Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Activiteiten Agenda
Kaartavonden Seizoen 2005-2006
Een bloemetje voor Marianne Wold
We moeten het met mekaar doen
In gesprek met: Harry van Hoogmoed
Privatiseren sportaccomedaties Hof van Twente 
Nieuwe kleding voor het eerste elftal
Goede seizoenstart van het A-Elftal
SV Delden opent welpenveld
Delden F2 wint zwaluwentoernooi
Zwaluwentoernooi SV Delden F3
Open dag druk bezocht 
Pupil van de maand: Mathijs ter Keurs


Van de redactie

Een nieuw voetbalseizoen is weer gestart.
Ons eerste elftal is heden na de 4e speeldag nog ongeslagen( twee gelijke spelen en twee overwinningen. Voorwaar geen gekke start.
Veel is dit jaar nieuw geworden: spelen in een nieuwe klasse , nieuwe tegenstanders , een nieuwe trainer , een nieuwe assistent scheidsrechter , een A-elftal na zoveel jaren en zo kunnen we nog even doorgaan.
Ook in onze redactie heeft een wisseling van de wacht plaats gehad. Onze secretaresse Marianne Wold  heeft een nieuwe functie aanvaard in het jeugdbestuur en Henk ter Hofsté was bereid haar functie over te nemen.  Bedankt en veel succes Henk !    In deze uitgave lezen jullie hierover meer.
Uiteraard maken we nader kennis met onze nieuwe hoofdtrainer Harry van Hoogmoed.
In ons interview met hem lezen jullie wat zijn denkbeelden zijn over voetbal en wat hij denkt te bereiken met zijn S.V.Delden. 
Onze “Open Dag “ was weer bijzonder geslaagd , ook hierover een verslag.
Onze voorzitter Jan Vriezekolk doet mededelingen over allerlei bestuurszaken o.a. over de correspondentie en gesprekken met de gemeente.  

Verder lezen jullie o.a. in deze editie :

-         mededelingen van jeugd- en seniorenelftallen
-         informatie van de wedstrijdsecretaris
-         speeldata kaartavonden en andere activiteiten
-         privatisering accommodaties.
-         opening welpenveld
-         overig jeugdnieuws  

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Gerrit Seppenwoolde


Van de voorzitter

Een nieuw seizoen is reeds van start gegaan. Eindelijk zijn er weer positieve resultaten voor ons eerst team. Helaas ging de laatste thuiswedstrijd tegen Wilhelminaschool met veel blessures verloren. Het is te hopen dat het vele blessureleed van vorig seizoen ons dit seizoen bespaard blijft. Opvallend zijn de resultaten van ons nieuwe A-team. Er zit veel progressie in die groep. Na de open dag zijn er al veel aanmeldingen binnen van nieuwe leden bij de jeugd. Onze vereniging zit op allerlei fronten duidelijk in de lift door het goede werk van onze kaderleden. Gebruik of medegebruik van ons 3e veld door Aparthotel is voorlopig stop gezet. Met de gemeente zal binnenkort naar oplossingen worden gezocht. De club zit duidelijk in de groei en het is duidelijk dat wij in de toekomst 3 velden nodig zullen hebben. Op onze Algemene Leden- vergadering is nader uitleg gegeven van de huidige stand van zaken.Er gaan heel veel dingen goed in onze club, maar zo nu en dan zijn er zaken die wij graag anders zien of domweg verbieden.
Het is namelijk niet toegestaan glaswerk mee te nemen naar buiten. Enerzijds uit oogpunt van veiligheid ( scherven ), anderzijds verbiedt de KNVB dit reglementair tijdens wedstrijden. De keuken is vaak een ontmoetingspunt voor aanvang van de trainingen. Wij achten als bestuur dit niet wenselijk. De keuken is alleen toegankelijk voor diegene die kantinedienst heeft en voor trainers om een kopje koffie te halen. Zaterdags worden regelmatig kinderen in de keuken gesignaleerd. Dit is natuurlijk uit den boze, want de gloeiend hete frituur kan veel leed veroorzaken. Ouders let op uw kroost!

Een pluim verdienen de mensen die medewerking hebben verleend aan de “Nacht van Delden”. Door hun inspanning heeft de club maar liefst twee duizend euro verdient. Jongelui hartstikke bedankt.

Tot slot wens ik allen een fijn voetbalseizoen toe !

Heel veel succes,

Namens het bestuur,
Jan Vriezekolk.


Activiteiten Agenda

Onderstaand treffen jullie de agenda aan van de vele activiteiten, die tijdens dit seizoen zullen worden georganiseerd.
Zet deze data met dikke letters in je agenda of computer.

