Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Afscheid Nick Collins
Oproep.....Oproep
In gesprek met: Hans van Laarhoven
Huldiging
Johan Bos schrijft boek over prestaties van Twentse clubs
SV Delden voorjaarsinloop prima bezocht 
Bardiensten clubhuis
SV Delden-stand trekt veel bezoekers
Pupillen sluiten seizoen af
SV Delden A1; Jong en ambitieus
Seizoen Delden B1 


Van de redactie

In het vorige clubblad werd nog gesproken over “Pogingen tot klassebehoud “.
De spelers en trainer hebben dit ook geprobeerd, maar helaas met onvoldoende resultaat . 

Als we het goed inschatten staan de neuzen weer allemaal dezelfde kant opnl. om het volgend seizoen al het mogelijke te doen om een stuk verloren gegaan terrein te heroveren.  Met elkaar de schouders eronder om de weg omhoog weer te vinden.

In deze uitgave staat onze verzorger Hans van Laarhoven centraal.
Hans is al ruimschoots geslaagd  voor de “Deldense inburgeringscursus “ en nog belangrijker : de familie van Laarhoven komt binnen niet al te lange tijd in Delden wonen !
Welkom !      Henk ter Hofsté had een gesprek met hem.  

Jan Holterman doet voor zover bekend mededelingen over vriendschappelijke wedstrijden en trainingstijden.  Voorzitter Jan Vriezekolk vertelt over bestuurszaken.

Verder is er uiteraard voldoende nieuws over onze jeugdafdeling. Onze stand op de braderie trok weer veel bezoekers.
Het volgende clubblad is weer een speciaal nummer , een bewaarnummer met allerlei informatie over senioren en junioren , trainingen , wedstrijden , trainers/leiders enz.

We wensen iedereen een mooie vakantie en daarna tot ziens op De Mors !


De redactie


Van de voorzitter

Een terugblik op het voetbaljaargang 2005/2006 stemt ons sportief gezien niet tot vreugde.
De degradatie van ons eerste team is natuurlijk teleurstellend. De oorzaken zijn bekend, in de toekomst zal hier lering uitgetrokken moeten worden.

Wel knap is de prestatie van ons A-team. Als eerstejaars A deden zij lang mee voor het kampioenschap. Uiteindelijk werd dit niet gehaald, maar het is een team dat veel perspectief bied voor de toekomst.
Voor de overige teams was het seizoensslot wat chaotisch door de vele afgelastingen.  Onze wedstrijd- secretaris moest veel improviseren om alle teams te laten spelen.

De bouwcommissie is in voorbereiding voor de renovatie van de kleedkamers. Bij diverse verenigingen hebben zij polshoogte genomen om de inrichting ervan zo efficiënt mogelijk te maken. Mede zal er alles aan gedaan worden om eventuele legionella besmettingen te voorkomen. De renovatie zal in fases, twee kleedkamers tegelijk, worden uitgevoerd. In het volgende clubblad houden wij u van de voortgang op de hoogte.

Onlangs kregen alle veldverenigingen in de Hof van Twente een schrijven van de gemeente waarin de huur van de velden werd opgezegd. In de toekomst worden alleen velden verhuurd naar daadwerkelijke speelbehoefte volgens de normering van de KNVB.
Voor SV Delden zou dat betekenen dat wij één speelveld zou moeten inleveren. Het bestuur blijft van mening dat slechts één speelveld onvoldoende is voor de toekomst en de groei van onze vereniging belemmert.
Met de directie van Aparthotel hebben wij een aantal plezierige gesprekken gevoerd over gezamenlijk gebruik van een speelveld. Aparthotel als hoofdhuurder zal daarvoor de door de gemeente gewenste commerciële huur gaan betalen. SV Delden het gebruik voor de wedstrijden in het weekend. Wij menen een drie keer win situatie te hebben gecreëerd, gemeente / Aparthotel en SV Delden. Binnenkort zullen wij de gemeente een gezamenlijk voorstel doen. Wij houden u op de hoogte.

In maart / april was normaliter de jaarlijkse medewerkers avond. Om diverse redenen heeft de feestcommissie voorgesteld deze jaargang bij aanvang van het nieuwe seizoen te laten plaatsvinden.

Paul Holtkamp heeft aangegeven met ingang van het nieuwe seizoen niet meer beschikbaar te zijn als 2e trainer. Helaas, maar onze wedstrijdsecretaris zal trachten deze vacature intern op te lossen. Wij danken Paul voor zijn inzet, hij zal zeker niet uit ons gezichtsveld verdwijnen.

