Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
La Premiere door KNVB uit competitie genomen
In gesprek met......Jesper Kuizenga
SV Delden zaalvoetbaltoernooi om de Mösbokaal
Kaarsen-actie 13 December 2003
De kerstmarkt 13 December 2003
Hoe te handelen bij blessures, deel 3
Van het jeugdbestuur
Sinterklaas 2003
Mosbokaal jeugd 2004
Oudste welpen over naar F
Atletiek nieuws

Interview met twee atleetjes
Trainingen Atletiek

Jarige Jeugd


Van de redactie

Het vorige jaar 2003 is in meerdere opzichten van groot belang geweest voor de vereniging. Onze voorzitter Jan Vriezekolk noemde enkele punten tijdens zijn nieuwjaarsspeech op vrijdagavond 2 januari. Hij memoreerde o.a. het oprichten van een atletiekafdeling, het organiseren van heel veel jeugdactiviteiten en de toename van het aantal jeugdleden.
Ook kunnen we constateren dat alle seniorenelftallen zich van hun goede zijde lieten zien.
Ons 1e elftal sprintte in de laatste speelzondagen in 2003 naar een mooie uitgangspositie van de rangschikking.

In deze uitgave van dit clubblad zet Gerrit Seppenwoolde de gevolgen van het uit de competitie nemen van La Première door de K.N.V.B. op een rijtje.
Henk ter Hofsté heeft een gesprek met onze Groningse student en ons sympathiek voetbaltalent Jesper Kuizenga.
Good Old Johan Laarhuis vertelt in "De Pen" over zijn S.V.Delden historie.

Verder lezen jullie o.a. van:

- verslagen van jeugdactiviteiten en gehouden acties;
- verslagen van jeugd-en senioren zaalvoetbal om de Mösbokaal;
- voetbalprogramma's en verslagen;
- atletiek nieuws;
- de rubriek Enkelspel
- enz.

We wensen jullie veel leesplezier.

De redactie


Van de voorzitter

Een verrassing was het niet dat La Première uit de competitie werd verwijderd. Enkele spelers van deze vereniging maakten het zo bont dat de KNVB niet anders kon besluiten. Het is natuurlijk heel jammer dat het zo ver moest komen. Er staan echter meer verenigingen in deze zin op scherp. Veelal waren goedwillende verenigingen hiervan de dupe, door tegen dergelijke tegenstanders niet te willen spelen. De beloning daarvoor was in de regel een boete wegens het niet opkomen. Dat de KNVB hieraan paal en perk wil stellen juichen wij van harte toe. Laten wij nu niet denken ‘dat zal bij ons nooit gebeuren’, want er is maar weinig voor nodig een wedstrijd uit de hand te laten lopen. Coach en wees verantwoordelijk voor elkaar dat het niet zover kan komen.

Dat het met de teamgeest bij onze club wel goed zit heeft de strijd om de Mösbokaal wel bewezen. De grote deelname bij jeugd en senioren en de geweldige sfeer waren daarvan het bewijs. Niet minder gezellig was de nieuwjaarsbijeenkomst, maar de grote opkomst bleef uit. Eigenlijk wel een beetje logisch, want twee activiteiten achter elkaar is wel erg veel van het goede.

Sportief gaat het vooral met SV Delden 1 crescendo. Een geweldige reeks werd neer gezet en wij doen, met drie punten achterstand op de koploper, weer volop mee voor de bovenste plaatsen. Bij de overige teams, zowel senioren als jeugd, wordt er prima gewerkt. Helaas blijft het 2e elftal onder de maat. Het is voor de toekomst van SV Delden van het grootste belang dat de aansluiting tussen het 1e en 2e beter gaat worden.

Door de vertraging met de renovatie van de Langestraat loopt onze atletiekafdeling een beetje achter de feiten aan. De beloofde tegels, als ondergrond voor het kunstgras, laten wat langer op zich wachten. Dit staat de groei natuurlijk danig in de weg. Helaas kan er nu met beperkte middelen worden gewerkt, hiervoor vragen wij begrip.

Tot slot wensen wij allen een sportief en in alle opzichten gelukkig 2004.