28 oktober :                 Kaartavond. Aanvang 20.00 uur.
25 november:               Kaartavond. Aanvang 20.00 uur.
26 november:               “Foute Bingo”-avond. Aanvang: 20.00 uur. Voor alle senioren en het A-elftal. Nadere informatie volgt.
                                   De opbrengst is bestemt voor de jeugdafdeling.
3 december                  Sinterklaasfeest  voor de jongste jeugd. Vanaf 10.00 uur tot 12 uur in het clubhuis.. Nadere informatie volgt.
17 december:               Kaarsenactie. Nadere informatie volgt. Deelname aan de kerstmarkt vanaf 16.00 uur 
                                   Smokkeltocht voor de senioren. Aanvang: 20.00 uur. Nadere informatie volgt.
23 december:               Kaartavond. Aanvang 20.00 uur.
5   januari                     Nieuwjaarsbijeenkomst. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw.
7   januari                     Zaalvoetbaltoernooi om de MÖS-bokaal. Vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur voor het B, D en de F-elftallen.
                                   Vanaf 18.00 uur tot 23.00 uur voor alle senioren en het A-elftal. Na afloop volgt de prijsuitreiking.
14  januari                    Smokkeltocht voor de F -elftallen en voor de welpen vanaf 18.30 uur. 
                                   Smokkeltocht voor de A -, B – en D-elftallen. Vanaf 20.30 uur. Nadere informatie volgt.
27 januari:                    Kaartavond. Aanvang 20.00 uur.
24 februari:                   Kaartavond. Aanvang 20.00 uur.
31 maart:                     Kaartavond. Aanvang 20.00 uur.
21 t/m 23 juli:               Jeugdkampen.
26 augustus:                Open dag met het voetbaldorp van F.C. Twente. Het voetbaldorp bestaat uit:
                                   2 voetbalboardings, een Panna Arena, een tent, een grote entreeboog, voetbalschool en nog veel meer.


Kaartavonden Seizoen 2005-2006

De dagen worden korter, de avonden langer en de bal rolt alweer een tijdje, dus wordt het tijd om de kaarten maar weer eens ter hand te nemen.
We hebben de volgende data gepland voor het nieuwe seizoen. In principe de laatste vrijdag van de maand, behalve in december.  

28 oktober,
25 november,
23 december,
27 januari,
24 februari,
31 maart.        Tevens prijsuitreiking.

Zie ook de activiteiten agenda in dit onvolprezen blad.  

Elke avond begint om 20.00 uur en beslist niet later.
Noteer de data en houd deze avonden vrij want een kaartavond is vaak net zo gezellig als de derde helft.
De inleg bedraagt € 2,00 per deelnemer. Hierin zijn inbegrepen een kopje koffie en hapjes.
Ook zijn er per onderdeel (Kruisjassen en hartenjagen) drie prijzen per avond. Aan het eind van het seizoen is er een beker voor de beste kruisjasser en hartenjager.
Om voor de beker in aanmerking te komen moet men tenminste vier keer mee hebben gespeeld.
Het afgelopen seizoen gingen de wisselbekers en ´kaarthanden´, die beschikbaar waren gesteld door Herman de Jong naar Jan Holterman ( hartenjagen) en Toon Breukers (kruisjassen).
Herman, nog bedankt voor de mooie prijzen.
Mocht iemand zich geroepen voelen om voor dit seizoen enkele prijsjes beschikbaar te stellen dan horen we dat graag.  

Volledige uitslag hartenjagen: 

1). Jan Holterman
2). Henk van Geenen.

Helaas waren er niet meer mensen voor dit onderdeel die 4 keer mee hadden gespeeld. Dat moet dit jaar anders!
Bij het kruisjassen waren er negen personen die vier keer of meer mee hadden gespeeld. Het bleef spannend tot de laatste avond want Toon ging Herman met het laatste potje voorbij.  

De uitslag van het onderdeel kruisjassen van het seizoen 2004 – 2005 was:

1). Toon Breukers:                                     3937 punten.
2). Herman de Jong:                                   3893 punten
3). Wim Mensink:                                      3885 punten.
4). Paul Holtkamp:                                     3853 punten.
5). Gerrit Seppenwoolde:                            3646 punten.
6). Wim Wold:                                           3566 punten.
7). Jan Brinkcate:                                       3421 punten.
8). Johan Laarhuis:                                     3405 punten.
9). Gerrit Holterman:                                  3330 punten.                                                       

Tot ziens op de eerste kaartavond van dit seizoen:
28 oktober as.

Namens de activiteitencommissie:

Henk van Geenen,Gerrit Paskamp


Een bloemetje voor Marianne Wold

Marianne Wold , secretaresse van ons clubblad heeft deze functie ongeveer 10 jaar vervuld.
Tien jaar hebben we als redactie bijzonder prettig met haar samengewerkt.
Een clubblad samenstellen is beslist geen eenvoudige zaak : een indeling maken , rekening houden met het aantal pagina’s , verzorgen van de lay out , correcties in de tekst aanbrengen ,het typen van teksten  en niet te vergeten allerlei “schrijvers”achter de broek zitten of ze hun beloofde bijdrage tijdig willen inleveren.
Marianne is secretaresse van onze jeugdafdeling geworden , een belangrijke maar ook een tijdrovende taak in onze club. Haar voorgangster Mariska Westerhof kan er alles over vertellen. Samen met de andere jeugdbestuursleden heeft deze groep ervoor gezorgd dat onze jeugdafdeling weer nieuwe elan is ingeblazen. En de resultaten zijn er naar !!
Onze voorzitter Jan Vriezekolk was in onze laatste clubbladvergadering aanwezig om haar namens het bestuur dank te zeggen en hij bood haar onder het genot van een lekker gebakje, bloemen aan.  