Tot slot wenst het bestuur allen een heel fijne vakantie, goed weerkomm’n en een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wij hebben het nodig.


Namens het bestuur,

Jan Vriezekolk.


Afscheid Nick Collins

Op 21 mei 2006 heeft Nick Collins zijn (voorlopig) laatste wedstrijd gespeeld voor SV Delden 3. Dit na een lange voetbalcarrière. Zoals gebruikelijk bij een afscheid worden er enkele vriendelijke en lovende woorden gesproken / geschreven. Bij deze dus.

Onze Engelsman in Deldense dienst heeft 7 jaar lang gevoetbald in Delden 3. Hij begon zijn carrière als spits. Zo klein als hij is, zo ongrijpbaar was hij voor de tegenstander. A real pain in the ass. 
Vooral de lange bal vanaf de eigen helft achter de defensie van de tegenstander was een kolfje naar Nicks hand. Dankzij zijn snelheid maakte hij op deze manier veel belangrijke doelpunten voor Delden 3. Maar ook met het hoofd lukte het Nick om te scoren. Zelfs in de laatste wedstrijd tegen Rekken 4 wist hij op deze manier de eer van Delden 3 te redden.

Het laatste jaar was hij de rots in de branding van Delden 3 als laatste man. Van spits naar laatste man, ausputzer...... Het kan raar lopen in de voetballerij, in het bijzonder bij Delden 3. Maar ook hier speelde Nick een belangrijke rol. Veel wedstrijden zijn het afgelopen halve jaar met winst afgesloten dankzij de hechte, door Nick geregisseerde defensie. Tussendoor wist hij, als laatste man, ook nog regelmatig te scoren.

Ook buiten het veld was Nick nadrukkelijk aanwezig. Na het trainen het toepen (veel fanatieker dan de voorliggende training), tijdens het trainingskamp handjeklap om Apfelkorn (daar bewaart Nick bijzonder goede herinneringen aan).
In het kader van wist u dat................ is het nog de moeite van het vermelden waard dat de training op de daaropvolgende dag tijdens het bewuste trainingskamp in letterlijk groen grauwe toestand werd afgewerkt en dat het zweet hem letterlijk van alle kanten uitbrak, eigenlijk zonder dat Nick überhaupt in beweging kwam (ook niet als de bal praktisch voor zijn voeten tot stilstand kwam).
Dat was overigens de eerste en laatste training van Nick op een trainingskamp. Uiteraard stond hij wel altijd langs de lijn om degenen die wel gingen trainen (het was tenslotte trainingskamp) aan te moedigen en te voorzien van broodjes en drinken.

Zoals uit het bovenstaande blijkt zullen we Nick oprecht missen als persoon en als voetballer. Hoe jammer we het als SV Delden 3 ook vinden dat hij stopt, we respecteren zijn keus. Hierbij willen we Nick nogmaals danken voor zijn sportieve inzet en gezelligheid gedurende de afgelopen jaren. Nick heeft gelukkig te kennen gegeven lid te blijven van SV Delden en, indien Delden 3 moeilijk zit, op oproepbasis beschikbaar te zijn.


Oproep........Oproep

Een goede beurt, ja een goede beurt. Daar zoeken we een aantal leden of niet leden voor. En wat moet er nu een goede beurt hebben.  

Juist, ons clubhuis en de keuken zijn toe aan de jaarlijkse grote schoonmaak. 
De ramen moeten eens lekker gezeemd worden, de omgeving van de frituur moet eens onder handen worden genomen, een aantal koelkasten moeten worden afgesopt en zo nog een aantal zaken waar een ieder direct of indirect veel plezier aan heeft.

Wie heeft er zin om samen met o.a. Rikie Holtkamp deze klus op zich te nemen, behalve dat het weer een lekker schoon gebouw oplevert is het ook een gezellige klus om met een stel dames / heren eens lekker te boenen.  

Tijd en dagdeel in overleg.

WIE BELANGSTELLING HEEFT KAN CONTACT OPNEMEN MET RIKIE HOLTKAMP,TEL. 376 2101


In gesprek met: Hans van Laarhoven

Ìn het kader van deze rubriek hebben wij ditmaal een gesprek gehad met een binnen in onze vereniging bekend persoon Hans van Laarhoven, onze verzorger van het eerste.

