Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
SV Delden slaagt op kerstmarkt
SV Delden verkoopt heel veel kaarsen
Spannende wedstrijden bij Mösbokaal SV Delden
Een duik in het verleden (Ben ter Morsche)
Ter herrinering aan onze erevoorzitter Ben ter Morsche
Wist u dat....
Enkelspel met Laurens Vaanholt
Historie van de atletieksport
Deelname wedstrijden atletiek
Claudia Garritsen is geslaagd
Interview met een atleetje
Atletieknieuws

Jarige Jeugd


Van de redactie

We ontvingen het droevige bericht dat onze erevoorzitter Ben ter Morsche op woensdag 26 januari op 76 jarige leeftijd plotseling is overleden. Maandagmiddag 31 januari namen we van hem afscheid.
Ben was vele jaren het boegbeeld van onze vereniging. Ter nagedachtenis aan deze markante clubbestuurder gedenken wij hem in dit clubblad.
Om nog eens een goed beeld te krijgen wat Ben allemaal voor onze club gedaan heeft, plaatsen we een interview met hem opgenomen in het jubileumnummer in 2003 toen onze vereniging haar 80 jarig jubileum vierde.
Vanwege de beperkte omvang van ons blad zullen enkele artikelen in een volgende uitgave geplaatst worden.
Jullie treffen wel enkele gebruikelijke issues aan, zoals o.a. :

-         
woord van de voorzitter
-         
mededelingen over wedstrijden / programma’s van senioren en junioren
-         
mededelingen jeugdafdeling
-         
mededelingen van de atletiekafdeling
-         
verslagen zaalvoetbal jeugd en Mösbokaal senioren
-         
bijdragen jeugd - en seniorenleden
-         
rubriek enkelspel

En verder:

De attente lezer zal ons nieuwe omslag van ons blad missen. Dit heeft zo zijn reden.
Volgens de computerberekening van onze Drukkerij Twente zouden onze “oude “omslagen verbruikt zijn. Echter de handmatige telling gaf aan dat er nog voor twee uitgaven voldoende “jasjes” waren.
Het tijdig inleveren van kopij blijft voor de redactie overigens een punt van zorg. Onze secretaresse Marianne Wold kan onmogelijk een planning maken als kopij niet tijdig ingeleverd wordt.
Attentie : Ook zij is één van onze vele gewaardeerde vrijwilligers!!
De redactie heeft dan ook besloten dat na de inleverdatum géén artikelen in dat betreffende nummer geplaatst worden !

 De redactie wenst alle sporters een sportieve en succesvolle voortzetting van het seizoen toe. 
Vooral ons 1e elftal en dat is toch de kurk waarop de vereniging drijft, wensen we veel inzet, inspiratie , minder blessures en …. een beetje geluk toe !

De redactie.


Van de voorzitter

“Effen gin pott’n kiekers”, lekker samen met Riet naar Scheveningen met oud en nieuw. Zo sprak ik Ben ter Morsche op een koopzondag voor Kerst in Oldenzaal. Hierdoor moest hij verstek laten gaan op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Opgetogen kon ik toen melden dat Ben er uitstekend uitzag, zijn fitte indruk deed ons allen goed. De plaquette, aangeboden als naamgever aan het plateau van ereleden, de “Ben ter Morsche galerij” krijgt door zijn overlijden ineens een andere dimensie. Ben ter Morsche is niet meer, zijn naam zal nog vaak genoemd en geroemd worden. Hij was jarenlang het boegbeeld van de club. Elders in dit clubblad een in memoriam en herinneringen aan Ben. 

In het vorige clubblad gaven we aan een vervolg te geven aan de subsidie perikelen. De gemeente heeft besloten, zoals u ook in de krant hebt kunnen lezen, onze aanvragen niet te honoreren. Wij voelen ons lelijk in de kou gezet. Het was vooraf wel duidelijk dat er maar weinig te verdelen was en daarom de kansen klein. Wij zullen wederom onze aanvragen doen, want zonder subsidie is renovatie van de kleedkamers een moeilijke zaak. De gemeente stelde in de beoordeling hun prioriteiten en moeten ons daarom bij die beslissing neerleggen. Het wordt je wel moeilijk gemaakt als je in de krant leest dat de gemeente 2500 euro beschikbaar stelt aan een commercieel initiatief, namelijk het uitzetten van een Nordic-walking route voor een fysiopraktijk in Markelo. Het komt uiteraard uit een ander ‘potje’, maar toch moet dit ons wel aan het denken zetten. 

Met ingang van het nieuwe jaar zal het bestuur minder frequent gaan vergaderen. Voorheen kwamen één keer in de twee weken op maandag bij elkaar. Voortaan wordt dit één keer in de drie weken. Het is de bedoeling efficiënter te vergaderen en daarvoor zijn enkele regels afgesproken. De diverse commissies krijgen hiermee ook te maken. Zij zullen op de hoogte worden gebracht door de betreffende bestuursleden.
Door deze maatregelen zullen communicatiestoringen tot een minimum worden beperkt. Wij gaan ervan uit dat de daadkracht in de nieuwe vorm niet zal afnemen en de duidelijkheid ten goede komt.  

Tot slot wensen wij alle sporters in de tweede seizoenshelft heel veel succes. Succes zal afgedwongen moeten door er zelf keihard tegen aan te gaan, als team er te staan, en niet af te geven op een ander. 

