Inhoudsopgave

Van de redactie
Van de voorzitter
Trainingskamp Selectie S.V. Delden
Activiteiten 2001
Goede opkomst Mösbokaal S.V. Delden
Goed spelen zonder een bal te raken
Geef de pen door... (Ronnie Hendrikse)
( Slangdoorloper )
( Clubgebouw snel voorzien van nieuw meubilair )
( Gerrit Marsman nieuwe hoofdtrainer )
Jeugdhoek
( Eindstanden Jeugd )
( Oplossing slangdoorloper )


Van de redactie

De winterpauze is dit jaar vooral wat betreft het eerste elftal wel heel kort. De K.N.V.B. heeft de vreemde gewoonte om plotsklaps afgelaste wedstrijden vast te stellen zodat spelers soms wegens geplande vakanties niet beschikbaar zijn. Protesten van verenigingen helpen niet; alleen Pluvius stoort zich niet aan K.N.V.B.-regels.

De voorbereidingen voor de "tweede helft" zijn in volle gang. Het eerste elftal speelde vriendschappelijke wedstrijden tegen Omhoog en Avanti en beiden werden met winst afgesloten. Alleen Twenthe Goor was meer bedreven op kunstgras. De oefenpartij tegen Enschedese Boys was bijzonder nuttig en eindigde in een verdiend 2-2 gelijkspel. Wie had 20 jaar geleden kunnen dromen dat je überhaubt tegen dit soort ploegen "mocht" spelen!

Het trainingskamp in het Veluwse Grand Dorado was een groot succes. Jullie lezen daarover in deze uitgave. Kijk over dit item ook op onze S.V. Delden website! Alleen zou het in het vervolg geen overbodige luxe zijn de deelnemers te voorzien van een kaartje waarop reisdoel, naam en adres vermeld staan, een systeem wat met schoolreisjes voor kleuters met succes toegepast wordt.

In deze uitgave lezen jullie ook over ons onderlinge zaalvoetbaltoernooi om de Mösbokaal.

Opmerkelijk is de bijdrage van onze voorzitter Wim Westerhof. Je zou denken dat zoiets bij onze club niet kan voorkomen! Wel dus. Dit soort onsportief gedrag kunnen leiders en spelers niet zo maar laten passeren en overgaan tot de orde van de dag.

Er werd onder de leden een enquête gehouden betreffende de voorkeuren voor recreatieve activiteiten. De activiteitencommissie stelde een programma vast. Jullie lezen hierover uitvoerig.

Uiteraard zien jullie bijdragen van de jeugdafdeling en andere lezenswaardige artikelen vinden jullie in deze uitgave.

Veel leesplezier!

De redactie.


Van de voorzitter

De sportverenigingen binnen "Stad Delden" hebben een nieuwe sportraad opgericht. Dit is een vereniging waarvan de sportverenigingen lid kunnen worden. De sportraad zal ook door de nieuwe gemeenteraad om advies worden gevraagd over diverse sportaangelegenheden.

De tien sportverenigingen binnen De Hof zijn bij elkaar geweest en hebben besloten uit de Hengelose federatie te gaan en een nieuwe federatie op te richten. Binnenkort zal er een bespreking zijn met de vertegenwoordigers van de Hof over diverse zaken als: huur, accommodaties, subsidies e.d. Dit verschilt momenteel nogal per vereniging, maar zal in de toekomst tot één regeling voor de gehele gemeente worden vastgesteld.

We hebben een overzicht van de KNVB ontvangen van de gele kaarten, boetes e.d. tot de winterstop. Voor onze vereniging is het aantal kaarten verdubbeld t.o.v. vorig jaar. Al met al een zorgelijke ontwikkeling, vooral ook omdat er veel boetes voor jeugdspelers bij zijn.

Ook zijn we geconfronteerd met het bedanken van een clubscheidsrechter. Als je dan om de reden van het bedanken vraagt krijg je te horen dat vooral het commentaar van eigen leden op zijn fluiten de oorzaak is om ermee te stoppen.