Namens het bestuur

Jan Vriezekolk


La Premiere door KNVB uit competitie genomen

Sommigen hadden de maatregel van de KNVB wel verwacht. We moeten echter wel betreuren dat dit soort uitsluitingen (moeten) gebeuren. Het is niet bepaald reclame voor onze mooie sport!  En .... La Première is wel een club die bijna een eeuw bestaat!
Een reactie van een enkele vereniging (via Radio Oost bv.) kunnen we rangschikken onder krokodillentranen, terwijl ze zelf kilo's boter op hun hoofd hebben. Laat het voor hen die geregeld in gedrag op het veld en daar buiten op het randje spelen een waarschuwing zijn. Dit behoeven uiteraard niet alleen standaard elftallen te zijn.
We moeten daarbij wel beseffen dat leiding geven bij sommige verenigingen geen gemakkelijke opgave is. Toen ik nog voorzitter was van onze club had ik eens een gesprek met een voorzitter van een ons bekende "moeilijke "vereniging. Je wilt niet horen wat voor zaken er zich soms in dergelijke clubs afspelen. Dan ga je als bestuurder of leider niet meer fluitend naar je clubhuis. Je vraagt je dan af wat zo'n clubbestuurder beweegt om een dergelijke functie bij zo'n vereniging te aanvaarden. Maar toch .....   Het zijn vaak wel verenigingen waar je een groot saamhorigheidsgevoel kunt aantreffen. Tijdens wedstrijden voelen ze zich snel benadeeld, met name door de scheidsrechter. Enkelen gaan dan over de scheef en benadelen hun club op een geweldige manier.
Hetzelfde zien we bij die kleine groep zogenaamde voetbalsupporters die de zaak voor de vereniging en de grote schare normale supporters verzieken. Maatschappelijk kun je overal dezelfde parallellen trekken.
Ik vraag me wel eens af of clubbesturen van die zgn. "moeilijke verenigingen" bij de KNVB een beroep kunnen doen b.v. op bestuursondersteuning. Of is de KNVB er in dit soort van gevallen er alleen voor repressie, voor het uitdelen van straffen.

Het uit de competitie nemen van La Première heeft uiteraard gevolgen voor de rangschikking. Alle wedstrijden tegen deze club worden als niet gespeeld beschouwd. De nieuwe stand is voor de S.V. Delden gunstig, immers we speelden in Almelo gelijk. We "leveren"dus 1 punt in.
Dit is ook het geval met De Tukkers. Hector die verloor hoeft niets in te leveren; ook Omhoog niet, omdat deze wedstrijd gestaakt werd. Alle andere clubs krijgen drie punten in mindering omdat ze van La Première wonnen.

De nieuwe stand is derhalve:

G.F.C.                        11 - 21
B.W.O.                       10 - 20
D.S.V.D.                     11 - 20
R.S.C.                        11 - 18
S.V. Delden                 11 - 18
De Tukkers                 11 - 17
Omhoog                     11 - 13
S.V. Enter                   10 - 11
Hector                        11 - 11
Rietvogels                    9  - 7
Saasveldia                  10 -  5

Ook in de periodes heeft de KNVB veranderingen aangebracht.
De 1e periode gaat naar G.F.C.  (winnaar 1e t/m 7e wedstrijd)

     2e periode is voor B.W.O.     (winnaar 1e t/m 11e wedstrijd)!!

     3e periode winnaar wedstrijden vanaf 12e wedstrijd

Dat G.F.C. de eerste periode krijgt lijkt logisch(verworven recht), de rest van het KNVB besluit is een uitermate vreemde kronkel!
Enkele clubs o.a. D.S.V.D en de S.V.Delden hebben hiertegen geageerd.
We zijn benieuwd !

Gerrit Seppenwoolde


In gesprek met......Jesper Kuizenga !

Voor deze aflevering van ‘in gesprek met’ voor deze uitgaven van ons clubblad hebben wij Jesper Kuizenga als gast.