Marianne, bedankt.

Onze clubbladredactie wil hierbij Marianne hartelijk bedanken voor het vele werk en de fijne samenwerking.   We wensen jou veel succes bij de jeugd !

Namens de clubbladredactie ,

Gerrit Seppenwoolde


"We moeten het met mekaar doen"

In het laatste clubblad van het afgelopen seizoen trof u geen bijdrage aan van Delden 3, waarvoor excuses. De reden voor het verzuim? We hadden gewoonweg de moed niet om terug te blikken op de voorbije competitie. Niet dat die competitie zo dramatisch was verlopen, welnee, geenszins. Delden 3 is keurig in het linkerrijtje –zesde van de twaalf– geëindigd en, wat belangrijker is, drie plaatsen boven Rood Zwart.
Nee, de reden was die ene wedstrijd, op die snikhete donderdagavond in de laatste week van mei. De vriendschappelijke tegenstander heette Delden B1 en naar adem happend dolven we het onderspit. De routine –ahum– moest het met 3-6 afleggen tegen het aanstormend talent. Het schaamrood stond ons op de kaken. En niemand van ons die nog trek had om een stukje voor het clubblad te schrijven.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder. We zijn een welverdiende vakantie verder, een stuk of wat zomerfeesten verder, een drietal bevallingen verder, enkele pittige trainingen verder, we zijn zelfs weer een gewonnen wedstrijd verder. Kortom, het ‘B-elftal-trauma’ hebben we zo langzamerhand wel verwerkt.

Opmerkelijk genoeg is het verwerkingsproces de afgelopen tijd aanzienlijk bespoedigd door de tegenstanders van destijds, de spelers uit het huidige A-elftal. Sommigen van hen deden namelijk al in september mee in een of meer wedstrijden bij de senioren. En voor diegenen die hieraan nog twijfelden was dit zondagse debuut van de A-jeugd het definitieve bewijs: onze nederlaag van eind mei was niet eens zo’n grote schande. We hebben gewoon verloren van een iets gedrevener –oké, dát mogen we onszelf aanrekenen– maar bovenal veel talentvoller collectief jeugdspelers.

Het aardige van de prima prestaties van de jeugdspelers is niet alleen dat ze onze herinnering aan het vorige seizoen wat draaglijker maken. Ze geven daarnaast –en dat is veel belangrijker– volop vertrouwen voor de toekomst: met dit talent kunnen we bij de senioren veel plezier gaan beleven. Niet alleen de komende jaren, maar ook nu al. En niet alleen bij Delden 1 en 2, maar ook bij Delden 3, zoals we in onze derde en vierde competitiewedstrijd al hebben gemerkt. Na twee wedstrijden waarin we niet tot scoren kwamen:

4 september  Bornerbroek 5– Delden 3       1 – 0
11 septemberDelden 3– Bentelo 3      0 – 3

konden we achtereenvolgens rekenen op de hulp van Colin, Frank, Michel en Timo en van Coen en Michel. En niet zonder resultaat: met deze enthousiastelingen in de gelederen wisten we de weg naar het doel wél te vinden:

18 september  TVO 5– Delden 3       4 – 4
25 septemberDelden 3– Hector 6       4 – 2

Het zal u niet verbazen dat het gezelschap Delden 3-spelers zeer verheugd is over de jeugdige bereidheid om af en toe met ‘die losers van weleer’ mee te ballen. We zullen dan ook zeker niet aarzelen om in de toekomst –in geval van nood– opnieuw een beroep op hen te doen.

 Maar... als het even kan zullen we komend seizoen toch proberen de punten op eigen kracht bijeen te sprokkelen. We zijn er 100% van overtuigd dat dat kan, vooral ook omdat ten opzichte van vorig seizoen het team zo goed als intakt is gebleven. Oké, Erik is er tussenuit geknepen –een onvergeeflijke fout, maar daar komt hij nog wel op terug– en Maurits is definitief naar Enschede verhuisd, maar verder is Delden 3 de transferperiode zonder kleerscheuren doorgekomen. 

Vaste laatste man en rots in de branding Nick kondigde na de laatste competitiewedstrijd van het vorige seizoen onder luid applaus aan dat hij gewoon in Delden 3 bleef voetballen, en de mededeling van trainer/leider Marco dat hij in het nieuwe seizoen de keepershandschoenen aan gaat trekken kon op nóg meer bijval rekenen. Tel daarbij op dat Robin in de donderdagse trainingen de bal steeds beter onder controle weet te houden en dat we met wout Willie (we hadden al een Jeroen) een levensgevaarlijke midden-velder –of ja, wat is het eigenlijk?– hebben weten aan te trekken, en ziedaar: reden te over voor optimisme. Wie had het eigenlijk over een trauma?