Heel veel succes,

Namens het bestuur,
Jan Vriezekolk


SV Delden slaagt op kerstmarkt

De stand van SV Delden op de kerstmarkt is weer uitstekend bezocht. Onder de vele bezoekers waren ook een aantal plaatselijke politici die loten kochten of de bal in de beruchte gaten probeerden te schieten. Jeugdleden verkochten loten waarmee men o.a. oliebollen, paraplu’s en taarten kon winnen. Ondanks het slechte weer was het erg gezellig in en om de stand van SV Delden die op het Ressingplein stond. De atletiek- en  voetbalafdeling zorgden voor leuke spelletjes waar jong en oud aan deelnamen. Zo was er een quiz met vragen over de atletiek. Gelet op de vele positieve reacties is SV Delden volgend jaar zeker weer van de partij.

Uitslagen:
Bal schieten:Luc Exterkate wint de bal en Sander Prinsen wint de taart.
Quiz: Willie Oude Heuvel wint de taart. Negen deelnemers aan de quiz hebben ook een prijs gewonnen. Met alle winnaars wordt contact opgenomen.


SV Delden verkoopt heel veel kaarsen

Zaterdag 18 december heeft SV Delden weer de traditionele kaarsen actie gehouden. Onder begeleiding van ouders verkochten junioren pakjes met mooie kaarsen. De belangstelling voor de kaarsen was groot, met het naderen van de feestdagen namen veel mensen een doos met kaarsen. Tussen tien en twaalf zijn de meeste buurten bezocht. Na afloop was er voor alle deelnemers een gezellige bijeenkomst in het clubhuis van SV Delden. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de voetbal- en atletiekjeugd.


Spannende wedstrijden bij Mösbokaal SV Delden

Zaterdag 10 januari speelde de S.V.Delden haar jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi om de Mösbokaal in sporthal De Reiger.
’s Middags speelden allerlei jeugdteams en daarna werden in een vlot tempo een twintigtal poulewedstrijden afgewerkt.
De deelname was groot, meer dan 70 deelnemers vertoonden hun niet geringe voetbalkunsten in dit nieuwe jaar.

Ook deze avond werd duidelijk dat zaalvoetbal toch andere voetbalvaardigheden vergt dan veldvoetbal. Opvallend was de vaak betere techniek van onze jeugdige voetballers. Dat geeft hoop voor de toekomst!
De meeste wedstrijden waren erg spannend, zodat veel partijen met een miniem verschil verloren of gewonnen werden.
De goede leiding van de scheidsrechters Martin Wardenburg en Arjan Laarhuis droeg er toe bij dat het een sportieve voetbalavond werd.
In de finale versloeg het team van Gerrit Naafs de ploeg van Frank Tuitert tenslotte nog vrij gemakkelijk met 4 – 1.

Het winnende team bestond uit: Gerrit Naafs, Collin Neuber, Dennis de Vos, Marco Ezendam, Marco Witten, Roy Poelman en Timo Braakhuis.

De organisatie was in handen van : Jan Holterman, Henk ter Hofstée en Gerrit Seppenwoolde.
Rond 24.00 uur kon voorzitter Jan Vriezekolk de begeerde Mösbokaal aan het winnende team uitreiken. Hij bedankte de scheidsrechters, de leiding van het toernooi en stelde terecht vast dat teruggezien kon worden op een gezellige en sportieve voetbalavond.  

Ook in de kleine uurtjes was het nog lang gezellig bij “Willem”.


Een duik in het verleden (Ben ter Morsche)

(Dit is een herhaling van een eerder gemaakt interview in 2003)

Ter herinnering aan Ben ter Morsche

“Ik wil wel meewerken aan een interview, maar het moet niet uitdraaien op persoons-verheerlijking.” Vooruit, dat willen we wel beloven. Maar eenmaal in gesprek, blijkt het inlossen van die belofte nog niet zo eenvoudig. Ja, wat wil je ook? We zitten tegenover Ben ter Morsche, de man die bij S.V. Delden maar liefst tweeëntwintig jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd. Van 1951 tot en met het vijftigjarig jubileum in 1973. “Achteraf bezien is dat veel te lang natuurlijk. Je roest langzaam vast,” zo beschrijft hij zijn tijd als voorzitter. Persoonsverheerlijking? Het zijn gewoon de feiten. Maar meer nog dan naar de feiten, zijn we benieuwd naar de verhalen erbij. Een greep uit zijn herinneringen. Een duik in het verleden.

door Jan Holterman  

“Ik ben begonnen met voetballen op elfjarige leeftijd. Dat was in 1939,” aldus Ben, die op 24 maart 75 jaar is geworden, en daarmee slechts vijf jaar jonger is dan onze vereniging. “Ik werd lid van S.V. Delden natuurlijk, want Rood Zwart was voor de katholieken.”
“Van onze school was ik de enige die op voetbal zat. Ik weet nog dat de meester ons vroeg of we moeilijke woorden kenden. In die tijd was het zo dat je als lid van de vereniging een kaartje kreeg thuisbezorgd, met daarop de uitnodiging voor de volgende wedstrijd. Op dat kaartje stond ook dat je je moest afmelden, bij ‘eventuele verhindering’. Natuurlijk wist ik wel wat dat betekende, maar ik deed net alsof ik dat moeilijke woorden vond. Dus ik met dat kaartje naar de meester toe. Zo kon ik in de klas mooi laten zien dat ik lid was van S.V. Delden. Kun je nagaan, hoe trots ik was.”
“In 1939 hadden we maar één junioren-elftal, een A-elftal. Samen met Gerrit Wold was ik de jongste. We speelden temidden van jongens van zestien, zeventien jaar. Nu moet ik wel zeggen dat ik dat eerste jaar niet zoveel wedstrijden heb gespeeld, hoor. Het jaar daarop brak de oorlog uit. Lang heb ik dus niet in de jeugd kunnen spelen.”
“In 1946, toen de oorlog voorbij was, kwam Gerrit Kamp aan mijn ouders vragen of ‘Bennie weer mocht voetballen’. Maar nu in het eerste elftal. Voor zover ik weet ben ik meteen keeper geworden.”
“Ik herinner me de eerste wedstrijd nog wel. Uit naar Boekelo. Voor die trip hebben we eenmalig gebruik gemaakt van de vrachtwagen van Gerrit ter Braak, van het gelijknamige café, heel bekend destijds. Achter op die vrachtwagen stonden een paar banken, dat ging mooi. Alle andere uitwedstrijden bezochten we natuurlijk met de fiets.”
“Keepen was in die jaren bepaald geen eenvoudige opgave. Keepershandschoenen had je niet. In plaats daarvan heb ik een aantal jaar gekeept met handschoenen uit het Duitse leger. Die hadden we gevonden in Duitse boten die in het kanaal lagen en na de bevrijding werden geplunderd. Net als de andere kleding die in die boten lag, kwamen die handschoenen dus goed van pas.”

