Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Uitnodiging jaarvergadering
De playbackshow
Fietspuzzeltocht
Kaartnieuws
( Uitslagen jubileumloterij )
Geef de pen door (Paul Holtamp): "De Oude Glorie"
( Hoe te handelen bij blessures
Delden 4 heeft titelaspiraties
( Topscorers 2003/2004 )
Open Dag druk bezocht
Zwaluwentoernooi
Enkelspel (Niels Oude Wesselink)
Pupil van de week
( Jarige jeugd ) 
Atletiek nieuws


Van de redactie

We hebben een mooie zomer achter de rug, een zomer met wekenlang tropische temperaturen. Ideaal natuurlijk voor zonaanbidders, maar verre van optimaal voor de voetballers onder ons. De maand augustus werd gekenmerkt door een chronisch gebrek aan hemelwater. Als gevolg van de aanhoudende droogte kregen tal van sportvelden het zwaar te verduren. De voorbereiding op het nieuwe seizoen dreigde dan ook een paar keer danig in de knel te raken. Ondanks deze aanloopproblemen zijn de meeste van onze voetbalteams gelukkig uitstekend aan de competitie begonnen, en ook de leden van onze kersverse atletiek-afdeling zijn inmiddels voortvarend uit de startblokken geschoten.

Wanneer we op zoek gaan naar de ‘zonnigste’ dag van de voorbije zomer, dan steekt voor S.V. Delden zaterdag 23 augustus er met kop en schouders boven uit. Op die datum werden de Open Dag en de feestavond georganiseerd, en beide met groot succes!
Op de Open Dag kwamen vele Deldenaren een kijkje nemen bij ons op De Mors, waar niet alleen volop gevoetbald werd, maar waar ook de atletiek-afdeling zich voor het eerst aan het publiek kon tonen. De reacties op het ‘eerste Deldense veldloopkampioenschap’ waren zonder uitzondering positief.
De reacties na afloop van de aansluitende feestavond waren zo mogelijk nog uitbundiger. De kantine was tot aan de nok toe gevuld, en terecht, want de deelnemers aan de perfect verzorgde playbackshow hebben er een onvergetelijke avond van gemaakt.

In dit clubblad blikken we natuurlijk uitgebreid terug op de geslaagde Open Dag en feestavond. Verder kunt u in deze uitgave van ’n Möspraot onder andere het volgende aantreffen:
- nieuws van de atletiekafdeling en van het voetbalfront
- een verslag van het Zwaluwentoernooi voor de E-jeugd
- informatie over de kaartavonden in het nieuwe seizoen
- een uitnodiging voor de jaarvergadering
Veel leesplezier!

De redactie


Van de voorzitter

Een stroef begin. Het speelverbod, opgelegd door de gemeente, heeft de voorbereiding van de teams op het nieuwe seizoen danig parten gespeeld. Van oefenwedstrijden was bijna geen sprake. Ook de trainingsmogelijkheden waren en zijn ook nu nog allerbelabberdst. Het nieuw ingezaaide trainingsveld lijkt meer op een knollentuin. Tot 18 september hebben wij dit veld dan ook ontzien en hebben gebruik gemaakt van de middengedeelten van de speelvelden. Nu zijn wij aangewezen op kunstlicht en daardoor zijn de mogelijkheden nog beperkter. 
Ondanks alle ellende is de trainingsopkomst voortreffelijk. Met groot genoegen stelt het bestuur vast dat de opkomst van het 3e en 4e team groot is. Ik zou zeggen: ‘houden zo’. 
De Open Dag van S.V. Delden was een groot succes. Een geweldige opkomst met vele aanmeldingen en een succesvolle veldloop voor de Deldense schooljeugd. Tot op dit moment zijn er maar liefst 39 nieuwe welpen bij gekomen. Het laatste getal wat betreft de atletiekafdeling is 28. Dit is geweldig, te meer omdat er nog niet op alle onderdelen gewerkt kan worden. Gelukkig geven de buren aan de Talingstraat ons alle credits om de bouwwerken op het trainingsveld zo spoedig mogelijk te realiseren. Wij hopen ook dat de gemeente van de snelheid van handelen doordrongen is om de atletiekjeugd hun sport op korte termijn te kunnen beoefenen. Op zaterdag 11 oktober a.s. zal onze sportfysiotherapeut Andre Stroet een fitheidstest houden ten gunste van het Sportief wandelen. Op korte termijn zal hierover in de pers meer nieuws verschijnen. 
Wat helaas nog niet zo gladjes verloopt, zijn de kantinediensten. Van tijd tot tijd laten mensen verstek gaan. Wij roepen iedereen op nota te nemen van hun dienst. Als je niet kunt, ruil dan met een ander. Dit voorkomt veel ergernis. Tot slot roepen wij iedereen op onze algemene ledenvergadering te bezoeken. Uw stem doet er terdege toe en maak gebruik van je inspraak. Het gaat om jouw club. Dus... kom op de