 Jesper is 20 jaar oud, vrijgezel, heeft 2 zussen en een broer.
Jesper werd lid van onze vereniging, toen hij 9 jaren oud was. Hij was bij een gymnastiekvereniging, waarvan hij de naam niet meer weet. Bij deze vereniging was ook Mark Tuitert lid, die hem overhaalde om te gaan voetballen. Dit was niet zo moeilijk, want Jesper vond en vindt voetbal oneindig veel leuker dan gymnastiek.
Jesper heeft alle jeugdelftallen doorlopen, te beginnen in de E’tjes. Toen hij 17 jaar was, werd hij door de toenmalige trainer van de selectie, René Belt, bij de selectie gevoegd. Hij voetbalde soms mee met het A-elftal, dan weer eens met het tweede en ook wel eens in het eerste. Nu is Jesper een vaste waarde in het eerste, want onze huidige trainer Gerrit Marsman ziet het in Jesper wel zitten.
Jesper woont nu in Groningen. Na het behalen van zijn VWO – diploma besloot Jesper te gaan studeren. Hij koos eerst voor de richting bedrijfskunde, maar deze studie beviel Jesper niet en ging toen over naar geschiedenis. Dit vond hij vroeger ook al een interessant vak.
Na het behalen van zijn propedeuse kan hij een beroepskeuze maken. Zo kan hij kiezen om leraar te worden, maar ook kan hij de journalistiek in. Dit lijkt Jesper wel wat, zodat we hem misschien later tegenkomen als journalist.
Hij bewoont in Groningen een flat, die hij deelt met een medestudent.
Voor elke training en wedstrijd, dus drie keer per week, komt Jesper vanuit Groningen met zijn OV-kaart naar Delden gereisd. Als hij naar de training komt, vertrekt hij om ongeveer 16.00 uur uit Groningen, gaat dan even naar zijn ouderlijk huis om wat te eten en gaat dan naar de training. Na afloop van de training staat pa Kuizenga met zijn auto op de parkeerplaats klaar om zoonlief als de wiedeweerga naar de trein in Hengelo te brengen, zodat zoonlief de laatste trein naar Groningen kan halen. Om ongeveer 00.15 is Jesper dan weer thuis in Groningen.
Op de vraag, waarom hij dan niet in Groningen bij een vereniging traint, antwoordde Jesper, dat, zolang het lesrooster het toestaat, hij in Delden wil blijven trainen. Hij is van mening, dat trainen bij een andere club niet bevorderlijk is en dat trainen met je eigen ploegmaats het beste is. Jesper speelt aan de rechterkant van het elftal, zoals rechtshalf of rechtsbuiten.
Als hobby heeft Jesper de computer. Hij mag graag muziek downloaden en internetten. Ook een avondje stappen heeft zijn voorkeur.
Het bevalt Jesper bij onze vereniging prime en heeft niets te klagen daarover. Het is prima zoals het nu gaat, aldus onze gast, Jesper Kuizenga.


S.V. Delden zaalvoetbaltoernooi om de Mösbokaal

Traditioneel houdt de S.V.Delden rond de jaarwisseling in sporthal De Reiger haar zaalvoetbaltoernooi. Ongeveer 65 S.V.Delden voetballers speelden in acht poules met als inzet de Mösbokaal.
De sfeer was als vanouds; gezelligheid en sportiviteit stonden voorop.
De beide scheidsrechters Arjan Laarhuis en Martin Wardenburg hadden dan ook geen moeilijke avond. Het was spannend tot op het laatste moment. Toen Gerrit Marsman in de laatste seconde echter een prachtkans net naast het doel schoot, stond het scorebord op  2 - 1 in het voordeel van het team van Marc Brinkcate.
Na afloop bedankte voorzitter Jan Vriezekolk de scheidsrechters, de leiding en verder iedereen voor hun sportieve bijdrage aan dit toernooi. Hij gaf de beker (met inhoud) aan de winnaars.
Het winnende team bestond uit de spelers: Hans Snoek, Jarno Wesselink, Jan Willem Klumpers, René Holtkamp, Erwin Geerdink, Marc Brinkcate en Jeroen Geerlings. 

De leiding was in handen van Peter Vreeke en Gerrit Seppenwoolde.