“Trainen deden we één keer in de week, op de vrijdagavond. Jan Kempers, die werkte bij de IJsselcentrale, had de verlichting geregeld. Maar die oude leren ballen zag je desondanks erg slecht. Witte ballen waren er nog niet. Daarom hebben we een keer een emmer wegenverf gehaald en alle ballen voor de training wit geverfd. Het voordeel was dat je ze beter zag. Het nadeel was dat die ballen door die verf hartstikke glad waren geworden.” 
“Voetbal in die tijd beleefden we heel anders dan nu. Je moet je voorstellen dat je nog geen disco’s had, of dat soort dingen. Voetbal was echt een belevenis. De spelers waren er dan ook altijd allemaal. De onderlinge band was heel hecht, de saamhorigheid was heel groot.”
“Een mooi voorbeeld daarvan is Siem Kops. Dat was een zwager van Ab Eshuis, die twee keer trainer is geweest bij S.V. Delden. Siem was een heel goede voetballer. Hij woonde in Hengelo, maar hij werkte in Den Haag. Als hij daar op vrijdag van terugkwam, stond Mans Kruidbosch, een andere speler, hem op te wachten. Die had een koffertje bij zich met daarin de voetbalspullen van Siem. Met de motor gingen ze dan direct naar De Mors, om te trainen. Na afloop van de training was er nog een bespreking, waar iedereen bij aanwezig was. Pas daarna ging Siem naar huis. En dat terwijl hij zijn vrouw Riek een week niet had gezien.”

 “Wat het keepen betreft: dat heb ik gedaan tot 1966. In december van dat jaar ging het mis, uit bij Tubantia. Ik wilde meedraaien met een speler die me dreigde te passeren. Mijn lichaam draaide ook wel, maar mijn voet bleef in het zand staan. Ik had schoenen met van die lange leren noppen eronder.  Mijn enkel was gebroken én uit de kom. Ik wist meteen dat het afgelopen was.”
“Ik herinner het me nog goed. Het was zondags voor kerst, en erg koud. Maar van een warming-up hadden we nog nooit gehoord in die tijd. We gingen met de fiets naar Hengelo. Daar aangekomen kregen we vlak voor de wedstrijd nog even de boodschap mee van trainer Jan de Kok, en hup, zo de wei in.”
“Na dat ongeluk kwam er twee keer een auto het veld op. Eerst een zwart-wit volkswagentje: de politie. Om te zien of er kwade opzet in het spel was, maar dat was dus niet het geval. Later kwam de wagen van het rode kruis. Die bracht me naar het ziekenhuis. Jan, ons zoontje, zag papa later thuiskomen ‘op een bed met wieltjes’. Einde keepercarrière.”  

“Na dat ongeluk ben ik nog wel volop actief gebleven bij de vereniging. Behalve keeper was ik immers ook voorzitter, en dat heb ik nog een hele tijd volgehouden.”
“Mijn officiële entree in het bestuur was op 20 augustus 1948. Ik volgde Gerrit Hofhuis op als secretaris, na eerst een maand tweede secretaris te zijn geweest.”
“Toen ik in het bestuur kwam, hadden we zo’n beetje elk jaar een andere voorzitter. In het seizoen ’50-’51 was het Hendrik Dijkman. Aan het eind van dat seizoen opende Rood Zwart het veld aan de Goorsestraat. Als zustervereniging speelden wij daar de openingswedstrijd. Voor aanvang van die wedstrijd zouden wij een bal aanbieden, met geel-blauwe en rood-zwarte linten. Maar Hendrik had een broertje dood aan spreken in het openbaar.”
“Ik weet nog dat we bij Delden, juist in die tijd, een put hadden moeten graven waaruit we later met de hand water moesten pompen, zodat we ons na een wedstrijd konden wassen. Op een bestuursvergadering zei Hendrik: ‘Ik graaf nog liever drie putten erbij dan dat ik daar bij Rood Zwart drie minuten moet staan praten.’ En omdat niemand anders in het bestuur dat wilde doen, heb ik me daarvoor toen maar aangeboden. Niet dat ik zo’n prater was, maar ik kón het wel.”
“Daarna wist de rest van het bestuur: ‘Bennie kan lullen.’ In de eerstvolgende jaarvergadering ben ik toen tot voorzitter benoemd. Daarmee kwam een eind aan al die voorzitterswisselingen. Ik ben voorzitter gebleven tot en met het 50-jarig jubileum, in 1973. Toen moest ik het op doktersadvies wat rustiger aan gaan doen. Guus Bloeming, penningmeester destijds, volgde mij op.”  