Hopelijk is bovenstaand genoeg voor alle spelende leden om eens na te denken hoe we in het veld met elkaar omgaan. We rekenen erop dat er verbetering zal komen in onze sportiviteit t.o.v. tegenstanders en de leiding. Zo niet dan zullen er door het bestuur maatregelen getroffen moeten worden.

Bovenstaand heeft al wel tot gevolg dat er voor elke wedstrijd geen scheidsrechter meer beschikbaar is, het elftal zal dit dan zelf moeten oplossen.

Wim Westerhof


Trainingskamp augustus 2000 te Markelo

Selectie S.V. Delden

Vrijdag

Direkt na aankomst bij de campingboerderij en het bepalen van de slaapplaatsen, werd begonnen met de training. Bij vrij warm weer werd de training gewillig afgewerkt. Met name ondergetekende, B.M, voelde de pijn nog lang in zijn ledematen. De rest van de groep leek trouwens ook wel aardig bezig te zijn. Er werd een leuk balletje getikt.

Natuurlijk was er na de training tijd voor ontspanning. Daar waar de meeste mensen zich bezig hielden met een leuk potje kaarten, werd door D.H. menig vakantiefotootje geplakt. Het kaarten leidde uiteindelijk tot een tumultueus gebeuren. Met name House Holly en Schweppes hadden geen begrip voor een zweverig kaartspelletje.

Diezelfde avond kwamen de heren R.B., G.D. en M.D. heel toevallig bij onze concurrent STEVO in de "schuur". Lichtelijk opgewonden werd in geuren en kleuren verteld wat zich daar had afgespeeld. S.V. Delden wou vanzelfsprekend niet voor dit "hoofdklassertje" onderdoen!!

Een paar telefoontjes met een zekere Sjonnie uit Almelo resulteerden even later in een "fraaie danseres" bij S.V. Delden op de tafel. D.H. en Pakhuis Nelis toonden zich vervolgens ware limbodansers. Niet veel later was het M.D., die het presteerde om in zijn eentje een wel zeer zwoele avond te verpesten. De ƒ 290,= hebben we dan ook nog steeds tegoed.

Welterusten M.D.

Zaterdag

Na een stevig ontbijt, bestaande uit droge broodjes voor de spelers en gebakken vis en kroketten voor de leiding, werd met de ochtendtraining begonnen.

Al naar gelang de training voortduurde, werd het voor sommige nog zweverige spelers al snel veel te warm. De middagtraining werd derhalve afgelast. In het Rijssense zwembad werd vervolgens menig baantje getrokken (Trek oe!)

Van zwemmen en warm weer krijg je dorst en dus werd alvast even ingeklonken bij een nabijgelegen café. G.D. nam de groep op sleeptouw. Hij wist een binnendoorweggetje (100 punten bij scrabble) "van ongeveer 5 minuten". Een klein uurtje later kwam een zeer dorstige groep nogal chagrijnig aan op het terras.

Bij terugkomst op de boerderij wachtte ons een warm onthaal van onze oosterburen uit Alstätte. R.B. besloot na een aantal mixjes "de poppe bikkel" uit te hangen. Hij achtte het noodzakelijk van kleding te verwisselen met een "lekker S-je" uit Alstätte. Mooi is anders!!

Van deze happening werd menig fotootje geklikt. Overigens wordt de bezitter van een aantal ontbrekende foto’s verzocht deze zo spoedig mogelijk bij de clubbladredactie te deponeren.