Het moge duidelijk zijn. Bij Delden 3 richten we de blik weer vooruit, én omhoog. Ook dit seizoen zullen we op zondagochtend weer vol vertrouwen de wei in lopen –komt dat zien, komt dat zien: thuiswedstrijden als altijd om 10:45 uur op veld 2– indachtig de legendarische woorden van Henkie Groenen: “Jongens, we moeten het mét mekaar doen!”

“En meer is d’r niet van!”

Jan

 

S.V. Delden 3 seizoen 2005–2006

Gebleven: Nick, Marco, Jan, Jeroen, Berry, Roy, Dennis, Rian, Urban, Sander, Jaap, Bart, Ben, Mathijs, Maarten, Robin, Martijn, Rob.

Vertrokken: Erik (naar bed), Maurits (naar Enschede).

Nieuw: Jeroen (uit het niets) alias Willie.

In de lappenmand, en niemand die weet voor hoe lang: Jeroen, Daan


In gesprek met: Harry van Hoogmoed

Ter Inleiding 
Dit keer hebben Henk ter Hofsté en Gerrit Seppenwoolde een  gesprek gehad met onze nieuwe trainer: Harry van Hoogmoed ,zijn mening over onze vereniging, wat zijn inzichten zijn over het voetbal en in het bijzonder bij de S.V.Delden.
Harry is 53 jaar oud en is woonachtig in Enschede. Hij is 32 jaar getrouwd met zijn steun en toeverlaat Rita.en heeft 3 zonen, Arjan (30 jaar), Raymond (27 jaar) en Danny (22 jaar), die alle drie voetballen bij Victoria’28. Qua voetbal kunnen ze meedraaien in het eerste maar qua mentaliteit zijn de jongens er nog niet , alhoewel de jongste nu tegen de selectie van het eerste elftal van Victoria aanleunt.

Clubman in hart en nieren
Toen ze bij Victoria gingen spelen, werd er in deze vereniging gedacht, dat Harry‘s zonen wel uit de voeten konden als spits. Pa was immers een geduchte aanvaller bij Avanti Glanerbrug geweest en zou dus zijn genen wel hebben overgebracht op zijn zoons. Niets is minder waar want alle drie zijn verdedigers.  Harry zijn cluppie is nog steeds Avanti , waar hij nog regelmatig te vinden is en waar hij ook regelmatig kantinediensten draait.  

Eerste indrukken van S.V.Delden
In de twee maanden,die Harry nu werkzaam is als hoofdtrainer, vindt hij  de sfeer binnen de selectie prima. Hij was vooraf gewaarschuwd dat er in de selectie een soort negativisme heerste en mentaal wat zwak zou zijn. Harry vindt dat hij de jongens goed kan motiveren en stimuleren. Hij is wel van mening dat er voetbaltechnisch enige dingen voor verbetering vatbaar zijn en is daarmee hard aan het werk. Voor de rest is de sfeer op dit moment uitstekend en hun inzet is voortreffelijk.
Fijn dat je de speelvreugde bij de jongens ziet. Mijn credo is: stimuleren en nog eens stimuleren !
De organisatie binnen onze club vindt hij prima. Het is hem opgevallen, dat er vele vrijwilligers er binnen de club actief zijn.De samenwerking met allerlei mensen is goed.    Ook over de accommodatie is hij zeer te spreken. Alles ziet er netjes en verzorgd uit.
We kunnen met elkaar trots zijn op vooral ons hoofdveld met dit geweldige aantal reclameborden,een eerste klasse waardig!
Alleen de verlichting op ons trainingsveld moet verbeterd worden en dat is mij ook toegezegd.

Harry, waar leg je de accenten bij je trainingen?
Er zijn heel facetten van het voetbal dat je wilt verbeteren,maar je bent je er ook van bewust dat je niet alles tegelijk kunt veranderen. We hebben maar twee trainingsavonden.
Soms las ik een derde avond in de week in. We zijn begonnen om flink te werken aan de conditie. Conditie is de basis van ons voetbal.Elke training zijn we daar met allerlei baloefeningen mee bezig.
Verder ben ik een aanhanger van het oude Ajax systeem. Eén of twee keer de bal raken om snelle combinaties uit te kunnen voeren. Zo moeten op den duur automatismen ontstaan.
Oefenen op standaardsituaties doe ik weinig. Onze keeperstrainer Bert Morsink is daar wel mee bezig.

 Wat is jouw voorkeur , spelen met twee of drie spitsen?

 Ik ben een Cruijffiaan , dus in principe speel ik het liefst met drie spitsen (4-3-3), maar je moet wel voldoende spitsen tot je beschikking hebben.
Cruijff zegt: “Voetbal is een simpel spelletje.”   Maar ik zeg : “Het is wel de kunst om het simpel te houden.”