“Al met al ben ik dus tweeëntwintig jaar achtereen voorzitter geweest. Veel te lang natuurlijk, achteraf bezien. Je roest langzaam vast. Maar ik kijk met heel veel plezier terug op het voorzitterschap. We hebben in die tijd heel wat gerealiseerd. Vlak na mijn aantreden werd bijvoorbeeld het hele veld gerenoveerd. Dat was nog op de ‘oude Mors’, op de plek waar nu de schietvereniging zit. De thee in de rust haalden we altijd bij café ‘De Groene Brug’, van de familie Fluttert.”
“In 1953 werd het veld heropend, met een eigen kleedruimte erbij. Die kleedkamers hebben we gekocht voor achthonderd gulden, een bedrag dat ik destijds voor de vereniging heb voorgeschoten.”  

“Over de sportieve prestaties valt ook van alles te vertellen. In het seizoen ’53-’54, het jaar nadat het veld was opgeknapt, werden we kampioen van de derde klasse. Het eerste kampioenschap dat ik heb meegemaakt.”
“In 1957 werden we kampioen van de tweede klasse. In dat elftal zat toen ook Gerrit Seppenwoolde, die zoals bekend ook lange tijd bij onze vereniging voorzitter is geweest, na Guus Bloeming. Voor het kampioenschap moesten we twee wedstrijden voetballen tegen GSV uit Glane. De uitwedstrijd hadden we gewonnen, en dus hadden we thuis aan een gelijkspel genoeg. De voorbereidingen voor het kampioensfeest bij De Groene Brug waren al getroffen. Daar stonden de aardappelen al bijna op het vuur. Gerrit Fluttert zelf stond op de uitkijk. Alleen... tot ver in de tweede helft stond het 1-2 voor GSV. Zo’n tien minuten voor tijd mocht Mans Kruidbosch halverwege de helft van GSV ingooien. Uit die inworp nam ‘Seppie’ de bal in één keer vol op slof. Pats, in de hoek. Iedereen was door het dolle heen. En Gerrit Fluttert kon eindelijk de aardappelen opzetten.”

 “De verhuizing van de ‘oude Mors’ naar de ‘nieuwe Mors’, het huidige complex, vond plaats aan het eind van mijn periode als voorzitter. De bouw van de kleedkamers stond onder leiding van een vierman-schap, bestaande uit het dagelijks bestuur destijds – Gerrit Pelle, Guus Bloeming en ik – aangevuld met ‘bouwpastoor’ Jan Berghuis. Jan nam het leeuwendeel van de bouw voor zijn rekening. Hij zorgde voor het materiaal, voor de hele organisatie, alles. Zonder hem was het niet gelukt, absoluut niet. Hij was er bij wijze van spreken zowat dag en nacht mee bezig. Om een voorbeeld te geven: op een gegeven moment had de vrouw van Jan thuis iets met de geiser, die deed het niet goed. Omdat ik zelf, even ervoor, bij ons thuis hetzelfde probleem had gehad, heb ik dat bij Berghuis toen ook opgelost. Jan had geen tijd om er naar te kijken, die was veel te druk bij Delden.”
 “In het oorspronkelijke bouwplan waren trouwens alleen de kleedkamers voorzien, met een kleine keuken en met wc’s op de plek waar ze tot een paar jaar geleden nog steeds zaten. Die plek was met opzet zo gekozen, omdat we al wel rekening hadden gehouden met de mogelijkheid om er een kantine bij aan te bouwen. Toen de kleedkamers in 1973 klaar waren, besloot Jan Berghuis meteen door te gaan met het bouwen van de kantine. In 1974 werd die geopend.”
“Er was alleen wel een probleempje met die kantine. De kleedkamers waren namelijk 2 meter 20 hoog. En een horeca-gelegenheid diende 2 meter 40 hoog te zijn. Maar van de gemeente mochten we niet hoger bouwen dan de kleedkamers. Je kunt nu nog steeds zien hoe we dat opgelost hebben: we zijn met de hele kantine een eindje de grond in gegaan.”  

“Over de diverse jubilea die we met de vereniging inmiddels achter ons hebben liggen, kan ik ook nog wel wat aardigs vertellen, met name over de bekostiging van de festiviteiten. Bij het 40-jarig jubileum hebben we ervoor gezorgd dat er een kermis kwam bij ‘Het Hoogspel’. De kermisexploitant betaalde ons een bepaald bedrag, en de opbrengst van de kermis was dan voor hem. Behalve dat geld, bood die man ons aan om de kermis af te sluiten met vuurwerk. Daarvoor had ik goedkeuring gevraagd bij de gemeente en bij de rentmeester van Twickel, de eigenaar van de grond.”
“Alles was prima. Hartstikke mooi vuurwerk. Terwijl we dat spektakel aanschouwen, komt er opeens een politieagent aan. Het hoofd van de politie liet weten dat het vuurwerk onmiddellijk moest stoppen. En dat terwijl ik zeker wist dat ik alles goed geregeld had, wat de vergunningen betreft. Dus heb ik hem gezegd dat het vuurwerk gewoon door zou gaan. Wat wil je? Heel Delden had zich verzameld bij die kermis.”
“In de week daarna bleek wat er aan de hand was geweest. De rentmeester van Twickel was vergeten de barones in te lichten over het vuurwerk, en die was zich kapot geschrokken. Bang dat de oorlog weer was uitgebroken. De barones bedacht zich geen moment, belde – ‘ons kent ons’ – de burgemeester, en die beloofde haar meteen dat er een eind gemaakt zou worden aan het vuurwerk. Daar lag de fout dus. Later hebben ze me daarvoor nog wel excuses aangeboden.”  