Na een smakelijke maaltijd in de vorm van een heerlijk warm en koud buffet, werd het hoog tijd het Markelose uitgaansleven te verkennen. De belangrijkste ingrediënten voor een spetterende avond waren volop aanwezig. Ondanks het vele, bij tijd en wijle schaars geklede, vrouwelijke schoon, is uit betrouwbare bron gebleken dat de checkpot niet werd geleegd. H.v.L. toonde zich een ware verzorger. Zorgvuldig checkte hij of iedereen (ook Markeloërs) de tent verlaten had. Helemaal alleen begon hij dapper en niet bang aan de gevaarlijke terugtocht naar het kamp, alwaar bij het gezellig knetterende kampvuur de laatste pijpjes bier werden genuttigd.

Zondag

De zondagmorgen begon veel te vroeg. Snel vergeten dus! Door naar het middagprogramma. De selectie voor het belangrijke "Noabertoernament" werd uit hoofde van R.B. bekend gemaakt. S.V. Delden kon bij tournamentwinst de Cup met de grote oren binnenhalen. Eindelijk kon het resultaat van de vele trainingsuren op de prachtige grasmat tentoongespreid worden.

Maar na enkele minuten aan het gras geroken te hebben, bleek het binnenhalen van de Cup utopie te zijn. De wedstrijdjes werden vervolgens slechts plichtmatig afgewerkt. De derde helft daarentegen bleek weer van topniveau te zijn.

Wij bedanken de leiding voor dit grootse evenement en kijken al weer met veel plezier uit naar het volgende trainingskamp.

Hoogachtend,

G.N., B.M., P.B.


Activiteiten 2001

WAT GAAN WE ORGANISEREN ??

De activiteitencommissie bestaande uit Marjon Langenberg, Dick ter Kulve, Gerrit Paskamp en Henk Van Geenen, tijdelijk aangevuld met Richard Brunnekreef en Gerrit Seppenwoolde stelde naar aanleiding van de gehouden enquête onder de leden een programma van activiteiten vast. Uiteraard hielden we zoveel mogelijk rekening met jullie wensen, maar we moesten ook rekening houden met onze mogelijkheden. Verder vinden we dat sommige activiteiten zoals bv. karten en een "avondje stappen" beter in elftal verband georganiseerd kunnen worden.

We sluiten ons voetbalseizoen voor jeugd en senioren af op maandag 4 juni (dat is 2e pinksterdag) met een "Vier tegen vier" toernooi, aangevuld met allerlei nevenactiviteiten. Over de datum hebben we behoorlijk lang nagedacht, maar door allerlei verplichtingen van elftallen (o.a. het Naobertoernooi) en een veelheid aan buurtfeesten hadden we geen andere betere mogelijkheden.

Bijzonder prettig is dat zoveel leden willen helpen bij de organisatie (liefst 23 !). We zullen daar uiteraard zoveel mogelijk gebruik van maken . Bedankt alvast!


PROGRAMMA

Kaarten
* Hartenjagen
* Kruisjassen
Datum : vrijdag 16 februari
Aanvang: 20.00 uur
Deelname: gratis
Verder zijn er leuke prijzen.

 

Smokkeltocht
Datum: vrijdag 16 maart
Locatie : Oelerschool aan de Vöckersweg in Oele.
Starten: tussen 19.00 en 20.30 uur
Deelname : A-elftal, senioren, aanhang en alle belangstellenden
* groepen maximaal 6 personen
* meenemen: pen en zaklantaarn
Kosten : f 10,- (deelnemers ontvangen hiervoor 3 consumpties + kop snert)
Opgave: via leiders of in het clublokaal.

 

Vier tegen vier
Datum: maandag 4 juni 2001
* Ochtendprogramma voor jeugd t/m C-elftal
- programma wordt nader uitgewerkt
* Middagprogramma - aanvang: 14.00 uur
- deelname: A-elftal, senioren en belangstellenden
- deelname gratis
- programma:
  Vier tegen vier toernooi,
  Rode draad: voetvolley en gatendoel schieten,
  en verder: muziek en lekkere hap(pen) en drankjes
- opgave: via leiders en clubhuis

Tenslotte:
Leuke ideeën en/of bemerkingen zijn welkom bij één van de commissieleden.

