Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Activiteiten Agenda
Belangrijk
Belangrijke mededeling van de secretaris
In gesprek met: Gerrit Holterman
SV Delden Darts-Trophy 2006 - Een impressie
Terugblijk scheidsrechters-bijeenkomsten 
Trainingskamp Delden 4........
Roken in het clubhuis
Speurtocht A- en B- jeugd geslaagd
Marc & Carmen getrouwd
De Winterstop

Terugblik kaartseizoen 2005-2006


Van de redactie

Ons aprilnummer geeft allerlei verslagen te zien van diverse verenigingsactiviteiten. We voerden een gesprek met een S.V.Delden lid  in hart en nieren nl. Gerrit Holterman; en dit niet alleen om het feit dat hij zo juist de A.O.W.-status bereikte !
Prettig is het te kunnen constateren dat ook de tweede generatie Holtermannen uit “De Laan”evenzeer uit het goede Twickelse eikenhout gesneden zijn!
Hans Klumpers snijdt een terecht maar altijd heikel punt aan : “Roken in ons clubhuis ? “
De dart-kampioenschappen verliepen ook dit jaar weer succesvol; in dit nummer een verslag hiervan.
Belangrijk zijn de mededelingen van onze secretaresse Dini Oplaat over de invoering van spelerspassen voor junioren en senioren. Kennelijk doet de KNVB niet mee aan vermindering van bureaucratische zaken.

Verder lezen jullie in deze uitgave o.a. :

-     een verslag bijeenkomst met scheidsrechter Arjan Laarhuis;
-         een belangrijke mededeling vervoer kinderen
-         een verslag afsluiting kaarttoernooi 2005/2006 door Gerrit Paskamp;
-         mededelingen bestuur door voorzitter Jan Vriezekolk;
-         een verslag van het trainingskamp 4e elftal
-         mededelingen jeugdafdeling.
-         en meer interessante artikelen.  

Veel leesplezier.

Namens redactie,

 

Gerrit Seppenwoolde

Kopie inleveren voor: 1 juni 2006 bij:
HENK TER HOFSTé, W ILHELMINASTRAAT 6, 7491 EG DELDEN.

TEL. 074 3762539,

E-MAILADRES : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Van de voorzitter

De competitie is in een cruciale fase beland. In het bijzonder zal ons eerste team vol aan de bak moeten om het 5e klasseschap te behouden. Met de inzet van alle leden moet dit kunnen lukken. Het bestuur was voor aanvang van het voetbalseizoen er van uit gegaan dat 7 mei de competitie ten einde zou zijn. Op deze zondag viert de Deldense Schuttersvereniging haar 60 jarig jubileum. Voor deze gelegenheid hebben wij het gebruik van onze accommodatie toegezegd. Er zal een groot schuttersevenement plaatsvinden met een 20 tal verenigingen inclusief muziekkorpsen. Er zijn diverse wedstrijden, zoals defileren, vendel -, muziek -, bieleman -, schiet -, en koningswedstrijden. In dit weekend kunnen er dus geen voetbalwedstrijden plaatsvinden op de Mors. Jan Holterman zoekt in samenwerking met de KNVB naar alternatieven.

In maart werden er een tweetal scheidsrechters informatie avonden gehouden onder leiding van Arjan Laarhuis. Gezien de positieve reacties werd hier duidelijk in een behoefte voorzien. Er worden ook scheidsrechtercursussen aangeboden. Liefhebbers hiervoor kunnen contact opnemen metJan Holterman. Martin Wardenburg zal met ingang van het volgende seizoen op gaan treden als scheidsrechters-coördinator. Te zijner tijd komen wij hier middels clubblad en website op terug. 

Tot slot wensen wij allen heel veel succes in de eindfase van de competitie.

 

Namens het bestuur,

Jan Vriezekolk.


Activiteiten Agenda

Onderstaand treffen jullie de agenda aan van de vele activiteiten, die tijdens dit seizoen zullen worden georganiseerd.
Zet deze data met dikke letters in je agenda of computer.

15 april:                       Eieren zoeken voor de kleinste jeugd.
                                   Het begint om 11.00 uur. Meer informatie volgt  Inloopochtend voor welpen. Aanvang: 10.00 uur

 9 t/m 11 juni:                A – en B elftallen naar Ense-Niederense Duitsland.

 21 t/m 23 juli:               Jeugdkampen.