80e algemene ledenvergadering
op donderdag 16 oktober 2003 om 20.30 uur

Namens het bestuur, Jan Vriezekolk


Uitnodiging jaarvergadering

Hierbij nodigen wij de leden uit op de
80e ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DONDERDAG 16 OKTOBER 2003 OM 20.30 UUR

AGENDA
1. Opening voorzitter
2. Notulen van de 79e algemene ledenvergadering dd. 3 oktober 2002
3. Notulen van de bijzondere ledenvergadering dd. 5 juni 2003
4. Algemeen jaarverslag seizoen 2002/2003, evenals het jaarverslag van de jeugd
5. Voorstel tot wijziging van de statuten en huishoudelijkregelement
6. Financieel overzicht
  a. Financiënoverzicht seizoen 2002/2003
  b. verslag van de kascommissie
  c. voorstellen met betrekking tot de financiële huishouding en vaststelling van de contributie ingaande seizoen 2003/2004
  d. vaststelling van de begroting voor het seizoen 2003/2004
7. Verkiezing kascommissie
  Aftredend en niet herkiesbaar Paul Wennink.
  Herkiesbaar Bert Morsink.
  Benoeming van een nieuw kascommissielid, 
  Dick ter Kulve, thans reservelid.
  Te verkiezen een nieuw reservelid
8. Verslag van de Raad van Advies
9. Bestuursverkiezing.
  Aftredend in 2002 en niet herkiesbaar: Peter Vreeke.
  Het bestuur stelt in deze vacature Jan Holterman kandidaat.
  Aftredend en herkiesbaar zijn Dini Oplaat en Jan Brinkcate.
  Te verkiezen twee nieuwe bestuursleden in verband met de uitbreiding van de verenigingsactiviteiten.
  Het bestuur stelt Frans Garritsen en Bennie Oude Heuvel kandidaat.
  Eventuele tegenkandidaten voor alle vacatures dienen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris gesteld te zijn.
10. Verbetering van de accommodatie.
11. Voorstellen, mededelingen en wedstrijdzaken.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Aftredingschema van bestuursleden
2004 Remco Bakhuis, Jan Vriezekolk
2005 Réne Vos, Hans Pots, Jan Holterman
2006 Dini Oplaat, Jan Brinkcate, Frans Garritsen
2007 Bennie Oude Heuvel, schema 2004


De Playbackshow

Op zaterdag 23 augustus was het dan zover. Om het 80-jarig jubileum kracht bij te zetten had de organisatie een grandioze feestavond georganiseerd. Tijdens deze feestavond vond er ook een playbackshow plaats. Om een playbackshow op poten te zetten heb je niet alleen artiesten nodig. Om te beginnen heb je een organisatie nodig die van wanten weet en om niemand tekort te doen zal ik spreken van de organisatie en geen namen noemen. Waar moet die organisatie zoal voor zorgen. 

Er moet een podium komen en deze moet dan ook opgebouwd worden. Dat podium moet dan aangekleed worden zodat het geheel er professioneel uitziet. Ik kan u meedelen dat men daarin zeer geslaagd is. 

Muziek en licht zijn het volgende wat geregeld moet worden. Hiervoor is de hulp van D.J. Kip ingeroepen. Ook dit zag er allemaal zeer gelikt uit al hadden de lampen voor de boys van Holterman wel wat hoger gemogen. 