Namens de Activiteitencommissie,

Gerrit Seppenwoolde


Goede opkomst Mösbokaal S.V. Delden

Traditiegetrouw startte de S.V.Delden het nieuwe jaar met een onderling voetbaltoernooi in Sporthal De Reiger.

‘s Middags speelden eerst de pupillen en daarna de oudere leeftijdsgroepen. De middag werd afgesloten met een massale wedstrijd van de totale jongere jeugd tegen de leiders en trainers. Een uitgelezen moment om wat "jong zeer" tegen een trainer of leider af te rekenen. Pootje lichten behoorde dit keer dan ook tot de geoorloofde spelregels.

‘s Avonds om 19.00 uur werd begonnen met het afwerken van de poulwedstrijden. Er namen 65 spelers deel verdeeld over 8 teams die in twee pouls ingedeeld werden. Er werd met volle overgave gestreden om de fel begeerde Mösbokaal c.q. de consumptie penningen. De scheidsrechters Ben Hollink en Dick ter Kulve leidden de wedstrijden op soepele wijze. In de finale won team 2 (Rian ter Braak) verdiend van team 5 (Patrick Penninkhof).

Na afloop deelde voorzitter Wim Westerhof de prijzen uit en bedankte de scheidsrechters en organisatie voor het prima verlopen zaalvoetbal toernooi. Hij merkte op dat alle wedstrijden in een gemoedelijke sportieve sfeer verlopen waren.

Gerrit Seppenwoolde


Goed spelen zonder een bal te raken

Uitspraken van Johan Cruyff

· Als je met buitenspelers voetbalt, heb je diepte en breedte in het spel.
· Ook voor vrijlopen heb je techniek nodig.
· Een medespeler moet de bal in zijn goede voet en in de loop aangespeeld krijgen.
· Een harde pass is beter te verwerken dan een zachte.
· Een pass van de tegenstander is veel gemakkelijker te onderscheppen als de linies kort op elkaar spelen.
· Het voetbal draait om positiespelletjes.
· Elk team moet vaste aanspeelpunten hebben, dit is een kwestie van organisatie.
· In mijn opvatting kan iemand heel goed spelen zonder aan de bal te komen.
· De buitenspelval is een aanvallende tactiek.
· Ik train nooit op schijnbewegingen, simpel voetballen is het allermoeilijkste.


Geef de pen door... Ronnie Hendrikse

" Oude mannen? "

Als ik dit schrijf is het tweede kerstdag, voor het sinds jaren weer een witte kerst. Het is een mooie dag om eens terug te kijken op het afgelopen jaar, maar van de andere kant heeft terugkijken niet zoveel zin. Dus gaan we eens kijken wat de toekomst ons zal brengen nu het 2001 is.

2001 is "Het Jaar" dat ik 40 hoop te worden en als je op die leeftijd nog net zo fanatiek voetbalt als 10 à 20 jaar geleden dan ben je toch al gauw een oude man. Zo wordt vaak het vijfde elftal waarin ik speel genoemd, maar het zullen verschillende medespelers met mij eens zijn dat dit niet het geval is. Bijna wekelijks hebben we tegenstanders waarvan de gemiddelde leeftijd lager ligt als die van ons team en dan te weten dat we toch met de bovenste clubs meedraaien in de competitie. Dan kunnen we maar één conclusie trekken, niet slecht van die oude mannen.

En dan het geboortecijfer binnen onze groep dat laat ook niet te wensen over, want die is al jaren veruit het hoogst van de club en het einde is nog lang niet in zicht. Tevens hebben we ook jaren een topscorer in ons team, die verscheidene voetballers ver achter zich laat binnen onze club. Wanneer u dit gelezen heeft dan moet u dat met mij eens zijn:"Niet slecht van die oude mannen".