Eerst even iets in het algemeen over Hans:
Hans is niet zo lang geleden 40 jaar oud geworden. Hij is sinds 1996 getrouwd met Heidi Bekhuis. Uit dit huwelijk zijn twee zonen geboren, namelijk Stan (6 jaar oud) en Max (4 jaar oud). Hans is van beroep manager in de thuiszorg. Hij is werkzaam bij  de Stichting Thuiszorgservice Nederland in Almelo en sinds kort ook in Hengelo.
Als hobby buiten voetbal is Hans enorm verzot op muziek: van klassiek tot Duitse schlager en van harmonie- en blaasmuziek tot house, rap e.d.  

Onze eerste vraag luidde:Hans, heb je zelf gevoetbald?
Ja, dat heeft hij. Hij is op zevenjarige leeftijd begonnen bij PAX in Hengelo (Gld.), waar hij ook geboren is.
Hij is daar begonnen als rechtsbuiten en is later geëindigd als mid-mid oftewel als nummer 10.
Omdat Hans, als gevolg van zijn studie als psychische therapeut, in Enschede ging studeren en daar op kamers ging wonen, ging hij in Enschede trainen bij Victoria’28 en bleef spelen bij zijn oude club PAX.
Na zijn studie ging hij werken in Hardenberg en werd daardoor lid van HHC. Hans sloot zijn voetbalcarrière af bij Rietvogels in Almelo op zijn 29ste, omdat hij in die plaats een andere werkkring had gevonden.
Daarna werd hij verzorger van het eerste van Rietvogels en heeft dit daar 5 jaren gedaan. In 2000 werd Hans verzorger bij S.V. Delden en dat doet hij nog steeds met veel plezier. Dat hij verknocht is geraakt aan onze vereniging blijkt wel uit het feit, dat hij op dit moment een huis laat bouwen aan de Vossenbrinkweg.  

Als tweede vraag stelde we hem: Weet jij wat de oorzaak kan zijn van de vrije val die we gemaakt hebben met het eerste?
Hans is van mening dat niet alleen de stagnerende aanwas uit de jeugd als hoofdoorzaak kan worden aangewezen (dit in tegenstelling van velen, die dit wel als hoofdoorzaak zien) maar geeft eerder de schuld aan de spelers. Hij is van mening dat je alleen maar resultaten kunnen worden bereikt, wanneer je als team opereert en niet als een individu optreedt.
Zijn motto is dan ook: alles voor elkaar doen en met elkaar knokken. Je moet het ook over hebben voor je club, omdat deze ook veel voor de spelers doet. Hij vindt het wel vreemd, dat je dat alles wel weer ziet in de derde helft.
Wanneer de selectie dat het volgende seizoen op kan brengen, dan heeft Hans er alle vertrouwen in, dat het komende nieuwe seizoen alles weer op zijn pootjes terecht komt. Op langere termijn is Hans van mening, dat aan de jeugd veel aandacht en als het moet ook voldoende geld wordt gespendeerd.
Het huidige A-team moet het komende seizoen nog lekker samen kunnen optrekken en in het seizoen 2007 – 2008 en niet eerder, worden ingepast bij de senioren.
Hans spreekt zijn waardering uit voor Gerrit Naafs, die, ondanks zijn schorsing, het toch opbrengt om op elke training aanwezig te zijn.

De volgende vraag was: “Jij houdt van muziek? Heb je zelf gespeeld?
Zoals gezegd, hou ik van alle soorten muziek, of het nu levensliederen zijn of Tiroolse blaasmuziek, gillende gitaartonen zijn of een vioolconcert, alles is me even lief. Zelf speel ik trompet.
Ik speelde vroeger wel mee in de harmonie van mijn geboorteplaats, Hengelo (Gld.).  

Hans, wat is je prognose voor het aanstaande wereldkampioenschap?
Er volgt een opmerkelijk antwoord, want voor Hans is titelfavoriet niet Brazilië maar…..Italië!
Hans is van mening dat Italië de laatste jaren zich altijd heeft geschaard bij de besten . Het team is verdedigend sterk
Op de tweede plaats eindigt volgens Hans……..Nederland.
Hans kan hierover kort zijn, De bondscoach is een geluksvogel en brengt dat over op het elftal.
Als derde eindigt, volgens Hans,……..Duitsland.
Het land heeft het thuisvoordeel en is een toernooiteam. Dit, gekoppeld aan de mentaliteit van de Duitsers brengt het Duitse team heel ver op dit toernooi.  