Omdat een feestavond bij de S.V.Delden zonder drank (bier) ondenkbaar is moest er dus ook barpersoneel geregeld worden. De organisatie had het lumineuze plan bedacht om hiervoor onze buren de korfbal vereniging ZWART-WIT te vragen. Deze zeiden spontaan hun medewerking toe waarvoor nog onze hartelijke dank.

Vervolgens moet er een jury komen om het een ander van punten en van commentaar te voorzien. Waar haal je zo snel een goede jury vandaan die denkt vakkundig te zijn en ook nog het lef heeft om commentaar te geven als iets niet goed is. Juist, hiervoor moet je bij voetbaltrainers zijn en een verdwaalde leider. Deze leider was in de plaats gekomen van Hofman die helaas vanwege familie-omstandigheden verhinderd was. De jury die wel aanwezig was bestond uit G. Put, R. Belt, H. Aellerinck, G. Marsman en G. Dijkman. 

Dan is er natuurlijk ook iemand nodig die het geheel aan elkaar praat een soort Henny Huisman. Gelukkig is er bij Delden iemand die aan die beschrijving voldoet namelijk Sander Pelle. Op onnavolgbare en geheel eigen wijze voorzag hij de avond van commentaar. Nadat dat hele plaatje rond is heb je vanzelfsprekend nog mensen nodig die gek genoeg zijn om voor artiest te spelen. Dat dit bij Delden geen probleem is was al wel bekend dus ook deze keer trok er een keur van artiesten voorbij. 

Allereerst was er de jeugd met drie acts openden zij de avond. Zo zagen wij de Jantjes, K2 (omdat ze met zijn tweeën waren) en als laatst Sita.

Daarna was het de beurt aan de ouderen. De spits werd afgebeten door Irene Moors en de smurfen met het lied ting, ting tingeling. Een komisch nummer met twee gigantische smurfen, nummer drie had een iets meer normaal postuur. Act nummer twee was een lied van K 3, oma''s aan de top. Dit geheel werd op ludieke wijze neergezet door Jorrit, Bjorn en Erik. Petra en Sjoerd brachten het nummer Hoog in de bergen Ben en Rian waren hier verantwoordelijk voor. Voor de originaliteitprijs kwamen drie nummers in aanmerking. Een interview met Rinus Michels was als eerste aan de beurt. Menigeen dacht dat Rinus echt aan tafel zat maar het was onze eigen Erwin Geerdink geïnterviewd door Bert Luttikhedde. Nummer vier van de playbackshow waren de Jantjes met, je bent niet mooi je bent geen knappe vrouw, neergezet door Anita en Martin Wardenburg. Het zesde optreden was er een van Gea en Astrid Otten, het was een pantomime stukje waarbij flink werd gesmeerd. Nummer zeven in de rij was een optreden van Pedaalemmer en Rooie Rinus. Ik had er nog nooit van gehoord maar ze brachten het nummer ALCOHOL en dat spreekt menigeen meteen aan. Het nummer werd live gespeeld en gezongen door Jan H. Harald, Peter en Martijn. Om in voetbal termen te spreken, ze lagen een prima partij op de mat. Na deze fantastische act was het de beurt aan de Jackson Five, in schitterende outfit werd het nummer Blame it on the boogie de zaal ingeslingerd. Nog maar net bekomen van de schrik was het al weer de beurt aan Ed en Urban met het nummer Rawhide. Compleet met lasso en koe-tenue werd het nummer gebracht. Elke playbackshow heeft ook een laatste optreden zo ook deze. De sensatie was tot het laatst bewaard gebleven, want er volgde nog een optreden van Frans Bauer en Marianne Weber, vertolkt door niemand minder dan Henk en Anke van Geenen. Ze brachten op een schitterende manier het nummer REGENBOOG. Al snel hadden ze de hele zaal op hun handen en werd het refrein door iedereen meegebulderd. 
Na al dit geweld was het aan de jury om zich terug te trekken en eens even flink te vergaderen over al het gene wat ze gezien hadden. Dat dit de nodige tijd in beslag nam moge duidelijk zijn. Uiteindelijk kwam dan toch het hoge woord eruit en bleek dat de originaliteitprijs gegaan was naar Pedaalemmer en Rooie Rinus. Een terechte keus vond menigeen. 