 26 augustus:               Open dag met het voetbaldorp van F.C. Twente.
Het voetbaldorp bestaat uit: 2 voetbalboardings, Een Panna Arena, Een tent, Een grote entreeboog, een Voetbalschool en nog veel meer.


Belangrijk !

Vervoer van kinderen in de auto. Autogordels verplicht !!!

Vanaf 1 maart 2006 zijn de regels betreffende het vervoeren van kinderen in de auto fors strenger geworden. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen om het vervoeren van kinderen veiliger te maken.

-       Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten altijd in een passend en goedgekeurd kinderzitje of op een zittingverhoger, zowel voorin als achterin, vervoerd worden.

-       Het gebruiken van de driepuntsgordel als heupgordel is niet meer toegestaan. Het onder de arm of achter het lichaam langs leiden is niet meer toegestaan. Gordelgeleiders zijn eveneens      niet meer toegestaan.

-       Wie groter is dan 1.35 meter moet de veiligheidsgordel van de auto gebruiken, ook op de achterbank.

-       Als op de achterbank al twee autostoeltjes of zittingverhogers in gebruik zijn, mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats volstaan met het gebruik van de gordel.

-       Vervoer van andere kinderen: Van ouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind, kleiner dan 1.35 meter , een autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben.
   Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarbij andere kinderen vervoerd worden.

-        

-       Bij onze vereniging zal dit veelal voorkomen als een jeugdelftal een uitwedstrijd speelt. Voor deze kinderen kan niet altijd een autostoeltje of zittingverhoger aanwezig zijn. De wet heeft     hiervoor een uitzonderingsbepaling gemaakt welke als volgt wordt beschreven:
Bij dit soort vervoer, over beperkte afstand, mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar, niet zijnde de eigen kinderen, vervoerd worden met gebruik van de gordel.

Het bestuur van S.V. Delden heeft betreffende het bovenstaande het volgende besloten:

Indien u als ouder wilt dat uw kind bij een ander in de auto vervoerd wordt in een autostoeltje of zittingverhoger, dient u hier zelf voor zorg te dragen. Het vervoer blijft de verantwoordelijkheid voor u als ouder.

 

Het bestuur


Belangrijke mededeling van de secretaris

Voor iedereen: de spelerspas

Vanaf het seizoen 2006/'07 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen in het bezit zijn vaneen spelerspas. De KNVB heeft vanaf seizoen 2002/' 03 in West II een proef gehouden met de spelerspas en op basis van de goede resultaten en de positieve reacties is besloten over te gaan tot landelijke invoering.
Het mag duidelijk zijn: de spelerspas moet de sportiviteit op en rond de velden verhogen. Het is vanaf volgend seizoen niet meer mogelijk een valse naam op te geven of een ongerechtigde speler op te stellen. Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, kun je aantonen dat je lid bent van een voetbalvereniging en dat je geregistreerd staat bij de KNVB. Indien spelers geen pas kunnen overleggen mogen zij niet spelen. Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter, in het bijzijn van beide aanvoerders/leiders, controleren of de foto's op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers.

De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen straks met behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:

• De identiteit van de speler
• Of de speler lid is van de KNVB
• Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging die is aangesloten bij de KNVB
• Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen. Doet er bijvoorbeeld geen B-junior mee bij C?
• Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?

Dit seizoen merken de leden nog niet zoveel van de spelerspas. Het enige dat zij nu moeten doen is zorgen dat er een pasfoto en een handtekening op hun fotoformulier komt te staan. Deze formulieren zijn vanaf januari bij de clubs in bezit. Als de fotoformulieren niet op tijd teruggestuurd zijn, krijgen de spelers namelijk niet op tijd hun pas, waardoor zij niet kunnen spelen in het nieuwe seizoen.  

Vergeet dus niet de pasfoto in te leveren en het formulier te tekenen! Laten we er met z'n allen een groot succes van maken.

Dini Oplaat


In gesprek met: Gerrit Holterman

In het kader van deze rubriek hebben we deze keer een bezoek gebracht aan Gerrit Holterman. Zoals vele ouderen zich zullen herinneren heeft Gerrit lange tijd bij onze vereniging gespeeld.  