Tot slot de laatste vraag: Hoe gaan we de toekomst in?
Wanneer iedereen binnen deze leuke vereniging de handen ineen slaat om het verloren terrein te heroveren, hoeven we niet wanhopen. Ik spreek wel de hartgrondige wens uit  dat ik in tegenstelling van de laatste twee seizoenen lekker in de WW en later in de bijstand kan gaan.  

Daarom geef ik de spelers mee: Toon zelfdiscipline en train tijdens de vakantieperiode gewoon door. Dat is beter voor jezelf en je komt veel beter aan de start voor het nieuwe seizoen  of niet Mark T.? Dan krijgen we met zijn allen een mooi seizoen.


Huldiging

Op vrijdag 28 april jl. werden de vele kennissen en voetbalvrienden van onze ere-voorzitter Gerrit Seppenwoolde onder grootste geheimhouding uitgenodigd om om 10.00 uur aanwezig te willen zijn in het gemeentehuis van Hengelo.
Gerrit was daar uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Smoesje, natuurlijk.  

In een korte toespraak van de burgemeester bleek duidelijk dat Gerrit zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de maatschappij.
De burgemeester noemde op:

Raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hardenberg.
Lid van de Provinciale Staten van Overijssel.
Voorzitter directeurenoverleg lagere scholen in Hardenberg en later in Hengelo.
Voorzitter van de Oranjevereniging in Hardenberg. (Ja,ja)  

Na zijn benoeming tot directeur van een lagere school in Hengelo deed Gerrit er nog even bij:

Voorzitter ven thans ere-voorzitter van onze vereniging.
Voorzitter van de Vrienden van Twickel.
Lid van het bestuur van een bouwvereniging.

In bovenstaand lijstje zal er zeker wel het een of ander vergeten zijn.

Aan het eind van zijn toespraak vertelde de burgemeester Gerrit dat het Hare Majesteit de Koningin het had behaagd hem, Gerrit Seppenwoolde, te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau, waarna Gerrit de bijbehorende versierselen werden opgespeld. 

Nadat alle onderscheidingen waren uitgereikt, konden de vele aanwezigen alle gelukkigen de hand schudden onder het genot van een glaasje. 

De kinderen van Gerrit hadden voor hun vader en natuurlijk ook voor hun moeder, want zonder haar had Gerrit zijn verplichtingen niet kunnen aangaan, een gezellige receptie georganiseerd, waar velen Gerrit en Minie feliciteerden.

Gerrit, Je hebt hem dubbel en dwars verdient!


Johan Bos schrijft boek over prestaties van Twentse clubs

Johan Bos presenteerde op 31 mei j.l. in het vroegere TVB gebouw in Enschede zijn boek over de  Eeuw van de TVB getiteld: “Het Twentse Ros op Voetbalschoenen “.Wie is Johan Bos ?

Johan woont sinds 1978 inDelden , werd lid van S.V.Delden , clubbladredactielid en auteur van ons jubileumboek t.g.v. het 60 jarig bestaan van onze vereniging.
In 1994 schreef hij reeds een boek over de voetbalhistorie van de S.V.Delden en Rood Zwart met als uitdagende titel: “We worden hier nog helden op voetbalgebied “.  

Johan heeft in zijn nieuwe boek onderzoek gedaan wie in de eeuw van de TVB de best presterende Twentse club is geweest.  Rigtersbleek uit Enschede bleek de beste , de S.V.Delden bezette een plaats in de middenmoot.
Johan beweert in zijn boek ook dat de clubnaam belangrijk is voor een goede of slechte clubprestatie!  Namen van clubs van de streek (b.v. FC Twente) en van Griekse helden (b.v.Heracles) doen het bijzonder goed. Helaas … clubs met de naam van een kleur b.v. Rood Zwart en namen van plaatsen b.v. Delden scoren veel lager !
Veel van de 296 vroegere Twentse clubs bestaan niet meer door b.v. fusies en door opheffing.

De presentatie van het boek werd omlijst door een reünie van Twentse verenigingsbestuurders  en oud –TVB bestuurders.  Jan Olde Kalter sprak namens het oud TVB bestuur , J.Mulstege namens het personeel van de TVB en Gerrit Seppenwoolde namens de verenigingen.

Sprekers waren vol lof over het initiatief van Johan Bos omdat hij de historie van de T.V.B.- verenigingen  op deze wijze had vastgelegd.

Gerrit Seppenwoolde

* Wie interesse heeft in één van de twee boeken kan contact met mij (Gerrit) opnemen. 