“In 1973 bestond de vereniging 50 jaar. Het was tevens mijn laatste jaar als voorzitter. Op de feestavond ter gelegenheid van het jubileum ben ik benoemd tot erelid van de vereniging. Tien jaar later zou ik zelfs worden benoemd tot erevoorzitter. Van het 50-jarig jubileum heb ik nog een heel aardige foto. Alle bestuursleden staan erop, samen met de vrouwen. Ook buiten de vereniging gingen we veel met elkaar om.”
“Bij het 60-jarig jubileum, in 1983, was ik voorzitter van de jubileumcommissie. In juni van dat jaar hadden we een feestavond, met een revue door de eigen leden. Om dat te financieren hadden we drie maanden daarvoor twee keer een optreden geregeld van ‘De Wierdense Revue’: ‘Graats, Dieka en Moo’ waren hartstikke bekend. Het werd een enorm succes. Beide keren dik vijfhonderd man publiek in ‘Het Wapen van Delden’. De netto opbrengst was meer dan zesduizend gulden, een geweldig bedrag.”  

“De laatste jaren ben ik bij Delden bewust minder gaan doen. Bij het 70-jarig en het 75-jarig bestaan heb ik nog wel deel uit gemaakt van de jubileumcommissie. Vorig jaar ben ik gevraagd Jan Brinkcate te helpen met allerlei activiteiten die met sponsoring te maken hebben. Samen met Jan, die hierin al jaren zeer actief is, vorm ik de sponsorcommissie. Dat is het enige wat ik nu nog bij Delden doe.”
“Heel af en toe bezoek ik nog wel eens een wedstrijd van het eerste elftal. Het is al lang niet meer zo dat ik langs de lijn iedereen ken. Heel veel mensen uit mijn tijd zijn natuurlijk al overleden. Sommige jongens van nu ken ik enkel omdat ik met hun vader of zelfs hun opa heb gevoetbald. Wat dat betreft vind ik het nog steeds jammer dat onze zoon Jan nooit is gaan voetballen.”  

“Maar goed. Ondanks het feit dat ik tegenwoordig in Hengelo woon, en niet meer zo vaak op De Mors te vinden ben, voel ik me nog altijd wel heel erg betrokken bij S.V. Delden. De vereniging ligt me na aan het hart, dat zal niemand verbazen. Ik ben nu eenmaal een ‘Delden-man’. Dat zal ook wel altijd zo blijven.”


Ter herrinering aan onze erevoorzitter Ben ter Morsche

Verslagen namen we kennis van het plotselinge overlijden van onze erevoorzitter Ben ter Morsche.  Meer dan 65 jaar zette hij zich in voor onze vereniging.
In de vijftigerjaren was hij onze keeper van het eerste elftal. Zijn talent als doelverdediger viel op en Ben werd gekozen in de Twentse selectie.
Besturen en organiseren zat hem in het bloed. Al op 17 jarige leeftijd werd hij secretaris van onze vereniging en enkele jaren daarna voorzitter.
Ben kon goed omgaan met mensen en kon zijn ideeën goed onder woorden brengen. Hij was niet alleen geliefd bij zijn eigen blauw/gele leden, maar ook bij besturen van andere verenigingen, de K.N.V.B. afdeling Twente, de Sportraad en bij de gemeente Stad Delden.
Ben ter Morsche was geen man van conflicten, maar kon in overleg goed problemen oplossen.

Vijfentwintig jaar was hij onze voorzitter. Na zijn aftreden werd hij benoemd tot erevoorzitter van onze vereniging. Een kroon op zijn werk was de opening van de nieuwe accommodatie op De Mors.
Ook na zijn voorzitterschap bleef hij actief voor zijn S.V.Delden. Hij nam het voortouw bij de organisatie van verschillende evenementen en gaf adviezen op bestuurlijk terrein.
Persoonlijk leed is ook Ben niet bespaard gebleven. Het overlijden van zijn vrouw Marie maakte op hem grote indruk. Gelukkig vond hij later in Riet een fijne levenspartner.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en onderging hij een zware hartoperatie. Zijn herstel ging moeizaam, maar hij bleef een geweldige optimist die steeds weer allerlei plannen maakte.

Op onze laatste jaarvergadering in oktober 2004 werd Ben gehuldigd in verband met zijn 65 jarig lidmaatschap en werd hem een plaquette aangeboden. Hij sprak geëmotioneerd zijn waardering hierover uit.

De S.V.Delden is Ben ter Morsche veel dank verschuldigd voor al datgene wat hij voor onze vereniging gedaan heeft. Iedereen die het voorrecht heeft gehad met hem samen te werken, denkt daar met veel plezier en respect aan terug.  Bedankt Ben!

Wij wensen zijn vrouw Riet, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur, ereleden en leden Sportvereniging Delden.


Wist u dat....