Iets in het algemeen over Gerrit:
Gerrit is sinds 1973 getrouwd met Jenny Hemmink. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, allen zonen en wel bekend bij onze vereniging, namelijk Jan, Johan en Wim.
Gerrit heeft als beroep: kantonnier bij Rijkswaterstaat. Zijn leeftijd is 65 jaar.
Naast voetbal heeft Gerrit als grote hobby: biljarten en het fokken van paarden. 
Niet zonder trots vertelt Gerrit dat hij onlangs op televisie een door hem gefokt paard (bij de geboorte Henkie genoemd) zag meedoen aan een wereldbeker concours in Royal Albert Hall in Londen. Inderdaad een reden om trots op te zijn.
Gerrit kwam omstreeks zijn 13e jaar bij onze vereniging. Hij kwam in de B-jeugd terecht. Omdat onze vereniging in die jaren maar twee jeugdelftallen had speelde Gerrit met zijn 13 jaar in het B-elftal. Dat dit elftal vaak met grote cijfers klop kreeg mocht de pret niet drukken want de volgende zaterdag werd er met hetzelfde elan weer op de fiets naar de volgende wedstrijd gegaan, want voetballen was zijn passie. 
Veel werd er gespeeld op het schoolplein van O.B.S. Eschschool met de gebroeders Laarhuis, Gerrit Zendman en vele anderen, die later allen lid werden van onze vereniging.
Door familieomstandigheden werd de hulp van Gerrit ingeroepen om de boerderij te runnen zodat er weinig tijd overbleef voor voetballen en Gerrit slechts 2 jaar lid kon blijven. Hij werd weer lid op zijn negentiende. De oorzaak hiervan was een onderlinge wedstrijd tussen de supporters van de beide plaatselijke verenigingen.
Gezien zijn leeftijd begon Gerrit toen direct bij de senioren en wel in het tweede. Dit was een elftal van een hoog ‘Holterman’gehalte want ook zijn broers Henk, Jan (Helaas veel te vroeg overleden) en Wim speelden in dit elftal. Na een tijdje maakte de Holterman-clan promotie naar het eerste elftal. 
Een tegenstander van hem was eens een keer Abe Lenstra, die toentertijd in zijn nadagen bij S.O.S. Hellendoorn speelde. Gerrit heeft geprobeerd tot zijn vijftigste actief te blijven als voetballer maar dat lukte net niet. Op zijn negenenveertigste zei zijn lichaam: Het is genoeg en Gerrit moest noodgedwongen stoppen. Niet zonder trots zegt dat hij gedurende zijn gehele voetbalcarrière nog nooit geschorst is geweest.
In zijn actieve voetballoopbaan was Gerrit ook nog bestuurslid en was verantwoordelijk voor de terreinen en accommodatie. Eigenlijk is Gerrit dat nu nog een beetje want hij heeft de taak van veldverzorger op zich genomen zoals het belijnen van de velden. 
Ook is Gerrit elke maandagmorgen te vinden als lid van de schoonmaakploeg bij en in onze accommodatie.
Niemand heeft te klagen over de lijnen op het veld want deze zien er altijd pico-bello uit. Alleen de scheidsrechter kan een hierop kritiek geven want Gerrit verrekt het gewoon penaltystippen aan te brengen. Hij vindt dat nutteloos omdat de scheidsrechter zelf toch altijd de maat neemt en zich weinig aan de gemaakte stip laat liggen. Daarom weigert Gerrit penaltystippen aan te brengen.
Toen hem de vraag werd gesteld: Wat is het verschil tussen het voetbal van toen en dat van nu, moest Gerrit een tijdje nadenken. Tenslotte antwoordde hij: Vroeger werd er meer over de vleugels gespeeld. Dan kon toen nog met het stopperspil systeem. Vandaag is het spel sneller en moet er sneller gehandeld worden. Vandaag de  dag zie je ook bijna geen acties meer, A, omdat je, als je er een maakt, je subiet word neergelegd en B, omdat de trainer het liever niet ziet. Als echte voetballiefhebber vindt Gerrit dit ontzettend jammer. 
Qua mentaliteit was het volgens Gerrit vroeger veel beter. Toen ging je met plezier je hobby uitoefenen, nu lijkt het erop dat het soms met tegenzin gebeurt. Gerrit wijt dit aan de huidige tijd. Vroeger ging je vaak op zondagavond naar de Zon in Goor. Die sloot dan om 24.00 uur en kwam je, in vergelijking met het heden, relatief vroeg in huis. Vandaag de dag is het zo, dat je op genoemd tijdstip pas heen stappen gaat, nadat je je eerst ook nog heb ingedronken. Dan kun je ook op de zondag geen wedstrijd spelen, aldus Gerrit. Vroeger speelde hij in het tweede en als het eerste je dan nodig had, ging je gewoon met het eerste mee. Dat was vanzelfsprekend.
Gerrit vindt onze club mooi,fijn, gezellig maar ook een gezonde vereniging, hoewel het dit seizoen iets minder loopt doordat de resultaten wat achter blijven. Zoals zo velen pleit Gerrit ervoor de nodige aandacht te blijven geven aan de jeugd en deze intensief te begeleiden, Dit is heel belangrijk.
Gerrit is fan van Heracles Almelo. Dit is gekomen door ene Jan ten Hove die hem vaak naar de Bornsestraat meenam achter op het brommertje. Hij vindt dat Heracles bijna het mooiste voetbal speelt van Nederland. Dat kan ook niet anders als je de meest in een seizoen scorende spits in je gelederen heb gehad, namelijk Joop Schumann, die er 47 inlegde.
Tot slot en hoe kan dat anders werd de vraag aan Gerrit voorgelegd wie wereldkampioen wordt de komende zomer. Gerrit zijn prognose is:

1e. Brazilie, 2e. Ivoorkust, 3e Argentinië.

Nederland komt door de voorronde maar blijft steken in 1/8 finale.

Gerrit Seppenwoolde en Henk ter Hofsté


SV Delden Darts-Trophy 2006 - Een impressie

Zaterdag 18 februari jongstleden werd in het clubgebouw van SV Delden het jaarlijkse darttoernooi gehouden, alweer voor het vierde jaar in successie! Door de groeiende animo de afgelopen jaren kon de organisatie (Edwin Hietbrink, Urban Pots en Marthijn Zweepe) dit jaar het deelnemersveld uitbreiden van 32 naar 40 spelers. Een ongekend aantal deelnemers in de historie van dit darttoernooi!
Als grote publiektrekker werd deze editie opgeluisterd met een professionele mastercaller, daar de mastercaller van vorig jaar verstek moest laten gaan in verband met dartverplichtingen. Benno Nobbenhuis wist dit jaar het spektakel van prima commentaar te voorzien, waarbij ook Party Service Delden niet van sluikreclame werd onthouden.
In de voorronden werd gewerkt met poules van vier spelers, waarbij de indeling door louter toeval bepaald was. Het aantal legs voor en legs tegen moest bepalen welke spelers doorgingen naar de volgende ronde. Dit leverde veel leuke potjes op waarbij het niveau nogal sterk wisselde, zoals het een darttoernooi bij een voetbalvereniging betaamt. André Pots wist de toon snel te zetten door gelijk met zijn eerste worp een 180’er te gooien, knap werk!
Vanaf de tweede ronde werd middels knock-out wedstrijden toegewerkt naar de grote finale. Hierin troffen Michiel Borgeling en Ed Strokkentreeff elkaar, welke in de halve finales respectievelijk te sterk waren voor René Holtkamp en Bjorn Semmekrot. De finale kon rekenen op grote publieke belangstelling, waarbij Michiel de betere darter bleek en met de grootste prijs aan de haal kon gaan!

De organisatie wil de darters, toeschouwers en vrijwilligers bedanken voor het wederom tot een succes maken van de SV Delden Darts Trophy!

terug naar inhoud clubblad


Terugblik scheidsrechters-bijeenkomsten

Op 16 januari en op 6 maart hebben we twee avonden georganiseerd voor onze huidige en voor potentiële toekomstige scheidsrechters. Beide avonden kwam Arjan Laarhuis een en ander vertellen over opleidingsmogelijkheden, over spelregelkennis, en over zijn ervaringen als KNVB-scheidsrechter. De eerste avond was vooral bedoeld voor spelers van het A-elftal .Enkelen van hen fluiten inmiddels al wedstrijden van de F-pupillen. Hopelijk kunnen we dit aantal de komende tijd nog wat uitbreiden, mogelijk in combinatie met een (sportgerelateerd) vak dat deze jongens op school volgen. 

De tweede avond waren alle huidige clubscheidsrechters uitgenodigd. De belangrijkste uitkomsten van deze avond zijn de volgende. 1. Acht van de aanwezigen hebben aangegeven bereid te zijn in de loop van dit jaar een (opfris)scheidsrechterscursus te volgen. 2. Vanuit de vereniging willen we wat meer gaan doen aan begeleiding en ondersteuning van onze scheidsrechters. In dit verband zal Martin Wardenburg een belangrijke rol gaan vervullen. Als 'scheidsrechterscoördinator' zal Martin onze scheidsrechters op de hoogte houden van relevante informatie die door de KNVB wordt aangeleverd (spelregelwijzigingen bijvoorbeeld). Aan het begin van elk nieuw seizoen zal hiertoe o.a. een 'aftrapbijeenkomst' voor alle scheidsrechters worden gehouden. Bovendien zal Martin het aanspreekpunt zijn voor onze scheidsrechters wanneer zij in praktijk, zowel in als buiten het veld, tegen onverhoopte problemen aan zouden lopen. 

