Algemene Ledenvergadering

donderdag 28 november 2019 - 20:30 uur

Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de  96e Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging ‘Delden


Donderdag 28 november 2019, aanvang 20:30 uur. 

Locatie: kantine SV Delden aan de Sportlaan.

Agenda voor de 96e Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging ‘Delden’.


1. Opening voorzitter

2. Vaststellen notulen van de 95e Algemene Ledenvergadering dd. 22 november 2018

3. Instemming wijziging contributie 35+ en 45+ teams

4. Financieel overzicht; Hart van Delden

5. Verkiezing kascommissie

6. Verslag van de Raad van Advies

7. Voorstellen & Mededelingen

8. Bestuursverkiezing

- Aftredend;
Carmen Brinkcate; aftredend en herkiesbaar
Aftreedschema;
2020; Hans van Laarhoven en Bert Morsink
- Verwelkomen en benoemen 2 nieuwe bestuursleden;
Maartje Fisscher, jeugdvoorzitter
Peter Brusse; PR & Communicatie
Nog openstaande bestuursfunctie; secretaris. Voor aanvang van de vergadering is het mogelijk uw interesse kenbaar te maken bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) voor de functie Bestuurslid Secretaris.
9. Rondvraag

10. Sluiting om 21.30 uur
Locatie Clubgebouw SV Delden
Contact Annemieke Visser - Roskam