 • Annika een nieuw hondje heeft gekregen
 • Laura ook een nieuw hondje heeft gekregen
 • Annika en Laura zussen zijn
 • De familie dus maar één hondje heeft gekregen
 • Annika of Laura dus geen hondje heeft gekregen
 • Speerwerpen voor andere mensen heel gevaarlijk is.
 • Het trainingsveld bezet was door het Aparthotel
 • Wij er dus vrijdag niet konden trainen
 • De trainers toen erg kwaad waren
 • Wij toen mochten speerwerpen op het hoofdveld
 • Dit niet de bedoeling kan zijn
 • De voetbalselectie bij de brandweer solliciteert
 • Ze geoefend hebben in een hotel
 • Dat dat zo succesvol was dat ze ’s nachts nog
 • Mochten oefenen bij een ander hotel
 • Dat de subsidiepot van de gemeente voor SV Delden rood is
 • En voor andere verenigingen zwart
 • En dat rood en zwart net de kleuren zijn van ???
 • Dat het dus handig is om leden te hebben
 • Die in de politiek zitten
 • Dat dit misschien onzin is Maar toch ??????
 • Dat nordic walking in Goor 2500 euro subsidie krijgt
 • Dat onze walkers (sportief wandelen) en atleten niets krijgen
 • Dat dit ook puur toevallig is.
 • Sporten in de sneeuw erg leuk is!!
 • Sommige hardlopers bang zijn om in de sneeuw te lopen…
 • Sportief wandelen opgestart wordt!!
 • De atletiek internetsite bijna klaar is
 • Claudia heel goed training kan geven in de regen.
 • Dat het heel goed gaat met de estafetteploeg…

Enkelspel

Met Laurens Vaanholt

 1. Hoe oud ben je ?                                                                    -    5 jaar              
 2. Welk team speel je ?                                                              -    Welpen
 3. Wie is jullie leider ?                                                                -    Mariska en Carmen
 4. Wie is jullie trainer ?                                                               -    Mariska en Carmen    
 5. Op welke positie speel je ?                                                     -    Naar de goal toe (niet naar mijn eigen hoor :)
 6. Vind je dit een fijne positie ?                                                   -    Ja
 7. Wat is het leukste dat je bij SV Delden hebt mee gemaakt ?     -    Voetballen
 8. Waar ben je goed in ?                                                            -    Met links schieten
 9. Waar oefent de trainer met jullie het meeste op ?                     -    Naar elkaar spelen
 10. Wie vindt je de beste voetballer van SV Delden ?                      -    Ikke natuurlijk
 11. Wie is de beste voetballer van Nederland ?                              -    Ruud van Nistelrooy
 12. Welke club is de beste ?                                                       -    Nederlands elftal
 13. Wie zijn je vrienden ?                                                            -    Christiaan, Rob en Tim
 14. Welk meisje vind je leuk ?                                                     -    Lynn
 15. Heb je nog meer hobby's ?                                                    -    Buiten spelen, skeeleren
 16. Welk TV-programma vind je leuk ?                                         -    Rocket Power
 17. Welke muziek vind je mooi ?                                                 -    CD van FC Twente
 18. Waar heb je een hekel aan ?                                                 -    Schoppen en slaan
 19. Wat eet je het liefst ?                                                           -    Patat en Hutspot
 20. Wat zou je bij SV Delden willen veranderen                            -    Helemaal niets

Historie van de atletieksport

De introductie van de atletiek in Nederland wordt toegeschreven aan de uit Haarlem afkomstige Pim Mulier. Mulier kreeg twee eeuwen geleden, aan het eind van de jaren zeventig de smaak van het hardlopen te pakken tijdens zijn verblijf op een kostschool in Engeland. 
Mede door zijn toedoen werd in 1886 achter het Rijksmuseum in Amsterdam de, voorzover bekend, eerste officiële atletiekwedstrijd gehouden, waaraan Nederlanders, Engelsen en Belgen deelnamen. 
Het was ook Mulier, die er voor zorgde dat op 17 november 1891, toen het voetballen in Nederland werd georganiseerd, de atletiek daarbij betrokken werd. Op die datum ontstond de Nederlandse Voetbal- en Athletiekbond. Het bleek geen geslaagde combinatie, want de voetballerij ontwikkelde zich veel sneller dan de atletiek. In 1895 besloten de voetbalvertegenwoordigers dan ook de atleten af te stoten, die zich vervolgens een jaar later organiseerden in de ‘Nederlandse Athletiek Bond’ 
Deze bond was de voorloper van de Nederlandse Atletiek Unie, die in 1901 het levenslicht zag. Over de precieze oprichtingsdatum is enige onduidelijkheid. De statuten van de KNAU vermelden 28 mei 1901 vermeld, maar volgens de samenstellers van het jubileumboek, dat ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de KNAU werd uitgegeven, is 28 april 1901, een maand eerder dus, de juiste datum. 
De oprichting zou hebben plaatsgevonden in café ‘De Karseboom’ in de Amsterdamse Kalverstraat, aldus de naspeuringen van de betreffende samenstellers, die vermoeden dat er een vergissing is gemaakt bij het aanvragen van goedkeuring van de statuten. 
In elk geval werd de Rotterdammer W.C. Hartmann   tot eerste voorzitter van de KNAU benoemd.

In de laatste jaren van de 19e eeuw ontstonden reeds diverse atletiekclubs, waaronder Pro Patria uit Rotterdam, uit 1896, die zich door de jaren heen heeft weten te handhaven. In combinatie met ALO en Victoria ontstond in 1967 PAC (Pro Patria ALO Combinatie) die nu als oudste atletiekvereniging van Nederland geldt.  S.V  Delden is daarentegen de jongste atletiekvereniging in Nederland.
De eerste atletiekinterland op Nederlandse bodem vond plaats op 2 juli 1911 te Rotterdam. De Belgen fungeerden als tegenstander.