De playbackshow werd een prooi voor Frans Bauer en Marianne Weber. Ook deze keus was voor menigeen wel te verteren. De tweede prijs ging naar de Jantjes en nummer drie werden de Jackson Five. Al met al was dit wel een terechte uitslag maar er moet wel gezegd worden dat iedereen er veel werk van had gemaakt. 

Er moet nog opgemerkt worden dat al het prijzengeld gewonnen door de deelnemers terug is gegeven aan de jeugd van S.V.DELDEN waarvoor hulde. Na de playbackshow ging het feest nog door tot in de late uurtjes. De muziekkeuze tijdens die laatste uurtjes maakte dat het weer een ouderwetse gezellige S.V.Delden avond werd. 

Na afloop van deze avond is het voor de organisatie nog niet afgelopen, want de rotzooi moet natuurlijk weer opgeruimd worden, toen pas kon ook de organisatie zeggen dat het er op zat. Ik denk dat ik namens iedereen kan zeggen dat de avond perfect georganiseerd was, en misschien nog wel een keer voor herhaling vatbaar. 

ORGANISATIE PLAYBACKSHOW BEDANKT. 

Arnold Oolbrink


Fietspuzzeltocht S.V. Delden

In het kader van het 80 jarig bestaan was er op zaterdag 16 augustus een fietspuzzeltocht georganiseerd. Ondanks voldoende publiciteit en het mooie weer viel het aantal deelnemers toch wat tegen. Dus de oprichting van een fiets of tourclub bij onze vereniging zit er voorlopig niet in.
Volgens de enthousiaste reakties van de deelnemers hebben de thuisblijvers wel wat gemist.
Na het nodige puzzelwerk en het plaatsen van foto’s in de juiste volgorde was de eerste prijs voor de jonge dames groep Snelweele met 105 punten voor G. Seppenwoolde, A. Laarhuis met 95 punten. De derde plek met 55 punten was er voor de familie J. Vriezekolk / J. Brinkcate met good old Henny van ’t Hösje.
Niet in de prijzen maar wel met de snelste tijd (ondanks valpartijen) waren de familie H. de Jong/H van Geenen en solo W. Pasman.

Gerrit Paskamp


Kaartnieuws

De vakantie zit er weer op, de voetbalcompetitie is weer begonnen, de avonden worden langer dus wordt het weer tijd de kaarten uit het pak te halen. Nee, ik bedoel geen gele of rode maar gewone speelkaarten.
Evenals vorig seizoen zijn er weer zes avonden gepland. De inleg blijft 1 Euro en er zullen per avond per discipline 3 prijzen zijn. De spelsoorten zijn kruisjassen en hartenjagen en aan het eind van het seizoen is er een beker voor de man of vrouw met het beste gemiddelde. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men minimaal vier avonden hebben meegedaan.

De beker bij het kruisjassen gingen afgelopen seizoen naar G. Seppenwoolde met een gemiddelde van 4078 punten, op de voet gevolgd door G. Paskamp met 4075 punten. De winnaar van vorig jaar Martin Wardenburg kon zijn titel door afwezigheid bij de eerste drie avonden niet prolongeren.
Bij het hartenjagen was het meer een familieaangelegenheid van de Holtermannen. Evenals vorig jaar de beker voor Johan Holterman met op de 2e en 3e plek broer Wim en Jan.
De volledige uitslag bij het hartenjagen:
1. Johan Holterman 20 punten
2. Wim Holterman 27 punten
3. Jan Holterman 28 punten
4. Henk van Geenen 30 punten
5. Jan Vriezekolk 37 punten

De volledige uitslag bij het kruisjassen:
1. Gerrit Seppenwoolde 4078 punten
2. Gerrit Paskamp 4075 punten
3. Wim Wold 3893 punten
4. Wim Mensink 3787 punten
5. Toon Breukers 3768 punten
6. Wim Pasman 3764 punten
7. Herman Verdriet 3710 punten
8. Gerrit Holterman 3487 punten

Voor het aankomende seizoen zijn de volgende data’gepland. In principe de laatste vrijdag van de maand behalve december. Noteer vast en houd die avond vrij.
31 oktober
28 november
19 december
30 januari
27 februari
26 maart
We rekenen op nog meer deelname dan vorig seizoen vooral bij de hartenjagers.
De aanvang ‘s avonds is weer acht uur!!!