SV Delden voorjaarsinloop prima bezocht

De belangstelling voor de SV Delden voorjaarsinloop en het paaseieren zoeken afgelopen zaterdag was weer boven verwachting. 

De talrijke ouders en kinderen werden geïnformeerd door SV Delden medewerkers. Bij een lidmaatschap van SV Delden betaalt men de eerste zes maanden geen contributie en voetbalt het nieuwe lid in gesponsorde shirt en broekje. 
De kinderen deden vol overgave mee aan de spelletjes die werden afgewerkt op het trainingsveld.  

Het hoogtepunt van de ochtend was het paaseieren zoeken en vervolgens het schilderen van de eieren in het clubhuis. Veel ouders boden spontaan hulp aan om het kroost te helpen met het kleuren van de eieren.

Paashaas Bart had het erg druk met het in goede banen leiden van het zoeken van de eieren maar dit ging hem uitstekend af. Na afloop kreeg de organisatie, onder leiding van Marianne Wold, veel complimenten voor de goede organisatie van deze ochtend.

De winnaars van het paaseieren zoeken waren: Sven Lutke Willink, Twan Eijsink, Laurent Vaanholt, Mika Tijink en Doeke Brandt.

Voor informatie en opgave t.a.v. SV Delden kunt u terecht bij M.Wold tel. 376 1399


Bardiensten clubhuis

Het seizoen is inmiddels afgelopen en dat betekent ook dat er geen bardiensten meer  in ons clubhuis gedraaid behoeven te worden.  

Terugkijkend op het afgelopen seizoen mogen we als jeugdbestuur beslist niet ontevreden zijn over hoe ouders en niet ouders hun werkzaamheden ten behoeve van ons clubhuis verricht hebben. Het ging bijna nooit mis en ging er toch een keer wat mis dan was er de nodige creativiteit  voor handen om het op te lossen.
De diensten in het clubhuis dragen er mede toe bij dat SV Delden  een gastvrije club is. Ouders kunnen een kopje koffie bestellen en onze gasten worden in een gepaste omgeving ontvangen. Dit lijkt allemaal misschien niet zo spectaculair maar het zijn de kleine dingen die het doen.  

Met ingang van september 2006 komt er weer een nieuw rooster, ook dan hopen wij weer op uw medewerking, voor nu wenst het jeugdbestuur u een prettige vakantie toe. 

Hans Klumpers


SV Delden-stand trekt veel bezoekers

 

De SV. Delden stand op de braderie tijdens Hemelvaartsdag  was weer een enorm succes. Aan het eind van de dag stond de teller op 250 personen die op het gatenbord geschoten hadden. Ondanks de slechte weersverwachting was het weer redelijk goed en was het erg druk op de braderie in Delden. Nadat de SV Delden stand was ingericht meldden zich al om 10.00 uur de eerste schutters. De grootste drukte was tussen 13.00 en 16.00 uur. Toen stond er dikwijls een lange rij te wachten om aan de beurt te komen voor het bordschieten. Met twee grote SV. Delden vlaggen  en een leuk kraampje was de stand een echte blikvanger.

Dankzij de inzet van veel SV Delden medewerkers was het weer mogelijk om de sport vereniging op de braderie te presenteren. Zowel bezoekers als organisatie reageerden positief op de aanwezigheid van SV. Delden op de erg drukke maar vooral gezellige braderie in hartje Delden.

Uitslag bordschieten: Jochem Pol was de winnaar van de bal en Rene Cohen won de grote taart.


Pupillen sluiten seizoen af

De welpen en F.teams van SV Delden hebben op zaterdag 20 mei de laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. 
Alle spelers, trainers en leiders kunnen met veel plezier terug kijken op het afgelopen seizoen. De teams draaiden keurig mee in de competitie. Het jeugdbestuur heeft dan ook alle spelers van de welpen en F teams op deze zaterdag na de wedstrijden  getrakteerd op een lekkere hap met iets te drinken.

In september begint de nieuwe competitie. Wil je hierbij zijn dan kan dat, meld je aan bij de jeugdafdeling van SV. Delden en maak gebruik van ons unieke aanbod. De eerste zes maanden betaal je geen contributie. Je maakt dan kennis met een kindvriendelijke club waar iedereen van harte welkom is ! Bel M. Wold, telefoon 3761399.

Mededeling:
16 juni gezellige avond in ons clubhuis voor trainers, begeleiders en leiders van jeugdafdeling SV. Delden. Aanvang 20.30 uur. Groot scherm voor wedstrijd van Nederlands elftal is aanwezig.