Een 5 – 0 overwinning op KOSC is niet niks,hoewel de  2 – 3 overwinning op Reutum was erg moeizaam………
Ja,tegen KOSC ging het prima ; mooie combinaties,het middenveld sloot goed aan en mooie doelpunten. Opvallend was ook de spelvreugde die ons team uitstraalde. Zelf het vijfde doelpunt werd met een geweldig enthousiasme ontvangen.
Ja  bij Reutum zal iedere club het moeilijk krijgen. Bovendien waren hier bijzondere omstandigheden toen we al vroeg met 10 man moesten spelen.  

Harry  : Twee woorden correctheid en discipline………
Ja , dat zijn twee belangrijke facetten. Zowel binnen als buiten het veld behoor je je correct te gedragen. Het is een visitekaartje van de vereniging. Ook beslissingen van de scheidsrechter behoor je te accepteren. Discipline betekent dat je je houdt aan gemaakte afspraken tijdens de wedstrijd maar ook daarbuiten. Daartoe hoort ook dat je twee keer per week op de trainingen komt.

 Je hebt een boetesysteem ingevoerd?
Mijn ervaring bij Avanti was dat dit prima werkte. Het zijn alleen de normale dingen die we van de jongens vragen. ” Maar onze “feestpot”vult zich al aardig “, zegt Harry met een veel betekenende grijns.

P.S.: De boeteregels zijn als volgt:  

1). Te laat komen op training:                                                                              €   5,00
2) Te laat komen bij een wedstrijd:                                                                      € 10,00
3). Niet komen opdagen bij een trainingzonder afmelding:                                     €  5,00
4). Niet komen opdagen bij een wedstrijd comp/vriendsch. zonder afmelding           € 10,00
5). Afgaan mobiele telefoon tijdens bespreking of in kleedkamer:                          €  5,00
6). Stinken tijden bespreking of in de kleedkamer:                                                €  5,00
7). Boodschap op toilet in de kleedkamer:                                                            €  5,00
8). Voetbalschoenen uitkloppen in kleedkamer:                                                    €  5,00
9). Op kledij van de vereniging staan: (schoenen of blote voeten)                           €  5,00
10).Roken en/of alcohol drinken na de wedstrijd en voor het douchen:                                    €  5,00  

Je bent al een paar keer gesignaleerd bij ons A-elftal en ons tweede……
Het samenspel met o.a. Jos en Paul is prima en dat moet ook ,want de intergratie met de jeugd is van groot belang.  De jongens die afgevallen zijn bij ons eerste elftal heb beloofd dat ik ze blijf volgen. Er moet altijd een terugkeer mogelijk zijn.

Harry,het is niet alleen een Deldens probleem, maar wat vind je  van het uitgaanspatroon van sommige spelers?
Het is triest voor het voetbal , maar misschien nog wel het meest voor henzelf! We zijn echter niet bij machte hierin direct veranderingen aan te brengen , maar we proberen ze wel te motiveren hun gedrag te veranderen.  

Nu nog even een voorspelling: Op welke plek eindigen we aan het einde van de competitie?
Voorspellen is altijd moeilijk en ook gevaarlijk. Maar uitgaande van een fitte selectie ga ik minimaal voor een periode titel.

Harry bedankt voor het fijne gesprek en we hopen dat je voorspelling uitkomt!

Gerrit en Henk.


Privatiseren sportaccomedaties Hof van Twente

Op de televisie werd iemand gevraagd : “Waar denkt u aan als u het begrip privatiseren hoort?”   Spontaan antwoordde hij:”Aan duurder worden”.
Inderdaad worden veel drogredenen aangevoerd,terwijl de achtergrond bezuinigen is. Je  kunt mensen wel proberen knollen voor citroenen te verkopen,maar gek zijn ze niet!
Toch wil ik in onderstaand artikel aangeven dat niet alles slechter hoeft te gaan,maar dan wel onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat zaken goed gecommuniceerd  moeten worden waarbij waterdichte afspraken noodzakelijk zijn. En daar ontbreekt het vaak aan.
In ons geval betekent privatiseren , dat gemeentelijke taken overgedragen worden aan de sportverenigingen. In eerste instantie denken we hierbij aan twee zaken:

- Het onderhouden van velden en bijbehorende plantsoenen;
- Onderhoud van kleedlokalen en andere accommodaties b.v. verlichting velden;

