Inmiddels is het nieuwe seizoen alweer een paar weken onderweg en hebben we flink kunnen proefdraaien met voetballen in coronatijd en de opening van het clubhuis. Met de opgedane ervaring zijn de coronamaatregelen op een aantal punten aangepast. Er zijn o.a. regels toegevoegd over het gebruik van de kleedkamers en hoe te handelen rondom wedstrijden. Verder is digitale gastregistratie ingevoerd voor de toegang tot het clubhuis.  
Basis voor de maatregelen is en blijft het protocol verantwoord sporten van NOC-NSF (klik).

Lees de onderstaande spelregels goed door. Verder geldt uiteraard: gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid.

 

Huisregels
In het clubhuis en op het terrein gelden de volgende huisregels:
• Houd 1½ meter afstand
• Geen toegang met verkoudheids- en/of griepklachten
• Handen desinfecteren bij binnenkomst van de kantine
• Zoveel mogelijk elektronisch betalen aan de bar
• Volg altijd de aanwijzingen van het (bar)personeel
• Wanneer je je niet houdt aan de 1½ meter regel kan de toegang tot de kantine en/of het terrein voor een bepaalde periode worden ontzegd. Hiervan wordt melding gedaan aan het bestuur
• volg het advies voor thuisquarantaine van de overheid op wanneer van toepassing, als de overheid zoals voorgenomen overgaat tot quarantaineplicht geldt dat uiteraard ook voor het bezoek aan het clubhuis en het terrein
• Geen fietsen op het terrein: fietsen worden in de fietsenrekken op de parkeerplaats geplaatst

 

Hygiëne als belangrijke factor 
Door duidelijk aan te geven welke regels er gehanteerd worden, laat SV Delden zien dat zij hygiëne in deze coronatijd belangrijk vindt. Het zou vreemd zijn om direct na de heropening alle voorzorgsmaatregelen overboord te gooien. Dat kan spelers, gasten, maar ook de vrijwilligers, een onveilig gevoel geven. SV Delden zorgt ervoor dat bezoekers 1½ afstand kunnen houden en biedt voldoende desinfectiemiddelen aan bij de ingang, toiletten en eventueel ook op tafel(s). De bediening maakt deurknoppen, tafels, stoelen en toiletten grondig schoon. Het barpersoneel houdt voldoende afstand van de gasten.

De werkgroep heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Huidige horeca-regels worden gehanteerd, nieuwe richtlijnen die nog verschijnen worden separaat ingepast.
2. Afstand houden blijft voorlopig de norm, de 1,5 meter-horeca.
3. Veiligheid van spelers, gasten en vrijwilligers staat bovenaan.
4. Vooralsnog ziet de werkgroep door de week alleen een openstelling op de donderdagavond vanaf 20.00 uur. Daarnaast zal de kantine ook op de zaterdag en zondag geopend zijn als er thuiswedstrijden worden gespeeld.
5. De leden en gasten dienen in het clubhuis en op het terras aan tafels te zitten. Voel jezelf verantwoordelijk om deze regels te hanteren.
6. Met de opening wordt ervaring opgedaan voor een toekomstige verdere openstelling.


Registratieplicht
Vanaf 10 augustus geldt er voor de horeca, en dus ook voor het clubhuis van SV Delden, een registratieplicht. Alle bezoekers van het clubhuis dienen op de aanwezige lijst tijd, naam en telefoonnummer te registreren. Ook wordt er gevraagd de gezondheidschecklist in te vullen. Registratie is mogelijk op de aanwezige formulieren of digitaal via de aanwezige QR code of de link op de website. Klik hier voor meer info over de digitale registratie. 
Indien er bij wedstrijden meer dan 250 bezoekers worden verwacht, geldt conform het protocol ‘verantwoord sporten’ de registratieplicht voor het hele terrein.

 

Kleedkamers
• Iedereen die niet in de kleedkamer hoeft te zijn mag de kleed- en doucheruimte niet betreden
• Voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen douchen wordt toegestaan te helpen in de kleedkamer. De trainers of leiders begeleiden dit proces. Dus niet zonder overleg de kleedkamers betreden.
• Gefaseerd omkleden of beter kom al in sportkleding naar het sportcomplex
• Jeugdteams onder 18 jaar hoeven in de kleedkamers geen rekening te houden met de 1,5 mtr. afstand.
• Seniorenteams dienen wel rekening te houden met de 1,5 mtr. afstand.
• Maximaal 6 personen in één kleedkamer.
Waar mogelijk zullen bij de senioren 2 kleedkamers per team worden toegewezen.
• aangepaste/beperkte doucheruimte dit kan betekenen dat er wachttijden ontstaan. Houd hierbij rekening met de 1,5mtr.