Met dank aan Arjan, kijken we al met al terug op twee zeergeslaagde bijeenkomsten. We zijn er van overtuigd dat onze scheidsrechters, ook in de toekomst, kundig en met plezier hun wedstrijden blijven fluiten.

Heeft u, of heb jij, ook interesse om bij S.V. Delden af en toe een wedstrijd te fluiten? Aarzel dan niet en neem contact op met een van ondergetekenden.

Voor meer informatie:

Martin Wardenburg scheidsrechterscoördinator 074-2665838

Marianne Wold secretaris jeugd 074-3761399

Jan Holterman wedstrijdsecretaris 06-23309011


Trainingskamp Delden 4.......

“Trainingskamp” Winterberg van 13/1 t/m 16/1.

Na voorgaande succes trainingskampen in 2003 en 2004, werd er dit jaar besloten wederom een trainingskamp te organiseren, de locatie……Winterberg.
Aangezien Winterberg op redelijke hoogte ligt, is besloten om er een hoogte stage van te maken, zodat er voldoende witte bloedlichaampjes aangemaakt konden worden (slim van de organisatie).
Dit jaar geen spelers op proef mee genomen, want onze selectie is immers (in principe) breed genoeg.
Een aantal spelers moest verstek laten gaan dit i.v.m. hun te drukke werkzaamheden, sommigen van hen maakten dit pas zelfs vlak voor aanvang van het trainingskamp bekend, waardoor de groep uiteindelijk uit negen man bestond.
Eenmaal aangekomen bij ons verblijf bleek het te gaan om een bungalow park met de naam center parcs hoch sauerland.
Na een welkoms gluhwein te hebben gedronken werden de tassen op de slaapkamers gedropt en werd meteen de zwembroek aangetrokken.
Sommigen vonden het niet nodig om er een lange broek over aan te trekken, waardoor men dus gewapend met zwembroek en handdoek op pad ging naar het subtropisch zwemparadijs, onderweg zag je de mensen denken, blode hollander, en nee we zijn ook niet krank im kopf.
Terug in het huisje wachtte ons het inmiddels beruchte bierspel.
Na een aantal “wilde taferelen”, zoals het hinkelen op een zebrapad, en ja ja het k…..kussen van K…. door Roy , waar Roy. zichtbaar van genoot.
Na een half uur waren de meeste deelnemers van het spel al niet echt meer bij de les, maar dat kwam vooral door dat het aantal gedronken vingers niet altijd even serieus werd genomen.
Na het bierspel, maakten wij ons op voor het eten.
De schnitzel, gebakken aardappelen en doperwten gingen er na deze nu al vermoeiende dag goed in. 
Na het eten gingen we naar de op het park gelegen Ierse pub, waar Rob, Renzo en Richard zich bij ons voegden, en de groep zo uit de uiteindelijke negen man bestond.
Zaterdags, gingen we bowlen, na eerst een stevig ontbijt te hebben genuttigd, met broodjes, diverse soorten beleg, gebakken eieren, koffie, thee, yogidrink, melk en……bier.
Aangekomen bij de bowlingbanen, liet iedereen zich van zijn beste bowling kant zien, en gingen de kegels rijkelijk tegen de vlakte, en dan heb ik het niet over de drankkegels, nee die werden weggespoeld met de diverse Warsteinertjes, al hadden velen (uitgezonderd van een paar natuur talenten Wouter en Ralf) het er wel moeilijk mee.
Dit was de training voor zaterdag.
De armpjes en benen waren warm gedraaid, om vervolgens terug in het huisje even de nodige rust te pakken, daarna even douchen, en klaar maken voor het avond programma.
Het avond programma betekende een taxi naar Winterberg.
We lieten ons door een vriendelijke taxichauffeur rond rijden door het mooie en pittoreske Winterberg.
Na een aantal indrukwekkende gebouwen te hebben aanschouwen, bleven we stilstaan bij een zeer mooi en fraai gebouw, waar voor het raam het neonlicht van een voor ons wel heel bekende regionale bier brouwerij brandde. Dus besloten we daar maar naar binnen te gaan.
Toen eenmaal bleek dat dit een kroeg was, besloten we hier maar te blijven en er het beste ervan te maken.