Kaarsen-actie 13 December 2003

Zaterdag 13 december was het dan zover, de eerste SV Delden kaarsenactie kon beginnen. Na enkele vergaderingen en veel getelefoneer konden de junioren van onze club de verschillende wijken met kaarsen bestoken. Met dank aan de Hr. Brandt die voor kaarsen had gezorgd. Veel ouders waren met de auto aanwezig om de kinderen naar buurten te brengen.
De organisatie was in handen van Richard Brunnekreef. Hij had alles prima voorbereid. Toch was het een spannende ochtend want wat kun je verwachten van een eerste kaarsenactie?
Maar het verliep boven verwachting. Veel Deldenaren kochten een of twee doosjes met hele mooie kaarsen. Het weer was erg slecht maar dit verhoogde het Delden gevoel. Onze junioren kwamen drijfnat in het clubhuis terug, gemopperd werd er echter niet want er stond een lekkere bak patat met een grote croquet te wachten. 

Alle leden en niet leden die aan de kaarsenactie hebben meegeholpen BEDANKT.


De kerstmarkt 13 December 2003

Waarin een kleine vereniging groot kan zijn. Ja, de SV Delden stond weer op de Kerstmarkt in hartje Delden. In de stromende regen dat wel maar dat deerde de SV Delden leden niet.
Het ballenbord was er weer. Loten werden aan de man/vrouw gebracht. Een sprint wedstrijd voor echte sportievelingen werd georganiseerd. En natuurlijk de echte Delden souvenirs, als sleutelhangers, paraplu's en nog veel meer gingen grif van de hand. Richard en Wim hadden alles goed had geregeld, vooral het vervoer van het bord e.d. was een hele klus die mede door het gebruik van een grote aanhanger prima geklaard werd.
Van de talrijke bezoekers kregen we de complimenten. De taart en de bal zijn inmiddels bij de winnaars bezorgd. Al met al een prima pr. activiteit voor onze club.

In 2004 staan we er weer!


Hoe te handelen bij blessures, deel 3

In deze uitgave van het clubblad behandelen we deze keer een ernstige blessure, namelijk een botbreuk.

Het beenweefsel is hard en ook stevig maar het kan toch breken, wanneer er grote krachten op het bot inwerken. Meestal wordt een breuk veroorzaakt door geweld. Je hebt twee soorten breuken, de inwendige breuk en de open breuk. De open breuk is te herkennen, omdat een bot door het spierweefsel heen steekt en dus van de buitenkant direct is te herkennen.
Het bot kan op tweeërlei breken.
Ten eerste: het bot breekt op de plaats van de stoot. (De directe breuk)
Ten tweede: een schok of draaibeweging wordt langs het skelet doorgeleid en doet het bot op een afstand breken.

 Hoe neemt men een breuk waar? 

v   Door pijn.

v   Door functieverlies

v   Zwelling

v   Soms een abnormale stand of een abnormale beweeglijkheid.

v   Soms hoor je het kraken. 

Wat moet je doen wanneer er een breuk optreedt?

1)   Het getroffen lichaamsdeel onbewegelijk houden.
2)   Zorgen dat er geen afkoeling optreedt.
3)   Bij een open breuk de wond steriel afdekken.
4)   Direct de ambulance en/of de dokter bellen.

De verzorger bij onze vereniging Hans van Laarhoven is graag bereid eventuele vragen over breuken te beantwoorden.
In het volgende clubblad behandelt Hans over het hoe en wat van spierkramp.


Van het jeugdbestuur

Ik vind het fijn om in het nieuwe jaar toch een keer wat in het clubblad te schrijven. Ze hebben me al zo vaak gevraagd.
Maar als jeugdvoorzitter hoef ik niet op de voorgrond, ik ben dan ook blij met de groep personen om me heen, die alles tot in de puntjes regelen zowel op papier als op het veld.
Toen we als nieuw jeugdbestuur begonnen wisten we dat het een grote klus zou zijn om de jeugd weer op De Mors te krijgen.
Dit is ons toch alweer redelijk gelukt. MAAR WE ZIJN ER NOG LANG NIET. En dat weten we als jeugd en hoofdbestuur heel goed.
Onze kaarsenaktie was dit jaar een succes net zoals de sponsorloop. Dan was er nog de Open Dag, de Discoavond en natuurlijk kwam sinterklaas ook weer op bezoek. De opkomst was geweldig!!
Gelukkig zijn we weer op de goede weg.