 Onderhoud velden

Vroeger werden in veel gemeentes veel werkzaamheden door de gemeentelijke dienst uitgevoerd. In de loop van de jaren is dit overal minder geworden,trouwens ook de gemeentelijke diensten zijn eveneens behoorlijk ingekrompen.
In Stad Delden was al veel geprivatiseerd .Veel werkzaamheden werden door de verenigingen zelf gedaan b.v. belijnen,snoeien,onderhoud plantsoenen rond de velden,onderhoud hekwerken enz.
In de Hof van Twente is per 1 januari 2005  dit ook in de hele nieuwe gemeente ingevoerd. Voor onze vereniging betekende dit geen verandering , maar voor de verenigingen in Goor,Markelo en Diepenheim wel degelijk. In Bentelo en Hengevelde zijn twee stichtingen die alle velden beheren.
In de andere oude kernen blijft het maaien van gras , bemesten ,besproeien en groot onderhoud  een taak van de gemeente. Dit ook privatiseren was voor de gemeente een brug te ver.
De S.V.Delden heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt wel verder hierin te willen gaan. Geef ons de nodige financiën en wij zorgen (via een groenbedrijf) voor het onderhoud.
We denken dat we door eigen toezicht en directer overleg méér kwaliteit krijgen.
Wat de financiën betreft zul je met de gemeente knetterharde afspraken moeten maken over de hoogte van de vergoedingen , anders ga je met de eerste beste bezuiniging de boot in !
De onderhandelingen hierover lopen nog,beter gezegd ze moet nog beginnen.

Kleedlokalen + verlichting velden

In Stad Delden zijn alle accommodaties geprivatiseerd m.a.w. in eigendom van verenigingen.
De verenigingen hebben destijds deze accommodaties zelf gebouwd. Ze werden gefinancierd door : 1/3 subsidie gemeente , 1/3 subsidie noc/nsf en 1/3 eigen middel vereniging.
We moeten daarbij bedenken dat die accommodaties alleen tot stand konden komen met de geweldige inzet van leden en vrijwilligers. Ook zo bij de S.V.Delden !!
Ook clubgebouwen werden in vrijwel alle gemeentes op deze wijze gefinancierd.
In de oude gemeente Stad Delden zijn op dezelfde wijze terreinverlichtingen tot stand gekomen. Let op : Alle onderhoudskosten van alle accommodaties kwamen (en nog steeds) ten laste van de Deldense verenigingen.
In bijna alle andere Hofkernen zijn de meeste kleedkamers en verlichtingen eigendom van de gemeente. De verenigingen betalen een kleine huur en de gemeente zorgt voor onderhoud ,
De gemeente wil hiervan af en wil alle accommodaties overdragen aan de betreffende verenigingen. Alvorens de overdracht plaats vindt , worden de accommodaties gerenoveerd.
Prima!    Maar doet de gemeente hetzelfde met de Deldense accommodaties?
We denken dat dit niet de bedoeling was. Tot heden doen ze net of hun neus bloedt……
Deze ongelijkheid is voor ons onaanvaardbaar !!  Waarom?  Wij hebben destijds een flinke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de accommodaties en bovendien alle onderhoudskosten moeten ophoesten. Ook hebben wij jarenlang meer OZB afgedragen, omdat ook het eigendomsdeel ten laste van de clubs kwam.
De Deldense clubs zijn dan ook van mening dat de gemeente gelden beschikbaar moet stellen om ook hun accommodaties te renoveren. Dit zou best mogelijk zijn via het fonds investering accommodaties. Wat dit betreft is het muisstil in Goor!  Enig overleg? Neen!
Ik heb het vage vermoeden dat het tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 ook stil zal blijven………..

Teleurstellend is en dat moeten de verenigingen zich aanrekenen ,dat de samenwerking tussen de sportverenigingen in de Hof van Twente op een zeer laag pitje staat. En dat geldt ook voor de tien voetbalverenigingen. We zien alleen enkele eenmansacties. Het zal wel iets te maken hebben met de verschillende eigenbelangen. Een beetje dom en onnozel,vindt u niet?

Gerrit Seppenwoolde


Nieuwe kleding voor het eerste elftal

Zondag 2 oktober j.l. werd het eerste elftal in volledig nieuwe kledij gestoken en ontving het ook nieuwe sporttassen.
De kledij werd aangeboden door onze hoofdsponsor,  

Beltman Mechanisering B.V.  
Hengelo

de inlooptricots door,

Sporthuis Vaneker
Hengelo

en de tassen werden aangeboden door W. Lokate, directeur van de cafés

De Reiger en de Boemel
Delden

JEUGDNIEUWS

Het A-elftal werd op zaterdag 10 september voor hun eerste competitiewedstrijd tegen Rood Zwart A2 hun nieuwe outfit aangeboden gekregen door:

Sporthuis Vaneker,
Hengelo


Goede seizoenstart van het A-elftal

Het seizoen 05/06, een heel nieuw seizoen voor ons. We zijn met onze generatie van B1 naar A1 gegaan en hebben twee nieuwe spelers van Rood Zwart er bij, Daan Wender en Bas Eekers. Alhoewel dit door de meeste van ons als een soort overgangsjaar werd gezien. Omdat we nog maar 1 jaar in de B hadden gespeeld en gelijk het jaar daarop al naar de A gingen is nu al na drie wedstrijden  te zien, dat we de overgang best wel  aankunnen. Na drie wedstrijden gespeeld te hebben, zonder punt verlies en met slechts één doelpunt tegen en 16 voor, mag je dat toch wel concluderen. Ik weet dat het seizoen nog pril is en dat er nog van alles kan gebeuren. Maar toch moet ik zeggen dat over een kampioenschap, net als in 03/04 al voorzichtig word gesproken. Misschien loop ik nu wel te hard van stapel maar, met deze brede selectie die we hebben (zestien man) en kijkend naar de andere teams moet een top-3 klassering zeker mogelijk zijn. We zullen er in ieder geval alles voor moeten geven en ons uiterste best ervoor  moeten doen. Maar goed nu even over onze wedstrijden die we gespeeld hebben. De eerste wedstrijd tegen BWO werd afgelast. Zodat onze eerste competitiewedstrijd gelijke een derby was, namelijk thuis tegen Rood Zwart A2. In de eerste helft ging de wedstrijd in het begin nog redelijk gelijk op. Maar we kwamen steeds beter in de wedstrijd en scoorde ook de 1-0. Er werd nog wel gelijk gemaakt door een snelle counter, maar we gingen toch met een verdiende 2-1 voorsprong de rust in. In de tweede helft was het klasse verschil duidelijk te zien, en wonnen we de wedstrijd met 4-1. Wat we ons wel konden verwijten is dat we niet verder waren uitgelopen naar een grotere einduitslag. De tweede competitiewedstrijd was uit tegen Lochem SP. We begonnen redelijk goed en creëerden kansen. Er werd wat getrapt en dat wekte kleine irritaties op, die opliepen van klein naar groot. Er werd nogmaals een speler van ons getrapt die uit frustratie wat riep naar de tegenspeler. Deze was hier niet van onder de indruk en zijn moeder ook niet. Deze kwam op onze speler afrennen en begon hem te slaan met haar ijzeren klapstoeltje. Er kwamen er steeds meer bij, wat echt niet meer kon. De scheids nam een goede beslissing door de wedstrijd even stil te leggen en beide teams mee naar de kleedkamer te nemen. Toen de wedstrijd weer werd hervat konden wij gemakkelijk uitlopen naar 0-9 overwinning. Het werd ons ook wel gemakkelijker gemaakt wat op het laatst speelde Lochem SP nog maar met acht man. Helaas is gebleken dat Lochem SP onze competitie heeft verlaten en er dus geen punten zijn verdiend. Dan nu onze derde competitie wedstrijd thuis tegen Rietmolen. Ook dit was weer een goede wedstrijd. Waar wij vanuit een goede organisatie de wedstrijd naar onze hand zette. Rietmolen was soms nog wel gevaarlijk dankzij een hele goede spits aan hun kant. Maar uiteindelijk werd het toch een mooie 4-0 zege. Niet alleen zijn onze prestaties goed, ook de sfeer in ons team is prima. Zo word en na de wedstrijd nog vaak met z’n allen wat gedronken in de kantine. Ons goede spel is niet onopvallend gebleven. Zo mochten Coen en Maarten hun debuut bij het derde maken Colin, Bart, en Timo bij het tweede en kreeg Frank van Geenen zelfs speel minuten bij het eerste. Wilt u ons zelf een keer zien spelen, kom dan gerust een keer kijken. Informatie over datums en tijden van onze wedstrijden is te vinden op onze eigen A1 site (www.svdelden.tk) of op de gewone site van SV Delden (www.svdelden.nl).

Harm Jan van der Spek


SV Delden opent welpenveld

Zaterdag 22 oktobervanaf 10.00 uur nodigt de SV. Delden jongens en meisjes vanaf  vier jaar uit kennis te maken met o.a. het welpenvoetbal. Op deze zaterdag wordt het speciaal voor welpenvoetbal aangelegde veld geopend. Om het veld is een boarding aangelegd om de snelheid van het spel te bevorderen. Spelers leren zo sneller te anticiperen op spelsituaties. De hemelsblauwe boarding wordt opgefleurd met gele afdrukken van welpen handjes. Na de opening kunnen ook de gasten kennis maken met dit veld. 
De jeugd van SV. Delden wordt deze ochtend opgevangen door een team van jonge enthousiaste medewerkers. Voor alle belangstellenden is er een gratis kopje koffie in het clubhuis. 
De jeugdafdeling ziet haar leden aantal gestaag groeien. Steeds meer kinderen maar ook ouders vinden de SV Delden een aantrekkelijke vereniging met extra aandacht voor de kleintjes. 
Ieder jeugdteam krijgt bij SV Delden even veel aandacht, wat betekent dat ieder team twee keer per week onder leiding van een ervaren trainer traint en  dat de spelers in gesponsorde shirts spelen. 
Voor meer informatie bent u zaterdagochtend van harte welkom op Sportpark de Mors !