Na eerst even de kat uit de boom te hebben gekeken (we blijven immers Tukkers), en diverse fraaie kapsels te hebben gezien, dachten we te zijn aangekomen bij de Duitse versie van de Hengelose dancing nul 74.
Maar gelukkig was de muziek een bepalende factor die het ijs deed doen breken, waardoor zelfs sommigen van ons (geen namen) een poging waagden om zijn beste beentje voor te zetten.Na diverse wedstrijdjes bier drinken tegen onze Duitse opponenten, bleek dat wij de absolute winnaars waren.
6 x een buis van 5 liter was al genoeg voor de overwinning (zal daar de betekenis van het woord buizen mee te maken hebben???).
We gingen in lekker tempo door, en begonnen een beetje om ons heen te kijken naar het vrouwelijk schoon.
Je weet dat je dan in de Pruis al snel bent uitgekeken, maar ook hier waren er gelukkig meerdere Nederlanders aanwezig.
Terwijl de vrijgezellen jongens, daar kennelijk niets van moesten weten, moesten de andere jongens de dames teleurstellen met het bericht dat onze vrijgezellen in een diepgaande discussie met elkaar waren beland, beetje jammer.
Aan alles komt een einde, en dus ook aan deze avond.
Rollend de kroeg verlatend stond onze vriendelijke taxichauffeur al op ons te wachten.
De terugreis verliep voorspoedig en het gezang uit de gesmeerde kelen galmde in de taxibus en directe omgeving goed door.
Terug op het park moest er nog even met een tuin tafel van de berg af worden gerodeld, met als grootste verschil dat er hier geen rem op zat, en het woord bremsen op dat moment een nutteloze betekenis had.
Dit leidde tot hilarische momenten en een flinke glip in een vinger van Roy S.
Zondag eerst even lekker ontbijten, tenminste voor diegene die het weg konden krijgen.
Na het ontbijt werd ons “trainingskamp” voortgezet en werd er na een stevige warming-up, getraind.
De training bestond uit voetvolley en een partijtje.
Na de training, maakten wij ons op voor het avondeten, dat bestond uit een lekker broodje shoarma.
Na het eten namen we afscheid van Rob, Renzo en Richard (d’ries), die i.v.m. werkzaamheden ons iets eerder moesten verlaten.
Rond een uur of tien, gingen we weer richting de pub, waar we op toepasselijke wijze ons “trainingskamp” zouden afsluiten.
Wederom was dit een zeer geslaagde avond, waar op het laatst alleen nog tukkers aan de bar zaten, stonden, hingen of lagen.
Na een aantal gesprekken met mensen uit Buurse, Rijssen, en Hellendoorn werd er besloten om aan het eind van de competitie maar een minitoernooitje te gaan organiseren inclusief B.B.Q.
Ook aan deze avond kwam een einde en nadat Roy en Ralf nog even de tafels en stoelen hadden verplaatst, ging iedereen naar het huisje, waar men zich opmaakte voor een goede nachtrust om vervolgens de volgende ochtend weer fris(?) de terug reis te kunnen aanvangen.
Na nog even vermeld te hebben, dat ook dit jaar de jaarlijkse wisseltrofeen uitgedeeld zijn aan respectievelijk Dennis de Vos; de lekke bal, oftewel de aanmoedigingsprijs, dit vanwege zijn staat van dienst voor DELDEN 4.
Het verzoek om zijn contract te verlengen werd door hem in overweging genomen, maar er is al wel een mondeling akkoord bereikt met Dennis.
De gouden schoen ging dit jaar naar Gerbrand K(n)ooiker, oftewel beste speler van DELDEN 4.
Dit mede door zijn fabuleuze redding van een penalty, en de daarop volgende rebound tegen koploper Enter.
Gerbrand en Delden 4 zijn al met elkaar overeengekomen om zijn contract tussentijds open te breken en te verlengen voor de duur van minimaal 6 jaar, dat betekend dat Gerbrand tot het einde van het seizoen van 2012 op de velden van s.v.Delden te bewonderen zal zijn, en wellicht daarna de functie van technisch directeur op zich zal nemen.
Al met al een zeer geslaagd trainingskamp, en al duidelijk is dat dit volgend jaar wederom zal plaats vinden, maar dan uiteraard op een andere lokatie.