Elke zondagmorgen zijn we weer paraat net als "De Fanatieke Kaarters" van de club: Bennie (Boonaak 60+), Toon (Praat 50+), Jan (Troef 50+) en Jan (Pas 70+). Dan hebben we nog Gerrit Seppenwoolde, Gerrit Paskamp en niet te vergeten Jan Naafs "De Fanatiekste Supporters", van het eerste elftal en na de wedstrijd aan het schap staan ze ook hun mannetje hoor!! Niet slecht voor die oude mannen!!

Als jullie dit lezen hebben we de nieuwjaarsreceptie al achter de rug en naar het zich laat aanzien ook de laatste nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Wim Westerhof. Wim die de afgelopen tien jaar veel goeds voor onze vereniging betekent heeft. Voor de volgende voorzitter laat hij een prachtige bestuurskamer achter. Niet slecht van die oude man!!

Met de Mösbokaal in het vooruitzicht in Sporthal De Reiger, waar ik helaas niet aan mee kan doen wegens een zware blessure. Dit jaar bekijk ik het allemaal door heen en weer te lopen van het schap naar de zaal. Als ik dan voor de twaalfde keer weer in de zaal kom, zie ik in de finale toch weer een stuk of tien oude mannen of ben ik een stuk of vijf keer te vaak bij het schap geweest, ik word, geloof ik, toch weer een oude man (op het sportieve vlak).

Tot slot wens ik iedereen, die ik op de nieuwjaarsreceptie of bij de Mösbokaal niet gezien of gesproken heb een gezond en sportief 2001 toe.

De pen geef ik door aan een jongere man die niet bij ons op het sportieve vlak actief is, maar desalniettemin nog steeds veel binnen onze club doet (internetsite) en van wie we wel eens willen horen hoe het hem vergaat in Haaksbergen bij H.S.C.; Marc Brinkcate

Ronnie Hendrikse


Jeugdhoek

De winter is aan het verdwijnen. De competitie voor A1 en C1 is al weer in volle gang. F1, F2, E1 en D1 moeten nog even wachten tot 3 maart voor er competitie wordt gespeeld. Wel vinden er zaaltrainingen en vriendschappelijke wedstrijden plaats.

De flessenactie 2000 is weer een groot succes geworden. De opbrengst is ongeveer FL 2100 gulden. Het geld wordt besteed als bijdragen voor toernooien en jeugdkampen in 2001.

Ons A1 elftal krijgt trainingspakken. De pakken worden voorzien met de opdruk van de shirtsponsor Morsink Bouwmaterialen. We zijn druk bezig om alle jeugdteams in dezelfde kleding te laten spelen. F1, E2 en A1 lopen al in deze kleding.

Nieuws van het trainers en leiders front. Ons F1 team wordt getraind en geleid door Mariska Westerhof. E2 krijgt training van Rob Zomerdijk en Tom Gooselink. De leiders zijn Jan Bram de Groot en Jan Hondebrink. E1 krijgt training van Erik Olde Scholtenhuis. Leiding is in handen van Daniël Higgenbotham, Daniël kan nog wel assistentie gebruiken.

D1 is in handen van het duo Baldwin Wilmink en Mark Tuitert. C1 krijgt oefenstof van Henk Scholte in ’t Hof. De oefenmeester uit Goor is bereid gevonden deze prima groep te trainen en te coachen. De leiders zijn Jan Vriezekolk en Mauritz Koebrugge. A1 is in handen van Stef Hofman, zijn assistent is Henk Pots. Henk heeft de afgelopen maanden ook de C-groep van oefenstof voorzien. Henk nogmaals bedankt hiervoor! Leider is Carl Hemersma.

Enkele data om in de gaten te houden:
19 mei: ons eigen C-toernooi.
4 juni (pinkstermaandag): Groot vier tegen vier toernooi met vele andere verrassingen op ons eigen sportpark de Mors.
Houdt deze data vrij!!!

Kijk verder natuurlijk op www.svdelden.nl. Voor de laatste nieuwtjes.

Allemaal een mooie competitie toegewenst.

Richard Brunnekreef