Inhoudsopgave

Van de redactie
( Indeling 1e elftal S.V. Delden )
( Oefenprogramma )
( Jubileumprogramma )
( Uitnodiging fietstocht )
( Open dag jeugd (aankondiging) )
( Feestavond (aankondiging) )
( Aanmelden mix-voetbaltoernooi )
De welpen
Jeugd op kamp

De jongste jeugd in competitie
( Jarige jeugd )
Atletiekafdeling S.V. Delden


Van de redactie

Hierbij ontvangen jullie een soort van vakantienummer van ons clubblad 'n Möspraot. Het betsaat voornamelijk uit: mededelingen, oefenprogramma's en andere informatie.

De redactie vindt het bijzonder fijn dat we ook onze nieuwe 'loot', onze atletiekafdeling, welkom kan heten!
We hopen dat jullie op deze vruchtbare Mösgrond binnen afzienbare tijd een flinke tak aan onze S.V. Delden boom mogen worden.
We wensen jullie veel sportplezier en veel succes in de toekomst!!!

Redactie 'n Möspraot


De welpen

Op het moment dat ik dit schrijf zit het seizoen er voor alle teams weer op, dus ook voor de welpen. We zijn nu anderhalf jaar verder sinds we met de eerste groep welpen begonnen zijn. En we zijn erg blij dat we kunnen zeggen dat het er steeds meer worden. Op dit moment staan er achttien op de lijst.
Voor diegenen die er in het eerste stadium al bij waren, is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Omdat we ze nogal jong vinden voor de 'echte' compeitie, zijn we nu in overleg met een aantal andere verenigingen in de omgeving over een onderlingen 4-tegen-4 competitie. (We hopen dat dit ook wat extra druk geeft op het 4-tegen-4 veld dat nog steeds niet af is.)
De jongens gaan dan toch spelenderwijs leren hoe het er in wedstrijdjes aan toe gaat. Verder kunnen we met een aantal welpen rouleren, zodat dit een goede voorbereiding is op het echte werk.
De welpen die nog niet meegaan komen zo op de training ook meer aan het voetballen, omdat de 'groten' er niet bij zijn. Want we blijven natuurlijk ook in het nieuwe seizoen gewoon dorgaan met trainen op de zaterdag vanaf 10:00 uur. Dus ken je nog jongens of meisjes van 4, 5 of 6 jaar die nog niet voetballen, vertel ze over het welpenvoetbal bij S.V. Delden. Want voor een gezonde club met veel jeugd moet je beginnen bij de basis.

Groeten,


S.V. Delden jeugd op kamp

De welpen en junioren hebben het seizoen afgesloten met een voetbalkamp in Ootmasum. In en nabij een mooi gelegen kampeerboerderij was er voor dde voetballers een aantrekkelijk programma georganiseerd. Zo was er o.a. een speurtocht, een voetbaltoernooi, en een goed verzorgde barbecue. Erg leuk was dat iop zaterdag de welpjes het kamp bezohcten om ook deel te enemen aan een zeskamp die speciaal voor de kleintjes was opgezet. De medewerking van de ouders verdient zeker een compliment. Ze zorgden o.m. voor het vervoer en een aantal heeft zelfs een nachtje geslapen. Nou ja, slapen...


Jongste jeugd in competitie

Zoals iedereen ondertussen al heeft gemerkt komt de aanwas van 4-6 jarigen aardig op gang. In een jaar tijd is het aantal voetballende leden in deze leeftijdscategorie gegroeid van 0 naar zo´n kleine 20! Uitstekend natuurlijk, maar nu een schone taak aan ons om dit uit te breiden én vast te blijven houden!

In de maanden mei en juni hebben we om tafel gezeten met een aantal noaber-verenigingen met als doel een eigen mini f-pupillen competitie te starten. De belangrijkste redenen zijn dat de KNVB (nog) niet de mogelijkheid biedt in competitieverband uit te komen in de leeftijd 4 tot 6 jaar en we zijn zelf te klein om een S.V. Delden-competitie te beginnen.

In september starten we met een drietal clubs aan de competitie, de deelnemers zijn: Bornerbroek, TVO en S.V. Delden. Na de winterstop zullen waarschijnlijk ook Bentelo en Zenderen Vooruit instromen.

Voorlopig wedstrijdschema september en oktober:
6 september: uit naar Bornerbroek, aanvang 11:00 uur
20 september: thuis tegen TVO, aanvang 10:00 uur
4 oktober: thuis tegen Bornerbroek, aanvang 10:00 uur
18 oktober: uit naar TVO, aanvang 10:00 uur

Spelreglementen 4 tegen 4 voor mini f-pupillen (in het kort):
· Veld: lengte tussen 30-40m; breedte tussen 20-30m
· Spelduur: 2x 15 minuten
· Doel: indien mogelijk 3 bij 1m
· Spelers: 4 veldspelers (geen doelman)
· Wisselen: doorlopend en onbeperkt

Nieuwsgierig naar de verrichtingen van onze talenten? Zaterdag 20 september wordt de eerste wedstrijd thuis gespeeld tegen TVO!

Marc Brinkcate


Atletiek-afdeling S.V. Delden

Wij zijn verheugd dat U allen unaniem op de extra ingelaste ledenvergadering akkoord bent gegaan voor het opstarten van een atletiek-afdeling bij S.V. Delden. Vanzelfsprekend zult U ons in de toekomst regelmatig tegenkomen nu er besloten is dat we volledig in de S.V. Delden zullen integreren.

E.e.a. betekent: zelfde vereniging, clubhuis, kleedkamers, clubblad, lusten en lasten, clubkleuren, clubhart en vult U zelf maar verder in. De komende tijd zullen we in het clubblad uitgebreid ingaan op de ontwikkelingen van de atletiek-afdeling. Voorop staat dat we voor iedere leeftijd wat willen betekenen, variërend van 'spel en plezier' voor de 4- en 5-jarigen tot aan het wandelen voor de 20- tot 100-jarigen.

Daarnaast een goed getrainde lopersgroep, een goed begeleide starters loopgroep en bovendien voor de jeugd een atletiekgroep die alle facetten van de atletiek kan uitoefenen, variërend van kogelstoten tot speerwerpen en van hoogspringen, verspringen en korte sprint tot de 400-800 meter.

Naast integratie in het bestuur bestaat er een atletiekcommissie en een trainersgroep.
De atletiek-commissie bestaat uit de volgende mensen: Marloes Bekker, Ben Oude Heuvel, Miriam Raanhuis en Frans Garritsen.
De trainers voor de jeugd zijn Fabiola Nijenhuis, Marloes Bekker en Claudia Garritsen.
De lopersgroep zal getraind worden door Ben Oude Heuvel.
De sportief-wandel-groep zal getraind en begeleid worden door sport-fysiotherapeut Andre Stroet.

Nu de organisatie staat, hopen we het komende jaar een bijdrage te kunnen leveren aan "S.V. Delden in beweging".

Met sportgroeten,
Frans Garritsen