Langs deze weg wil ik, en ook mijn teamgenoten de organisatie nogmaals hartelijk danken voor dit geweldige “trainingsweekend”
Dus………….BEDANKT!!!!!!


Roken in het clubhuis

Het niet roken op de zaterdagochtend in ons clubhuis is een goede gewoonte geworden. Een enkeling moet er nog wel eens op gewezen worden dat er niet gerookt mag worden, dit levert echter geen problemen op. Niet roken waar de kleintjes bij zijn is een slogan die de meeste rokers respecteren.
Maar wat ongezond voor de kinderen is, is toch ook niet gezond voor de oudere jeugd en de senioren. Waarom wel op zaterdagochtend niet roken en de rest van de week wel roken? Vooral onze leden die hinder ondervinden van de rook en min of meer verplicht zijn om de verontreinigde lucht in te ademen, is het geen pretje om in het clubhuis te zijn. Dit is vooral van toepassing als het druk is. 
Zou het onze vereniging niet sieren om maatregelen te nemen ter bescherming van die leden die niet willen meeroken met onze leden die zo nodig wel willen roken? Als voorschot op wettelijke maatregelen, die een algemeen rookverbod zullen inhouden, kan er een goede afzuiging of een rook vrij gedeelte in ons clubhuis gerealiseerd worden. De rokers mogen rustig genieten van hun rokertje maar daar hoeft de niet roker toch geen last van te hebben?

Ik hoop dat dit de discussie over  rookmaatregelen in ons clubhuis, van onze sportvereniging, op gang zal brengen. Hopelijk blijft het bestuur van S.V. Delden tijdens de  discussie niet buitenspel staan en neemt zij haar verantwoordelijkheid.

Hans Klumpers  

P.S. Iets voor de stelling van de maand?

* bericht van de webmaster: De stelling is aangenomen voor de maand Mei


Speurtocht A- en B- jeugd geslaagd

Op een koude vrijdagavond in februari had het jeugdbestuur een speurtocht georganiseerd voor de A en B jeugd. De opkomst was groot en even na half acht werden de jeugdspelers in groepjes verdeeld. Onderweg kwamen de groepjes naast surveillerende agenten, te weten Jos Kockman en Rob ten Voorde, ook de jeugdleiders van de elftallen op de fiets tegen. Halverwege de tocht stonden de groepjes een spellencircuit te wachten. Dit circuit bestond o.a. uit spijkerbroek hangen en het horizontaal optillen van zoveel mogelijk bakstenen. 

 Nadat uiteindelijk alle groepjes waren binnengekomen in de kantine moesten ze nog een aantal vragen maken die de nodige (club)kennis vereiste. Toen kon het “feest”beginnen. Met gratis patat en de nodige biertjes werd het nog erg gezellig in de kantine.

Zo tegen twaalven kon de (speur)tocht naar huis beginnen. We kunnen rustig spreken van een geslaagde avond. Daarom: Alle vrijwilligers Bedankt!


Marc & Carmen getrouwd

Vrijdag 31 maart zijn Marc Brinkcate en Carmen Smienk in Tubbergen getrouwd. Zowel Marc als Carmen zijn nauw betrokken bij het SV Delden gebeuren.
Marc is actief als de technische man in ons jeugdbestuur en Carmen is leidster van de F 3. Marc speelt ook nog op de zondag in het eerste en als spits heeft hij al voor menig succes gezorgd. Dat het jeugdbestuur zulke echte clubmensen niet mag vergeten op zo'n heuglijke dag als een trouwdag is, moge voor een ieder duidelijk zijn.
Gewapend met heel veel bloemen en een bal voorzien van de handtekeningen van de F 3 spelers gingen we naar Tubbergen alwaar het echtpaar is getrouwd. In het sfeer volle Oude Raadhuis ontving het kers verse echtpaar de afvaardiging uit Delden. Na even wachten, men was nog aan het eten, mochten de in de traditionele shirts gestoken spelertjes de zaal betreden.
Met de twee grote SV Delden vlaggen trokken ze wel de nodige aandacht. Carmen werd bedolven onder de bloemen en  Marc kreeg de bal.
Voor alle kinderen hadden Marc en Carmen een verrassend leuk cadeautje. Marc en Carmen waren blij verrast met deze SV Delden en bedankten dan ook spelers,leiders en ouders. 
Vooral dankzij een aantal ouders en vooral  Freddie was het een zeer geslaagd uitstapje naar Tubbergen.