 

Wedstrijden
• Schud geen handen (o.a. bij toss, voor de aftrap en einde wedstrijd).
• Wedstrijdbespreking + Rust op het veld. (Vanwege beperkte beschikbaarheid kleedruimte) of anders overlegd met de leider van SV Delden team.
• Reservespelers en teamofficials boven de 17 jaar in dug-out 1,5 mtr afstand. Mocht er onvoldoende ruimte zijn in de dug-out worden er stoelen naast de dug-out geplaatst.
• Neem je eigen bidon mee met je naam erop en gebruik die tijdens wedstrijden en trainingen.
• Voor het reizen naar uitwedstrijden geldt dat iedereen boven de 12 jaar een mondkapje draagt in de auto


Ingang / uitgang clubhuis.
De ingang en uitgang van het clubhuis is aan de voorkant van het tijdelijk onderkomen van SV Delden (onder de overkapping). In en rondom het clubhuis hangen verschillende stickers met bijvoorbeeld de tekst ‘INGANG’. Op de grond staat duidelijk aangegeven dat je 1½ meter afstand dient te bewaren en dat er zoveel mogelijk éénrichting wordt gelopen. 

Clubhuis
Bij binnenkomst staan desinfectiemiddel en papieren doekjes klaar. Bezoekers dienen hiervan gebruik te maken. Daarna gaan bezoekers zitten aan tafel met inachtneming van de 1½ meter regel. Er wordt zo min mogelijk rondgelopen. Neem deze verantwoordelijkheid serieus!!

Opstelling tafels / stoelen
De werkgroep heeft een tafelopstelling gemaakt en constateert dat er in het clubhuis ongeveer 30 zitplaatsen gecreëerd kunnen worden met voldoende ruimte tussen de tafels en de gasten (exclusief barpersoneel). Bij mooi weer kunnen er ook zitplaatsen gecreëerd worden op het terras. Door looplijnen en stickers aan te brengen zorgen we ervoor dat gasten en het personeel elkaar zo min mogelijk in de weg lopen.

Bestellen
Als een bezoeker gaat bestellen, dan gebeurt dit vanachter de bar op gepaste afstand. De bestelling wordt door het barpersoneel klaargezet op de bar waar normaal gesproken de koffie wordt geschonken. De bezoeker kan hier zijn bestelling ophalen. Uiteraard gaan we bekijken of dit in de praktijk ook goed werkt. Uiteraard het liefst elektronisch betalen. Tijdens wedstrijden zal er indien het weer het toelaat ook buiten koffie te verkrijgen zijn.

Aangepast aanbod
De inkoop heeft voor de beginperiode een aangepast assortiment samengesteld. Tot nader orde is er geen frituur beschikbaar.

Barpersoneel
Bij een bardienst heeft er minimaal 1 persoon dienst. Deze personen hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich aan de regels te houden. Zij zien toe of de gasten de regels in acht nemen. Daarbij is de hygiëne belangrijk en wordt er van de vrijwilligers achter de bar verwacht dat ze regelmatig grondig schoonmaken.

Toilet
Bij zowel het dames- als het herentoilet mogen maximaal twee personen het toiletblok binnen. Dit is overigens duidelijk aangegeven door een sticker op de deur. Bij het herentoilet is het middelste urinoir afgeplakt, zodat er van maar van twee urinoirs gebruik gemaakt kan worden. In het toilet hangen geen handdoeken, maar er wordt gebruik gemaakt van papieren wegwerpdoekjes en desinfectiemiddel.
Kapstok
De kapstok wordt niet gebruikt en is inmiddels weggehaald. Jas dien je over je stoel of in je voetbaltas te doen.

Training / voetbaltassen
Spelers kunnen na de training hun voetbaltas gewoon kwijt in het tassenrek. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om de tussendeur te gebruiken om zo sneller het clubhuis te betreden. Het barpersoneel houdt hier toezicht op. Uiteraard is het fijn als mensen ook onderling worden gecorrigeerd.

Tenslotte: handhaaf en wees duidelijk
Het is misschien moeilijk, maar van het barpersoneel wordt verwacht dat ze gasten aanspreken als ze zich niet aan de regels houden. Het barpersoneel heeft daar ook de bezoekers bij nodig. Uiteraard mag iedereen elkaar aanspreken en corrigeren. Indien gasten zich niet aan de duidelijk gecommuniceerde regels houden, worden ze hierop aangesproken.
Na twee waarschuwingen dienen ze SV Delden te verlaten en wordt hen een maand de toegang ontzegd. Melding wordt ook aan bestuur gedaan.