Namens de activiteitencommissie
Henk van Geenen en Gerrit Paskamp


Geef de pen door...

"De oude glorie"
(Paul Holtkamp)

Om te beginnen wil ik Robin Temmink bedanken voor het doorgeven van de pen aan mij. Robin, ik hoop dat het weer helemaal goed met je komt en wie weet voetbal je nog eens bij ons in het veteranenelftal.

Over het ontstaan en het belang van dit elftal van ’de oudjes’ wil ik in deze rubriek iets vertellen. Jaren geleden was het bij de s.v. Delden zo, dat wanneer je wegens je leeftijd uit de selectie ging, je als voetballer in een diep dal viel. Er was geen opvang voor oudere voetballers die nog lekker en zonder verplichtingen (trainen) een partijtje wilden spelen. Ze gingen wielrennen op zondagmorgen, hardlopen of bij familie op bezoek met vrouw en kinderen.

Jammer toch?

Dit was voor mij aanleiding om naar het bestuur te stappen met het voorstel om een veteranenelftal op te richten. Het bestuur zag er wel wat in en gaf mij de gelegenheid een team te formeren. Via de biljartvereniging kende ik een paar jongens die mee wilden doen, Han Speckman, Andre Pots en Harry Brummelhuis. Omdat ik de jeugd trainde kende ik Dick Brandt en Jan ter Avest, ook hen maar overgehaald om mee te doen.
Het dient gezegd te worden dat Han Speckman de enige speler is die ik van Rood Zwart geronseld heb. Wim Mensink speelde in Goor bij GFC, “Als je een veteranenelftal begint doe ik mee”, verzekerde Wim mij. Dan waren er nog ‘de oudjes’ die tussen de wal en het schip geraakt waren. Voor Gerrit Holterman, Johan en Arnold Laarhuis, Toon Breukers en Jan Brinkcate een mooie gelegenheid om weer een beetje op niveau te voetballen. Het team werd compleet met ‘de jonkies’ Dick van de Berg, Hans Langenberg, Bert Otten en ondergetekende. 

Allemaal jongens met hun eigen verdienste voor de club, maar ook met een tas vol voetbalervaring, vandaar ook de hoge verwachting op goede resultaten. En dat is in de loop der jaren ook uitgekomen. We behoorden elk jaar bij de top, met als hoogtepunt een eerste plaats, dus kampioen. Nou, dat had Hans Langenberg in z’n lange voetbal loopbaan nog nooit meegemaakt, mooi toch?

Het seizoen hierna speelden we een klasse hoger, maar dat is ons slecht bevallen. Tegen jonge tegenstanders van wie er nog wat twee keer in de week trainden, verloren we bijna wekelijks met grote cijfers. 
Promoveren is er voor ons dus niet meer bij.

Ook worden jaarlijks twee spelers aangewezen die een feestavond of weekend organiseren, dit is ieder jaar een groot succes en bewijst eens te meer de gezelligheid in ons team.

In de afgelopen jaren zijn er veel ‘oudjes’ gestopt, de reden: “Miene spier’n wilt nich meer en miene bötte doat zo zeer”. Maar iedere keer was er weer aanvulling, zoals spelers uit de selectie: Johan Krooshof, Jan Billion, Eric Berghuis en Marcel ter Elst. En uit het derde elftal: Wim Pasman, Dick Menger, Wim Berends en Freek ter Weele. De laatste jaren kwamen: Ronnie Hendrikse, Henk Pots, Jan Blekkenhorst, Bert Morsink, Henri Heuten, Wim Wold, Ronnie Schutte, Arnold Oolbrink en Richard Brunnekreef.
Ook kwamen er spelers van buitenaf: Hajo Brandt, Hans Snoek, Arno Langenberg en Alouis ter Morsche.
Als ik een speler vergeten ben, a.u.b. vergeef het mij, maar laat het me weten! Natuurlijk mag ik de trainers Willy de Graaf, Rene Belt en Gerrit Marsman niet vergeten.