SV Delden A1; Jong en ambitieus

Nadat de jeugdafdeling van S.V. Delden het enkele jaren zonder A-elftal heeft moeten doen, kwam daar in het afgelopen seizoen verandering in. 

Ondanks het feit dat het een jong team was, werd er toch besloten om in A te spelen. De verwachtingen van het A-elftal waren dan ook niet hooggespannen. Echter al snel bleek dat die verwachtingen moesten worden bijgesteld. In positieve zin wel te verstaan.
De eerste zes wedstrijden werden namelijk gewonnen en ook het team begon in te zien dat er misschien wel een kampioenschap in zat. De strijd om het kampioenschap ging voornamelijk tussen Delden en aartsrivaal Hector. 
Het vooral fysiek sterkere Hector A2 won in een van de laatste beslissende wedstrijden van Delden A1. Hierdoor ging Hector A2 er met het kampioenschap vandoor.

Het licht teleurgestelde A1 team eindigde uiteindelijk als derde. Toch bestaat er geen twijfel over het feit dat het zowel jong als ambitieuze A1 team hiermee een zeer goede prestatie heeft neergezet. Er wordt al over gesproken over inschrijving in de tweede of derde klasse. 

Duidelijk is dat het A1 team van S.V. Delden volgende seizoen weer alle zeilen bij zal zetten om opnieuw een prestatie van dergelijke omvang neer te zetten.


Seizoen Delden B1

Het seizoen zit er weer op, de spelers van Delden B1 hebben er weer een fantastisch seizoen van weten te maken. Genoeg reden dus voor een korte terugblik op het seizoen.

De technische staf van Delden B1, onderging dit jaar nogal een verandering. Rene Holtkamp en Ivo Poelman volgden Mark Tuitert op na jaren lange trouwe dienst. Ivo moest helaas als trainer zijnde de voorbereidingen missen op het nieuwe seizoen na een over het hoofd gezien stoeprandje. Het enige vertrouwde gezicht was Wim Holterman die de taak van leider tevens vlaggenist op zich had genomen.

De resultaten waren aan het begin nogal wisselvallig. Wel was opmerkelijk, dat de spitsen in goeden doen waren, helaas ook aan de kant van de tegenstander. Het doelsaldo zegt genoeg, 43 voor en 56 tegen. Het doelsaldo mocht dan negatief zijn, toch noteerden we een keurige middenmode positie. Er viel dus genoeg te genieten.
Na een lange en vervelende winterstop konden de schaatsen op 18 februari weer ingeruild worden voor de voetbalschoenen. Dit gold echter niet voor Frank Nijhuis en Vincent de Groot, helaas hadden zij niet langer zin om een balletje te trappen.  

De eerste paar wedstrijden verliepen goed, helaas volgde hierop een wat matige periode. Hierna pakten wij de draad weer goed op, en wisten weer een aantal overwinningen te noteren. Het doelsaldo schoot weer omhoog, maar met drie keer op rij 8-2 gespeeld te hebben (toeval bestaat niet) wil dat ook wel aardig vlotten.
Hierna hielden wij deze vorm goed vast, en wisten ook zestien punten uit zes wedstrijden te pakken.
Tekenend voor de goede reeks, was wel de wedstrijd tegen Neo. Na een 5-1 achterstand wisten wij de stand in twintig minuten om te buigen in een 5-5 gelijkspel. Dit gelijkspel werd dan ook gevierd als een overwinning.
Op woensdag zeventien mei was de laatste competitie wedstrijd een feit. De wedstrijd tegen Rijssen SC B1 moest gewonnen worden wilden we de vierde plaats behouden. Na een zenuwslopend schouwspel was de eindstand 4- 3 in het voordeel van Delden. Zodoende een mooie afsluiting van een mooi seizoen.  

De echte afsluiting vond plaats op zaterdag 21 mei, voor iedereen was er een hapje en een drankje. Bij de leiding ontving ieder bij deze gelegenheid een bierpakketje als blijk van dank.
Helaas heeft Rene Holtkamp te kennen gegeven dat hij er mee stopt, maar wel verder gaat als leider bij de D1. Ivo Poelman en Wim Holterman worden volgend seizoen onze leiders. De taak van trainer wordt vervuld door Wim Wold.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die er aan bij gedragen heeft, dat het seizoen 2005-2006  wederom een fantastisch en onvergetelijk seizoen is geweest en bij deze: tot volgend jaar!

Ruben Klumpers