer een vol programma samengesteld. De E-jeugd is wezen zwemmen in Haaksbergen, voor alle jeugdteams was er een film, de nodige toernooien en vriendschappelijke wedstrijden.

S.V. Delden biedt kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar de mogelijkheid om kennis te maken met voetbal. Iedere zaterdag trainen de welpen van 12:30 uur tot 13:30 uur in de gymzaal van Raesfelt. De eerste maanden zijn er geen kosten aan verbonden. Voor een shirt en broekje wordt gezorgd. Er is nu plaats voor nieuwe aanmeldingen!!