Tussen 1915 en 1921 groeide de KNAU stormachtig: van 32 naar 105 clubs. Koningin Wilhelmina verleende de NAU bij haar 25-jarig jubileum in 1926 het predikaat ‘Koninklijk’. Hoewel de Nederlandse atletiekprestaties tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam tegenvielen, betekende dit grootscheepse evenement toch een stimulans voor de verdere ontwikkeling van de atletiek in Nederland. In Amsterdam stonden voor het eerst atletieknummers voor dames op het Olympisch programma.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog bloeide de Nederlandse atletiek sterk op, mede dankzij de ongekende successen van Fanny Blankers-Koen (4 x goud) op de Olympische Spelen van 1948 te Londen. 
Op het bestuurlijke vlak deed ir. Ad Paulen van zich spreken. Niet alleen was hij een krachtdadig KNAU-beleidsman, hij wist het ook tot voorzitter van de International Amateur Athletic Federation te brengen. 
De KNAU is in de tweede helft van de 20e eeuw uitgegroeid tot een stabiele bond met bijna 300 verenigingen. Het ledental zal naar verwachting in 2005 rond de 103.000 uitkomen. 

Vanaf 8 januari 2005  valt ook het Sportief  Wandelen onder verantwoording van de KNAU, het zal U dan ook niet verbazen dat de bond druk bezig is met het opzetten van de cursus Trainer Sportief  Wandelen .

Vanaf dinsdag 1 februari  start er ook een groep wandelaars bij onze vereniging. Zie verderop in het clubblad.


Deelname wedstrijden atletiek

Dit jaar zullen ook de atleten van S.V. Delden mee doen aan een aantal wedstrijden in de regio, en misschien zelfs in heel Nederland. In het volgende clubblad zullen wij hier uitgebreid op terug komen. De wedstrijden zijn altijd afgestemd op leeftijd en geslacht van de atleetjes. Waarbij het geboortejaar bepalend is voor de indeling per wedstrijd.

Claudia Garritsen is geslaagd

Eind 2004 heeft Claudia Garritsen met succes het examen afgelegd voor het atletiektrainers diploma op de onderdelen lopen en sprinten.
Met het behalen van dit laatste trainerscertificaat is Claudia nu volledig gediplomeerd voor het trainen van de jeugd op alle onderdelen.
In het afgelopen jaar was Claudia ook al geslaagd voor de onderdelen Werpen (kogelstoten -  speerwerpen  - balwerpen) en Springen (hoogspringen - verspringen  -polsstokhoogspringen - hink-stapspringen).  

Gezien haar leeftijd  ( 17 jaar ) is Claudia waarschijnlijk een van de jongste bevoegde trainsters in Nederland. Op 16 jarige leeftijd was ze ook al in het bezit van het jeugd assistent trainers diploma .
Tijdens de trainerscursus werd er ook aandacht aan  het voorkomen van blessures gegeven, maar omdat een ongeluk in een klein hoekje zit volgt Claudia op dit moment ook de EHBO cursus.


Interview met een atleetje

1           Hoe heet je?                                          Bart Zillen

2           Wanneer ben je geboren?                       27-7-1992

3           Heb je nog broertjes of zusjes?                ja

4           Naar welke school ga je?                        De Grundel gymnasium)

5           Waarom ben je bij atletiek gegaan?         Het leek me leuk

6           Hoe vaak train je, en wanneer?                (normaal) 3 keer

7           Welke onderdelen vind je het leukst?      Speer en hoog

8           Heb je een vriendin?                               Nee

9           Van wie ben jij een fan?                          Niemand specifiek

10         Wat eet je het liefst?                              Patat

11         En wat vind je niet lekker?                      Spruitjes

12         Computer of TV ?                                   TV

13         Boek of Tijdschrift?                                Tijdschrift

14         Muziek maken of muziek luisteren?       Muziek maken

15         Wintersport of Zomervakantie?               Wintersport

16         Wat is je favoriete vakantieland?            Zwitserland

17         Wat wil je later worden?                        Meubelmaker

18         En, Waarom?                                        Dat doet mijn vader, lijkt me leuk.

19        Heb je een wens?                                   Later rijk worden

20.       Wie moet er de volgende keer geïnterviewd worden ? Anouck Maatman.


Atletieknieuws

ACTIEF BETROKKEN ZIJN BIJ DE ATLETIEK afdeling van SV Delden ??????????????

Altijd al iets willen doen in de sport? 
Iets willen organiseren voor kinderen? 
Misschien een trainerscursus willen volgen? (wij betalen de cursus)
De accommodatie verder helpen uitbreiden? 
Of gewoon willen helpen met organiseren van een jeugdkamp- wedstrijd-jureren enz.

Wie weet heb je zelf wel een idee om iets voor ons te kunnen betekenen .

Kortom: Ouders-broers, zussen, opa ’s, oma’s, ooms, tantes of buren, iedereen van 16 jaar en ouder is welkom….

Sportief Wandelen naar de KNAU

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) neemt de landelijke coördinatie van het project Sportief Wandelen over van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Beide partijen tekenden zaterdag 8 januari, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de KNAU, de overeenkomst voor deze overdracht.

Directeur van het NISB, dhr. André van Schaveren, liet na de ondertekening weten; “Veel atletiekverenigingen nemen op dit moment het onderdeel Sportief Wandelen al op in hun programma en dit verloopt zeer succesvol. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het Sportief Wandelen bij de KNAU in goede handen is” Namens de KNAU zei directeur Rien van Haperen dat het Sportief Wandelen goed past in het programma om de loopsport binnen de KNAU verder te ontwikkelen. Met het loopsportplan ‘Beter in Beweging’ heeft de KNAU concrete plannen om meer Nederlanders in beweging te krijgen. Sportief Wandelen is hierin een onderdeel waar mensen zeer laagdrempelig kunnen beginnen met sport.