Op voetbal gebied loopt het bij de welpen op rolletjes. Dankzij de inzet van de trainers en begeleiders. 
De E- en C- groep loopt het prima, ook hier zijn we trots op de trainers en de begeleiding. We hopen dan ook dat we het Seizoen 2004\2005 in kunnen met een B, C, D, E team met daarnaast twee F teams en de welpen.
Dit wordt nog een hele kluif, maar met goede wil en die is er zowel bij de jeugd als bij de ouders komen we er.
De kantine diensten zijn ingedeeld en iedereen weet wanneer hij/zij kantinedienst moet draaien.
We zullen met de jeugd nog een aantal activiteiten ondernemen.
We gaan met de kleinste jeugd naar een speelhal, met de C-jeugd gaan we naar de bioscoop. Ook zullen we een bezoekje brengen aan Heracles Almelo.

Iedereen namens het jeugdbestuur bedankt.

Voor vragen en/of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorzitter Jeugd
Rene Vos


Sinterklaas 2003

Zaterdag 29 november deed de Goedheiligman de kantine van S.V. Delden aan. Omdat Sint enige “vertraging” had, kwamen de pieten Pedro en Trapinhetdoelie zonder Sint aan in de Cabrio van de Kniepiet.
De kinderen hadden de pieten al gauw door en zongen nog harder, zodat Sint het wel moest horen… En jawel, daar was Sinterklaas en ook dit jaar was hij weer volledig op de hoogte van wat de kinderen afgelopen jaar uitgespookt hadden. Nadat de vaders enige liedjes hadden gezongen was het tijd voor de cadeaus. Ruim 60 kinderen gingen aan het eind van de ochtend met volle zakken pepernoten en een mooi cadeau tevreden naar huis.


Mösbokaal jeugd 2004

 Met de oliebollen achter de kiezen, werd er zaterdag 3 januari voor het eerst weer een balletje getrapt door de welpen en de oudere jeugdteams. Nadat de welpen onderling een uur lang hun kunsten lieten zien was het de beurt aan de oudere jeugd. In totaal waren er 32 spelers die verdeeld werden in 5 groepen: FC Twente, Heracles Almelo, Manchester United, Real Madrid en Juventus. Na ruim drie uur spelen waren de punten verdeeld en werd het team van Martijn Vriezekolk, Real Madrid, de winnaar van de Mösbokaal 2004. Real Madrid bestond uit de volgende spelers: Paul Strikker, Marlin Otten, Michel Teela, Harm-Jan van de Spek en Brian Pots.

terug naar inhoud clubblad


Oudste welpen over naar F

Met trots kondigen wij aan, dat na bijna twee jaar hard trainen én een aantal wedstrijden spelen, de oudste welpen na de winterstop overgaan naar de reguliere F-competitie van de KNVB.
Nadat de trainers van de welpen twee jaar terug startten met de zaterdagtrainingen, beginnen zich nu de vruchten af te werpen. In februari a.s. zullen we twee nieuwe F-teams laten starten in de competitie. Het jeugdbestuur heeft een aantal ouders en vrijwilligers bereid gevonden trainer of leid(st)er te worden, maar nog niet alle namen zijn op het moment van schrijven zeker. In het volgende clubblad zullen deze vanzelfsprekend wel te vinden zijn.
Ook het aantal welpen blijft toenemen: wanneer de twee nieuwe F-teams starten, dan blijven er nog zeker 12 welpen over, terwijl de piek in de aanmeldingen tussen april en augustus ligt.
Daar waar gesport wordt, moet ook het materiaal in orde zijn. Binnenkort zullen op veld 2 een aantal nieuwe pupillen doelen worden geplaatst zodat er twee speelvelden kunnen worden benut. Daarnaast heeft het jeugdbestuur het “Hart van Delden” gevraagd geld beschikbaar te stellen voor 2 kleine doeltjes geschikt voor 4 tegen 4 voetbal (afmeting 3 meter bij 1 meter).
Hopelijk wordt 2004 sportief gezien een succesvol jaar waarin we vele nieuwe jeugdleden mogen begroeten. Het aantal leden neemt toe, daarom ook de vraag naar leiders en trainers. Heb je interesse om iets binnen de jeugdafdeling te doen, meld je dan aan bij het jeugdbestuur. 