Hans Klumpers


De Winterstop

Ieder voetbalseizoen wordt weer ruw onderbroken door een stop tijdens de wintermaanden.
De velden zijn dan vaak net te slecht om lekker te voetballen. Ook het trainingsveld rolt niet meer zo fijn. Kortom het is kommer en kwel wat de velden betreft. De kleintjes vermaken zich in de zaal terwijl voor de oudere jeugd af en toe een kunstgrasveld wordt geregeld. Als deze stop lang duurt gaat de lol er snel af, iedere voetballer wil zo snel mogelijk weer aan de normale competitie  deelnemen. 
Op vrijdagavond horen dat je wedstrijd niet doorgaat blijft natuurlijk balen, maar hier kun je weinig aan doen. Onze consul wacht zo lang mogelijk met het afgelasten in de hoop dat het toch nog door kan gaan. Tijdens de winterstop hebben onze spelers deel kunnen nemen aan o.m. zaalvoetbaltoernooien, een smokkeltocht en een spelletjesmiddag.
In de maand maart is vaak het aflastings-leed geleden en keert het competitie ritme terug. Het jeugdbestuur wenst een ieder een succesvolle tweede helft van de competitie.

Hans Klumpers.


Terugblik kaartseizoen 2005-2006

Op 24 maart jl. was onze laatste kaartavond i.p.v. 31 maart, daar op deze dag onze ‘spits’Marc Brinkcate de boot inging (De huwelijksboot, wel te verstaan) met zijn Carmen Bij deze nog beiden van harte gefeliciteerd.
De bedoeling was dat er dan meer hartenjagers zouden komen. Maar helaas er waren er maar zes. Een trend, die zich het hele seizoen al heeft voorgedaan bij de hartenjagers. De ene keer was een volle bak en dan een avond met zijn zessen.
Bij de kruisjassers was de opkomst wel beter (mede dankzij vele telefoontjes en enkele oldtimers). Kan de jeugd niet meer kruisjassen?  

Traditioneel er de laatste avond er eieren gekookt en geconsumeerd. (Een vervroegd Pasen). Maar dit is ook niet doorgegaan. i.v.m. de afwezigheid van onze vaste drie verzorgingsdames. Ze waren helaas nch good te passe. Anke, Anita en Dinie nogmaals bedankt voor de goede verzorging en het bloemetje, wat je man heeft meegebracht, was niet van hemzelf maar van de organisatie. Gelukkig was Richard er als stand-in, maar hij durfde zich niet aan het eieren koken te wagen. De eieren zijn dan maar als prijzen uitgedeeld. 

Om voor de bekers/wisselbeker in aanmerking te kunnen komen moest men minimaal 4 van de 6 avonden aanwezig zijn. Bij de hartenjagers waren er dat buiten de zes meter Holterman maar 3, terwijl er bij kruisjassers er elf man in de race waren. 
Dat (oud-)scheidsrechters niet alleen verstand van voetbal hebben (wat langs de lijn nogal vaag betwijfeld wordt) maar ook van kaarten, blijkt wel uit de eindstand, die met overmacht gewonnen werd.

De eindstand werd:

1)      Hartenjagen:

§         Martin Wardenburg                 25 pnt. (Beker)
§         Johan Holterman                    32 pnt.
§         Wim Holterman                      33 pnt.
§         Freek Borgelink                      36 pnt.
§         Jan Holterman                        36 pnt.
§         Henk van Geenen                   42 pnt.

De beker(s) en prijzen werden uitgereikt door Henk van Geenen.

2) Eindstand kruisjassen:

Gerrit Paskamp                         4065 pnt. (Beker).
Wim Mensink                            3823 pnt
Gerrit Seppenwoolde                  3785 pnt.
Jan Brinkcate                            3734 pnt.
Johan Laarhuis                          3723 pnt.
Gerrit Holterman                        3652 pnt.
Toon Breukers                           3642 pnt.
Herman Verdriet                         3634 pnt.
Wim Wold                                 3554 pnt.
Paul Holtkamp                           3456 pnt.
Wim Blekkenhorst                     3385 pnt.  

Hier werden de prijzen uitgereikt door Gerrit Paskamp, die toen hij zichzelf de beker wilde overhandigen geassisteerd werd door Paul Holtkamp.

Ondanks kleine ongemakken is het toch nog een late gelaagde avond geworden.

Voor volgend seizoen moeten we maar eens kijken of de maandagavond geschikter is dan vrijdag. Misschien zijn er andere suggesties: die horen wij dan graag.

Namens de organisatie:

Gerrit Paskamp en Henk van Geenen