De KNAU verzorgt de verdere ontwikkeling van het Sportief Wandelen onder andere met een opleiding voor Trainer Sportief Wandelen en heeft een coördinator (Ans van Maanen) in dienst genomen om het onderdeel verder te ontwikkelen.

Sportief Wandelen bij S.V. Delden.  

Sportief Wandelen op iedere dinsdagavond:

Met ingang van dinsdag 1 februari kan er georganiseerd worden gewandeld op iedere dinsdagavond bij de atletiekafdeling van s.v. Delden. 
Na ruim een jaar samenwerking hebben Fysiotherapeut Andrè Stroet van fysiotherapiepraktijk Delden en de atletiekafdeling van SV Delden de handen in elkaar geslagen om de mogelijkheid van wandelen in groepsverband structureel aan te bieden aan belangstellenden.
Wij vinden het erg belangrijk dat deze tak van sport in Delden aangeboden kan worden, een van onze uitgangspunten was (is) dat we verantwoord en dus veilig te werk willen gaan.
Om die reden kunnen mensen pas bij  S.V. Delden wandelen nadat ze de UKK-2km wandeltest met goed resultaat hebben afgelegd. Daarnaast moet men deelgenomen hebben aan de basistraining Sportief Wandelen van 10 avonden onder leiding van Andrè Stroet. 
Iedere week zal de wandelgroep o.l.v een trainer door de omgeving van Delden wandelen,na afloop is er dan nog tijd voor een gezellig kopje koffie of iets anders in het clubgebouw.  

Bewegen is belangrijk voor uw lichaam en geest . En wat is makkelijker en gezelliger dan wandelen op een verantwoorde manier en onder deskundige begeleiding in groepsverband.
Daarnaast loopt de fysiotherapeut ook regelmatig met u mee .
Om uw vorderingen te beoordelen  bieden wij U regelmatig de mogelijkheid om deel te nemen aan een vervolgtest.

De sportief wandelaars starten iedere dinsdag om 19.15 vanaf het clubgebouw.

Informatie over Sportief Wandelen kunt u verkrijgen bij:
Dini Oplaat,                 Tel  06-48401608
Bennie Oude Heuvel,   Tel: 074-3764013

Ukk-2km Test

Op iedere eerste zaterdag  van de maand organiseert fysiotherapie Delden in samenwerking met S.V. Delden de Ukk-2km wandeltest.
Deze test is zeer geschikt voor iedereen die wil gaan bewegen , sporten  en zijn/haar uithoudingsvermogen wil vergroten.
In groepsverband wandelt U met de fysiotherapeut 2 KM . Daarna word de wandeltijd en de hartslag frequentie opgenomen.
Vooraf heeft u een aantal vragen beantwoord en zijn uw gewicht en lengte gemeten. Met alle vergaarde gegevens wordt uiteindelijk met behulp van een computerprogramma uw fitheid bepaald en deskundig advies gegeven. 
Aanvang van de test is om 11 uur op sportpark de mors waar u in de bestuurskamer ontvangen wordt,de kosten bedragen 5 euro.
Sportieve kleding is gewenst.

Opgave en inlichtingen: F. Garritsen. Nieuwstraat 2  Delden tel . 3766114.

Sport medisch inloop spreekuur.

Voor alle sporters die vragen hebben omtrent een blessure of sport gerelateerde lichamelijke klacht houd Andre Stroet elke Dinsdag van 18.00 – 19.00 uur een inloop spreekuur waarbij de sportfysiotherapeut het probleem beoordeelt en de sporter advies geeft over het vervolg traject.
Het vervolg traject kan zijn , dat de sporter het advies krijgt tijdelijk de (sport) belasting te reduceren.
Hulp kan krijgen bij het opstellen van een revalidatie – of trainingsschema en soms kan een fysiotherapeutische behandeling worden geadviseerd .

Met dit initiatief loopt fysiotherapie Delden vooruit op de toekomst ten aanzien van de directe toegankelijkheid fysiotherapie waarbij de patiënt in sommige gevallen niet eerst naar de huisarts hoeft maar direct naar de fysiotherapeut kan voor advies .
Als er sprake is van ernstig sportletsel zal de sporter altijd verwezen worden naar zijn / haar huisarts. In de serieuze gevallen zal altijd een rapportage naar de huisarts plaatsvinden .

Kosten van dit spreekuur  € 5,00

Vooraf altijd telefonische aanmelding .  074- 3762444  Fysiotherapie Delden.

Noot van de atletiekcommissie.

Binnen niet al te lange tijd verwacht de atletiekcommissie het 50e actieve atletieklid te verwelkomen. Wij zijn benieuwd wanneer deze eerste mijlpaal gehaald wordt! Daarnaast zult u alles voor wat betreft de atletiek en sportief wandelen binnen enige weken aantreffen op de website van www.svdelden.nl

Afhankelijk van het uitkomen van dit clubblad kunt u het ook al aangetroffen hebben.


Jarige jeugd

JARIG         JARIG        JARIG         JARIG

10 februari                      Koen Hondebrink

21 februari                      Jelle van Otten

26 februari                      Tim Halenbeek

27 februari                      Tom Laarhuis

1 maart                           Julia Perik

2 maart                           Kevin ten Vaanholt

8 maart                           Nick Reyerink

9 maart                           Bas ter Elst

12 maart                         Marco ter Elst

12 maart                         Colin Neuber

13 maart                         Christian Stassen

23 maart                         Coen Witteveen

8 april                            Justin Bartelink

9 april                            Roy Spoolder

14 april                          Hidde Flokstra

21 april                          Mischa de Mönnink

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!!