Marc Brinkcate


Atletieknieuws

Goed voorbeeld doet goed volgen

In dit clubblad kunnen jullie een redactioneel stukje lezen van Bart Zillen, en een uitdagende puzzel van Dennis Garritsen. Wij zijn hartstikke blij met jullie bijdrage en hopen dat dit een inspiratie is voor andere jeugdleden om mee te helpen invulling te geven aan jullie clubblad. 
Inmiddels hebben Bart en Dennis laten weten dat ze een eigen pagina in het clubblad voor de jeugd willen gaan vullen. We zijn benieuwd hoe een en ander zich ontwikkeld en zijn blij met het initiatief.

Activiteiten.

Tezamen met de voetbalafdeling worden er enige activiteiten ondernomen. Binnenkort samen naar de film met de oudere jeugd, en de jongeren gaan naar het overdekte speelparadijs in Enschede. 
We gaan met Pasen eieren zoeken, en vanzelfsprekend is er ook weer een sinterklaasfeest.
Onze eigen activiteiten bestaan het komende seizoen uit het organiseren van een atletiekkamp en een clubkampioenschap atletiek. 
Daarnaast gaan we clubrecords bijhouden en melding maken van uitslagen.

Atletiekcommissie.

We hebben inmiddels een atletiek commissie samengesteld die verantwoordelijk is voor het totale atletiek gebeuren. Voorlopig bestaat de commissie uit : Bennie oude heuvel, Herbert Nijenhuis, Miriam Raanhuis, en Frans Garritsen.
Miriam zal zich met name met het wedstrijdgebeuren bezig houden. Zoals inschrijvingen en jurering. 
Herbert zal de verbinding vormen tussen atletiek en het clubgebouw, en daarnaast andere activiteiten verrichten.
Bennie en Frans zullen zich de komende tijd vooral bezig houden met de accommodatie en organisatie atletiek. 

Wanneer we iets verder in het seizoen zijn willen we de commissie aan gaan vullen tot 6 personen.
Mochten er nu al enige ouders zich geroepen voelen ons te gaan ondersteunen dan bent u van harte welkom.

Nieuws over de accommodatie.

Zoals jullie al wel hebben geconstateerd is de gemeente begonnen met de herinrichting van de Langestraat eerste fase. Wij wachten met smart op de tweede fase, want dan worden de trottoirtegels verzameld (±500 m²) die als ondergrond zullen dienen voor de diverse onderdelen. Dan kunnen we eindelijk onze kunstgrasmatten uitrollen en verder gaan met de realisering van de verspringbak, hoogspring installatie en aanloopbaan speer- en balwerpen.
Dus nog even geduld! We verwachten dat we medio april kunnen beginnen tenminste als de weergoden ons goed gezint zijn. Maar jullie hebben de verzekering dat we uiteindelijk een prachtige voorziening gaan realiseren waar menig club nog jaloers op zal zijn.

Trainers nieuws

Goed en slecht nieuws gaan vaak samen dus bij ons zal het wel niet anders zijn. Vooruit, eerst de schaduw kant, helaas kan Marloes de combinatie werk-gezin-atletiek niet voldoende combineren. Na de geboorte van haar eerste kindje afgelopen jaar is het allemaal toch te hectisch geworden voor Marloes. Marloes heeft op haar eigen wijze afscheid genomen tijdens de training van haar pupillen en onder dankzegging met een bloemetje hopen we Marloes in de toekomst weer tegen te komen.
Het goede nieuws is dat Bennie Oude Heuvel om de week op maandagavond een half uur loopscholing gaat geven aan de jeugd. 
De complete loopscholing komt aan bod, en zal ingepast worden in de maandagavond training. 
De eerste kennismaking is zowel Bennie als de jeugd goed bevallen. 
Loopscholing is erg belangrijk voor de motoriek. Bennie volgt momenteel de cursus bij de KNAU en zal met enige maanden gediplomeerd zijn.