Een leuke anekdote: Willy de Graaf en Gerrit Marsman speelden vorig jaar op zondagmorgen gezamenlijk om de punten in het vijfde, terwijl ze ’s middags in Bornerbroek, waar Willy trainer is, tegen elkaar om de punten streden.

Het is gebruikelijk om de jongens die stoppen een passend afscheid te geven, dit doen we in de vorm van een afscheidswedstrijd en een mooi beeldje van een voetballer. Het afgelopen seizoen namen zes spelers afscheid als actief voetballer, namelijk: Johan en Arnold Laarhuis, Bert Otten, Wim Pasman, Arnold Oolbrink en Bert Morsink. 
Over Johan Laarhuis wil ik nog iets vertellen: Al bij de oprichting van dit team was Johan ‘oud’, maar omdat hij nooit blessures had, wist hij maar niet van stoppen. Al een sobere, degelijke, maar bikkelharde linksback stond hij elke zondag z’n mannetje. Meestal kwam hij iets aan de late kant, maar hij was er.

Gerda, de vrouw van Johan, had mij al wel eens laten weten dat het beter was dat haar man zou stoppen. Toen Johan in ‘De Nacht Van Delden’ aan mij vertelde dat hij zou door voetballen tot zijn zestigste jaar, was het besluit genomen.

Om nu te horen hoe de oudste speler ooit?? van S.V. Delden over zijn voetbal loopbaan en misschien wel andere dingen denkt geef ik de pen door aan Johan Laarhuis.

Groeten,

Paul Holtkamp


Delden 4 heeft titelaspiraties!

Afgelopen zondag 14 september 2003 was onze tweede competitiewedstrijd tegen A.V.C.Heracles! Wij er van uitgaan dat het dezelfde tegenstander van vorig jaar zou zijn, dachten we:”kat in het bakkie!”
Helaas voor ons was dit een compleet ander elftal, en zij hadden ook titel aspiraties! Dat hebben we gemerkt want wij waren er het eerste half uur niet helemaal bij! En door een fout van J. Smit werd het na een minuut of tien 0-1 voor Heracles! En wij waren nog niet echt in de wedstrijd geweest, maar plots kwam er eigenlijk een niet te missen kans voor I. Poelman vrij voor de keeper! Maar de keeper weerde het schotje van I. Poelman. En vijf minuten later ging er weer een verdediger in de fout van ons, J. Snel wou door het midden uit verdedigen en dat ging niet goed en de spits van Heracles zat er 
tussen en zo stonden zij op 0-2! Weg titelaspiraties van ons dachten wij! 
Maar toen kwam er de wederopstanding van Delden 4 en nog voor rust maakte R. Hoentjen de aansluitingstreffer 1-2! En zo gingen we de rust in! 
Na de rust was het 1 richtingsverkeer naar het doel van Heracles, tot er een corner was en in de scrimmage maakte R. Vossebeld er tot onze opluchting 2-2 van! Na de 2-2 golfde het spel een beetje op en neer! Tot er een briljante steekbal van onze beste mid-mid P. Penninkhof op P. Naafs kwam, en die maakte er met een zeer fraaie stiftbal 3-2 van, 5 minuten voor tijd! En zo leven onze titelaspiraties toch nog voort! 

