Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van SV Delden op 9 maart 2023 zijn de gewijzigde statuten door de leden van SV Delden goedgekeurd. Om deze ook daadwerkelijk te effectueren hebben we de akte laten passeren bij Rouwenhorst Netwerk Notarissen. 

 

Per 26 juli 2023 zijn de gewijzigde notulen van SV Delden dan ook officieel van kracht. Ze zijn online in te zien via club-info en dan documenten, of door hier te klikken.

 

Onze dank gaat uit naar Rouwenhorst Netwerk Notarissen voor de medewerking en kundige afhandeling.

 

Rouwenhorst Netwerk Notarissen