Hiep – Hiep – Hoera

Jawel hoor. Claudia Garritsen is geslaagd voor haar examen en is nu officieel bevoegd trainingen te verzorgen. Met haar 16 jaar is Claudia waarschijnlijk een van de jongste gediplomeerde trainsters in Nederland, in ieder geval wel bij de atletiek.
Daarom is een felicitatie op z’n plaats.
Claudia vond het erg leuk dat op het atletiekcomplex in Goor een aantal jeugdleden van SV Delden tijdens het praktische gedeelte van het examen aanwezig waren. Claudia moest namelijk tijdens het examen ook een training op het veld leiden. Onder toezicht van de examencommissie van de KNAU moest ze een groep jonge atleten van oefenstof voorzien. Ze vond het prachtig en stimulerend dat in deze groep ook een aantal atleten van SV Delden actief deelnamen.
Inmiddels is Claudia al weer met een nieuwe cursus begonnen. De komende periode hoopt ze te slagen voor de cursus Werptechnieken.

Nieuwe leden atletiek

Tessel  Schriemer(9 jr.)
Luuk Reijerink(6 jr.)
Marlou Zegger(11 jr.)
Lisette Hesselink(15 jr.)
Nick Reijerink( 9 jr.)
Justin Bartelink(11 jr.)

terug naar inhoud clubblad


Interview met twee atleetjes

1.Wie zijn jullie

Sterre en Tessel Schriemer

2.Hoe oud zijn jullie

7 jaar en 9 jaar

3.Op welke school   zitten jullie

de Toonladder

4.waarom zijn jullie bij atletiek gegaan

Het leek ons leuk, en Sterre mocht niet op turnen.

5. Hoe vaak trainen jullie?

Meestal 1 keer, soms 2 keer.

6. Welke onderdelen vinden jullie het leukst?

Hordelopen.Verspringen

7. Welk tv-programma vinden jullie leuk?

Sabrina op Nickelodeon. Nickelodeon

8. Hebben jullie nog broertjes of zusjes?

Ja, elkaar.

9. Wie is je vriend of vriendinnetje.

Annabel, Geert-jan. Kelly en Michelle

10. Wonen jullie al lang in Delden.

Ong 5 jaar.

11. Waar zijn jullie een fan van?

Britney Spears. Ankie van Grunsven

12. Helpen jullie wel eens thuis?

Ja, schoonmaken en poezen knuffelen. Stofzuigen en tafel schoonmaken

13. Kunnen jullie tegen je verlies?

Ja !!

14. Wat eten jullie het liefst?

Boerenkool. Broccoli

15. En wat vinden jullie niet lekker?

Spruitjes. Boerenkool

16. Wat willen jullie later worden?

Juffrouw, kapster, dierenarts.Politie te paard

17. Hebben jullie een wens?

Ja, een eigen pony waar je op kunt rijden.

18. Wie moet er de volgende keer geïnterviewd worden.

Anouck Strikker


Trainingen Atletiek

Ik wil jullie iets vertellen over de atletiektrainingen, die ik elke week krijg.
Er is training op maandag, woensdag en vrijdag. Op maandag en woensdag geeft Claudia Garritsen de training en op vrijdag Jan Blom.
Elke training werken we aan onze behendigheid. We moeten lopen door fietsbanden en we oefenen met de horden.. Natuurlijk werken we ook elke training aan onze conditie. Zo moeten we aan het begin van de training altijd rondjes rond het veld lopen. Bij de eerste training liepen we 2 halve rondjes; inmiddels al 6! 
Ook oefenen we regelmatig voor de 8 atletiekonderdelen. Dat zijn sprinten, hardlopen, hordelopen, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. Met hoogspringen kunnen we nog niet oefenen, want de hoogspringbak is er nog niet. Discuswerpen en speerwerpen mag alleen gedaan worden door de oudere kinderen (vanaf 12 jaar). Ik vind de trainingen erg leuk en ik ben blij dat ik voor atletiek als sport gekozen heb.

Bart Zillen (11 jaar)


Jarige jeugd

2 maart - Kevin ten Vaanholt

12 maart - Colin Neuber

23 maart - Coen Witteveen

23 maart - Geert Jan Morskate

10 april - Laura Schutte

20 april - - Robin Schutte

29 april - Harm Jan v.d. Spek

3 mei - Daan Harff