Gegroet DELDEN 4


Open Dag S.V. Delden druk bezocht

S.V. Delden organiseerde op zaterdag 23 augustus de jaarlijkse Open Dag op Sportpark “De Mors”. Een primeur voor Delden was de presentatie van de atletiek-
afdeling. 63 schoolkinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar deden mee aan de eerste Deldense veldloop. Aangemoedigd door een grote schare supporters liep iedere leeftijdsgroep haar eigen parcours. Na afloop kregen alle kinderen een echt diploma als 
bewijs dat ze de wedstrijd met succes hadden gelopen.
Voetballen dat doen ze bij de SV Delden al meer dan 80 jaar, zo ook op de Open Dag. 
Voor de welpjes was er een toernooi en een training. Voor de oudere jeugd en de eerste senioren selectie was er een speciale training opgezet, waarbij de toeschouwers een goed beeld kregen hoe een training wordt opgebouwd. Door de aanhoudende droogte kwamen de geplande wedstrijden te vervallen.
Gedurende de open dag was er een leuke en spannende zeskamp opgezet. Een groot springkussen maakte het geheel tot een spectaculair gebeuren.
De open dag werd ’s avonds afgesloten met een spetterende feestavond met als hoogtepunt de playbackshow, waar humor en muziek een grote rol speelden. De jury bestond uit trainers die actief waren geweest bij SV Delden.
Het echtpaar Van Geenen won de playbackshow alias Frans Bauer en Marianne Weber.

Hans Klumpers


Het Zwaluwentoernooi

Op zaterdag 20 september organiseerde onze vereniging weer het bekende 
Zwaluwentoernooi. De opbrengst van dit toernooi is voor de gehandicapte kinderen. Vanaf half tien werkten de e- teams van WVV, Twenthe, Hector, Rood Zwart en S.V. Delden een toernooi af. Iedere deelnemer kreeg na afloop een mooi vaantje als
herinnering. Het winnen was niet belangrijk; het meedoen stond deze ochtend centraal.
De organisatie kan terug kijken op een geslaagde ochtend die mede door het schitterende weer een succes was. 

Hans Klumpers


Enkelspel: Niels Oude Wesselink

Hoe oud ben je? 6 jaar.
In welk team speel je? Mini-F.
Vind je dat een leuk eftal? Ja.
Waarom vind je het leuk? Omdat Sven erin zit.
Wie is jullie leider? Ronnie en Wim.
Wie is jullie trainer? Ronnie en Wim.
Op welke positie speel je? Aanval.
Vind je dit een fijne positie? Ja.
Wat is het leukste wat je bij S.V. Delden hebt meegemaakt? Schieten.
Waar ben je goed in? Schieten en keepen.
Waar ben je niet zo goed in?  ???
Waar oefent de trainer met jullie het meest op? Trainen.
Wie vind je de beste voetballer bij S.V. Delden?  ???
Wie is de beste voetballer van Nederland? Polak.
Welke club is de beste? Nederlands elftal.
Wie zijn je vrienden? Sven.
Welk meisje vind je leuk? Annemarie.
Heb je nog meer hobbies dan voetballen? Tennissen.
Welk tv-programma vind je het leukst? Kindernet.
Welke muziek vind je leuk? Twente muziek.
Waar heb je een hekel aan? Handbal.
Wat eet je het liefst? Brood.
Wat vind je van de club S.V. Delden? Goed.
Wat zou je bij S.V. Delden willen veranderen? Niets.


Pupil van de week

Het jeugdbestuur van S.V. Delden biedt al een aantal jaren welpjes en F-leden de mogelijkheid om eens nader kennis te maken met ons eerste team. Dat gebeurt door een pupil op zondag uit te nodigen en alles (behalve de wedstrijd) te laten doen wat de spelers ook doen.

· De voorbereiding. Er is speciale kleding voor ons jeugdlid.
· De warming up
· De aftrap van de wedstrijd
· De bespreking in de pauze

Tijdens de wedstrijd zit de pupil van de week in de dug-out en is zo goed op de hoogte van wat er aan de zijlijn allemaal gebeurt. Voor, in de pauze en na de wedstrijd krijgt de pupil van de week en de andere gezinsleden een kopje koffie, drinken en iets te eten.