Hans Klumpers  
Tel. 074  376 2933


Delden F2 wint Zwaluwentoernooi

De jongens van F2 hebben het Zwaluwentoernooi (17 september) op sportpark de Mors gewonnen.
De spelers wonnen de drie wedstrijden van Borne, Bentelo en Twenthe. Met fris en goed
voetbal verrasten de jongens het talrijke publiek. Afstandschoten en zelfs een kopbal (Joost) resulteerden in goals.

Het Zwaluwentoernooi is bedoeld om aandacht te vragen voor de gehandicapte mede spelers. Tevens levert het toernooi geld op voor deze groep. Het winnen stond dus niet centraal maar was mooi meegenomen voor DeldenF2. Jongens proficiat.

Hans Klumpers.


Zwaluwentoernooi SV Delden F3 

Om 08.00 uur waren we paraat. Toch wel een beetje zenuwachtig want dit was ons eerste echte toernooi. Aangekomen in Borne gingen we ons omkleden en om 09.00 uur was de eerste wedstrijd. We moesten tegen Rood Zwart. Spannend!!! 
Het eerste doelpunt viel al snel 1 – 0. De 2 – 0 liet ook niet lang op zich wachten en toen de 3 – 0 viel was het feest.

De tweede wedstrijd was tegen GFC en deze was een stuk pittiger en deze hebben we dan ook verloren met 1 – 0. De laatste wedstrijd was tegen Borne, we hoorden al dat de keeper heel goed was. Na een paar gemiste kansen werd het 1 – 0 voor ons. De keeper was inderdaad goed maar kon ook de 2 – 0 niet tegenhouden. Toen kregen wij er ook een om de oren, en uiteindelijk scoorden wij nog een keer en werd het 3 – 1. Weer gewonnen!!!

We zijn tweede geworden en kregen allemaal een mooi vaantje van het zwaluwentoernooi.
In de kantine nog even wat drinken en toen gingen we voldaan weer naar huis. Het was een erg leuke ochtend.

Spelers van SV Delden F3


Open dag druk bezocht

De open dag, die de jeugdafdeling van onze vereniging heeft georganiseerd, heeft veel belangstelling getrokken.
Het startsein voor de dag was een spectaculair vuurwerk. Vervolgens lieten de meer dan honderd kinderen blauw-gele ballonnen op.
Het hoogtepunt van de dag was de tienkamp. Over het hele sportcomplex waren de onderdelen opgesteld.
Ook de atletiek onderdelen zoals het hoog –en verspringen vielen erg in de smaak.

De deelnemers, die een doelpunt scoorden bij een shoot out  en het penalty schieten verdienen een compliment want de keepers gaven niets weg. Prima gedaan.  Na afloop van de tienkamp zijn de prijzen (mooie ballen) aan de winaars uitgereikt. Onder begeleiding konden de kinderen deelnemen aan trainingen die een prima beeld gaven hoe onze vereniging  de jeugd kennis laat maken met het voetbal. Dit was een unieke training, die veel positieve reacties opleverde.

Een veel gehoorde opmerking van nieuwe ouders was dat ons sportcomplex er schitterend bijligt en geen hinder ondervindt van het wegverkeer: kindvriendelijk dus.

Al met al was het een zeer geslaagde dag.

Hans Klumpers.


Pupil van de maand: Mathijs ter Keurs

Hallo ik ben Mathijs ter Keurs en voetbal bij S.V. Delden in de Welpen.

Zondag 18 september was ik de pupil van de week bij de wedstrijd S.V. Delden - KOSC. 
Papa, mijn broer Stefan en ik moesten om 13.30 komen in de kantine van S.V. Delden waar meneer Klumpers op ons wachtte. Wij kregen toen iets te drinken en uitleg over wat wij allemaal gingen doen deze middag. Hierna heb ik de mooie “Pupil van de Week” kleren aangedaan. In deze sportieve outfit heb ik even meegedaan met de warming-up en kennis gemaakt met de trainer. Ook mocht ik een paar penalty’s nemen tegen de Keeper Tom Sueters. Ik heb hem alle hoeken van het doel laten zien (grapje). 
Na de warming-up moest ik mij melden bij de scheidsrechter. De scheidsrechter gaf mij de wedstrijdbal welke ik mee mocht nemen het veld op. Alle spelers liepen samen in een rij achter mij en de scheidsrechter het veld op naar de middenstip. Toen alle handjes waren geschud en met een muntje bepaald was wie er mocht aftrappen moest ik met de bal vanaf de middenstip naar de keeper van S.V. Delden rennen om daar een doelpunt te maken. Dit was natuurlijk geen probleem.In de dug-out heb ik samen met de reserve spelers naar de wedstrijd gekeken. De eerste helft was prachtig, Delden scoorde 2 maal.In de rust kregen wij patat en limonade en papa een biertje. De tweede helft was ook heel mooi want er werden 3 doelpunten gemaakt voor Delden. Na afloop van de wedstrijd kreeg ik een echte wedstrijdbal met alle namen van de S.V. Delden spelers.Deze middag zal ik nog vaak aan terug denken, S.V. Delden bedankt !!!!!

Mathijs ter Keurs