Na afloop wacht er voor onze speciale gast een mooie bal versierd met de handtekeningen van de spelers van het eerste team. Ook een vaantje en wedstrijd-affiche behoren tot de cadeau’s. Ieder welpje en F-speler komt in aanmerking voor pupil van de week. U kunt eventueel uw kind aanmelden bij het jeugdbestuur. (Hans Klumpers)

Lijst van pupil van de week:
· 12 oktober Joost Hendrikse (Rietvogels)
· 2 november Ruben Diele (Saasveldia)
· 30 november Rick Penninkhof (DSVD)
· 7 december Tim Wemekamp (RSC)

Hans Klumpers


Atletiek nieuws

De kop is eraf. Op de open dag hebben 65 kinderen deelgenomen aan een enerverende veldloop voor Deldense scholieren. Op diverse afstanden werd gestreden om het 1e Deldense veldloopkampioenschap. We werden in positieve zin verrast door de mooie opkomst.
Afhankelijk van de leeftijd werd er een parcours afgelegd van 400, 600 en 1040 meter. Toen de zon om 12.00 uur ging schijnen en de start van de 4 en 5 jarigen kon beginnen was de kop van de 1e atletiek activiteit eraf.
Nadat alle groepen hun afstand hadden gelopen konden we tesamen met de voetbal afdeling spreken van een prachtige veel bezochte gezellige Open Dag.

Winnaars Deldens veldloopkampioenschap
Jongens
geb.jr.
2000 400 mtr. Scott Wold 2.55 min. 
1999 400 mtr. Kevin Mensink 2.43 min
1998 400 mtr. Jürgen v.h. Bolscher 2.17 min.
1997 400 mtr. Jelle v. Otten 2.01 min.
1996 600 mtr. Raymond Borgelink 4.49 min.
1995 600 mtr. Mart Snoek 2.57 min.
1994 1040 mtr. Mark Kootstra 4.38 min.
1993 1040 mtr. Osman Shambo 4.22 min.
1992 1040 mtr. Bart Zillen 4.23 min.
Meisjes
geb.jr.
1999 400 mtr. Sanne Oude Wesselink 3.18 m.
1998 400 mtr. Manon Hartgerink 2.20 min.
1997 400 mtr. Hidde Floxstra 2.14 min.
1996 600 mtr. Merle v. Ommen 2.59 min.
1995 600 mtr. Lisanne Lammertink 2.42 min.
1994 1040 mtr. Tessa Nelissen 5.31 min.
1993 1040 mtr. Liza Kamp 5.18 min.

Atletiek organisatie 
De voorlopige atletiek commissie bestaat uit Ben Oude Heuvel, Marloes Bekker, Miriam Raanhuis, Fabiola Nijenhuis en Frans Garritsen.

Trainingen 
In de 1e week van september zijn we gestart met de trainingen. De loopgroep beet de spits af olv. Ben Oude Heuvel.
En op maandag 8 september zijn de eerste 9 jeugdleden olv. Marloes Bekker en Claudia Garritsen begonnen aan hun wekelijkse training voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar.
Binnenkort zal ook Fabiola Nijenhuis op woensdagavond training voor de jeugd gaan verzorgen,
Daarnaast zal Jan Blom iedere vrijdag voor de jeugd vanaf 12 jaar technische trainingen en loopscholing geven .

Trainings opzet
De jeugd zal afhankelijk van de leeftijd getraind worden op de volgende onderdelen:
Sprint 40 - 60 – 80 en 100 meter. 
Verspringen
Kogelstoten 
Balwerpen 
Speerwerpen
Discuswerpen
Estafette 
200 – 400 – 600 – 800 en 1000 meter 
Startblok training
Hordenlopen
Loopscholing
(en wanneer de gemeente meewerkt) Hoogspringen

Diverse onderdelen zullen op kunststofgras plaats gaan vinden .

In het volgende clubblad zullen we het definitieve trainingsplan met tijden en leeftijdsgroepen mededelen.

Nieuwe leden en/of geïnteresseerden
Wanneer U bij het lezen van dit clubblad zin krijgt om ook eens mee te lopen met de loopgroep dan bent U van harte welkom.
Niet alleen geoefende lopers maar ook beginners zijn iedere maandag- en woensdagavond om 20.00 uur van harte welkom bij Ben Oude Heuvel op het trainingsveld met de grote lichtmasten.
Voor de jeugd atletiek zijn alle kinderen vanaf 4 jaar van harte welkom om eens mee te trainen alvorens ze lid willen worden. (Wel graag even van te voren aanmelden bij Frans Garritsen 074-3766114)